[vlc-devel] commit: Fix gettext syntax ( Rémi Denis-Courmont )

git version control git at videolan.org
Sat Aug 23 16:30:41 CEST 2008


vlc | branch: master | Rémi Denis-Courmont <rdenis at simphalempin.com> | Sat Aug 23 17:33:35 2008 +0300| [f24603711878dc10e2305c77146ce53ef07a40ea] | committer: Rémi Denis-Courmont 

Fix gettext syntax

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/vlc.git/?a=commit;h=f24603711878dc10e2305c77146ce53ef07a40ea
---

 po/sk.po |    4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 071d064..62efe5b 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7077,7 +7077,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Množstvo času (v ms), počas ktorého sa bude čakať na prerušenie prijímania "
 "dát zo siete. Pamätajte prosím nato, že pokus o pripojenie sa pred "
-"definitívnym zrušením zopakuje 10x.\v "
+"definitívnym zrušením zopakuje 10x."
 
 #: modules/access/mms/mms.c:74
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
@@ -21262,7 +21262,7 @@ msgid ""
 "Maps the hardware channel X to logical channel Y to fix wrong wiring :-)"
 msgstr ""
 "Namapuje hardvérový kanál X na logický kanál Y, aby sa opravilo zlé "
-"prepojenie :-)\v"
+"prepojenie :-)"
 
 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:254
 msgid "disabled"
More information about the vlc-devel mailing list