[vlc-devel] [PATCH] I10l: Czech update

Matěj Marčišovský matejmarcisovsky at gmail.com
Sun Jul 27 01:16:17 CEST 2014


---
 po/cs.po |    4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index cb5b52f..3653be0 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
 #
 # Translators:
+# Matěj Marčišovský <matejmarcisovsky at gmail.com>, 2014
 # kalerme, 2013
 # Jakub Žáček <dawon.cz at gmail.com>, 2009
 # Kamil Páral <ripper42 at gmail.com>, 2009
@@ -19598,6 +19599,9 @@ msgid ""
 "Select or double click an action to change the associated hotkey. Use delete "
 "key to remove hotkeys"
 msgstr ""
+"Vyberte nebo dvakrát klikněte na akci, pro kterou chcete změnit asociovanou "
+"klávesovou zkratku. Pro odstranění klávesových zkratek použijte klávesu "
+"Delete"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1139
 msgid "in"
-- 
1.7.9.5
More information about the vlc-devel mailing list