[vlc-devel] [PATCH] l10n: Polish update

Michał Trzebiatowski michtrz at gmail.com
Mon Dec 11 21:59:38 CET 2017


Signed-off-by: Michał Trzebiatowski <michtrz at gmail.com>
---
 po/pl.po | 3169 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 file changed, 1370 insertions(+), 1799 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index cbc3781..8939869 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,15 +5,15 @@
 # Translators:
 # Michał Trzebiatowski <michtrz at gmail.com>, 2007-2017
 # Michał Ryszard Balicki <balicki93 at gmail.com>, 2015
-# Grzegorz Pruchniakowski <gootector at o2.pl>, 2013,2014
+# Grzegorz Pruchniakowski <gootector at o2.pl>, 2013-2017
 # Daniel Krawczyk <daniekonepl at gmail.com>, 2014
 # Marcin Szymański <cysioland at gmail.com>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: vlc 2.2.7\n"
+"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-rc1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel at videolan.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-12-11 00:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-15 17:38+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-11 20:10+0100\n"
 "Last-Translator: Michał Trzebiatowski <michtrz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/"
 "pl/)\n"
@@ -32,8 +32,7 @@ msgid ""
 "see the file named COPYING for details.\n"
 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
 msgstr ""
-"Na ten program nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w zakresie dopuszczonym przez "
-"prawo.\n"
+"Na ten program nie ma ŻADNEJ GWARANCJI w zakresie dopuszczonym przez prawo.\n"
 "Można go dalej rozpowszechniać na warunkach Ogólnej Publicznej Licencji "
 "GNU;\n"
 "szczegóły znajdują się w pliku COPYING.\n"
@@ -183,7 +182,7 @@ msgstr "Filtry obrazu używane są do obróbki strumienia obrazu."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:84
 msgid "Subtitles / OSD"
-msgstr "Napisy / Informacje na ekranie (OSD)"
+msgstr "Napisy/Informacje na ekranie (OSD)"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:85
 msgid ""
@@ -193,17 +192,16 @@ msgstr ""
 "\"nałożonych podobrazów\""
 
 #: include/vlc_config_cat.h:88
-#, fuzzy
 msgid "Splitters"
-msgstr "Rozdzielnik"
+msgstr "Rozdzielniki"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:89
 msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
-msgstr ""
+msgstr "Rozdzielniki obrazu dzielą strumień na wiele filmów."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid "Input / Codecs"
-msgstr "Wejście / Kodeki"
+msgstr "Wejście/Kodeki"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:98
 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
@@ -255,7 +253,7 @@ msgstr "Kodeki dźwięku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:119
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
-msgstr "Ustawienia tylko dekoderów i koderów dźwiękowych."
+msgstr "Ustawienia tylko dla dekoderów i koderów dźwiękowych."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:121
 msgid "Subtitle codecs"
@@ -306,11 +304,11 @@ msgid ""
 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
 "You can also set default parameters for each muxer."
 msgstr ""
-"Muksery tworzą formaty enkapsułkowania, które są wykorzystywane do "
-"połączenia wszystkich podstawowych strumieni (wideo, audio, ...). To "
-"ustawienie pozwala zawsze na wymuszenie określonego muksera. Nie powinno się "
-"tego zmieniać.\n"
-"Można również ustawić domyślne parametry dla każdego muksera."
+"Multipleksery tworzą formaty enkapsulacji, które są wykorzystywane do "
+"połączenia wszystkich podstawowych strumieni (wideo, audio...). To "
+"ustawienie pozwala zawsze na wymuszenie określonego multipleksera. Nie "
+"powinno się tego zmieniać.\n"
+"Można również ustawić domyślne parametry dla każdego multipleksera."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:147
 msgid "Access output"
@@ -502,11 +500,11 @@ msgstr "Utwórz folder..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:70
 msgid "Rename Directory..."
-msgstr "Zmień Nazwę Katalogu..."
+msgstr "Zmień nazwę katalogu..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:71
 msgid "Rename Folder..."
-msgstr "Zmień Nazwę Folderu..."
+msgstr "Zmień nazwę folderu..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:72
 msgid "Show Containing Directory..."
@@ -660,9 +658,8 @@ msgid "Spectrum"
 msgstr "Widmo"
 
 #: src/audio_output/output.c:273
-#, fuzzy
 msgid "VU meter"
-msgstr "Vu meter"
+msgstr "VU meter"
 
 #: src/audio_output/output.c:312 src/libvlc-module.c:201
 msgid "Audio filters"
@@ -678,9 +675,8 @@ msgid "Stereo audio mode"
 msgstr "Tryb dźwięk stereo"
 
 #: src/audio_output/output.c:419
-#, fuzzy
 msgid "Original"
-msgstr "Oryginalny identyfikator"
+msgstr "Oryginał"
 
 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:197
 msgid "Dolby Surround"
@@ -800,7 +796,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Użycie: %s [opcje] [strumień] ...\n"
 "Można określić wiele strumieni w wierszu poleceń.\n"
-"Będą kolejkowane w liście odtwarzania.\n"
+"Będą kolejkowane na liście odtwarzania.\n"
 "Pierwsza podana pozycja będzie odtwarzana w pierwszej kolejności.\n"
 "\n"
 "Style-opcji:\n"
@@ -833,14 +829,12 @@ msgstr ""
 " vlc://zamknij\t\tSpecjalny element, aby zamknąć VLC\n"
 
 #: src/config/help.c:490
-#, fuzzy
 msgid "(default enabled)"
-msgstr " (domyślnie włączone)"
+msgstr "(domyślnie włączone)"
 
 #: src/config/help.c:491
-#, fuzzy
 msgid "(default disabled)"
-msgstr " (domyślnie wyłączone)"
+msgstr "(domyślnie wyłączone)"
 
 #: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
 msgid "Note:"
@@ -879,7 +873,7 @@ msgstr ""
 #: src/config/help.c:721
 #, c-format
 msgid "VLC version %s (%s)\n"
-msgstr "VLC wersja %s (%s)\n"
+msgstr "Wersja VLC %s (%s)\n"
 
 #: src/config/help.c:722
 #, c-format
@@ -950,7 +944,7 @@ msgstr "dekoder"
 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:368 modules/codec/avcodec/encoder.c:885
 #: modules/stream_out/es.c:349 modules/stream_out/es.c:362
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
-msgstr "Strumieniowanie / Transkodowanie nie udało się"
+msgstr "Strumieniowanie/Transkodowanie nie udało się"
 
 #: src/input/decoder.c:1903
 #, c-format
@@ -992,9 +986,9 @@ msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
 #: src/input/es_out.c:2132
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "DTVCC Closed captions %u"
-msgstr "Zamknięte napisy %u"
+msgstr "Zamknięte napisy DTVCC %u"
 
 #: src/input/es_out.c:2134
 #, c-format
@@ -1081,14 +1075,12 @@ msgid "%.2f dB"
 msgstr "%.2f dB"
 
 #: src/input/es_out.c:3133
-#, fuzzy
 msgid "Video resolution"
-msgstr "Preferowana rozdzielczość obrazu"
+msgstr "Rozdzielczość obrazu"
 
 #: src/input/es_out.c:3138
-#, fuzzy
 msgid "Buffer dimensions"
-msgstr "Rozmiar bufora w sekundach"
+msgstr "Wymiary bufora"
 
 #: src/input/es_out.c:3148 src/input/es_out.c:3151 modules/access/imem.c:93
 #: modules/access/rdp.c:73 modules/access/screen/screen.c:43
@@ -1106,49 +1098,40 @@ msgid "Decoded format"
 msgstr "Zdekodowany format"
 
 #: src/input/es_out.c:3164
-#, fuzzy
 msgid "Top left"
-msgstr "Lewy tylny"
+msgstr "Górna lewa"
 
 #: src/input/es_out.c:3164
-#, fuzzy
 msgid "Left top"
-msgstr "Lewy przedni"
+msgstr "Lewa górna"
 
 #: src/input/es_out.c:3165
-#, fuzzy
 msgid "Right bottom"
-msgstr "góra dół"
+msgstr "Prawa dolna"
 
 #: src/input/es_out.c:3165
-#, fuzzy
 msgid "Top right"
-msgstr "Prawa autorskie"
+msgstr "Górna prawa"
 
 #: src/input/es_out.c:3166
-#, fuzzy
 msgid "Bottom left"
-msgstr "Dół-Lewo"
+msgstr "Dolna lewa"
 
 #: src/input/es_out.c:3166
-#, fuzzy
 msgid "Bottom right"
-msgstr "Dół-Prawo"
+msgstr "Dolna prawa"
 
 #: src/input/es_out.c:3167
-#, fuzzy
 msgid "Left bottom"
-msgstr "góra dół"
+msgstr "Lewa dolna"
 
 #: src/input/es_out.c:3167
-#, fuzzy
 msgid "Right top"
-msgstr "Prawy"
+msgstr "Prawa górna"
 
 #: src/input/es_out.c:3169
-#, fuzzy
 msgid "Orientation"
-msgstr "Orientacja podziału lustrzanego"
+msgstr "Orientacja"
 
 #: src/input/es_out.c:3175 src/input/es_out.c:3193 src/input/es_out.c:3211
 #: src/input/es_out.c:3225 src/playlist/tree.c:67
@@ -1157,19 +1140,16 @@ msgid "Undefined"
 msgstr "Nieokreślone"
 
 #: src/input/es_out.c:3177
-#, fuzzy
 msgid "ITU-R BT.601 (525 lines, 60 Hz)"
-msgstr "525 linii / 60 Hz"
+msgstr "ITU-R BT.601 (525 linii, 60 Hz)"
 
 #: src/input/es_out.c:3179
-#, fuzzy
 msgid "ITU-R BT.601 (625 lines, 50 Hz)"
-msgstr "625 linii / 50 Hz"
+msgstr "ITU-R BT.601 (625 linii, 50 Hz)"
 
 #: src/input/es_out.c:3187
-#, fuzzy
 msgid "Color primaries"
-msgstr "Kolorowe komunikaty"
+msgstr "Barwy podstawowe"
 
 #: src/input/es_out.c:3194 src/libvlc-module.c:362
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
@@ -1178,27 +1158,24 @@ msgstr "Linijny"
 
 #: src/input/es_out.c:3201
 msgid "Hybrid Log-Gamma"
-msgstr ""
+msgstr "Hybrid Log-Gamma"
 
 #: src/input/es_out.c:3205
-#, fuzzy
 msgid "Color transfer function"
-msgstr "Ekstrakcja koloru"
+msgstr "Funkcja transferu kolorów"
 
 #: src/input/es_out.c:3218
-#, fuzzy
 msgid "Color space"
-msgstr "Schemat kolorów"
+msgstr "Przestrzeń barw"
 
 #: src/input/es_out.c:3218
 #, c-format
 msgid "%s Range"
-msgstr ""
+msgstr "Zakres %s"
 
 #: src/input/es_out.c:3220
-#, fuzzy
 msgid "Full"
-msgstr "Pełne tony niskie"
+msgstr "Pełny"
 
 #: src/input/es_out.c:3227 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
@@ -1212,94 +1189,80 @@ msgid "Center"
 msgstr "Na środku"
 
 #: src/input/es_out.c:3228
-#, fuzzy
 msgid "Top Left"
-msgstr "Góra-Lewo"
+msgstr "Górna lewa"
 
 #: src/input/es_out.c:3229
-#, fuzzy
 msgid "Top Center"
-msgstr "Na środku"
+msgstr "Górny środek"
 
 #: src/input/es_out.c:3230
-#, fuzzy
 msgid "Bottom Left"
-msgstr "Dół-Lewo"
+msgstr "Dolna lewa"
 
 #: src/input/es_out.c:3231
-#, fuzzy
 msgid "Bottom Center"
-msgstr "Dół-Lewo"
+msgstr "Dolny środek"
 
 #: src/input/es_out.c:3235
-#, fuzzy
 msgid "Chroma location"
-msgstr "Wzmocnienie chromy"
+msgstr "Położenie chromy"
 
 #: src/input/es_out.c:3244
-#, fuzzy
 msgid "Rectangular"
-msgstr "Prostokątna faza liniowa"
+msgstr "Prostokątny"
 
 #: src/input/es_out.c:3247
 msgid "Equirectangular"
-msgstr ""
+msgstr "Równoodległościowy"
 
 #: src/input/es_out.c:3250
-#, fuzzy
 msgid "Cubemap"
-msgstr "Sześcian"
+msgstr "Cubemap"
 
 #: src/input/es_out.c:3256
-#, fuzzy
 msgid "Projection"
-msgstr "Kierunek"
+msgstr "Projekcja"
 
 #: src/input/es_out.c:3258
 msgid "Yaw"
-msgstr ""
+msgstr "Odchylenie"
 
 #: src/input/es_out.c:3260 modules/video_output/vmem.c:48
 msgid "Pitch"
-msgstr "Tonacja"
+msgstr "Wysokość"
 
 #: src/input/es_out.c:3262
 msgid "Roll"
-msgstr ""
+msgstr "Przechylenie"
 
 #: src/input/es_out.c:3264
 msgid "Field of view"
-msgstr ""
+msgstr "Pole widzenia"
 
 #: src/input/es_out.c:3269
-#, fuzzy
 msgid "Max. luminance"
-msgstr "Niebieski balans"
+msgstr "Maksymalna luminancja"
 
 #: src/input/es_out.c:3274
-#, fuzzy
 msgid "Min. luminance"
-msgstr "Niebieski balans"
+msgstr "Minimalna luminancja"
 
 #: src/input/es_out.c:3282
-#, fuzzy
 msgid "Primary R"
-msgstr "Język podstawowy"
+msgstr "Podstawowy czerwony"
 
 #: src/input/es_out.c:3289
-#, fuzzy
 msgid "Primary G"
-msgstr "Język podstawowy"
+msgstr "Podstawowy zielony"
 
 #: src/input/es_out.c:3296
-#, fuzzy
 msgid "Primary B"
-msgstr "Język podstawowy"
+msgstr "Podstawowy niebieski"
 
 #: src/input/es_out.c:3303
-#, fuzzy
 msgid "White point"
-msgstr "Punkty kontrolne"
+msgstr "Biały punkt"
 
 #: src/input/es_out.c:3318 modules/access/imem.c:64
 msgid "Subtitle"
@@ -1307,7 +1270,7 @@ msgstr "Napisy"
 
 #: src/input/input.c:2657
 msgid "Your input can't be opened"
-msgstr "Twoje dane wejściowe nie może być otwarte"
+msgstr "Twoje dane wejściowe nie mogą być otwarte"
 
 #: src/input/input.c:2658
 #, c-format
@@ -1407,21 +1370,19 @@ msgstr "Odcinek"
 
 #: src/input/meta.c:77
 msgid "Show Name"
-msgstr "Pokaż Nazwę"
+msgstr "Pokaż nazwę"
 
 #: src/input/meta.c:78
 msgid "Actors"
 msgstr "Obsada"
 
 #: src/input/meta.c:79 modules/demux/mp4/meta.c:101
-#, fuzzy
 msgid "Album Artist"
-msgstr "Wykonawca"
+msgstr "Wykonawca albumu"
 
 #: src/input/meta.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Disc number"
-msgstr "Numer ścieżki"
+msgstr "Numer płyty"
 
 #: src/input/var.c:152
 msgid "Bookmark"
@@ -1462,14 +1423,12 @@ msgid "Previous title"
 msgstr "Poprzedni tytuł"
 
 #: src/input/var.c:278
-#, fuzzy
 msgid "Menu title"
-msgstr "Czas wyświetlania"
+msgstr "Tytuł menu"
 
 #: src/input/var.c:285
-#, fuzzy
 msgid "Menu popup"
-msgstr "Czas wyświetlania"
+msgstr "Pop-up menu"
 
 #: src/input/var.c:319
 #, c-format
@@ -1621,13 +1580,12 @@ msgid "Color messages"
 msgstr "Kolorowe komunikaty"
 
 #: src/libvlc-module.c:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console. Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
 msgstr ""
-"Ta opcja włącza kolorowanie komunikatów wysyłanych do konsoli. Aby to "
-"zadziałało, Twój terminal musi wspierać kolory Linuksa."
+"Ta opcja włącza kolorowanie komunikatów wysyłanych do konsoli. Wymagana jest "
+"obsługa kolorów w systemie Linux."
 
 #: src/libvlc-module.c:99
 msgid "Show advanced options"
@@ -1652,7 +1610,7 @@ msgid ""
 "user input is required."
 msgstr ""
 "Po włączeniu tej opcji interfejs będzie za każdym razem pokazywał okno "
-"dialogowe, wtedy gdy wymagana jest reakcja użytkownika."
+"dialogowe wtedy, gdy wymagana jest reakcja użytkownika."
 
 #: src/libvlc-module.c:117
 msgid ""
@@ -1679,13 +1637,12 @@ msgstr ""
 "automatyczny wybór najlepszej dostępnej metody."
 
 #: src/libvlc-module.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Media role"
-msgstr "Pliki multimedialne"
+msgstr "Rola mediów"
 
 #: src/libvlc-module.c:130
 msgid "Media (player) role for operating system policy."
-msgstr ""
+msgstr "Rola mediów (odtwarzaczy) dla zasad systemu operacyjnego."
 
 #: src/libvlc-module.c:132 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:261
 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:426
@@ -1701,42 +1658,36 @@ msgstr ""
 "wówczas wykonywane, dzięki czemu zmniejszy się obciążenie procesora."
 
 #: src/libvlc-module.c:142
-#, fuzzy
 msgid "Music"
-msgstr "Miuzikal"
+msgstr "Muzyka"
 
 #: src/libvlc-module.c:142
-#, fuzzy
 msgid "Communication"
-msgstr "Lokalizacja"
+msgstr "Komunikacja"
 
 #: src/libvlc-module.c:142 modules/meta_engine/ID3Genres.h:69
 msgid "Game"
 msgstr "Gra"
 
 #: src/libvlc-module.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Notification"
-msgstr "Wzmocnienie"
+msgstr "Powiadomienie"
 
 #: src/libvlc-module.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Animation"
-msgstr "Cel"
+msgstr "Animacja"
 
 #: src/libvlc-module.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Production"
-msgstr "Produkt"
+msgstr "Produkcja"
 
 #: src/libvlc-module.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Accessibility"
-msgstr "Moduł dostępu"
+msgstr "Dostępność"
 
 #: src/libvlc-module.c:144
 msgid "Test"
-msgstr ""
+msgstr "Test"
 
 #: src/libvlc-module.c:147
 msgid "Audio gain"
@@ -1775,7 +1726,7 @@ msgid ""
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
 msgstr ""
 "Ta funkcja opóźnia wyjście dźwięku. Wartość opóźnienia podaje się w "
-"milisekundach. Może być to przydatne jeśli występuje przesunięcie między "
+"milisekundach. Może być to przydatne, jeśli występuje przesunięcie między "
 "dźwiękiem i obrazem."
 
 #: src/libvlc-module.c:168
@@ -1783,24 +1734,24 @@ msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
 msgstr "Wybiera wtyczkę, które używana będzie do resamplingu dźwięku."
 
 #: src/libvlc-module.c:171
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sets the audio output channels mode that will be used by default if your "
 "hardware and the audio stream are compatible."
 msgstr ""
-"Ta opcja służy do ustawiania trybu kanałów wyjścia dźwięku, które będą "
-"używane domyślnie jeśli to tylko możliwe (np. jeśli masz do tego odpowiedni "
-"sprzęt i jeśli pozwala na to odtwarzany strumień dźwięku)."
+"Ustawia tryb kanałów wyjściowych audio, który będzie używany domyślnie, "
+"jeśli sprzęt i strumień audio są kompatybilne."
 
 #: src/libvlc-module.c:174
 msgid "Force S/PDIF support"
-msgstr ""
+msgstr "Wymuś obsługę S/PDIF"
 
 #: src/libvlc-module.c:176
 msgid ""
 "This option should be used when the audio output can't negotiate S/PDIF "
 "support."
 msgstr ""
+"Ta opcja powinna być używana, gdy wyjście dźwiękowe nie może negocjować "
+"obsługi S/PDIF."
 
 #: src/libvlc-module.c:178 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:259
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
@@ -1813,7 +1764,7 @@ msgid ""
 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
-"Tej funkcji używa się, kiedy wiadomo, że strumień jest (lub nie jest) "
+"Tej funkcji używa się, gdy wiadomo, że strumień jest (lub nie jest) "
 "zakodowany jako Dolby Surround, ale nie jest to prawidłowo rozpoznawane. "
 "Nawet jeśli taki strumień nie jest w rzeczywistości zakodowany jako Dolby "
 "Surround, to włączenie tej opcji może poprawić wrażenie podczas słuchania, "
@@ -1868,7 +1819,7 @@ msgstr "Tryb normalizacji głośności"
 
 #: src/libvlc-module.c:214
 msgid "Select the replay gain mode"
-msgstr "Wybierz tryb normalizacji głośności"
+msgstr "Wybierz tryb normalizacji głośności."
 
 #: src/libvlc-module.c:216
 msgid "Replay preamp"
@@ -1880,7 +1831,7 @@ msgid ""
 "replay gain information"
 msgstr ""
 "Ta opcja pozwala wybrać domyślny poziom wzmocnienia (89 dB) dla strumieni w "
-"trybie normalizacji głośności"
+"trybie normalizacji głośności."
 
 #: src/libvlc-module.c:221
 msgid "Default replay gain"
@@ -1898,7 +1849,7 @@ msgstr "Ochrona szczytu"
 
 #: src/libvlc-module.c:227
 msgid "Protect against sound clipping"
-msgstr "Ochrona przed przesterowaniem"
+msgstr "Ochrona przed przesterowaniem."
 
 #: src/libvlc-module.c:230
 msgid "Enable time stretching audio"
@@ -1910,7 +1861,7 @@ msgid ""
 "audio pitch"
 msgstr ""
 "Umożliwia odtwarzanie dźwięku w zwolnionym lub przyspieszonym tempie bez "
-"wpływu na jakość dźwięku"
+"wpływu na jakość dźwięku."
 
 #: src/libvlc-module.c:239 src/libvlc-module.c:1125
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2083 modules/access/dtv/access.c:107
@@ -1938,7 +1889,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Opcje te pozwalają modyfikować zachowanie wyjścia obrazu podsystemu. Można "
 "na przykład włączyć filtry obrazu (usuwanie, dostosowanie obrazu itp.). "
-"Włącz tutaj te filtry i skonfiguruj je w sekcji modułów \"filtry obrazu\" . "
+"Włącz tutaj te filtry i skonfiguruj je w sekcji modułów \"filtry obrazu\". "
 "Można także ustawić wiele różnych opcji obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:253
@@ -2108,7 +2059,7 @@ msgstr "Powiększenie obrazu"
 
 #: src/libvlc-module.c:300
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
-msgstr "Można powiększyć obraz używając określonego czynnika."
+msgstr "Można powiększyć obraz, używając określonego czynnika."
 
 #: src/libvlc-module.c:302
 msgid "Grayscale video output"
@@ -2119,7 +2070,7 @@ msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
 msgstr ""
-"Obraz wyjściowy w skali szarości. Jeżeli informacje kolorów nie będą "
+"Obraz wyjściowy w skali szarości. Jeśli informacje kolorów nie będą "
 "dekodowane, zmniejszy to trochę obciążenie procesora."
 
 #: src/libvlc-module.c:307
@@ -2136,7 +2087,7 @@ msgstr "Pełnoekranowy obraz wyjściowy"
 
 #: src/libvlc-module.c:313
 msgid "Start video in fullscreen mode"
-msgstr "Rozpoczynaj odtwarzanie obrazu w pełnym ekranie"
+msgstr "Rozpoczynaj odtwarzanie obrazu w trybie pełnoekranowym."
 
 #: src/libvlc-module.c:315 src/video_output/vout_intf.c:253
 msgid "Always on top"
@@ -2147,9 +2098,8 @@ msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr "Umieszczaj okno obrazu zawsze nad innymi oknami."
 
 #: src/libvlc-module.c:319
-#, fuzzy
 msgid "Enable wallpaper mode"
-msgstr "Włącz tryb tapety "
+msgstr "Włącz tryb tapety"
 
 #: src/libvlc-module.c:321
 msgid ""
@@ -2240,11 +2190,11 @@ msgstr "Film NTSC (IVTC)"
 
 #: src/libvlc-module.c:371
 msgid "Disable screensaver"
-msgstr "Wyłącz wygaszacza ekranu"
+msgstr "Wyłącz wygaszacz ekranu"
 
 #: src/libvlc-module.c:372
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
-msgstr "Wyłącz wygaszacza ekranu podczas odtwarzania obrazu."
+msgstr "Wyłącz wygaszacz ekranu podczas odtwarzania obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:374
 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
@@ -2268,7 +2218,7 @@ msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
 msgstr ""
-"VLC może zapobiec tworzenia nagłówki okna, ramki itd... wokół obrazu, żeby "
+"VLC może zapobiec tworzenia nagłówki okna, ramki itd... wokół obrazu, aby "
 "otrzymać \"minimalne\" okno."
 
 #: src/libvlc-module.c:383
@@ -2277,7 +2227,7 @@ msgstr "Moduł rozdzielania obrazu"
 
 #: src/libvlc-module.c:385
 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
-msgstr "Ta opcja dodaje rozdzielacze obrazu, takie jak klonowanie lub ścianę"
+msgstr "Ta opcja dodaje rozdzielacze obrazu, takie jak klonowanie lub ścianę."
 
 #: src/libvlc-module.c:387
 msgid "Video filter module"
@@ -2325,7 +2275,7 @@ msgstr "Używaj kolejnych numerów zamiast czasu"
 
 #: src/libvlc-module.c:411
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
-msgstr "Używaj kolejnych numerów zamiast czasu dla określenia zrzuta"
+msgstr "Używaj kolejnych numerów zamiast czasu dla określenia zrzutu."
 
 #: src/libvlc-module.c:413
 msgid "Video snapshot width"
@@ -2380,7 +2330,7 @@ msgstr ""
 "rozmiaru 16:9, gdyż są rzeczywiście w 4:3. Może to być też wskazówką dla "
 "VLC, gdy film nie posiada żadnej informacji o stosunku rozmiarów. Dozwolone "
 "formaty to x:y (4:3, 16:9 itp.) utrzymujące stosunek rozmiaru obrazu albo "
-"liczba zmiennoprzecinkowa (1.25, 1.3333 itp.), żeby określić szerokość "
+"liczba zmiennoprzecinkowa (1.25, 1.3333 itp.), aby określić szerokość "
 "pikseli."
 
 #: src/libvlc-module.c:440
@@ -2437,8 +2387,8 @@ msgid ""
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
-"To pozwala na poprawne używanie formatu obrazu HDTV-1080 nawet jeśli enkoder "
-"ustalił wysokość na 1088 linijek. Powinieneś wyłączyć tą opcje tylko wtedy, "
+"To pozwala na poprawne używanie formatu obrazu HDTV-1080, nawet jeśli koder "
+"ustalił wysokość na 1088 linijek. Powinieneś wyłączyć tę opcję tylko wtedy, "
 "jeśli Twój obraz ma niestandardowy format potrzebujący wszystkie 1088 "
 "linijki."
 
@@ -2453,7 +2403,7 @@ msgid ""
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 "To wymusza stosunek rozmiaru monitora. Większość monitorów ma kwadratowe "
-"piksele (1:1). Jeśli masz ekran 16:9, to możesz zmienić to na 4:3, żeby "
+"piksele (1:1). Jeśli masz ekran 16:9, to możesz zmienić to na 4:3, aby "
 "zachować proporcje."
 
 #: src/libvlc-module.c:472 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:294
@@ -2466,7 +2416,7 @@ msgid ""
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 "Ta opcja umożliwia pomijanie klatek w strumieniu MPEG2. Pomijanie klatek "
-"zdarza się, gdy Twój komputer jest za słaby"
+"zdarza się, gdy Twój komputer jest za słaby."
 
 #: src/libvlc-module.c:477
 msgid "Drop late frames"
@@ -2488,7 +2438,7 @@ msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
 msgstr ""
-"Zapobiega to zapychania raportu komunikatów z debugiem przez synchronizacje "
+"Zapobiega to zapychaniu raportu komunikatów z debugiem przez synchronizacje "
 "wyjścia obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:487
@@ -2518,7 +2468,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:505
 msgid "File caching (ms)"
-msgstr "Buforowanie plika (ms)"
+msgstr "Buforowanie pliku (ms)"
 
 #: src/libvlc-module.c:507
 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
@@ -2570,7 +2520,7 @@ msgid ""
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
 msgstr ""
 "Jest możliwość wyłączenia wejścia synchronizacji z zegarem dla rzeczywistych "
-"źródeł. Użyj tego jeśli uważasz, że odtwarzanie strumieni sieciowych jest "
+"źródeł. Użyj tego, jeśli uważasz, że odtwarzanie strumieni sieciowych jest "
 "nierówne."
 
 #: src/libvlc-module.c:532
@@ -2594,8 +2544,8 @@ msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
 msgstr ""
-"To pozwala ci na odległe zsynchronizowanie zegara dla serwera i klienta. "
-"Szczegółowe ustawienia są dostępne pod Zaawansowane / Synchronizacja sieci."
+"To pozwala Ci na odległe zsynchronizowanie zegara dla serwera i klienta. "
+"Szczegółowe ustawienia są dostępne pod Zaawansowane/Synchronizacja sieci."
 
 #: src/libvlc-module.c:544 src/video_output/vout_intf.c:98
 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
@@ -2675,8 +2625,8 @@ msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
 msgstr ""
-"Ustaw wybrany program podając jego identyfikator usługi. Używaj tylko tej "
-"opcji jeśli chcesz wczytać wieloprogramowy strumień (taki jak na przykład "
+"Ustaw wybrany program, podając jego identyfikator usługi. Używaj tylko tej "
+"opcji, jeśli chcesz wczytać wieloprogramowy strumień (taki jak na przykład "
 "strumienie DVB)."
 
 #: src/libvlc-module.c:576
@@ -2685,9 +2635,9 @@ msgid ""
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
-"Ustaw wybrane programy podając listę identyfikatorów usług (SIDs) dzielonych "
-"przecinkiem. Używaj tylko tej opcji jeśli chcesz wczytać wieloprogramowy "
-"strumień (taki jak na przykład strumienie DVB)."
+"Ustaw wybrane programy, podając listę identyfikatorów usług (SIDs) "
+"dzielonych przecinkiem. Używaj tylko tej opcji, jeśli chcesz wczytać "
+"wieloprogramowy strumień (taki jak na przykład strumienie DVB)."
 
 #: src/libvlc-module.c:582 modules/gui/qt/ui/open_disk.h:312
 msgid "Audio track"
@@ -2739,7 +2689,7 @@ msgid ""
 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
 msgstr ""
-"Używany język menu DVD/BluRay (dwu- lub trzy-literowy kod kraju, dzielony "
+"Używany język menu DVD/Blu-ray (dwu- lub trzy-literowy kod kraju, dzielony "
 "przecinkiem, możesz użyć 'każdy' na automatyczny wybór)."
 
 #: src/libvlc-module.c:608
@@ -2759,9 +2709,8 @@ msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "Identyfikator strumienia używanych napisów."
 
 #: src/libvlc-module.c:616
-#, fuzzy
 msgid "Preferred Closed Captions decoder"
-msgstr "Dekoder zamkniętych napisów"
+msgstr "Preferowany dekoder zamkniętych napisów"
 
 #: src/libvlc-module.c:620
 msgid "Preferred video resolution"
@@ -2810,7 +2759,7 @@ msgstr "Liczba powtórek wejścia"
 
 #: src/libvlc-module.c:636
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
-msgstr "Ilość czasu, w którym to samo wejście będzie powtarzane"
+msgstr "Ilość czasu, w którym to samo wejście będzie powtarzane."
 
 #: src/libvlc-module.c:638 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:159
 msgid "Start time"
@@ -2842,7 +2791,7 @@ msgstr "Szybkie przeszukiwanie"
 
 #: src/libvlc-module.c:652
 msgid "Favor speed over precision while seeking"
-msgstr "Preferuj prędkość nad precyzją podczas przeglądania "
+msgstr "Preferuj prędkość nad precyzją podczas przeglądania."
 
 #: src/libvlc-module.c:654
 msgid "Playback speed"
@@ -2874,8 +2823,8 @@ msgid ""
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
 "inputs."
 msgstr ""
-"To pozwala ci na odtwarzanie kliku wejść w tym samym czasie. Ta opcja jest "
-"eksperymentalna, nie wszystkie formaty są dostępne. Użyj listę wejść "
+"To pozwala Ci na odtwarzanie kliku wejść w tym samym czasie. Ta opcja jest "
+"eksperymentalna, nie wszystkie formaty są obsługiwane. Użyj listę wejść "
 "dzieloną '#'."
 
 #: src/libvlc-module.c:669
@@ -2888,30 +2837,29 @@ msgid ""
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
 "{...}\""
 msgstr ""
-"Możesz ręcznie podać listę zakładek dla strumienia \"{name=nazwa-zakładki,"
-"time=dowolne-wyrównanie-czasu,bytes=dowolne-przesunięcie-bajtu},{...}\""
+"Możesz ręcznie podać listę zakładek dla strumienia w formie: \"{name=nazwa-"
+"zakładki,time=dowolne-wyrównanie-czasu,bytes=dowolne-przesunięcie-bajtu},"
+"{...}\""
 
 #: src/libvlc-module.c:675
-#, fuzzy
 msgid "Record directory"
-msgstr "Folder źródłowy"
+msgstr "Katalog nagrywań"
 
 #: src/libvlc-module.c:677
-#, fuzzy
 msgid "Directory where the records will be stored"
-msgstr "Katalog lub nazwa pliku, gdzie będą zapisywane nagrywania"
+msgstr "Katalog, w którym będą zapisywane nagrywania."
 
 #: src/libvlc-module.c:679
 msgid "Prefer native stream recording"
-msgstr "Preferuj rodzimego zapisu strumienia"
+msgstr "Preferuj natywny zapis strumienia"
 
 #: src/libvlc-module.c:681
 msgid ""
 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
 "output module"
 msgstr ""
-"Jeśli jest to możliwe, nagrywany będzie strumień wejściowy zamiast użycia "
-"modułu strumienia wyjściowego"
+"Jeśli jest to możliwe, strumień wejściowy zostanie nagrywany zamiast "
+"używania modułu strumienia wyjściowego."
 
 #: src/libvlc-module.c:684
 msgid "Timeshift directory"
@@ -2946,12 +2894,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ta opcja pozwala ustawić tytuł w zależności od aktualnego odtwarzania<br>$a: "
 "Wykonawca<br>$b: Album<br>$c: Prawa autorskie<br>$t: Tytuł<br>$g: Gatunek<br>"
-"$n: Nr. ścieżki<br>$p: Odtwarzane<br>$A: Data<br>$D: Czas trwania<br>$Z: "
+"$n: Nr ścieżki<br>$p: Odtwarzane<br>$A: Data<br>$D: Czas trwania<br>$Z: "
 "\"Teraz odtwarzane\" (powrót na Tytuł - Wykonawca)"
 
 #: src/libvlc-module.c:699
 msgid "Disable all lua plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz wszystkie wtyczki lua"
 
 #: src/libvlc-module.c:703
 msgid ""
@@ -2978,14 +2926,12 @@ msgstr ""
 "Wypróbuj różne pozycje."
 
 #: src/libvlc-module.c:714
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles text scaling factor"
-msgstr "Kodowanie tekstu napisów"
+msgstr "Współczynnik skalowania tekstu napisów"
 
 #: src/libvlc-module.c:715
-#, fuzzy
 msgid "Changes the subtitles size where possible"
-msgstr "Wybierz plik z napisami"
+msgstr "Zmienia rozmiar napisów w miarę możliwości."
 
 #: src/libvlc-module.c:717
 msgid "Enable sub-pictures"
@@ -2993,7 +2939,7 @@ msgstr "Włącz podobrazy"
 
 #: src/libvlc-module.c:719
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
-msgstr "Można zupełnie wyłączyć przetwarzanie podobrazow."
+msgstr "Można zupełnie wyłączyć przetwarzanie podobrazów."
 
 #: src/libvlc-module.c:721 src/libvlc-module.c:1668 src/text/iso-639_def.h:145
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:338
@@ -3006,7 +2952,7 @@ msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
 msgstr ""
-"VLC może wyświetlać komunikaty na obrazie. Nazywa to się OSD (On Screen "
+"VLC może wyświetlać komunikaty na obrazie. Nazywa się to OSD (On Screen "
 "Display)."
 
 #: src/libvlc-module.c:726
@@ -3018,7 +2964,7 @@ msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
 msgstr ""
-"VLC używa standardowo Freetype do renderowania, ale to pozwala ci używać na "
+"VLC używa standardowo Freetype do renderowania, ale to pozwala Ci używać na "
 "przykład svg."
 
 #: src/libvlc-module.c:730
@@ -3031,7 +2977,7 @@ msgid ""
 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
 msgstr ""
 "Ta opcja dodaje tak zwane \"źródła podobrazów\". Te filtry pokrywają "
-"niektóre obrazki lub teksty na obrazie (takie jak logo, dowolne napisy, ...)."
+"niektóre obrazki lub teksty na obrazie (takie jak logo, dowolne napisy...)."
 
 #: src/libvlc-module.c:735
 msgid "Subpictures filter module"
@@ -3087,7 +3033,7 @@ msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
 msgstr ""
-"Szukaj pliku napisów też w tych ścieżkach, jeżeli nie można znaleźć Twojego "
+"Szukaj pliku napisów też w tych ścieżkach, jeśli nie można znaleźć Twojego "
 "pliku z napisami w aktualnym folderze."
 
 #: src/libvlc-module.c:760
@@ -3120,7 +3066,7 @@ msgid ""
 "the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
 "To jest domyślnie używany napęd DVD (lub plik). Nie zapomnij o dwukropku po "
-"literze napędu (np. D:)"
+"literze napędu (np. D:)."
 
 #: src/libvlc-module.c:775
 msgid ""
@@ -3128,7 +3074,7 @@ msgid ""
 "the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
 "To jest domyślnie używany napęd VCD (lub plik). Nie zapomnij o dwukropku po "
-"literze napędu (np. D:)"
+"literze napędu (np. D:)."
 
 #: src/libvlc-module.c:778 modules/access/cdda.c:704
 msgid ""
@@ -3136,15 +3082,15 @@ msgid ""
 "after the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
 "To jest domyślnie używany napęd CD Audio (lub plik). Nie zapomnij o "
-"dwukropku po literze napędu (np. D:)"
+"dwukropku po literze napędu (np. D:)."
 
 #: src/libvlc-module.c:785
 msgid "This is the default DVD device to use."
-msgstr "Używane domyślne urządzenie DVD."
+msgstr "Domyslnie używane urządzenie DVD."
 
 #: src/libvlc-module.c:787
 msgid "This is the default VCD device to use."
-msgstr "Domyślnie używane urządzenie VCD."
+msgstr "Domyślnie używane urządzenie VCD."
 
 #: src/libvlc-module.c:789 modules/access/cdda.c:709
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
@@ -3152,10 +3098,9 @@ msgstr "Domyślnie używane urządzenie CD Audio."
 
 #: src/libvlc-module.c:803
 msgid "TCP connection timeout"
-msgstr "Limit czasu połączenia TCP"
+msgstr "Timeout połączenia TCP"
 
 #: src/libvlc-module.c:805
-#, fuzzy
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds)."
 msgstr "Domyślny limit czasu połączenia TCP (w milisekundach)."
 
@@ -3169,7 +3114,7 @@ msgid ""
 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
 "them to a specific network interface."
 msgstr ""
-"Domyślnie, serwer będzie nasłuchiwał każdy lokalny adres IP. Określ adres IP "
+"Domyślnie serwer będzie nasłuchiwał każdy lokalny adres IP. Określ adres IP "
 "(np. ::1 lub 127.0.0.1) lub nazwę hosta (np. localhost), aby ograniczyć je "
 "do odpowiedniego interfejsu sieciowego."
 
@@ -3186,7 +3131,7 @@ msgid ""
 "network interface."
 msgstr ""
 "To określa adres serwera RTSP, którego będzie nasłuchiwać, wraz ze ścieżką "
-"bazowej mediów RTSP VOD. Składnia to adres/ścieżka. Domyślnie, serwer będzie "
+"bazowej mediów RTSP VOD. Składnia to adres/ścieżka. Domyślnie serwer będzie "
 "nasłuchiwał każdy lokalny adres IP. Określ adres IP (np. ::1 lub 127.0.0.1) "
 "lub nazwę hosta (np. localhost), aby ograniczyć je do odpowiedniego "
 "interfejsu sieciowego."
@@ -3265,7 +3210,7 @@ msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
 msgstr ""
-"Używany proxy serwer SOCKS. Musi podany być w formacie adres:port. Będzie "
+"Używany serwer proxy SOCKS. Musi podany być w formacie adres:port. Będzie "
 "używany dla wszystkich połączeń TCP."
 
 #: src/libvlc-module.c:856
@@ -3274,7 +3219,7 @@ msgstr "Nazwa użytkownika SOCKS"
 
 #: src/libvlc-module.c:858
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
-msgstr "Imię użytkownika dla połączenia się z SOCKS proxy."
+msgstr "Nazwa użytkownika dla połączenia się z SOCKS proxy."
 
 #: src/libvlc-module.c:860
 msgid "SOCKS password"
@@ -3368,7 +3313,7 @@ msgid ""
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
 msgstr ""
-"Lista kodeków, których VLC będzie używać w pierwszeństwie. Na przykład, "
+"Lista kodeków, których VLC będzie używać w pierwszeństwie. Na przykład "
 "'dummy,a52' próbuje najpierw fikcyjnego i kodeków a52 przed próbowaniem "
 "innych. Tylko zaawansowani użytkownicy powinni zmieniać tę opcję."
 
@@ -3410,7 +3355,7 @@ msgstr "Włącz strumieniowanie wszystkich podstawowych strumieni (ES)"
 
 #: src/libvlc-module.c:931
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
-msgstr "Strumieniuj wszystkie podstawowe strumienie (obraz, dźwięk i napisy)"
+msgstr "Strumieniuj wszystkie podstawowe strumienie (obraz, dźwięk i napisy)."
 
 #: src/libvlc-module.c:933
 msgid "Display while streaming"
@@ -3429,8 +3374,8 @@ msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Wybierz czy strumień obrazu powinien być przeadresowany do usługi wyjścia "
-"strumienia, gdy chociaż jedna jest włączona."
+"Wybierz, czy strumień obrazu powinien być przeadresowany do funkcji wyjścia "
+"strumienia, gdy ta ostatnia jest włączona."
 
 #: src/libvlc-module.c:942
 msgid "Enable audio stream output"
@@ -3441,8 +3386,8 @@ msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Wybierz czy strumień dźwięku powinien być przeadresowany do usługi wyjścia "
-"strumienia, gdy chociaż jedna jest włączona."
+"Wybierz, czy strumień dźwięku powinien być przeadresowany do funkcji wyjścia "
+"strumienia, gdy ta ostatnia jest włączona."
 
 #: src/libvlc-module.c:947
 msgid "Enable SPU stream output"
@@ -3453,8 +3398,8 @@ msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
-"Wybierz czy strumienie SPU powinny być przeadresowane do usługi wyjścia "
-"strumienia, gdy chociaż jedna jest włączona."
+"Wybierz, czy strumienie SPU powinny być przeadresowane do funkcji wyjścia "
+"strumienia, gdy ta ostatnia jest włączona."
 
 #: src/libvlc-module.c:952
 msgid "Keep stream output open"
@@ -3466,21 +3411,21 @@ msgid ""
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr ""
-"To pozwala ci na utrzymanie jedynej instancji wyjścia strumienia nad "
+"To pozwala Ci na utrzymanie jedynej instancji wyjścia strumienia nad "
 "wielokrotnymi elementami listy odtwarzania (automatycznie wstawiony będzie "
 "strumień wyjściowy 'gather', jeśli nic nie będzie podane)."
 
 #: src/libvlc-module.c:958
 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
-msgstr "Mukser buforowania strumienia wyjściowego (ms)"
+msgstr "Buforowanie multipleksera strumienia wyjściowego (ms)"
 
 #: src/libvlc-module.c:960
 msgid ""
 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
 "muxer. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"To pozwala skonfigurować początkową kwotę buforowania dla muksera strumienia "
-"wyjściowego. Ta wartość powinna podana być w milisekundach."
+"To pozwala skonfigurować początkową kwotę buforowania dla multipleksera "
+"strumienia wyjściowego. Ta wartość powinna podana być w milisekundach."
 
 #: src/libvlc-module.c:963
 msgid "Preferred packetizer list"
@@ -3490,7 +3435,7 @@ msgstr "Preferowana lista pakietowców"
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
-"To pozwala ci na wybór kolejności, w której VLC będzie wybierał pakietowce."
+"To pozwala Ci na wybór kolejności, w której VLC będzie wybierał pakietowce."
 
 #: src/libvlc-module.c:968
 msgid "Mux module"
@@ -3498,16 +3443,16 @@ msgstr "Moduł multipleksera"
 
 #: src/libvlc-module.c:970
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
-msgstr "To jest zapis umożliwiający konfigurowanie modułów multipleksera"
+msgstr "To jest zapis umożliwiający konfigurowanie modułów multipleksera."
 
 #: src/libvlc-module.c:972
 msgid "Access output module"
-msgstr "moduł wyjściowy dostępu"
+msgstr "Wyjściowy moduł dostępu"
 
 #: src/libvlc-module.c:974
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr ""
-"To jest zapis dostępu umożliwiający konfigurowanie modułów dostępu wyjścia"
+"To jest zapis dostępu umożliwiający konfigurowanie modułów dostępu wyjścia."
 
 #: src/libvlc-module.c:977
 msgid ""
@@ -3515,7 +3460,7 @@ msgid ""
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 "Jeśli ta opcja jest włączona, przepływ adresu SAP multicast będzie "
-"kontrolowany. To jest potrzebne jeśli chcesz coś ogłosić w MBone."
+"kontrolowany. To jest potrzebne, jeśli chcesz coś ogłosić w MBone."
 
 #: src/libvlc-module.c:981
 msgid "SAP announcement interval"
@@ -3526,8 +3471,8 @@ msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
 msgstr ""
-"Kiedy przepływ kontrolny SAP jest wyłączony, pozwala to ustawić interwał "
-"pomiędzy ogłoszeniami SAP."
+"Gdy przepływ kontrolny SAP jest wyłączony, pozwala to ustawić interwał "
+"między ogłoszeniami SAP."
 
 #: src/libvlc-module.c:992
 msgid ""
@@ -3535,7 +3480,7 @@ msgid ""
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
 "Te opcje pozwalają na wybór domyślnych modułów. Nie zmieniaj ich, chyba że "
-"naprawdę wiesz co robisz."
+"naprawdę wiesz, co robisz."
 
 #: src/libvlc-module.c:995
 msgid "Access module"
@@ -3549,26 +3494,24 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Wymusza to moduł dostępu. Możesz to użyć, jeśli poprawny dostęp nie jest "
 "automatycznie wykrywany. Nie powinieneś ustawiać tej opcji jako ogólną, "
-"chyba że naprawdę wiesz co robisz."
+"chyba że naprawdę wiesz, co robisz."
 
 #: src/libvlc-module.c:1001
 msgid "Stream filter module"
 msgstr "Moduł filtra strumienia"
 
 #: src/libvlc-module.c:1003
-#, fuzzy
 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read."
-msgstr "Filtry strumienia stosowane są do modyfikacji wczytywanego strumienia."
+msgstr "Filtry strumieniowe służą do modyfikowania odczytywanego strumienia."
 
 #: src/libvlc-module.c:1005
-#, fuzzy
 msgid "Demux filter module"
-msgstr "Moduł filtra strumienia"
+msgstr "Moduł filtra Demux"
 
 #: src/libvlc-module.c:1007
-#, fuzzy
 msgid "Demux filters are used to modify/control the stream that is being read."
-msgstr "Filtry strumienia stosowane są do modyfikacji wczytywanego strumienia."
+msgstr ""
+"Filtry Demux służą do modyfikowania/kontrolowania odczytywanego strumienia."
 
 #: src/libvlc-module.c:1009
 msgid "Demux module"
@@ -3582,22 +3525,21 @@ msgid ""
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
 "Demultipleksery używane są do rozdzielenia \"podstawowych\" strumieni "
-"(takich jak strumienie dźwięku i obrazu). Możesz to użyć, jeśli poprawny "
-"demukser nie jest automatycznie wykrywany. Nie powinieneś używać tej opcji "
-"powszechnie, chyba że naprawdę wiesz co robisz."
+"(takich jak strumienie dźwięku i obrazu). Możesz je używać, jeśli prawidłowy "
+"demultiplekser nie jest automatycznie wykrywany. Nie powinieneś używać tej "
+"opcji powszechnie, chyba że naprawdę wiesz, co robisz."
 
 #: src/libvlc-module.c:1016
 msgid "VoD server module"
 msgstr "Moduł serwera VoD"
 
 #: src/libvlc-module.c:1018
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
 "'vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
 msgstr ""
 "Możesz wybrać moduł serwera VoD, którego chcesz używać. Ustaw to na "
-"`vod_rtsp', aby wrócić do starej wersji modułu."
+"'vod_rtsp', aby wrócić do starej wersji modułu."
 
 #: src/libvlc-module.c:1021
 msgid "Allow real-time priority"
@@ -3613,7 +3555,7 @@ msgstr ""
 "Uruchomienie VLC w priorytecie real-time pozwala na bardziej precyzyjne "
 "planowanie i wykorzystanie, szczególnie dla strumieniowania zawartości. Może "
 "jednak zawiesić cały komputer lub sprawić, że będzie naprawdę wolny. "
-"Powinieneś to aktywować, tylko gdy wiesz co robisz."
+"Powinieneś to aktywować, tylko gdy wiesz, co robisz."
 
 #: src/libvlc-module.c:1029
 msgid "Adjust VLC priority"
@@ -3634,7 +3576,7 @@ msgid ""
 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
 msgstr ""
 "Ta opcja jest przydatna, jeśli chcesz obniżyć opóźnienia podczas czytania "
-"strumienia"
+"strumienia."
 
 #: src/libvlc-module.c:1039
 msgid "VLM configuration file"
@@ -3656,24 +3598,23 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Scan for new plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Wyszukaj nowe wtyczki"
 
 #: src/libvlc-module.c:1049
 msgid ""
 "Scan plugin directories for new plugins at startup. This increases the "
 "startup time of VLC."
 msgstr ""
+"Skanuj przy starcie katalogi wtyczek za nowymi wtyczkami. Zwiększa to czas "
+"uruchamiania VLC."
 
 #: src/libvlc-module.c:1052
-#, fuzzy
 msgid "Preferred keystore list"
-msgstr "Preferowana lista pakietowców"
+msgstr "Preferowana lista magazynów kluczy"
 
 #: src/libvlc-module.c:1054
-#, fuzzy
 msgid "List of keystores that VLC will use in priority."
-msgstr ""
-"To pozwala na wybór listy koderów, które VLC będzie używać w pierwszeństwie."
+msgstr "Lista magazynów kluczy używanych przez VLC w priorytecie."
 
 #: src/libvlc-module.c:1056
 msgid "Locally collect statistics"
@@ -3712,8 +3653,8 @@ msgid ""
 "instance or enqueue it."
 msgstr ""
 "Zezwalając na działanie tylko jednej instancji VLC, może być to czasami "
-"pożyteczne, na przykład wtedy gdy VLC połączony jest z kilkoma plikami i nie "
-"życzysz sobie zawsze nowej instancji VLC, przy każdym otwarciu pliku w "
+"pożyteczne, na przykład wtedy, gdy VLC połączony jest z kilkoma plikami i "
+"nie życzysz sobie zawsze nowej instancji VLC, przy każdym otwarciu pliku w "
 "menedżerze plików. Ta opcja odtwarza plik w bieżącej instancji lub załącza "
 "go do listy."
 
@@ -3723,7 +3664,7 @@ msgstr "Startuje VLC z skojarzenia pliku"
 
 #: src/libvlc-module.c:1078
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
-msgstr "Donieść VLC, że został uruchomiony z skojarzenia pliku w systemie"
+msgstr "Donieść VLC, że został uruchomiony z skojarzenia pliku w systemie."
 
 #: src/libvlc-module.c:1081 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:551
 msgid "Use only one instance when started from file manager"
@@ -3762,13 +3703,12 @@ msgstr ""
 "odtwarzania i nie przerywaj bieżącej odtwarzanej pozycji."
 
 #: src/libvlc-module.c:1098
-#, fuzzy
 msgid "Expose media player via D-Bus"
-msgstr "Aktualizacje programu VLC media player"
+msgstr "Udostępnia odtwarzacz przez D-Bus"
 
 #: src/libvlc-module.c:1099
 msgid "Allow other applications to control VLC using the D-Bus MPRIS protocol."
-msgstr ""
+msgstr "Zezwól innym aplikacjom sterować VLC za pomocą protokołu D-Bus MPRIS."
 
 #: src/libvlc-module.c:1108
 msgid ""
@@ -3779,28 +3719,24 @@ msgstr ""
 "zmieniane w oknie dialogowym listy."
 
 #: src/libvlc-module.c:1111
-#, fuzzy
 msgid "Automatically preparse items"
-msgstr "Automatycznie ładuj informacje plików"
+msgstr "Automatycznie ładuj informacje pozycji"
 
 #: src/libvlc-module.c:1113
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Automatically preparse items added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
-"Automatycznie ładuj informacje plików dodanych do listy odtwarzania (aby "
+"Automatycznie ładuj informacje pozycji dodanych do listy odtwarzania (aby "
 "odzyskać niektóre metadane)."
 
 #: src/libvlc-module.c:1116
-#, fuzzy
 msgid "Preparsing timeout"
-msgstr "Czas wyświetlania"
+msgstr "Timeout ładowania informacji"
 
 #: src/libvlc-module.c:1118
-#, fuzzy
 msgid "Maximum time allowed to preparse an item, in milliseconds"
-msgstr "Liczba buforowania dla kamer i mikrofonów, w milisekundach."
+msgstr "Maksymalny czas na ładowanie informacji pozycji, w milisekundach."
 
 #: src/libvlc-module.c:1120 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:321
 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:95
@@ -3851,13 +3787,12 @@ msgstr ""
 "dzielonych przecinkiem."
 
 #: src/libvlc-module.c:1141
-#, fuzzy
 msgid "Show hidden files"
-msgstr "Pokaż szczegóły"
+msgstr "Pokaż ukryte pliki"
 
 #: src/libvlc-module.c:1143
 msgid "Ignore files starting with '.'"
-msgstr ""
+msgstr "Ignoruj pliki zaczynające się od '.'"
 
 #: src/libvlc-module.c:1145
 msgid "Services discovery modules"
@@ -3868,7 +3803,7 @@ msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
 "Typical value is \"sap\"."
 msgstr ""
-"Określa załadowane moduły wykrywania usług, dzielonych średnikami. Typowa "
+"Określa załadowane moduły wykrywania usług dzielonych średnikami. Typowa "
 "wartość to \"sap\"."
 
 #: src/libvlc-module.c:1150
@@ -3878,7 +3813,8 @@ msgstr "Odtwarzaj pliki losowo na zawsze"
 #: src/libvlc-module.c:1152
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
-"VLC będzie losowo odtwarzał pliki w liście odtwarzania aż będzie przerwany."
+"VLC będzie losowo odtwarzać pliki na liście odtwarzania do momentu "
+"przerwania."
 
 #: src/libvlc-module.c:1154
 msgid "Repeat all"
@@ -3894,7 +3830,7 @@ msgstr "Powtórz bieżącą pozycję"
 
 #: src/libvlc-module.c:1160
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr "VLC będzie odtwarzał bieżącą pozycję w liście odtwarzania."
+msgstr "VLC będzie odtwarzać bieżącą pozycję na liście odtwarzania."
 
 #: src/libvlc-module.c:1162
 msgid "Play and stop"
@@ -3910,7 +3846,7 @@ msgstr "Odtwórz i wyjdź"
 
 #: src/libvlc-module.c:1168
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
-msgstr "Wyjdź, jeśli nie ma więcej pozycji w liście."
+msgstr "Wyjdź, jeśli nie ma więcej pozycji na liście odtwarzania."
 
 #: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Play and pause"
@@ -3918,17 +3854,15 @@ msgstr "Otwórz i wstrzymaj"
 
 #: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
-msgstr "Zatrzymaj każdą pozycję w liście odtwarzania na ostatniej klatce."
+msgstr "Zatrzymaj każdą pozycję na liście odtwarzania na ostatniej klatce."
 
 #: src/libvlc-module.c:1174
-#, fuzzy
 msgid "Start paused"
-msgstr "Rozpoczynaj od"
+msgstr "Rozpocznij wstrzymane"
 
 #: src/libvlc-module.c:1176
-#, fuzzy
 msgid "Pause each item in the playlist on the first frame."
-msgstr "Zatrzymaj każdą pozycję w liście odtwarzania na ostatniej klatce."
+msgstr "Zatrzymaj każdą pozycję na liście odtwarzania na pierwszej klatce."
 
 #: src/libvlc-module.c:1178
 msgid "Auto start"
@@ -3948,7 +3882,7 @@ msgid ""
 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
 "automatically."
 msgstr ""
-"Jeżeli wykryto komunikację głosową, odtwarzanie zostanie automatycznie "
+"Jeśli wykryto komunikację głosową, odtwarzanie zostanie automatycznie "
 "wstrzymane."
 
 #: src/libvlc-module.c:1187
@@ -3986,47 +3920,40 @@ msgid "Ignore"
 msgstr "Ignoruj"
 
 #: src/libvlc-module.c:1208
-#, fuzzy
 msgid "Volume control"
 msgstr "Regulacja głośności"
 
 #: src/libvlc-module.c:1209
-#, fuzzy
 msgid "Position control"
 msgstr "Regulacja pozycji"
 
 #: src/libvlc-module.c:1209
-#, fuzzy
 msgid "Position control reversed"
-msgstr "Regulacja pozycji"
+msgstr "Regulacja pozycji odwrócona"
 
 #: src/libvlc-module.c:1212
-#, fuzzy
 msgid "Mouse wheel vertical axis control"
-msgstr "Funkcja osi góra-dół koła myszy"
+msgstr "Funkcja pionowej osi koła myszy"
 
 #: src/libvlc-module.c:1214
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The mouse wheel vertical (up/down) axis can control volume, position or be "
 "ignored."
 msgstr ""
-"Osią góra-dół (pionowo) koła myszy można regulować głośność, pozycję lub "
-"wyłącz tą funkcję"
+"Pionową osią (góra/dół) koła myszy możesz regulować głośność, pozycję lub "
+"wyłącz tę funkcję."
 
 #: src/libvlc-module.c:1216
-#, fuzzy
 msgid "Mouse wheel horizontal axis control"
-msgstr "Funkcja osi góra-dół koła myszy"
+msgstr "Funkcja poziomej osi koła myszy"
 
 #: src/libvlc-module.c:1218
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The mouse wheel horizontal (left/right) axis can control volume, position or "
 "be ignored."
 msgstr ""
-"Osią góra-dół (pionowo) koła myszy można regulować głośność, pozycję lub "
-"wyłącz tą funkcję"
+"Poziomą osią (lewo/prawo) koła myszy możesz regulować głośność, pozycję lub "
+"wyłącz tę funkcję."
 
 #: src/libvlc-module.c:1220 src/video_output/vout_intf.c:268
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:81
@@ -4121,7 +4048,7 @@ msgstr "Następny"
 
 #: src/libvlc-module.c:1241
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
-msgstr "Wybierz klawisz dla przeskoku następnej pozycji w liście odtwarzania."
+msgstr "Wybierz klawisz dla przeskoku następnej pozycji na liście odtwarzania."
 
 #: src/libvlc-module.c:1242 modules/control/hotkeys.c:414
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:160
@@ -4135,7 +4062,7 @@ msgstr "Poprzedni"
 #: src/libvlc-module.c:1243
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
-"Wybierz klawisz dla przeskoku poprzedniej pozycji w liście odtwarzania."
+"Wybierz klawisz dla przeskoku poprzedniej pozycji na liście odtwarzania."
 
 #: src/libvlc-module.c:1244 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:378
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:488 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:495
@@ -4284,44 +4211,48 @@ msgid "Navigate up"
 msgstr "Nawigacja w górę"
 
 #: src/libvlc-module.c:1290
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the key to move the selector up in DVD menus / Move viewpoint to up "
 "(pitch)."
-msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w górę w menu DVD."
+msgstr ""
+"Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w górę w menu DVD/Przenieś punkt "
+"widzenia w górę (wysokość)."
 
 #: src/libvlc-module.c:1291
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Nawigacja w dół"
 
 #: src/libvlc-module.c:1292
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the key to move the selector down in DVD menus / Move viewpoint to "
 "down (pitch)."
-msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w dół w menu DVD."
+msgstr ""
+"Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w dół w menu DVD/Przenieś punkt "
+"widzenia w dół (wysokość)."
 
 #: src/libvlc-module.c:1293
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Nawigacja w lewo"
 
 #: src/libvlc-module.c:1294
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the key to move the selector left in DVD menus / Move viewpoint to "
 "left (yaw)."
-msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w lewo w menu DVD."
+msgstr ""
+"Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w lewo w menu DVD/Przenieś punkt "
+"widzenia w lewo (odchylenie)."
 
 #: src/libvlc-module.c:1295
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Nawigacja w prawo"
 
 #: src/libvlc-module.c:1296
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the key to move the selector right in DVD menus / Move viewpoint to "
 "right (yaw)."
-msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w prawo w menu DVD."
+msgstr ""
+"Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w prawo w menu DVD/Przenieś punkt "
+"widzenia w prawo (odchylenie)."
 
 #: src/libvlc-module.c:1297
 msgid "Activate"
@@ -4337,7 +4268,7 @@ msgstr "Przejdź do menu DVD"
 
 #: src/libvlc-module.c:1300
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
-msgstr "Wybierz klawisz dla przejścia do menu DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz dla przejścia do menu DVD."
 
 #: src/libvlc-module.c:1301
 msgid "Select previous DVD title"
@@ -4345,7 +4276,7 @@ msgstr "Wybierz poprzedni tytuł DVD"
 
 #: src/libvlc-module.c:1302
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
-msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania poprzedniego tytułu DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania poprzedniego tytułu DVD."
 
 #: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Select next DVD title"
@@ -4353,7 +4284,7 @@ msgstr "Wybierz następny tytuł DVD"
 
 #: src/libvlc-module.c:1304
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
-msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania następnego tytułu DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania następnego tytułu DVD."
 
 #: src/libvlc-module.c:1305
 msgid "Select prev DVD chapter"
@@ -4361,7 +4292,7 @@ msgstr "Wybierz poprzedni rozdział DVD"
 
 #: src/libvlc-module.c:1306
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
-msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania poprzedniego rozdziału DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania poprzedniego rozdziału DVD."
 
 #: src/libvlc-module.c:1307
 msgid "Select next DVD chapter"
@@ -4369,7 +4300,7 @@ msgstr "Wybierz następny rozdział DVD"
 
 #: src/libvlc-module.c:1308
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
-msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania następnego rozdziału DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania następnego rozdziału DVD."
 
 #: src/libvlc-module.c:1309
 msgid "Volume up"
@@ -4415,28 +4346,24 @@ msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Wybierz klawisz dla zmniejszenia opóźnienia napisów."
 
 #: src/libvlc-module.c:1319
-#, fuzzy
 msgid "Reset subtitles text scale"
-msgstr "Dekoder napisów Telegazety"
+msgstr "Resetuj skalę tekstu napisów"
 
 #: src/libvlc-module.c:1320
-#, fuzzy
 msgid "Scale up subtitles text"
-msgstr "Wybierz plik z napisami"
+msgstr "Powiększ tekst napisów"
 
 #: src/libvlc-module.c:1321
-#, fuzzy
 msgid "Scale down subtitles text"
-msgstr "Wybierz plik z napisami"
+msgstr "Zmniejsz tekst napisów"
 
 #: src/libvlc-module.c:1322
-#, fuzzy
 msgid "Select the key to change subtitles text scaling"
-msgstr "Wybierz klawisz dla przesunięcia napisów w górę."
+msgstr "Wybierz klawisz dla skalowania tekstu napisów."
 
 #: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
-msgstr "Synchronizacja napisów / zakładka znacznika czasu dźwięku"
+msgstr "Synchronizacja napisów/zakładka znacznika czasu dźwięku"
 
 #: src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
@@ -4446,7 +4373,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1325
 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
-msgstr "Synchronizacja napisów / zakładka znacznika czasu napisów"
+msgstr "Synchronizacja napisów/zakładka znacznika czasu napisów"
 
 #: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
@@ -4457,7 +4384,7 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
 msgstr ""
-"Synchronizacja napisów / znaczniki synchronizacji czasu dla dźwięku i napisów"
+"Synchronizacja napisów/znaczniki synchronizacji czasu dla dźwięku i napisów"
 
 #: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
@@ -4467,7 +4394,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
-msgstr "Synchronizacja napisów / resetowanie synchronizacji dźwięku i napisów"
+msgstr "Synchronizacja napisów/resetowanie synchronizacji dźwięku i napisów"
 
 #: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
@@ -4646,7 +4573,7 @@ msgstr "Zakładka 10 z listy odtwarzania"
 
 #: src/libvlc-module.c:1381
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
-msgstr "To pozwala ci na określenie zakładek listy odtwarzania."
+msgstr "To pozwala Ci na określenie zakładek listy odtwarzania."
 
 #: src/libvlc-module.c:1383
 msgid "Cycle audio track"
@@ -4657,14 +4584,12 @@ msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Przeszukiwanie dostępnych ścieżek dźwiękowych (języki)."
 
 #: src/libvlc-module.c:1385
-#, fuzzy
 msgid "Cycle subtitle track in reverse order"
-msgstr "Wybieranie kolejnych ścieżek napisów"
+msgstr "Wybieranie poprzednich ścieżek napisów"
 
 #: src/libvlc-module.c:1386
-#, fuzzy
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks in reverse order."
-msgstr "Przeszukiwanie dostępnych ścieżek napisów."
+msgstr "Przeszukiwanie dostępnych ścieżek napisów w odwrotnej kolejności."
 
 #: src/libvlc-module.c:1387
 msgid "Cycle subtitle track"
@@ -4719,7 +4644,7 @@ msgstr "Przeszukiwanie określonej listy z ustawieniami kadrowania obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:1399
 msgid "Toggle autoscaling"
-msgstr "Zmiana automatycznego skalowania"
+msgstr "Przełącz automatyczne skalowanie"
 
 #: src/libvlc-module.c:1400
 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
@@ -4727,11 +4652,11 @@ msgstr "Włączanie lub wyłączanie automatycznego skalowania."
 
 #: src/libvlc-module.c:1401
 msgid "Increase scale factor"
-msgstr "Zwiększ skalowanie"
+msgstr "Zwiększ współczynnik skali"
 
 #: src/libvlc-module.c:1403
 msgid "Decrease scale factor"
-msgstr "Zmniejsz skalowanie"
+msgstr "Zmniejsz współczynnik skali"
 
 #: src/libvlc-module.c:1405
 msgid "Toggle deinterlacing"
@@ -4794,11 +4719,11 @@ msgstr "Normalnie/Pętla/Powtarzanie"
 
 #: src/libvlc-module.c:1421
 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
-msgstr "Przełączanie trybu listy odtwarzania (Normalnie/Pętla/Powtarzanie)"
+msgstr "Przełączanie trybu listy odtwarzania (Normalnie/Pętla/Powtarzanie)."
 
 #: src/libvlc-module.c:1424
 msgid "Toggle random playlist playback"
-msgstr "Przełącz losowe odtwarzanie listy odtwarzania"
+msgstr "Przełącz losowe odtwarzanie listy odtwarzania."
 
 #: src/libvlc-module.c:1429 src/libvlc-module.c:1430
 msgid "Un-Zoom"
@@ -4838,19 +4763,19 @@ msgstr "Dodaj jeden piksel z prawej strony obrazu"
 
 #: src/libvlc-module.c:1453
 msgid "Shrink the viewpoint field of view (360°)"
-msgstr ""
+msgstr "Zmniejsz punkt widzenia w polu widzenia (360°)"
 
 #: src/libvlc-module.c:1454
 msgid "Expand the viewpoint field of view (360°)"
-msgstr ""
+msgstr "Rozszerz punkt widzenia w polu widzenia (360°)"
 
 #: src/libvlc-module.c:1455
 msgid "Roll the viewpoint clockwise (360°)"
-msgstr ""
+msgstr "Obróć punkt widzenia w prawo (360°)"
 
 #: src/libvlc-module.c:1456
 msgid "Roll the viewpoint anti-clockwise (360°)"
-msgstr ""
+msgstr "Obróć punkt widzenia w lewo (360°)"
 
 #: src/libvlc-module.c:1458
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
@@ -4866,7 +4791,7 @@ msgstr "Przewijanie urządzeń dźwiękowych"
 
 #: src/libvlc-module.c:1463
 msgid "Cycle through available audio devices"
-msgstr "Przewijanie dostępnych urządzeń dźwiękowych"
+msgstr "Przewijanie dostępnych urządzeń dźwiękowych."
 
 #: src/libvlc-module.c:1592 src/video_output/vout_intf.c:274
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:424 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:502
@@ -5325,7 +5250,7 @@ msgstr "%.1f KB"
 #: src/misc/update.c:488
 #, c-format
 msgid "%<PRIu64> B"
-msgstr ""
+msgstr "%<PRIu64> B"
 
 #: src/misc/update.c:580
 msgid "Saving file failed"
@@ -5427,7 +5352,6 @@ msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
 msgstr "Pobrany plik \"%s\" był uszkodzony. Dlatego został usunięty."
 
 #: src/misc/update.c:723
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
 "install it now?"
@@ -5476,7 +5400,7 @@ msgstr "Arabski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:46
 msgid "Armenian"
-msgstr "Armeński"
+msgstr "Ormiański"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:47
 msgid "Assamese"
@@ -5596,7 +5520,7 @@ msgstr "Estoński"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:76
 msgid "Faroese"
-msgstr "Faryjski"
+msgstr "Farerski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "Fijian"
@@ -5624,7 +5548,7 @@ msgstr "Niemiecki"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:83
 msgid "Gaelic (Scots)"
-msgstr "Galijski (Szkocki)"
+msgstr "Gaelicki szkocki"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:84
 msgid "Irish"
@@ -6272,7 +6196,7 @@ msgstr "Blu-ray"
 
 #: modules/access/bluray.c:93
 msgid "Blu-ray Disc support (libbluray)"
-msgstr "Wsparcie płyty Blu-ray (libbluray)"
+msgstr "Obsługa płyt Blu-ray (libbluray)"
 
 #: modules/access/bluray.c:715
 msgid "Path doesn't appear to be a Blu-ray"
@@ -6324,9 +6248,8 @@ msgstr ""
 "Twoja systemowa biblioteka dekodowania BD+ nie działa. Brak konfiguracji?"
 
 #: modules/access/bluray.c:792
-#, fuzzy
 msgid "Java required"
-msgstr "Wymagane SDP"
+msgstr "Wymagana Java"
 
 #: modules/access/bluray.c:793
 #, c-format
@@ -6334,14 +6257,16 @@ msgid ""
 "This Blu-ray disc requires Java for menus support.%s\n"
 "The disc will be played without menus."
 msgstr ""
+"Ten dysk Blu-ray wymaga obsługi Java dla menu.%s\n"
+"Płyta będzie odtwarzana bez menu."
 
 #: modules/access/bluray.c:794
 msgid "Java was not found on your system."
-msgstr ""
+msgstr "Java nie została znaleziona w twoim systemie"
 
 #: modules/access/bluray.c:817
 msgid "Failed to start bluray playback. Please try without menu support."
-msgstr "Nie można odtworzyć płyty Blu-ray. Spróbuj bez wsparcia menu."
+msgstr "Nie można odtworzyć płyty Blu-ray. Spróbuj bez obsługi menu."
 
 #: modules/access/bluray.c:845 modules/access/bluray.c:2279
 #: modules/access/bluray.c:2284
@@ -6391,26 +6316,20 @@ msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "Port urzywanego serwera CDDB"
 
 #: modules/access/concat.c:303
-#, fuzzy
 msgid "Inputs list"
-msgstr "Lista wejścia"
+msgstr "Lista wejść"
 
 #: modules/access/concat.c:305
-#, fuzzy
 msgid "Comma-separated list of input URLs to concatenate."
-msgstr ""
-"Lista aktywnych okien dzielonych przecinkiem. Domyślnie, wszystkie okna są "
-"używane."
+msgstr "Lista wejściowych adresów URL do konkatenacji dzielonych przecinkiem."
 
 #: modules/access/concat.c:308
-#, fuzzy
 msgid "Concatenation"
-msgstr "naprzemienne wiersze"
+msgstr "Powiązanie"
 
 #: modules/access/concat.c:309
-#, fuzzy
 msgid "Concatenated inputs"
-msgstr "Wejscie rozkazu TCP"
+msgstr "Konkatenowane dane wejściowe"
 
 #: modules/access/dc1394.c:51
 msgid "DC1394"
@@ -6421,13 +6340,12 @@ msgid "IIDC Digital Camera (FireWire) input"
 msgstr "Wejście IIDC Digital Camera (FireWire)"
 
 #: modules/access/dcp/dcp.cpp:43
-#, fuzzy
 msgid "KDM file"
-msgstr "Protokołuj do pliku dziennika"
+msgstr "Plik KDM"
 
 #: modules/access/dcp/dcp.cpp:44
 msgid "Path to Key Delivery Message XML file"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka do pliku XML komunikatu dostarczania kluczy"
 
 #: modules/access/dcp/dcp.cpp:77
 msgid "DCP"
@@ -6489,14 +6407,14 @@ msgstr ""
 #: modules/access/decklink.cpp:66 modules/access/dshow/dshow.cpp:197
 #: modules/video_output/decklink.cpp:105
 msgid "Number of audio channels"
-msgstr "Ilość kanałów dźwiękowych"
+msgstr "Liczba kanałów dźwiękowych"
 
 #: modules/access/decklink.cpp:68
 msgid ""
 "Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
 "disables audio input."
 msgstr ""
-"Ilość wejściowych kanałów dźwiękowych dla przechwytywań DeckLink. Musi to "
+"Liczba wejściowych kanałów dźwiękowych dla przechwytywań DeckLink. Musi to "
 "być 2, 8 lub 16. 0 wyłącza wejście dźwiękowe."
 
 #: modules/access/decklink.cpp:71 modules/video_output/decklink.cpp:110
@@ -6533,9 +6451,8 @@ msgid "Composite"
 msgstr "Composite"
 
 #: modules/access/decklink.cpp:82
-#, fuzzy
 msgid "S-Video"
-msgstr "S-video"
+msgstr "S-Video"
 
 #: modules/access/decklink.cpp:89
 msgid "Embedded"
@@ -6583,11 +6500,11 @@ msgstr "TV"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
 msgid "FM radio"
-msgstr "FM radio"
+msgstr "Radio FM"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102
 msgid "AM radio"
-msgstr "AM radio"
+msgstr "Radio AM"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
 msgid "DSS"
@@ -6613,7 +6530,6 @@ msgid "Audio device name"
 msgstr "Nazwa urządzenia dźwięku"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
@@ -6634,7 +6550,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Rozmiar obrazu, który będzie wyświetlany przez wtyczkę DirectShow. Jeśli nic "
 "nie podałeś, to będzie używany domyślny rozmiar dla Twojego urządzenia. "
-"Możesz podać standardowy rozmiar (cif, d1, ...) lub <szerokość>x<wysokość>."
+"Możesz podać standardowy rozmiar (cif, d1...) lub <szerokość>x<wysokość>."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:145 modules/access/v4l2/v4l2.c:196
 msgid "Picture aspect-ratio n:m"
@@ -6725,7 +6641,7 @@ msgstr "Typ wejścia tunera"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
-msgstr "Ustaw typ wejścia tunera (Kabel/Antena)."
+msgstr "Ustaw typ wejścia tunera (Kabel/antena)."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:176
 msgid "Video input pin"
@@ -6740,8 +6656,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Wybierz źródło wejścia obrazu, takie jak composite, s-video lub tuner. Skoro "
 "te ustawienia są powiązane ze sprzętem, powinieneś znaleźć dobre ustawienia "
-"w miejscu \"Konfiguracja urządzenia\", i używać tych liczb tutaj. -1 "
-"oznacza, że ustawienia nie będą zmieniane."
+"w miejscu \"Konfiguracja urządzenia\" i używać tych liczb tutaj. -1 oznacza, "
+"że ustawienia nie będą zmieniane."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:182
 msgid "Audio input pin"
@@ -6769,16 +6685,15 @@ msgstr "Wybierz typ wyjścia dźwięku. Zobacz w opcji \"video input\"."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:192
 msgid "AM Tuner mode"
-msgstr "Tryb AM tunera"
+msgstr "Tryb tunera AM"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
-#, fuzzy
 msgid ""
 "AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1), AM Radio (2), FM Radio (3) "
 "or DSS (4)."
 msgstr ""
-"Tryb AM tunera. Może być jednym z Domyślny (0), TV (1), AM Radio (2), FM "
-"Radio (3) lub DSS (4)."
+"Tryb tunera AM. Może być jednym z Domyślny (0), TV (1), radio AM (2), radio "
+"FM (3) lub DSS (4)."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:199
 msgid ""
@@ -6843,24 +6758,20 @@ msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Urządzenie przechwytywania \"%s\" nie obsługuje wymaganych parametrów."
 
 #: modules/access/dsm/access.c:61 modules/access/dsm/sd.c:138
-#, fuzzy
 msgid "Windows networks"
-msgstr "Elementy okna"
+msgstr "Sieci systemu Windows"
 
 #: modules/access/dsm/access.c:63
-#, fuzzy
 msgid "libdsm's SMB (Windows network shares) input and browser"
-msgstr "Wejście Samba (udostępnienia w sieci Windows)"
+msgstr "Wejście i przeglądarka SMB w libdsm (udostępnienia w sieci Windows)"
 
 #: modules/access/dsm/access.c:67
-#, fuzzy
 msgid "libdsm SMB input"
-msgstr "Wejście SMB"
+msgstr "Wejście libdsm SMB"
 
 #: modules/access/dsm/access.c:80
-#, fuzzy
 msgid "libdsm NETBIOS discovery module"
-msgstr "Moduł wykrywania usług"
+msgstr "Moduł wykrywania NETBIOS w libdsm"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:36
 msgid "DVB adapter"
@@ -6905,7 +6816,7 @@ msgstr "Nazwa sieci"
 #: modules/access/dtv/access.c:51
 msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
 msgstr ""
-"Nazwa unikalnej sieci w Systemie Przestrzennego Tuningu (System Tuning "
+"Nazwa unikalnej sieci w Systemie przestrzennego tuningu (System Tuning "
 "Spaces)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:53
@@ -6914,7 +6825,7 @@ msgstr "Nazwa sieci do stworzenia"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:54
 msgid "Create unique name in the System Tuning Spaces"
-msgstr "Stwórz unikalną nazwę w Systemie Przestrzennego Tuningu"
+msgstr "Utwórz unikalną nazwę w Systemie przestrzennego tuningu"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:56
 msgid "Frequency (Hz)"
@@ -6930,7 +6841,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/dtv/access.c:61 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:966
 msgid "Modulation / Constellation"
-msgstr "Modulacja / Konstelacja"
+msgstr "Modulacja/Konstelacja"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:62
 msgid "Layer A modulation"
@@ -6980,7 +6891,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/dtv/access.c:94
 msgid "FEC code rate"
-msgstr "Korekcja Viterbi poprawy przekazywanych informacj"
+msgstr "Korekcja Viterbi poprawy przekazywanych informacji"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:95
 msgid "High-priority code rate"
@@ -7053,15 +6964,15 @@ msgstr "Warstwa fizyczna kanału DVB-T2"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:146
 msgid "Layer A segments count"
-msgstr "Ilość segmentów warstwy A"
+msgstr "Liczba segmentów warstwy A"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:147
 msgid "Layer B segments count"
-msgstr "Ilość segmentów warstwy B"
+msgstr "Liczba segmentów warstwy B"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:148
 msgid "Layer C segments count"
-msgstr "Ilość segmentów warstwy C"
+msgstr "Liczba segmentów warstwy C"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:150
 msgid "Layer A time interleaving"
@@ -7145,9 +7056,9 @@ msgid ""
 "receiver are long, higher voltage may be required.\n"
 "Not all receivers support this."
 msgstr ""
-"Jeżeli kable pomiędzy satelity nisko szumnego konwertera obniżającego "
+"Jeśli kable między satelity nisko szumnego konwertera obniżającego "
 "częstotliwość a odbiornikiem są długie, może wymagane być wyższe napięcie.\n"
-"Nie wszystkie odbiorniki to wspierają."
+"Nie wszystkie odbiorniki to obsługują."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:183
 msgid "Local oscillator low frequency (kHz)"
@@ -7158,7 +7069,6 @@ msgid "Local oscillator high frequency (kHz)"
 msgstr "Wysoka częstotliwość lokalnego oscylatora (kHz)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:186
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The downconverter (LNB) will subtract the local oscillator frequency from "
 "the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
@@ -7178,7 +7088,7 @@ msgid ""
 "oscillator high frequency will be used as reference. Furthermore the "
 "automatic continuous 22kHz tone will be sent."
 msgstr ""
-"Jeżeli częstotliwość transmisji satelity przekracza częstotliwość "
+"Jeśli częstotliwość transmisji satelity przekracza częstotliwość "
 "przełączania, zostanie wykorzystana wysoka częstotliwość oscylatora jako "
 "punkt odniesienia. Ponadto zostanie wysłany automatyczny ciągły sygnał 22kHz."
 
@@ -7204,10 +7114,10 @@ msgid ""
 "downconverters (LNB) through a DiSEqC 1.0 switch, the correct LNB can be "
 "selected (1 to 4). If there is no switch, this parameter should be 0."
 msgstr ""
-"Jeżeli odbiornik satelitarny podłączony jest do kilku nisko szumiących "
-"konwerterów obniżających częstotliwość (LNB) poprzez przełącznik DiSEqC 1.0, "
+"Jeśli odbiornik satelitarny podłączony jest do kilku nisko szumiących "
+"konwerterów obniżających częstotliwość (LNB) przez przełącznik DiSEqC 1.0, "
 "można wybrać prawidłowy LNB (1 do 4). Jeśli nie ma przełącznika, parametr "
-"ten powinien być 0."
+"ten powinien wynosić 0."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:207 modules/access/v4l2/v4l2.c:136
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:163 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
@@ -7226,11 +7136,11 @@ msgid ""
 "selected (1 to 4). If there is no uncommitted switch, this parameter should "
 "be 0."
 msgstr ""
-"Jeżeli odbiornik satelitarny podłączony jest do kilku nisko szumiących "
-"konwerterów obniżających częstotliwość (LNB) poprzez przełącznik niezależny "
+"Jeśli odbiornik satelitarny podłączony jest do kilku nisko szumiących "
+"konwerterów obniżających częstotliwość (LNB) przez przełącznik niezależny "
 "DiSEqC 1.1 i przełącznik niezależny DiSEqC 1.0, można wybrać prawidłowy LNB "
-"(1 do 4). Jeśli nie ma niezależnego przełącznika, parametr ten powinien być "
-"0."
+"(1 do 4). Jeśli nie ma niezależnego przełącznika, parametr ten "
+"powinien wynosić 0."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:220
 msgid "Network identifier"
@@ -7268,7 +7178,7 @@ msgstr "Kod zakresu satelity"
 #: modules/access/dtv/access.c:230
 msgid "Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
 msgstr ""
-"Kod satelitarnego zasięgu, tak jak zdefiniowany przez producenta np. DISEqC "
+"Kod satelitarnego zasięgu, tak jak zdefiniowany przez producenta, np. DISEqC "
 "switch code"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:234
@@ -7289,7 +7199,7 @@ msgstr "DTV"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:243
 msgid "Digital Television and Radio"
-msgstr "Radio i Telewizja cyfrowa"
+msgstr "Radio i telewizja cyfrowa"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:281
 msgid "Terrestrial reception parameters"
@@ -7360,23 +7270,20 @@ msgid "Satellite scanning config"
 msgstr "Konfiguracja skanowania satelity"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Filename of config file in share/dvb/dvb-s."
-msgstr "nazwa pliku konfiguracyjnego w folderze share/dvb/dvb-s"
+msgstr "Nazwa pliku konfiguracyjnego w folderze share/dvb/dvb-s."
 
 #: modules/access/dvb/access.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Scan tuning list"
-msgstr "Skalowanie jakości"
+msgstr "Lista dostrajania skanowania"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:74
 msgid "Filename containing initial scan tuning data."
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa pliku zawierająca dane wstępnego dostrajania skanowania."
 
 #: modules/access/dvb/access.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Use NIT for scanning services"
-msgstr "Wykorzystywane do celów statystycznych."
+msgstr "Użyj usługi NIT do skanowania usług"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:79
 msgid "DVB"
@@ -7429,7 +7336,7 @@ msgstr "Wejście DVDnav"
 
 #: modules/access/dvdnav.c:102
 msgid "DVDnav demuxer"
-msgstr "Demuxer DVDnav"
+msgstr "Demultiplekser DVDnav"
 
 #: modules/access/dvdnav.c:294 modules/access/dvdread.c:201
 #: modules/access/dvdread.c:216 modules/access/dvdread.c:471
@@ -7450,7 +7357,7 @@ msgstr "DVD bez menu"
 
 #: modules/access/dvdread.c:77
 msgid "DVDRead Input (no menu support)"
-msgstr "Wejście DVDRead (bez poparcia menu)"
+msgstr "Wejście DVDRead (bez obsługi menu)"
 
 #: modules/access/dvdread.c:202
 #, c-format
@@ -7459,7 +7366,7 @@ msgstr "DVDRead nie może otworzyć płyty \"%s\"."
 
 #: modules/access/dvdread.c:217
 msgid "Cannot play a non-UDF mastered DVD."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odtwarzać niekodowanej w UDF płyty DVD."
 
 #: modules/access/dvdread.c:472
 #, c-format
@@ -7493,13 +7400,12 @@ msgid "Directory"
 msgstr "Katalog"
 
 #: modules/access/fs.c:53
-#, fuzzy
 msgid "List special files"
-msgstr "Moduły specjalne"
+msgstr "Lista plików specjalnych"
 
 #: modules/access/fs.c:54
 msgid "Include devices and pipes when listing directories"
-msgstr ""
+msgstr "Uwzględnij urządzenia i kanały podczas wyświetlania katalogów"
 
 #: modules/access/ftp.c:68 modules/access/live555.cpp:83
 #: modules/access/rdp.c:65 modules/access/sftp.c:55
@@ -7514,11 +7420,12 @@ msgstr "Nazwa użytkownika"
 
 #: modules/access/ftp.c:69 modules/access/rdp.c:66 modules/access/sftp.c:56
 #: modules/access/smb_common.h:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Username that will be used for the connection, if no username is set in the "
 "URL."
-msgstr "Imię użytkownika potrzebne dla polaczenia."
+msgstr ""
+"Nazwa użytkownika potrzebne dla połączenia, jeśli w adresie URL nie ma "
+"ustawionej nazwy."
 
 #: modules/access/ftp.c:71 modules/access/live555.cpp:86
 #: modules/access/rdp.c:68 modules/access/sftp.c:58
@@ -7535,13 +7442,12 @@ msgstr "Hasło"
 
 #: modules/access/ftp.c:72 modules/access/rdp.c:69 modules/access/sftp.c:59
 #: modules/access/smb_common.h:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Password that will be used for the connection, if no username or password "
 "are set in URL."
 msgstr ""
-"Ustawia nazwę użytkownika dla połączenia, w przypadku braku nazwy "
-"użytkownika lub hasła w adresie URL."
+"Hasło potrzebne dla połączenia, jeśli w adresie URL nie ma ustawionej "
+"nazwy ani hasła."
 
 #: modules/access/ftp.c:74
 msgid "FTP account"
@@ -7549,17 +7455,17 @@ msgstr "Konto FTP"
 
 #: modules/access/ftp.c:75
 msgid "Account that will be used for the connection."
-msgstr "Konto potrzebne dla polaczenia."
+msgstr "Konto potrzebne dla połączenia."
 
 #: modules/access/ftp.c:78
-#, fuzzy
 msgid "FTP authentication"
-msgstr "Uwierzytelnianie SFTP"
+msgstr "Uwierzytelnianie FTP"
 
 #: modules/access/ftp.c:79
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter a valid login and password for the ftp connexion to %s"
-msgstr "Proszę wpisz prawidłowe imię użytkownika i hasło dla połączenia do %s"
+msgstr ""
+"Proszę wpisać prawidłową nazwę użytkownika i hasło dla połączenia ftp do %s"
 
 #: modules/access/ftp.c:84
 msgid "FTP input"
@@ -7632,17 +7538,15 @@ msgstr "Uwierzytelnianie HTTP"
 #: modules/access/http.c:319 modules/access/http/access.c:215
 #, c-format
 msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
-msgstr "Proszę wpisz prawidłowe imię użytkownika i hasło dla dziedziny %s."
+msgstr "Proszę wpisać prawidłową nazwę użytkownika i hasło dla dziedziny %s."
 
 #: modules/access/http/access.c:288
-#, fuzzy
 msgid "HTTPS input"
-msgstr "Wejście HTTP"
+msgstr "Wejście HTTPS"
 
 #: modules/access/http/access.c:289
-#, fuzzy
 msgid "HTTPS"
-msgstr "HTTP(S)"
+msgstr "HTTPS"
 
 #: modules/access/http/access.c:296
 msgid "Continuous stream"
@@ -7650,38 +7554,37 @@ msgstr "Ciągły strumień"
 
 #: modules/access/http/access.c:297
 msgid "Keep reading a resource that keeps being updated."
-msgstr ""
+msgstr "Nie przestawaj czytać zasobu, który jest ciągle aktualizowany."
 
 #: modules/access/http/access.c:300
-#, fuzzy
 msgid "Cookies forwarding"
-msgstr "Krok naprzód"
+msgstr "Przekazywanie ciasteczek"
 
 #: modules/access/http/access.c:301
-#, fuzzy
 msgid "Forward cookies across HTTP redirections."
-msgstr "Przekaż ciasteczka przez przekierowania http."
+msgstr "Przekaż ciasteczka przez przekierowania HTTP."
 
 #: modules/access/http/access.c:302
 msgid "Referrer"
-msgstr ""
+msgstr "Polecający"
 
 #: modules/access/http/access.c:303
 msgid "Provide the referral URL, i.e. HTTP \"Referer\" (sic)."
-msgstr ""
+msgstr "Podaj adres URL odwołania, np. HTTP \"Polecający\" (sic)."
 
 #: modules/access/http/access.c:307
-#, fuzzy
 msgid "User agent"
 msgstr "Klient użytkownika"
 
 #: modules/access/http/access.c:308
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Override the name and version of the application as provided to the HTTP "
 "server, i.e. the HTTP \"User-Agent\". Name and version must be separated by "
 "a forward slash, e.g. \"FooBar/1.2.3\"."
-msgstr "Nazwa i wersja programu zostanie wysłana serwerowi HTTP."
+msgstr ""
+"Zastąp nazwę i wersję aplikacji dostarczoną do serwera HTTP, tj. HTTP \"User-"
+"Agent\". Nazwa i wersja muszą być oddzielone ukośnikiem, np. "
+"\"FooBar/1.2.3\"."
 
 #: modules/access/idummy.c:41 modules/access_output/dummy.c:44
 #: modules/audio_output/adummy.c:36 modules/codec/ddummy.c:46
@@ -7834,14 +7737,12 @@ msgid "Memory input"
 msgstr "Wejście pamięci"
 
 #: modules/access/imem-access.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Memory stream"
-msgstr "Usuń zaznaczone"
+msgstr "Strumień pamięci"
 
 #: modules/access/imem-access.c:160
-#, fuzzy
 msgid "In-memory stream input"
-msgstr "Fikcyjne wyjście strumienia"
+msgstr "Wejściowy strumień pamięci"
 
 #: modules/access/jack.c:59
 msgid "Pace"
@@ -7994,7 +7895,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/live555.cpp:96
 msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
-msgstr "Demuxer RTP/RTSP/SDP (używa Live555)"
+msgstr "Demultiplekser RTP/RTSP/SDP (używa Live555)"
 
 #: modules/access/live555.cpp:105
 msgid "RTSP/RTP access and demux"
@@ -8014,7 +7915,7 @@ msgstr "Port używany dla źródła sesji RTP"
 
 #: modules/access/live555.cpp:117 modules/access/live555.cpp:118
 msgid "Force multicast RTP via RTSP"
-msgstr "Wymuś multicast RTP poprzez RTSP"
+msgstr "Wymuś multicast RTP przez RTSP"
 
 #: modules/access/live555.cpp:121 modules/access/live555.cpp:122
 msgid "Tunnel RTSP and RTP over HTTP"
@@ -8034,7 +7935,7 @@ msgstr "Uwierzytelnienie RTSP"
 
 #: modules/access/live555.cpp:669
 msgid "Please enter a valid login name and a password."
-msgstr "Proszę wpisz prawidłowe imię użytkownika i hasło."
+msgstr "Proszę wpisać prawidłową nazwę użytkownika i hasło."
 
 #: modules/access/live555.cpp:694
 msgid "RTSP connection failed"
@@ -8066,7 +7967,7 @@ msgstr "Wybierz strumień z maksymalną wartością bitrate w ramach tego limitu
 
 #: modules/access/mms/mms.c:58
 msgid "TCP/UDP timeout (ms)"
-msgstr "Limit czasu TCP/UDP (ms)"
+msgstr "Timeout TCP/UDP (ms)"
 
 #: modules/access/mms/mms.c:59
 msgid ""
@@ -8099,28 +8000,25 @@ msgstr "VLC nie może odczytać pliku: %s"
 
 #: modules/access/nfs.c:49
 msgid "Set NFS uid/guid automatically"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw automatycznie uid/guid systemu plików NFS"
 
 #: modules/access/nfs.c:50
 msgid ""
 "If uid/gid are not specified in the url, VLC will automatically set a uid/"
 "gid."
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli w adresie URL nie podano uid/gid, VLC automatycznie to ustawi."
 
 #: modules/access/nfs.c:57
-#, fuzzy
 msgid "NFS"
-msgstr "FPS"
+msgstr "NFS"
 
 #: modules/access/nfs.c:58
-#, fuzzy
 msgid "NFS input"
-msgstr "Brak wejścia"
+msgstr "Wejście NFS"
 
 #: modules/access/nfs.c:114
-#, fuzzy
 msgid "NFS operation failed"
-msgstr "Połączenie RTSP nieudane"
+msgstr "Operacja NFS nie powiodła się"
 
 #: modules/access/oss.c:66
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
@@ -8136,8 +8034,8 @@ msgid ""
 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
 "48000)"
 msgstr ""
-"Częstotliwość przechwyconego strumienia dźwiękowego, w Hz (eg: 11025, 22050, "
-"44100, 48000)"
+"Częstotliwość przechwyconego strumienia dźwiękowego, w Hz (np.: 11025, "
+"22050, 44100, 48000)"
 
 #: modules/access/oss.c:76
 msgid "OSS"
@@ -8173,7 +8071,7 @@ msgstr "QuickTime - przechwytywanie dzwięków"
 
 #: modules/access/qtsound.m:262
 msgid "No Audio Input device found"
-msgstr "Nie znaleziono wejściowych urządzeń Audio"
+msgstr "Nie znaleziono wejściowych urządzeń audio"
 
 #: modules/access/qtsound.m:263 modules/access/qtsound.m:294
 msgid ""
@@ -8241,7 +8139,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:60
 msgid "Maximum RTP sources"
-msgstr "Maksymalna ilość źródeł RTP"
+msgstr "Maksymalna liczba źródeł RTP"
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:62
 msgid "How many distinct active RTP sources are allowed at a time."
@@ -8289,8 +8187,8 @@ msgid ""
 "and 127) if it can't be determined otherwise with out-of-band mappings (SDP)"
 msgstr ""
 "Ten format bloku danych zostanie przyjęty dla dynamicznych bloków danych "
-"(pomiędzy 96 i 127), jeśli nie może zostać ustalony w innym wypadku z "
-"mapowań poza pasma (SDP)"
+"(między 96 i 127), jeśli nie może zostać ustalony w innym wypadku z mapowań "
+"poza pasma (SDP)"
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:95 modules/stream_out/rtp.c:187
 msgid "RTP"
@@ -8344,13 +8242,12 @@ msgid "UDP receive buffer size (bytes)"
 msgstr "Rozmiar bufora odbioru UDP (w bajtach)"
 
 #: modules/access/satip.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Request multicast stream"
-msgstr "Wybierz strumień"
+msgstr "Zażądaj strumienia multicast"
 
 #: modules/access/satip.c:64
 msgid "Request server to send stream as multicast"
-msgstr ""
+msgstr "Zażądaj serwera, aby wysyłał strumień jako multicast"
 
 #: modules/access/satip.c:66 modules/lua/vlc.c:62
 #: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:28
@@ -8360,7 +8257,7 @@ msgstr "Host"
 
 #: modules/access/satip.c:70
 msgid "SAT>IP Receiver Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczka odbiornika SAT>IP"
 
 #: modules/access/screen/screen.c:45
 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1103
@@ -8434,10 +8331,9 @@ msgid "Display ID"
 msgstr "Identyfikator wyświetlacza"
 
 #: modules/access/screen/screen.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Display ID. If not specified, main display ID is used."
 msgstr ""
-"Identyfikator wyświetlacza. Jeśli nie podano zostanie użyty główny "
+"Identyfikator wyświetlacza. Jeśli nie jest określony, zostanie użyty główny "
 "identyfikator."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:83
@@ -8446,7 +8342,7 @@ msgstr "Numer ekranu"
 
 #: modules/access/screen/screen.c:85
 msgid "Index of screen (1, 2, 3, ...). Alternative to Display ID."
-msgstr "Numer ekranu (1, 2, 3, ...). Alternatywny identyfikator wyświetlacza."
+msgstr "Numer ekranu (1, 2, 3...). Alternatywny identyfikator wyświetlacza."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:98
 msgid "Screen Input"
@@ -8469,16 +8365,15 @@ msgstr "Ile razy na sekundę zostanie odświeżona zawartość ekranu."
 
 #: modules/access/screen/wayland.c:466 modules/access/screen/xcb.c:53
 msgid "Pixel width of the capture region, or 0 for full width"
-msgstr "Szerokość piksela regionu przechwytywania, lub 0 dla pełnej szerokości"
+msgstr "Szerokość piksela regionu przechwytywania lub 0 dla pełnej szerokości"
 
 #: modules/access/screen/wayland.c:470 modules/access/screen/xcb.c:57
 msgid "Pixel height of the capture region, or 0 for full height"
-msgstr "Wysokość piksela regionu przechwytywania, lub 0 dla pełnej wysokości"
+msgstr "Wysokość piksela regionu przechwytywania lub 0 dla pełnej wysokości"
 
 #: modules/access/screen/wayland.c:474
-#, fuzzy
 msgid "Screen capture (with Wayland)"
-msgstr "Przechwytywanie ekranu (z X11/XCB)"
+msgstr "Przechwytywanie ekranu (z Wayland)"
 
 #: modules/access/screen/xcb.c:71
 msgid "Screen capture (with X11/XCB)"
@@ -8511,7 +8406,8 @@ msgstr "Uwierzytelnianie SFTP"
 #: modules/access/sftp.c:401
 #, c-format
 msgid "Please enter a valid login and password for the sftp connexion to %s"
-msgstr "Proszę wpisz prawidłowe imię użytkownika i hasło dla połączenia do %s"
+msgstr ""
+"Proszę wpisać prawidłową nazwę użytkownika i hasło dla połączenia do %s"
 
 #: modules/access/shm.c:46 modules/access/vnc.c:57
 msgid "Frame buffer depth"
@@ -8519,7 +8415,7 @@ msgstr "Głębokość bufora ramek"
 
 #: modules/access/shm.c:48
 msgid "Pixel depth of the frame buffer, or zero for XWD file"
-msgstr "Głębokość w pikselach buforu klatek, bądź zero dla pliku XWD"
+msgstr "Głębokość w pikselach bufora klatek, bądź zero dla pliku XWD"
 
 #: modules/access/shm.c:50
 msgid "Frame buffer width"
@@ -8527,7 +8423,7 @@ msgstr "Szerokość bufora ramek"
 
 #: modules/access/shm.c:52
 msgid "Pixel width of the frame buffer (ignored for XWD file)"
-msgstr "Szerokość w pikselach buforu klatek (ignorowana dla pliku XWD)"
+msgstr "Szerokość w pikselach bufora klatek (ignorowana dla pliku XWD)"
 
 #: modules/access/shm.c:54
 msgid "Frame buffer height"
@@ -8535,7 +8431,7 @@ msgstr "Wysokość bufora ramek"
 
 #: modules/access/shm.c:56
 msgid "Pixel height of the frame buffer (ignored for XWD file)"
-msgstr "Wysokość w pikselach buforu klatek (ignorowana dla pliku XWD)"
+msgstr "Wysokość w pikselach bufora klatek (ignorowana dla pliku XWD)"
 
 #: modules/access/shm.c:58
 msgid "Frame buffer segment ID"
@@ -8603,12 +8499,11 @@ msgstr "Domena SMB"
 
 #: modules/access/smb_common.h:28
 msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
-msgstr "Domena/Grupa Robocza, która będzie używana dla połączenia."
+msgstr "Domena/Grupa robocza, która będzie używana dla połączenia."
 
 #: modules/access/smb_common.h:31
-#, fuzzy
 msgid "SMB authentication required"
-msgstr "Uwierzytelnienie RTSP"
+msgstr "Wymagane uwierzytelnienie SMB"
 
 #: modules/access/smb_common.h:32
 #, c-format
@@ -8617,30 +8512,30 @@ msgid ""
 "Please provide a username (ideally a domain name using the format DOMAIN;"
 "username) and a password."
 msgstr ""
+"Komputer (%s), z którym próbujesz się połączyć, wymaga uwierzytelnienia.\n"
+"Podaj nazwę użytkownika (najlepiej nazwę domeny przy użyciu formatu DOMENA;"
+"nazwa_użytkownika) i hasło."
 
 #: modules/access/srt.c:288 modules/access_output/srt.c:311
-#, fuzzy
 msgid "SRT"
-msgstr "RPT"
+msgstr "SRT"
 
 #: modules/access/srt.c:289
-#, fuzzy
 msgid "SRT input"
-msgstr "Wejście SFTP"
+msgstr "Wejście SRT"
 
 #: modules/access/srt.c:294 modules/access_output/srt.c:317
-#, fuzzy
 msgid "SRT chunk size (bytes)"
-msgstr "Rozmiar bufora odbioru UDP (w bajtach)"
+msgstr "Rozmiar porcji SRT (w bajtach)"
 
 #: modules/access/srt.c:296 modules/access_output/srt.c:319
 msgid "Return poll wait after timeout milliseconds (-1 = infinite)"
 msgstr ""
+"Powtórz sprawdzanie po upływie milisekund timeoutu (-1 = nieskończoność)"
 
 #: modules/access/srt.c:297 modules/access_output/srt.c:320
-#, fuzzy
 msgid "SRT latency (ms)"
-msgstr "Opóźnianie DTS (ms)"
+msgstr "Opóźnienie SRT (ms)"
 
 #: modules/access/tcp.c:116
 msgid "TCP"
@@ -8659,9 +8554,8 @@ msgid "Time code subpicture elementary stream generator"
 msgstr "Generator kodu czasu dla podobrazu elementarnego strumienia"
 
 #: modules/access/udp.c:61
-#, fuzzy
 msgid "UDP Source timeout (sec)"
-msgstr "Timeout źródła RTP (sek)"
+msgstr "Timeout źródła UDP (sek)"
 
 #: modules/access/udp.c:64
 msgid "UDP"
@@ -8688,9 +8582,8 @@ msgid "VBI capture device"
 msgstr "Urządzenie przechwytywania VBI"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:48
-#, fuzzy
 msgid "The device node where VBI data can be read (for closed captions)."
-msgstr "Węzeł urządzenia, z którego mogą być odczytane dane VBI (dla napisów)"
+msgstr "Węzeł urządzenia, z którego mogą być odczytane dane VBI (dla napisów)."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:50 modules/stream_out/standard.c:92
 msgid "Standard"
@@ -8701,7 +8594,6 @@ msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr "Standard wideo (domyślny, SECAM, PAL lub NTSC)."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:55
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
 "I420 or I422 for raw images, MJPG for M-JPEG compressed input). Complete "
@@ -8710,8 +8602,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Zmuś urządzenie obrazu Video4Linux2 do używania określonego formatu chromy "
 "(np. I420 lub I422 dla surowych obrazów, MJPG dla skompresowanego wejścia M-"
-"JPEG) (Pełna lista: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, YUY2, YUYV, UYVY, "
-"I41N, I422, I420, I411, I410, MJPG)"
+"JPEG). Pełna lista: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, YUY2, YUYV, UYVY, "
+"I41N, I422, I420, I411, I410, MJPG"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:61
 msgid "Input of the card to use (see debug)."
@@ -8719,7 +8611,7 @@ msgstr "Używane wejście karty (zobacz debuggera)."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:62
 msgid "Audio input"
-msgstr "Wejście Audio"
+msgstr "Wejście audio"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:64
 msgid "Audio input of the card to use (see debug)."
@@ -8735,7 +8627,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:71
 msgid "Maximum frame rate to use (0 = no limits)."
-msgstr "Maksymalna ilość klatek na sekundę (0 = bez limitu)."
+msgstr "Maksymalna liczba klatek na sekundę (0 = bez limitu)."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:73
 msgid "Radio device"
@@ -8750,9 +8642,8 @@ msgid "Frequency"
 msgstr "Częstotliwość"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:77
-#, fuzzy
 msgid "Tuner frequency in Hz or kHz (see debug output)."
-msgstr "Częstotliwość tunera w Hz lub kHz (patrz wyjście debugowania)"
+msgstr "Częstotliwość tunera w Hz lub kHz (patrz wyjście debugowania)."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:78
 msgid "Audio mode"
@@ -8768,7 +8659,7 @@ msgstr "Resetuj kontrole"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:83
 msgid "Reset controls to defaults."
-msgstr "Resetuj to domyślnych kontroli."
+msgstr "Resetuj do domyślnych kontroli."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:84
 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:192
@@ -9077,7 +8968,6 @@ msgid "v4l2 driver controls"
 msgstr "kontrole sterownika v4l2 driver"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:190
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Set the v4l2 driver controls to the values specified using a comma separated "
 "list optionally encapsulated by curly braces (e.g.: {video_bitrate=6000000,"
@@ -9087,7 +8977,7 @@ msgstr ""
 "Ustaw kontrole sterownika v4l2 do wartości określonych za pomocą listy, "
 "dzielonej przecinkami, opcjonalnie dzielonej nawiasami klamrowymi (np.: "
 "{video_bitrate=6000000,audio_crc=0,stream_type=3} ). Aby wyświetlić dostępne "
-"formanty, zwiększ szczegółowość (-vvv) lub używaj aplikację v4l2-ctl."
+"formanty, zwiększ szczegółowość (-vv) lub używaj aplikację v4l2-ctl."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:242 modules/codec/avcodec/avcodec.c:50
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:54 modules/codec/x264.c:435
@@ -9097,7 +8987,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:375
 #: modules/gui/qt/dialogs/preferences.cpp:79
 msgid "All"
-msgstr "pełne"
+msgstr "Wszystkie"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:246
 msgid "Multichannel television sound (MTS)"
@@ -9105,11 +8995,11 @@ msgstr "Wielokanałowy dźwięk telewizyjny (MTS)"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:247
 msgid "525 lines / 60 Hz"
-msgstr "525 linii / 60 Hz"
+msgstr "525 linii/60 Hz"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:247
 msgid "625 lines / 50 Hz"
-msgstr "625 linii / 50 Hz"
+msgstr "625 linii/50 Hz"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:255
 msgid "PAL N Argentina"
@@ -9186,7 +9076,7 @@ msgstr "[vcd:][urządzenie][#[tytuł][,[rozdział]]]"
 
 #: modules/access/vdr.c:72
 msgid "Support for VDR recordings (http://www.tvdr.de/)."
-msgstr "Wsparcie dla nagrań VDR (http://www.tvdr.de/)."
+msgstr "Obsługa nagrań VDR (http://www.tvdr.de/)."
 
 #: modules/access/vdr.c:74
 msgid "Chapter offset in ms"
@@ -9248,7 +9138,6 @@ msgid "X.509 Client certificate"
 msgstr "Certyfikat klienta X.509"
 
 #: modules/access/vnc.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Certificate for client authentication"
 msgstr "Certyfikat do uwierzytelnienia klienta"
 
@@ -9257,7 +9146,6 @@ msgid "X.509 Client private key"
 msgstr "Klucz prywatny klienta X.509"
 
 #: modules/access/vnc.c:55
-#, fuzzy
 msgid "Private key for authentication by certificate"
 msgstr "Klucz prywatny do uwierzytelnienia certyfikatem"
 
@@ -9290,23 +9178,20 @@ msgid "VNC client access"
 msgstr "Dostęp klienta VNC"
 
 #: modules/access/wasapi.c:485
-#, fuzzy
 msgid "Loopback mode"
-msgstr "Pętla / Powtarzanie"
+msgstr "Tryb loopback"
 
 #: modules/access/wasapi.c:486
-#, fuzzy
 msgid "Record an audio rendering endpoint."
-msgstr "Włącz/wyłącz renderowanie dźwięku."
+msgstr "Nagraj punkt końcowy renderowania dźwięku."
 
 #: modules/access/wasapi.c:489
 msgid "WASAPI"
-msgstr ""
+msgstr "WASAPI"
 
 #: modules/access/wasapi.c:490
-#, fuzzy
 msgid "Windows Audio Session API input"
-msgstr "Wyjście Windows Audio Session API"
+msgstr "Wejście Windows Audio Session API"
 
 #: modules/access_output/dummy.c:43 modules/stream_out/dummy.c:50
 msgid "Dummy stream output"
@@ -9342,7 +9227,7 @@ msgstr "Dołącz do pliku"
 
 #: modules/access_output/file.c:379
 msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
-msgstr "Dołącz do pliku jeżeli już istnieje zamiast go zastąpić."
+msgstr "Dołącz do pliku, jeśli już istnieje zamiast go zastąpić."
 
 #: modules/access_output/file.c:381
 msgid "Format time and date"
@@ -9365,7 +9250,6 @@ msgid "File stream output"
 msgstr "Wyjście pliku źródła"
 
 #: modules/access_output/http.c:53 modules/stream_out/rtp.c:174
-#, fuzzy
 msgid "Username that will be requested to access the stream."
 msgstr "Nazwa użytkownika, która będzie wymagana dla dostępu strumienia."
 
@@ -9413,16 +9297,16 @@ msgstr "Dziel segmenty w dowolnym miejscu"
 msgid ""
 "Don't require a keyframe before splitting a segment. Needed for audio only."
 msgstr ""
-"Klatka kluczowa jest nie potrzebna jest przed dzieleniem segmentu. Wymagana "
+"Klatka kluczowa jest nie potrzebna, jest przed dzieleniem segmentu. Wymagana "
 "wyłącznie dla dźwięku."
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:74
 msgid "Number of segments"
-msgstr "Ilość segmentów"
+msgstr "Liczba segmentów"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:75
 msgid "Number of segments to include in index"
-msgstr "Ilość segmentów do dołączenia w indeksie"
+msgstr "Liczba segmentów do dołączenia w indeksie"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:77
 msgid "Allow cache"
@@ -9462,11 +9346,11 @@ msgstr "Usuń segmenty, gdy nie są już potrzebne"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:90
 msgid "Use muxers rate control mechanism"
-msgstr "Użyj mukserów stawki mechanizmu kontroli"
+msgstr "Użyj multiplekserów stawki mechanizmu kontroli"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:92
 msgid "AES key URI to place in playlist"
-msgstr "Adres klucza AES do umieszczenia w liście odtwarzania"
+msgstr "Adres klucza AES do umieszczenia na liście odtwarzania"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:94
 msgid "AES key file"
@@ -9481,7 +9365,6 @@ msgid "File where vlc reads key-uri and keyfile-location"
 msgstr "Plik, z którego vlc odczyta adres-klucza i plik-klucza"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:98
-#, fuzzy
 msgid ""
 "File is read when segment starts and is assumed to be in format: key-uri"
 "\\nkey-file. File is read on the segment opening and values are used on that "
@@ -9551,45 +9434,38 @@ msgid "Genre description"
 msgstr "Opis gatunku"
 
 #: modules/access_output/shout.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Genre of the content."
 msgstr "Gatunek treści."
 
 #: modules/access_output/shout.c:85
-#, fuzzy
 msgid "URL description"
-msgstr "Opis"
+msgstr "Opis adresu URL"
 
 #: modules/access_output/shout.c:86
-#, fuzzy
 msgid "URL with information about the stream or your channel."
 msgstr "Adres URL z informacjami na temat strumienia lub kanału."
 
 #: modules/access_output/shout.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Bitrate information of the transcoded stream."
 msgstr "Informacja o bitrate transkodowanego strumienia."
 
 #: modules/access_output/shout.c:96
-#, fuzzy
 msgid "Samplerate information of the transcoded stream."
 msgstr "Informacja częstotliwości próbkowania transkodowanego strumienia."
 
 #: modules/access_output/shout.c:98
 msgid "Number of channels"
-msgstr "Ilość kanałów"
+msgstr "Liczba kanałów"
 
 #: modules/access_output/shout.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Number of channels information of the transcoded stream."
-msgstr "Ilość kanałów dźwiękowych w transkodowanym strumieniu."
+msgstr "Liczba kanałów dźwiękowych w transkodowanym strumieniu."
 
 #: modules/access_output/shout.c:101
 msgid "Ogg Vorbis Quality"
 msgstr "Jakość Ogg Vorbis"
 
 #: modules/access_output/shout.c:102
-#, fuzzy
 msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream."
 msgstr "Informacja jakości Ogg Vorbis transkodowanego strumienia."
 
@@ -9612,9 +9488,8 @@ msgid "IceCAST output"
 msgstr "Wyjście IceCAST"
 
 #: modules/access_output/srt.c:312
-#, fuzzy
 msgid "SRT stream output"
-msgstr "Wyjście strumienia RTP"
+msgstr "Wyjście strumienia SRT"
 
 #: modules/access_output/udp.c:62 modules/stream_out/rtp.c:135
 msgid "Caching value (ms)"
@@ -9644,7 +9519,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access_output/udp.c:75
 msgid "UDP stream output"
-msgstr "wyjście źródła UDP"
+msgstr "Wyjście źródła UDP"
 
 #: modules/arm_neon/chroma_yuv.c:35
 msgid "ARM NEON video chroma conversions"
@@ -9656,23 +9531,23 @@ msgstr "Głośność audio ARM NEON"
 
 #: modules/arm_neon/yuv_rgb.c:36
 msgid "ARM NEON video chroma YUV->RGBA"
-msgstr "Chroma obrazu ARM NEON YUV-> RGBA"
+msgstr "Chroma obrazu ARM NEON YUV->RGBA"
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:39
 msgid "Defines if BarGraph information should be sent"
-msgstr "Ustala czy dane Wykresu Słupkowego mają być wysyłane"
+msgstr "Ustala, czy dane z wykresu słupkowego mają być wysyłane"
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:40
 msgid ""
 "Defines if BarGraph information should be sent. 1 if the information should "
 "be sent, 0 otherwise (default 1)."
 msgstr ""
-"Ustala, czy informacje wykresu słupkowego powinny być przesyłane. 1, jeżeli "
+"Ustala, czy informacje wykresu słupkowego powinny być przesyłane. 1, jeśli "
 "informacje powinny być przekazywane, inaczej 0 (domyślnie 1)."
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:42
 msgid "Sends the barGraph information every n audio packets"
-msgstr "Wysyła informacje Wykresu Słupkowego co n pakietów audio"
+msgstr "Wysyła informacje wykresu słupkowego co n pakietów audio"
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:43
 msgid ""
@@ -9680,19 +9555,18 @@ msgid ""
 "barGraph information every n audio packets (default 4)."
 msgstr ""
 "Ustala, jak często informacje wykresu słupkowego powinny być przesyłane. "
-"Wysyła informacje wykresu słupkowego co każde n pakiety dźwiękowe (domyślnie "
-"4)."
+"Wysyła informacje wykresu słupkowego co każde n pakietów audio (domyślnie 4)."
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:45
 msgid "Defines if silence alarm information should be sent"
-msgstr "Ustala czy dane alarmu ciszy mają być wysyłane"
+msgstr "Ustala, czy dane alarmu ciszy mają być wysyłane"
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:46
 msgid ""
 "Defines if silence alarm information should be sent. 1 if the information "
 "should be sent, 0 otherwise (default 1)."
 msgstr ""
-"Ustala, czy informacje cichego alarmu powinny być przesyłane. 1, jeżeli "
+"Ustala, czy informacje cichego alarmu powinny być przesyłane. 1, jeśli "
 "informacje powinny być przekazywane, inaczej 0 (domyślnie 1)."
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:48
@@ -9706,7 +9580,7 @@ msgid ""
 "alarm is sent (default 5000)."
 msgstr ""
 "Okno czasu w ms, gdy mierzony jest poziom dźwięku dla wykrywania ciszy. "
-"Jeżeli poziom dźwięku jest poniżej tego progu czasu, wysyłany będzie alarm "
+"Jeśli poziom dźwięku jest poniżej tego progu czasu, wysyłany będzie alarm "
 "(domyślnie 5000). "
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:52
@@ -9718,7 +9592,7 @@ msgid ""
 "Threshold to be attained to raise an alarm. If the audio level is under the "
 "threshold during this time, an alarm is sent (default 0.1)."
 msgstr ""
-"Próg, który należy osiągnąć do zaalarmowania. Jeżeli poziom dźwięku jest "
+"Próg, który należy osiągnąć do zaalarmowania. Jeśli poziom dźwięku jest "
 "poniżej tego progu czasu, wysyłany będzie alarm (domyślnie 0.1)."
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:56
@@ -9730,7 +9604,7 @@ msgid ""
 "Time between two alarm messages in ms. This value is used to avoid alarm "
 "saturation (default 2000)."
 msgstr ""
-"Czas pomiędzy dwoma wiadomościami alarmowymi w ms. Wartość ta używana jest w "
+"Czas między dwoma wiadomościami alarmowymi w ms. Wartość ta używana jest w "
 "celu uniknięcia nasycenia alarmowego (domyślnie 2000)."
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:70
@@ -9770,7 +9644,7 @@ msgstr "Charakterystyczna przestrzeń"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
 msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
-msgstr "Odległość pomiędzy przedniego lewego głośnika i słuchacza w metrach."
+msgstr "Odległość między przedniego lewego głośnika i słuchacza w metrach."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
 msgid "Compensate delay"
@@ -9784,7 +9658,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Opóźnienie, które zostaje wywoływane przez algorytm fizyczny, może czasami "
 "przeszkadzać w synchronizacji miedzy ruchami ust i mową. W tym wypadku "
-"uruchom tą opcję, aby to wyrównywać."
+"uruchom tę opcję, aby to wyrównywać."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:70
 msgid "No decoding of Dolby Surround"
@@ -9873,28 +9747,28 @@ msgstr "Filtr dźwięku dla prostego mieszania kanału"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/spatialaudio.cpp:50
 msgid "HRTF file for the binauralization"
-msgstr ""
+msgstr "Plik HRTF dla binauralizacji"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/spatialaudio.cpp:51
 msgid "Custom HRTF (Head-related transfer function) file in the SOFA format."
-msgstr ""
+msgstr "Własny plik HRTF (Head-related transfer function) w formacie SOFA."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/spatialaudio.cpp:54
 msgid "Headphones mode (binaural)"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb słuchawkowy (dwuuszny)"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/spatialaudio.cpp:55
 msgid "If the output is stereo, render ambisonics with the binaural decoder."
 msgstr ""
+"Jeśli wyjście jest w stereo, renderuj ambisonics z dekoderem dwuusznym."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/spatialaudio.cpp:64
 msgid "Ambisonics renderer and binauralizer"
-msgstr ""
+msgstr "Render Ambisonics i binauralizer"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/spatialaudio.cpp:76
-#, fuzzy
 msgid "Binauralizer"
-msgstr "Wizualizer"
+msgstr "Binauralizer"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:42
 msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
@@ -9978,36 +9852,32 @@ msgid "RMS/peak"
 msgstr "RMS/szczyt"
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Set the RMS/peak."
-msgstr "Ustaw RMS/szczyt (0 ... 1)."
+msgstr "Ustaw RMS/szczyt."
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:158
 msgid "Attack time"
 msgstr "Czas trwania ataku"
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Set the attack time in milliseconds."
-msgstr "Ustaw czas trwania ataku w milisekundach (1.5 ... 400)."
+msgstr "Ustaw czas trwania ataku w milisekundach."
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:161
 msgid "Release time"
 msgstr "Czas odblokowania"
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:162
-#, fuzzy
 msgid "Set the release time in milliseconds."
-msgstr "Ustaw czas odblokowania w milisekundach (2 ... 800)."
+msgstr "Ustaw czas odblokowania w milisekundach."
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:164
 msgid "Threshold level"
 msgstr "Poziom progu"
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:165
-#, fuzzy
 msgid "Set the threshold level in dB."
-msgstr "Ustaw poziom progu w dB (-30 ... 0)."
+msgstr "Ustaw poziom progu w dB."
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:167
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:237
@@ -10016,9 +9886,8 @@ msgid "Ratio"
 msgstr "Stosunek"
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:168
-#, fuzzy
 msgid "Set the ratio (n:1)."
-msgstr "Ustaw stosunek (n:1) (1 ... 20)."
+msgstr "Ustaw stosunek (n:1)."
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:170
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:238
@@ -10026,9 +9895,8 @@ msgid "Knee radius"
 msgstr "Promień kolana"
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:171
-#, fuzzy
 msgid "Set the knee radius in dB."
-msgstr "Ustaw promień kolana w dB (1 ... 10)."
+msgstr "Ustaw promień kolana w dB."
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:173
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:239
@@ -10054,9 +9922,8 @@ msgid "Audio filter for PCM format conversion"
 msgstr "Filtr dźwięku dla konwersji formatu PCM"
 
 #: modules/audio_filter/converter/tospdif.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for A/52/DTS->S/PDIF encapsulation"
-msgstr "Filtr dźwiękowy do enkapsułkowania A/52->S/PDIF"
+msgstr "Filtr dźwiękowy do kapsułkowania A/52/DTS->S/PDIF"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:58
 msgid "Equalizer preset"
@@ -10076,8 +9943,8 @@ msgid ""
 "values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 "
 "-2 0 2\"."
 msgstr ""
-"Nie używaj wzorów, lecz ręcznie ustaw pasma. Musisz podać 10 wartości "
-"pomiędzy -20dB i 20dB, oddzielone spacją, np. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -2 0\"."
+"Nie używaj wzorów, tylko ręcznie ustaw pasma. Musisz podać 10 wartości "
+"między -20dB i 20dB, oddzielone spacją, np. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -2 0\"."
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:67
 msgid "Use VLC frequency bands"
@@ -10216,7 +10083,7 @@ msgstr "Prosty filtr karaoke"
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:65
 msgid "Number of audio buffers"
-msgstr "Ilość buforów dźwięku"
+msgstr "Liczba buforów dźwięku"
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:66
 msgid ""
@@ -10224,9 +10091,9 @@ msgid ""
 "A higher number of buffers will increase the response time of the filter to "
 "a spike but will make it less sensitive to short variations."
 msgstr ""
-"To jest ilość buforów dźwięku, na których będzie mierzona wartość przebiegu. "
-"Większa ilość buforów zmniejsza czas odpowiedzi filtra na wartość szczytową, "
-"ale filtr staje się mniej wrażliwy na krótkie zmiany."
+"To jest liczba buforów dźwięku, na których będzie mierzona wartość "
+"przebiegu. Większa liczba buforów zmniejsza czas odpowiedzi filtra na "
+"wartość szczytową, ale filtr staje się mniej wrażliwy na krótkie zmiany."
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:71
 msgid "Maximal volume level"
@@ -10241,7 +10108,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Jeśli przeciętna wartość przebiegu podczas ostatnich buforów N jest większa "
 "niż ta wartość, to dźwięk będzie znormalizowany. Ta wartość to dodatnia "
-"liczba zmiennoprzecinkowa. Rozsądna wartość to liczba pomiędzy 0.5 i 10."
+"liczba zmiennoprzecinkowa. Rozsądna wartość to liczba między 0.5 i 10."
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:78 modules/audio_filter/normvol.c:79
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:262
@@ -10315,14 +10182,12 @@ msgstr "Jakość przetwarzania dźwięku"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/soxr.c:41
 #: modules/audio_filter/resampler/speex.c:35
-#, fuzzy
 msgid "Resampling quality, from worst to best"
-msgstr "Jakość przetwarzania dźwięku"
+msgstr "Jakość przetwarzania, od najgorszej do najlepszej"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/soxr.c:67
-#, fuzzy
 msgid "SoX Resampler"
-msgstr "Resampler SRC"
+msgstr "Resampler SoX"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/speex.c:42
 #: modules/audio_filter/resampler/speex.c:43
@@ -10359,7 +10224,7 @@ msgstr "Ekstrapolator rzędu zerowego (najszybsza)"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/src.c:50
 msgid "Linear (fastest)"
-msgstr "Funkcja liniowa (najszybsza"
+msgstr "Funkcja liniowa (najszybsza)"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/src.c:58
 msgid "SRC resampler"
@@ -10375,12 +10240,11 @@ msgstr "Resampler dźwięku najbliższego sąsiada"
 
 #: modules/audio_filter/scaletempo.c:52
 msgid "Pitch Shifter"
-msgstr ""
+msgstr "Pitch Shifter"
 
 #: modules/audio_filter/scaletempo.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Audio pitch changer"
-msgstr "Wyjściowe kanały dźwięku"
+msgstr "Zmiana wysokości dźwięku"
 
 #: modules/audio_filter/scaletempo.c:55
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:271
@@ -10417,13 +10281,12 @@ msgid "Length in milliseconds to search for best overlap position"
 msgstr "Długość w milisekundach, aby wyszukać najlepszą pozycję nakładki"
 
 #: modules/audio_filter/scaletempo.c:74
-#, fuzzy
 msgid "Pitch Shift"
-msgstr "Tonacja"
+msgstr "Zmiana tonacji"
 
 #: modules/audio_filter/scaletempo.c:74
 msgid "Pitch shift in semitones."
-msgstr ""
+msgstr "Przesunięcie tonacji w półtonach."
 
 #: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:54
 msgid "Room size"
@@ -10478,9 +10341,9 @@ msgid ""
 "both channels) and by delaying the signal of left into right and vice versa, "
 "thereby widening the stereo effect."
 msgstr ""
-"Ten filtr zwiększa efekt stereo poprzez tłumienie mono (sygnału wspólnego "
-"dla obu kanałów) i poprzez opóźnienie sygnału lewego do prawego i odwrotnie, "
-"przez to poszerzając efekt stereo."
+"Ten filtr zwiększa efekt stereo przez tłumienie mono (sygnału wspólnego dla "
+"obu kanałów) i przez opóźnienie sygnału lewego do prawego i odwrotnie, przez "
+"to poszerzając efekt stereo."
 
 #: modules/audio_filter/stereo_widen.c:58
 msgid "Time in ms of the delay of left signal into right and vice versa."
@@ -10524,7 +10387,7 @@ msgstr "Poziom sygnału wejściowego na oryginalnym kanale"
 #: modules/audio_filter/stereo_widen.c:77
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:272
 msgid "Stereo Enhancer"
-msgstr "Wzmacniacz Stereo"
+msgstr "Wzmacniacz stereo"
 
 #: modules/audio_filter/stereo_widen.c:78
 msgid "Simple stereo widening effect"
@@ -10566,19 +10429,19 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:76
 msgid "Surround 4.0"
-msgstr "Surround 4.0"
+msgstr "Dźwięk przestrzenny 4.0"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:76
 msgid "Surround 4.1"
-msgstr "Surround 4.1"
+msgstr "Dźwięk przestrzenny 4.1"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:77
 msgid "Surround 5.0"
-msgstr "Surround 5.0"
+msgstr "Dźwięk przestrzenny 5.0"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:77
 msgid "Surround 5.1"
-msgstr "Surround 5.1"
+msgstr "Dźwięk przestrzenny 5.1"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:77
 msgid "Surround 7.1"
@@ -10628,7 +10491,7 @@ msgstr "Urządzenie wyjściowe dźwięku systemowego"
 #: modules/audio_output/auhal.c:529
 #, c-format
 msgid "%s (Encoded Output)"
-msgstr "%s (Kodowane Wyjście)"
+msgstr "%s (Kodowane wyjście)"
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:1096
 msgid ""
@@ -10666,8 +10529,8 @@ msgid ""
 "Select speaker configuration you want to use. This option doesn't upmix! So "
 "NO e.g. Stereo -> 5.1 conversion."
 msgstr ""
-"Wybierz używaną konfigurację głośników. Ta opcja nie miksuje kanałów! np. "
-"BRAK konwersji Stereo -> 5.1 ."
+"Wybierz używaną konfigurację głośników. Ta opcja nie miksuje kanałów! Np. "
+"BRAK konwersji Stereo -> 5.1."
 
 #: modules/audio_output/directsound.c:70
 msgid "Audio volume in hundredths of decibels (dB)."
@@ -10683,15 +10546,15 @@ msgstr "Format wyjściowy"
 
 #: modules/audio_output/file.c:85
 msgid "Number of output channels"
-msgstr "Ilość kanałów wyjściowych"
+msgstr "Liczba kanałów wyjściowych"
 
 #: modules/audio_output/file.c:86
 msgid ""
 "By default (0), all the channels of the incoming will be saved but you can "
 "restrict the number of channels here."
 msgstr ""
-"Domyślnie (0), wszystkie nadchodzące kanały będą zapisywane, ale możesz "
-"ograniczać tutaj ilość tych kanałów."
+"Domyślnie (0) wszystkie nadchodzące kanały będą zapisywane, ale możesz "
+"tutaj ograniczać liczbę tych kanałów."
 
 #: modules/audio_output/file.c:89
 msgid "Add WAVE header"
@@ -10707,9 +10570,8 @@ msgid "Output file"
 msgstr "Plik wyjściowy"
 
 #: modules/audio_output/file.c:109
-#, fuzzy
 msgid "File to which the audio samples will be written to (\"-\" for stdout)."
-msgstr "Plik dźwiękowy, do którego będą zapisywane próbki. (\"-\" dla stdout)"
+msgstr "Plik dźwiękowy, do którego będą zapisywane próbki (\"-\" dla stdout)."
 
 #: modules/audio_output/file.c:112
 msgid "File audio output"
@@ -10740,9 +10602,8 @@ msgstr ""
 "pasują do tego regularnego wyrażenia, będą rozważane dla połączenia."
 
 #: modules/audio_output/jack.c:94
-#, fuzzy
 msgid "JACK client name"
-msgstr "Dostęp klienta VNC"
+msgstr "Nazwa klienta JACK"
 
 #: modules/audio_output/jack.c:101
 msgid "JACK audio output"
@@ -10775,14 +10636,12 @@ msgid "Windows Multimedia Device output"
 msgstr "Windows Multimedia - wyjście urządzenia"
 
 #: modules/audio_output/mmdevice.c:1280
-#, fuzzy
 msgid "Output back-end"
-msgstr "Karta wyjściowa"
+msgstr "Back-end wyjścia"
 
 #: modules/audio_output/mmdevice.c:1280
-#, fuzzy
 msgid "Audio output back-end interface."
-msgstr "Wyjściowe urządzenie dźwięku"
+msgstr "Interfejs back-end wyjścia dźwiękowego."
 
 #: modules/audio_output/oss.c:70
 msgid "OSS device node path."
@@ -10842,7 +10701,7 @@ msgid ""
 "output mode (which is not well supported by some soundcards)."
 msgstr ""
 "Ta opcja pozwala na włączenie lub wyłączenie modusu wysokiej jakości wyjścia "
-"dźwięku float32 (który nie jest w pełni wsparty przez niektóre karty "
+"dźwięku float32 (który nie jest w pełni obsługiwany przez niektóre karty "
 "dźwiękowe)."
 
 #: modules/codec/a52.c:70
@@ -10864,81 +10723,72 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/a52.c:80
 msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
-msgstr "Dekoder dźwięku ATSC A/52 (AC-3)"
+msgstr "ATSC A/52 (AC-3) - dekoder audio"
 
 #: modules/codec/adpcm.c:48
 msgid "ADPCM audio decoder"
-msgstr "Dekoder dźwięku ADPCM"
+msgstr "ADPCM - dekoder audio"
 
 #: modules/codec/aes3.c:47
 msgid "AES3/SMPTE 302M audio decoder"
-msgstr "Dekoder dźwięku AES3/SMPTE 302M"
+msgstr "AES3/SMPTE 302M - dekoder audio"
 
 #: modules/codec/aes3.c:52
 msgid "AES3/SMPTE 302M audio packetizer"
 msgstr "Pakietowiec dźwięku AES3/SMPTE 302M"
 
 #: modules/codec/aom.c:50
-#, fuzzy
 msgid "AOM video decoder"
-msgstr "WebM - dekoder wideo"
+msgstr "AOM - dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/araw.c:51
 msgid "Raw/Log Audio decoder"
-msgstr "Dekoder dźwięku Raw/Log"
+msgstr "Raw/Log - dekoder audio"
 
 #: modules/codec/araw.c:60
 msgid "Raw audio encoder"
-msgstr "Dekoder dźwięku Raw"
+msgstr "Raw - koder audio"
 
 #: modules/codec/audiotoolbox_midi.c:47 modules/codec/fluidsynth.c:47
-#, fuzzy
 msgid "SoundFont file"
-msgstr "Sound fonts"
+msgstr "Plik SoundFont"
 
 #: modules/codec/audiotoolbox_midi.c:49 modules/codec/fluidsynth.c:49
-#, fuzzy
 msgid "SoundFont file to use for software synthesis."
-msgstr "Syntezator programowy wymaga plik Sound fonts."
+msgstr "Plik SoundFont używany jako syntezator programowy."
 
 #: modules/codec/audiotoolbox_midi.c:57
-#, fuzzy
 msgid "AudioToolbox MIDI synthesizer"
-msgstr "Syntezator MIDI FluidSynth"
+msgstr "Syntezator MIDI AudioToolbox"
 
 #: modules/codec/audiotoolbox_midi.c:59
 msgid "AUMIDI"
-msgstr ""
+msgstr "AUMIDI"
 
 #: modules/codec/arib/aribsub.c:46
 msgid "Ignore ruby (furigana)"
-msgstr ""
+msgstr "Ignoruj Ruby (furigana)"
 
 #: modules/codec/arib/aribsub.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Ignore ruby (furigana) in the subtitle."
-msgstr "Współrzędna X renderowanych napisów"
+msgstr "Ignoruj znaki Ruby (furigana) w napisach."
 
 #: modules/codec/arib/aribsub.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Use Core Text renderer"
-msgstr "Renderer czcionki CoreText"
+msgstr "Użyj rendera Core Text"
 
 #: modules/codec/arib/aribsub.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Use Core Text renderer in the subtitle."
-msgstr "Współrzędna X renderowanych napisów"
+msgstr "Użyj rendera Core Text w napisach."
 
 #: modules/codec/arib/aribsub.c:53
-#, fuzzy
 msgid "ARIB subtitles decoder"
-msgstr "Dekoder napisów DVB"
+msgstr "Dekoder napisów ARIB"
 
 #: modules/codec/arib/aribsub.c:54 modules/demux/mpeg/ts_psi.c:1084
 #: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:1091
-#, fuzzy
 msgid "ARIB subtitles"
-msgstr "Napisy DVB"
+msgstr "Napisy ARIB"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/codec/avcodec/avcodec.c:54
 msgid "Non-ref"
@@ -10976,7 +10826,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:80
 msgid "FFmpeg audio/video decoder"
-msgstr "Dekoder dźwięku/obrazu FFmpeg"
+msgstr "FFmpeg - dekoder audio/wideo"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:82 modules/codec/gstreamer/gstdecode.c:96
 #: modules/codec/omxil/mediacodec.c:182 modules/codec/omxil/omxil.c:148
@@ -10991,7 +10841,7 @@ msgstr "Kodowanie"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:148
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
-msgstr "Koder dźwięku/obrazu FFmpeg"
+msgstr "FFmpeg - koder audio/wideo"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:56
 msgid "Direct rendering"
@@ -10999,11 +10849,11 @@ msgstr "Bezpośredni rendering"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:59
 msgid "Show corrupted frames"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż uszkodzone ramki"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:60
 msgid "Prefer visual artifacts instead of missing frames"
-msgstr ""
+msgstr "Zamiast brakujących ramek, używaj artefaktów wizualnych"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:62
 msgid "Error resilience"
@@ -11094,9 +10944,9 @@ msgid ""
 "Force skipping of idct to speed up decoding for frame types (-1=None, "
 "0=Default, 1=B-frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
 msgstr ""
-"Wymuś pomijanie informacji idct by przyspieszyć dekodowanie dla typów ramki "
-"(-1=Żadne, 0=Domyślne, 1=Klatki B, 2=Klatki P, 3=Klatki B+P, 4=wszystkie "
-"klatki)."
+"Wymuś pomijanie informacji idct, aby przyspieszyć dekodowanie dla typów "
+"ramki (-1=Żadne, 0=Domyślne, 1=Klatki B, 2=Klatki P, 3=Klatki B+P, "
+"4=wszystkie klatki)."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:102
 msgid "Debug mask"
@@ -11142,7 +10992,7 @@ msgstr "Wątki"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:117
 msgid "Number of threads used for decoding, 0 meaning auto"
-msgstr "Ilość wątków używanych do dekodowania, 0 oznacza automatycznie"
+msgstr "Liczba wątków używanych do dekodowania, 0 oznacza automatycznie"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:124
 msgid "Ratio of key frames"
@@ -11150,7 +11000,7 @@ msgstr "Stosunek liczby klatek kluczowych"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:125
 msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
-msgstr "Ilość klatek, które są kodowane dla jeden klatki kluczowej."
+msgstr "Liczba klatek, które są kodowane dla jeden klatki kluczowej."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:128
 msgid "Ratio of B frames"
@@ -11159,7 +11009,7 @@ msgstr "Stosunek liczby klatek B"
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:129
 msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
 msgstr ""
-"Ilość klatek B, które są kodowane pomiędzy dwoma klatkami referencyjnymi."
+"Liczba klatek B, które są kodowane między dwoma klatkami referencyjnymi."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:132
 msgid "Video bitrate tolerance"
@@ -11238,7 +11088,7 @@ msgid ""
 "bitrate, at the expense of lower quality frames."
 msgstr ""
 "Włącz prosty algorytm redukcji szumów, aby obniżyć długość kodowania i "
-"bitrate, kosztem klatek niższej jakości."
+"bitrate kosztem klatek niższej jakości."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:166
 msgid "MPEG4 quantization matrix"
@@ -11325,7 +11175,7 @@ msgid ""
 "Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -2 to 2)."
 msgstr ""
 "Wymuś ścisłą standardową zgodność podczas kodowania (akceptowane wartości: "
-"-2 to 2)."
+"-2 do 2)."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:204
 msgid "Luminance masking"
@@ -11407,9 +11257,8 @@ msgstr ""
 "aktywnym libavcodec"
 
 #: modules/codec/avcodec/d3d11va.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Direct3D11 Video Acceleration"
-msgstr "Przyspieszenie obrazu DirectX (DXVA) 2.0"
+msgstr "Przyspieszenie obrazu Direct3D11"
 
 #: modules/codec/avcodec/dxva2.c:51
 msgid "DirectX Video Acceleration (DXVA) 2.0"
@@ -11426,7 +11275,7 @@ msgid ""
 "This is not an error inside VLC media player.\n"
 "Do not contact the VideoLAN project about this issue.\n"
 msgstr ""
-"Wydaje się, że twoja instalacja Libav/FFmpeg (libavcodec) nie ma "
+"Wydaje się, że Twoja instalacja Libav/FFmpeg (libavcodec) nie ma "
 "następującego kodera:\n"
 "%s.\n"
 "Jeśli nie wiesz, jak rozwiązać ten problem, zwrócić się o wsparcie do "
@@ -11458,17 +11307,15 @@ msgstr "VLC nie może otworzyć kodera %4.4s %s."
 
 #: modules/codec/avcodec/vaapi.c:349
 msgid "VA-API video decoder via DRM"
-msgstr "Dekoder obrazu VA-API poprzez DRM"
+msgstr "VA-API - dekoder wideo przez DRM"
 
 #: modules/codec/avcodec/vaapi.c:354
-#, fuzzy
 msgid "VA-API video decoder"
-msgstr "Dekoder obrazu VA-API poprzez X11"
+msgstr "VA-API - dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/bpg.c:49
-#, fuzzy
 msgid "BPG image decoder"
-msgstr "JPEG - dekoder obrazu"
+msgstr "BPG - dekoder obrazu"
 
 #: modules/codec/cc.c:51 modules/codec/zvbi.c:65
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:340 modules/spu/marq.c:108
@@ -11477,11 +11324,10 @@ msgid "Opacity"
 msgstr "Siła pokrycia"
 
 #: modules/codec/cc.c:52 modules/codec/zvbi.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Setting to true makes the text to be boxed and maybe easier to read."
 msgstr ""
-"Ustawienie vbi-nieprzezroczystości na true sprawia, że tekst będzie "
-"obramowany i może być bardziej czytelny."
+"Ustawienie na true sprawia, że tekst będzie obramowany i może być bardziej "
+"czytelny."
 
 #: modules/codec/cc.c:56
 msgid "CC 608/708"
@@ -11493,11 +11339,11 @@ msgstr "Dekoder zamkniętych napisów"
 
 #: modules/codec/cdg.c:88
 msgid "CDG video decoder"
-msgstr "Dekoder obrazu CDG"
+msgstr "CDG - dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/crystalhd.c:90
 msgid "Crystal HD hardware video decoder"
-msgstr "Sprzętowy dekoder wideo Crystal HD"
+msgstr "Crystal HD - sprzętowy dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/cvdsub.c:50
 msgid "CVD subtitle decoder"
@@ -11514,34 +11360,28 @@ msgid "Encoding quality"
 msgstr "Jakość kodowania"
 
 #: modules/codec/daala.c:111
-#, fuzzy
 msgid "Enforce a quality between 0 (lossless) and 511 (worst)."
-msgstr "Wymuś jakość między 0 (niska) a 10 (wysoka)."
+msgstr "Wymuś jakość między 0 (bezstratna) a 511 (najgorsza)."
 
 #: modules/codec/daala.c:112
-#, fuzzy
 msgid "Keyframe interval"
-msgstr "Kluczowy interwal:"
+msgstr "Interwał klatki kluczowej"
 
 #: modules/codec/daala.c:114
-#, fuzzy
 msgid "Enforce a keyframe interval between 1 and 1000."
-msgstr "Wymuś jakość między 0 (niska) a 10 (wysoka)."
+msgstr "Wymuś odstęp między klatkami kluczowymi od 1 do 1000."
 
 #: modules/codec/daala.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Daala video decoder"
-msgstr "Dekoder obrazu CDG"
+msgstr "Daala - dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/daala.c:125
-#, fuzzy
 msgid "Daala video packetizer"
-msgstr "Pakietowiec obrazu Theora"
+msgstr "Pakietowiec obrazu Daala"
 
 #: modules/codec/daala.c:132
-#, fuzzy
 msgid "Daala video encoder"
-msgstr "Koder obrazu Theora"
+msgstr "Daala - koder wideo"
 
 #: modules/codec/daala.c:143 modules/codec/schroedinger.c:54
 msgid "Chroma format"
@@ -11558,7 +11398,7 @@ msgstr "Kompresja dynamicznego zakresu DTS"
 
 #: modules/codec/dca.c:73
 msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
-msgstr "Dekoder koherencyjny dźwięku DTS"
+msgstr "DTS Coherent Acoustics - dekoder audio"
 
 #: modules/codec/ddummy.c:36
 msgid "Save raw codec data"
@@ -11569,7 +11409,7 @@ msgid ""
 "Save the raw codec data if you have selected/forced the dummy decoder in the "
 "main options."
 msgstr ""
-"Zapisz surowe dane kodeku jeśli wybrałeś/wymusiłeś fikcyjny dekoder w "
+"Zapisz surowe dane kodeku, jeśli wybrałeś/wymusiłeś fikcyjny dekoder w "
 "głównych opcjach."
 
 #: modules/codec/ddummy.c:47
@@ -11653,7 +11493,7 @@ msgstr "Fikcyjny dekoder"
 
 #: modules/codec/faad.c:54
 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
-msgstr "Dekoder dźwięku AAC (używa libfaad2)"
+msgstr "AAC - dekoder audio (używa libfaad2)"
 
 #: modules/codec/faad.c:433
 msgid "AAC extension"
@@ -11664,54 +11504,50 @@ msgid "Encoder Profile"
 msgstr "Profil kodera"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Encoder Algorithm to use."
-msgstr "Używany algorytm kodera"
+msgstr "Używany algorytm kodera."
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:70
 msgid "Enable spectral band replication"
 msgstr "Włącz replikację pasma widma"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:71
-#, fuzzy
 msgid "This is an optional feature only for the AAC-ELD profile."
-msgstr "To jest opcjonalna funkcja tylko dla profilu AAC-ELD"
+msgstr "To jest opcjonalna funkcja tylko dla profilu AAC-ELD."
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:73
 msgid "VBR Quality"
 msgstr "Jakość VBR"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:74
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Quality of the VBR Encoding (0=cbr, 1-5 constant vbr quality, 5 is the best)."
-msgstr "Jakość kodowania VBR (0 = cbr, 1-5 stała jakość VBR, 5 jest najlepsza)"
+msgstr ""
+"Jakość kodowania VBR (0 = CBR, 1-5 stała jakość VBR, 5 jest najlepsza)."
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:76
 msgid "Enable afterburner library"
 msgstr "Włącz bibliotekę afterburner"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:77
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This library will produce higher quality audio at the expense of additional "
 "CPU usage (default is enabled)."
 msgstr ""
 "Biblioteka ta spowoduje wyższą jakość dźwięku kosztem dodatkowego obciążenia "
-"procesora (domyślnie jest włączona)"
+"procesora (domyślnie jest włączona)."
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:79
 msgid "Signaling mode of the extension AOT"
 msgstr "Tryb sygnalizacji rozszerzenia AOT"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:80
-#, fuzzy
 msgid ""
 "1 is explicit for SBR and implicit for PS (default), 2 is explicit "
 "hierarchical."
 msgstr ""
 "1 jest jawne dla SBR i niejawne dla PS (ustawienie domyślne), 2 jest jawne "
-"hierarchiczne"
+"hierarchiczne."
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:97
 msgid "AAC-LC"
@@ -11739,15 +11575,15 @@ msgstr "FDKAAC"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:101
 msgid "FDK-AAC Audio encoder"
-msgstr "Koder dźwięku FDK-AAC"
+msgstr "FDK-AAC - koder audio"
 
 #: modules/codec/flac.c:164
 msgid "Flac audio decoder"
-msgstr "Dekoder dźwięku Flac"
+msgstr "Flac - dekoder audio"
 
 #: modules/codec/flac.c:171
 msgid "Flac audio encoder"
-msgstr "Koder dźwięku Flac"
+msgstr "Flac - koder audio"
 
 #: modules/codec/fluidsynth.c:51 modules/meta_engine/ID3Genres.h:130
 msgid "Chorus"
@@ -11779,7 +11615,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/fluidsynth.c:62 modules/demux/mod.c:82
 msgid "Reverb"
-msgstr "Odgłos"
+msgstr "Pogłos"
 
 #: modules/codec/fluidsynth.c:70
 msgid "FluidSynth MIDI synthesizer"
@@ -11799,8 +11635,8 @@ msgid ""
 "Please install a sound font and configure it from the VLC preferences "
 "(Input / Codecs > Audio codecs > FluidSynth).\n"
 msgstr ""
-"Dla syntezy MIDI wymagany jest plik dźwiękowy sound font (.SF2).\n"
-"Należy zainstalować i skonfigurować ten plik w preferencjach VLC (Wejście/ "
+"Dla syntezy MIDI wymagany jest plik SoundFont (.SF2).\n"
+"Należy zainstalować i skonfigurować ten plik w preferencjach VLC (Wejście/"
 "Kodeki > Kodeki dźwięku > FluidSynth).\n"
 
 #: modules/codec/g711.c:46
@@ -11850,14 +11686,13 @@ msgstr "JPEG - dekoder obrazu"
 
 #: modules/codec/jpeg.c:120
 msgid "JPEG image encoder"
-msgstr "JPEG - enkoder obrazu"
+msgstr "JPEG - koder obrazu"
 
 #: modules/codec/kate.c:191 modules/codec/subsusf.c:44
 msgid "Formatted Subtitles"
 msgstr "Sformatowane napisy"
 
 #: modules/codec/kate.c:192
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Kate streams allow for text formatting. VLC partly implements this, but you "
 "can choose to disable all formatting. Note that this has no effect is "
@@ -12131,7 +11966,7 @@ msgstr "Dekoder obrazu MPEG I/II (używa libmpeg2)"
 
 #: modules/codec/lpcm.c:60
 msgid "Linear PCM audio decoder"
-msgstr "Liniowy dekoder dźwięku PCM"
+msgstr "PCM - liniowy dekoder audio"
 
 #: modules/codec/lpcm.c:65
 msgid "Linear PCM audio packetizer"
@@ -12139,44 +11974,39 @@ msgstr "Liniowy pakietowiec dźwięku PCM"
 
 #: modules/codec/lpcm.c:71
 msgid "Linear PCM audio encoder"
-msgstr "Liniowy dekoder dźwięku PCM"
+msgstr "PCM - liniowy koder audio"
 
 #: modules/codec/mad.c:78
 msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
-msgstr "Dekoder dźwięku MPEG warstwy I/II/III"
+msgstr "MPEG warstwa I/II/III - dekoder audio"
 
 #: modules/codec/mft.c:62
 msgid "Media Foundation Transform decoder"
 msgstr "Dekoder Media Foundation Transform"
 
 #: modules/codec/mpg123.c:67
-#, fuzzy
 msgid "MPEG audio decoder using mpg123"
-msgstr "Dekoder dźwięku MPEG"
+msgstr "MPEG - dekoder audio (używa mpg123)"
 
 #: modules/codec/oggspots.c:86
-#, fuzzy
 msgid "OggSpots video decoder"
-msgstr "WebM - dekoder wideo"
+msgstr "OggSpots - dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/oggspots.c:92
-#, fuzzy
 msgid "OggSpots video packetizer"
-msgstr "Pakietowiec obrazu Theora"
+msgstr "Pakietowiec obrazu OggSpots"
 
 #: modules/codec/omxil/omxil.c:139
-#, fuzzy
 msgid "OMX direct rendering"
-msgstr "Bezpośredni rendering"
+msgstr "Bezpośredni rendering OMX"
 
 #: modules/codec/omxil/omxil.c:141
-#, fuzzy
 msgid "Enable OMX direct rendering."
-msgstr "Bezpośredni rendering w systemie Android"
+msgstr "Włącz bezpośredni rendering OMX."
 
 #: modules/codec/omxil/omxil.c:145
 msgid "Audio/Video decoder (using OpenMAX IL)"
-msgstr "Dekoder Audio/Wideo (używa OpenMAX IL)"
+msgstr "Dekoder audio/wideo (używa OpenMAX IL)"
 
 #: modules/codec/omxil/omxil.c:172
 msgid "Video encoder (using OpenMAX IL)"
@@ -12188,7 +12018,7 @@ msgstr "Wyjście obrazu OpenMAX IL"
 
 #: modules/codec/opus.c:62
 msgid "Opus audio decoder"
-msgstr "Dekoder dźwięku Opus"
+msgstr "Opus - dekoder audio"
 
 #: modules/codec/opus.c:64 modules/codec/opus.c:71
 msgid "Opus"
@@ -12196,15 +12026,15 @@ msgstr "Opus"
 
 #: modules/codec/opus.c:69
 msgid "Opus audio encoder"
-msgstr "Opus - enkoder audio"
+msgstr "Opus - koder audio"
 
 #: modules/codec/png.c:91
 msgid "PNG video decoder"
-msgstr "Dekoder obrazu PNG"
+msgstr "PNG - dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/png.c:100
 msgid "PNG video encoder"
-msgstr "PNG - enkoder video"
+msgstr "PNG - koder wideo"
 
 #: modules/codec/qsv.c:56
 msgid "Enable software mode"
@@ -12215,7 +12045,7 @@ msgid ""
 "Allow the use of the Intel Media SDK software implementation of the codecs "
 "if no QuickSync Video hardware acceleration is present on the system."
 msgstr ""
-"Pozwól na używanie wdrożenia oprogramowania kodeków Intel Media SDK, jeżeli "
+"Pozwól na używanie wdrożenia oprogramowania kodeków Intel Media SDK, jeśli "
 "system nie posiada sprzętowego przyspieszania obrazu QuickSync."
 
 #: modules/codec/qsv.c:61
@@ -12265,13 +12095,12 @@ msgid "Group of Picture Reference Distance"
 msgstr "Odległość odniesienia grupy obrazów"
 
 #: modules/codec/qsv.c:81
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Distance between I- or P- key frames; if it is zero, the GOP structure is "
 "unspecified. Note: If GopRefDist = 1, there are no B-frames used."
 msgstr ""
-"Odległość pomiędzy I- lub P-klatek kluczowych, jeśli jest zero, struktura "
-"grupy obrazów jest nieokreślona. Uwaga: Jeśli GopRefDist = 1, nie ma B-"
+"Odległość między klatkami kluczowymi I- lub P, jeśli jest zero, struktura "
+"grupy obrazów jest nieokreślona. Uwaga: jeśli GopRefDist = 1, nie ma B-"
 "klatek."
 
 #: modules/codec/qsv.c:85
@@ -12279,12 +12108,11 @@ msgid "Target Usage"
 msgstr "Wykorzystanie docelowe"
 
 #: modules/codec/qsv.c:86
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The target usage allow to choose between different trade-offs between "
 "quality and speed. Allowed values are: 'speed', 'balanced' and 'quality'."
 msgstr ""
-"Wykorzystanie docelowe umożliwienia wyboru różnych kompromisów pomiędzy "
+"Wykorzystanie docelowe umożliwienia wyboru różnych kompromisów między "
 "jakością i prędkością. Dozwolone wartości to: 'prędkość', 'wyrównane' i "
 "'jakość'."
 
@@ -12293,7 +12121,6 @@ msgid "IDR interval"
 msgstr "Interwał IDR"
 
 #: modules/codec/qsv.c:92
-#, fuzzy
 msgid ""
 "For H.264, IdrInterval specifies IDR-frame interval in terms of I-frames; if "
 "IdrInterval=0, then every I-frame is an IDR-frame. If IdrInterval=1, then "
@@ -12303,39 +12130,36 @@ msgid ""
 "SDK inserts the sequence header once at the beginning of the stream."
 msgstr ""
 "Dla H.264, IdrInterval określa interwał IDR-klatki w zakresie I-klatek; "
-"jeśli IdrInterval=0, to każda I-klatka jest IDR-klatą. Jeśli IdrInterval=1, "
-"to każda następna I-klatka jest IDR-klatą itp. Dla MPEG2, IdrInterval "
+"jeśli IdrInterval=0, to każda I-klatka jest IDR-klatką. Jeśli IdrInterval=1, "
+"to każda następna I-klatka jest IDR-klatką itp. Dla MPEG2, IdrInterval "
 "określa nagłówka sekwencji w zakresie I-klatek. Jeśli IdrInterval=N, SDK "
-"wstawia nagłówek sekwencji przed każdych n-tych I-klatek. Jeśli "
-"IdrInterval=0 (domyślnie), SDK wstawia nagłówek sekwencji na początku "
-"strumienia."
+"wstawia nagłówek sekwencji przed każdą n-tą I-klatką. Jeśli IdrInterval=0 "
+"(domyślnie), SDK wstawia nagłówek sekwencji na początku strumienia."
 
 #: modules/codec/qsv.c:100
 msgid "Rate Control Method"
 msgstr "Metoda funkcji Rate Control"
 
 #: modules/codec/qsv.c:102
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The rate control method to use when encoding. Can be one of 'cbr', 'vbr', "
 "'qp', 'avbr'. 'qp' mode isn't supported for mpeg2."
 msgstr ""
 "Używana metoda funkcji Rate Control podczas kodowania. Może być jedną z "
-"'crb', 'vbr', 'qp', 'avbr'. Tryb 'qp' nie jest obsługiwany dla mpeg2"
+"'cbr', 'vbr', 'qp', 'avbr'. Tryb 'qp' nie jest obsługiwany dla mpeg2."
 
 #: modules/codec/qsv.c:105
 msgid "Quantization parameter"
 msgstr "Parametr kwantyzacji"
 
 #: modules/codec/qsv.c:106
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Quantization parameter for all types of frames. This parameters sets qpi, "
 "qpp and qpb. It has less precedence than the forementionned parameters. Used "
 "only if rc_method is 'qp'."
 msgstr ""
 "Parametr kwantyzacji dla wszystkich typów klatek. Te parametry ustawiają "
-"qpi, qpp i qpp. Ma mniejszy priorytet niż wyżej wymienione parametry. "
+"qpi, qpp i qpb. Ma mniejszy priorytet niż wyżej wymienione parametry. "
 "Używany tylko, gdy rc_method jest 'qp'."
 
 #: modules/codec/qsv.c:110
@@ -12379,13 +12203,12 @@ msgid "Maximum Bitrate"
 msgstr "Maksymalny bitrate"
 
 #: modules/codec/qsv.c:123
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Defines the maximum bitrate in kbps (1000 bits/s) for VBR rate control "
 "method. If not set, this parameter is computed from other sources such as "
 "bitrate, profile, level, etc."
 msgstr ""
-"Określa maksymalny bitrate w Kpbs (1000 bitów/s) dla funkcji Rate Control "
+"Określa maksymalny bitrate w kbps (1000 bitów/s) dla funkcji Rate Control "
 "metodą VBR. Jeśli nie jest ustawiony, parametr zostanie obliczany z innych "
 "źródeł, takich jak bitrate, profil, poziom itd."
 
@@ -12394,24 +12217,22 @@ msgid "Accuracy of RateControl"
 msgstr "Dokładność funkcji RateControl"
 
 #: modules/codec/qsv.c:128
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Tolerance in percentage of the 'avbr' (Average Variable BitRate) method. (e."
 "g. 10 with a bitrate of 800 kbps means the encoder tries not to go above "
 "880 kbps and under 730 kbps. The targeted accuracy is only reached after a "
 "certained convergence period. See the convergence parameter"
 msgstr ""
-"Tolerancja metody 'avbr' (średnia zmiennego bitrate) w procentach. (Np. 10 w "
-"bitrate 800 kpbs oznacza, że koder nie próbuje przejść powyżej 880 kpbs i "
-"poniżej 730 kpbs.) Skierowana dokładność osiągana jest tylko po pewnym "
-"okresie konwergencji. Zobacz parametr konwergencji."
+"Tolerancja metody 'avbr' (średnia zmiennego bitrate) w procentach, np. 10 w "
+"bitrate 800 kbps oznacza, że koder nie próbuje przejść powyżej 880 kbps i "
+"poniżej 730 kbps. Docelowa dokładność osiągana jest tylko po pewnym okresie "
+"konwergencji. Zobacz parametr konwergencji."
 
 #: modules/codec/qsv.c:134
 msgid "Convergence time of 'avbr' RateControl"
 msgstr "Czas konwergencji funkcji 'avbr' RateControl"
 
 #: modules/codec/qsv.c:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Number of 100 frames before the 'avbr' rate control method reaches the "
 "requested bitrate with the requested accuracy. See the accuracy parameter."
@@ -12421,7 +12242,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:139
 msgid "Number of slices per frame"
-msgstr "Ilość kawałków na klatkę"
+msgstr "Liczba kawałków na klatkę"
 
 #: modules/codec/qsv.c:140
 msgid ""
@@ -12429,8 +12250,8 @@ msgid ""
 "block rows. If numslice is not set, the encoder may choose any slice "
 "partitioning allowed by the codec standard."
 msgstr ""
-"Ilość kawałków w każdej klatce obrazu; każdy kawałek zawiera jeden lub "
-"więcej wierszy makro-bloków. Jeśli ilość nie jest ustawiona, koder może "
+"Liczba kawałków w każdej klatce obrazu; każdy kawałek zawiera jeden lub "
+"więcej wierszy makro-bloków. Jeśli liczba nie jest ustawiona, koder może "
 "wybrać dowolny podział kawałku dozwolonego przez standard kodeka."
 
 #: modules/codec/qsv.c:145 modules/codec/qsv.c:146 modules/codec/x264.c:143
@@ -12439,17 +12260,16 @@ msgstr "Ilść klatek odniesienia"
 
 #: modules/codec/qsv.c:148
 msgid "Number of parallel operations"
-msgstr "Ilość operacji równoległych"
+msgstr "Liczba operacji równoległych"
 
 #: modules/codec/qsv.c:149
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Defines the number of parallel encoding operations before we synchronise the "
 "result. Higher numbers may result on better throughput depending on "
 "hardware. MPEG2 needs at least 1 here."
 msgstr ""
-"Określa ilość równoległych operacji kodowania przed synchronizowaniem "
-"wyniku. Wyższa ilość może spowodować lepszą przepustowość w zależności od "
+"Określa liczbę równoległych operacji kodowania przed synchronizowaniem "
+"wyniku. Wyższe liczby mogą spowodować lepszą przepustowość w zależności od "
 "sprzętu. MPEG2 potrzebuje tutaj co najmniej 1."
 
 #: modules/codec/qsv.c:193
@@ -12467,9 +12287,8 @@ msgid "Pseudo raw video packetizer"
 msgstr "Fałszywy pakietowiec surowego obrazu"
 
 #: modules/codec/rtpvideo.c:45
-#, fuzzy
 msgid "Raw video encoder for RTP"
-msgstr "Koder obrazu Theora"
+msgstr "Raw - koder wideo dla RTP"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:60
 msgid "4:2:0"
@@ -12569,7 +12388,7 @@ msgstr "Stały bitrate (kbps)"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:118
 msgid "Target bitrate in kbps when encoding in constant bitrate mode"
-msgstr "Docelowy bitrate w kbps jeśli kodujesz w trybie stałego bitrate"
+msgstr "Docelowy bitrate w kbps, jeśli kodujesz w trybie stałego bitrate"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:121
 msgid "Maximum bitrate (kbps)"
@@ -12596,7 +12415,7 @@ msgid ""
 "Number of pictures between successive sequence headers i.e. length of the "
 "group of pictures"
 msgstr ""
-"Liczba obrazów pomiędzy kolejnymi nagłówkami sekwencji tzn. długość grupy "
+"Liczba obrazów między kolejnymi nagłówkami sekwencji, tzn. długość grupy "
 "obrazów (GOP)"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:134
@@ -12648,8 +12467,8 @@ msgid ""
 "Field coding is where interlaced fields are coded separately as opposed to a "
 "pseudo-progressive frame"
 msgstr ""
-"Pole kodowania jest tam gdzie odbywa się oddzielnie kodowane z przeplotem, w "
-"przeciwieństwie do pseudo-progresywnej klatki"
+"Pole kodowania jest tam, gdzie odbywa się oddzielnie kodowane z przeplotem, "
+"w przeciwieństwie do pseudo-progresywnej klatki"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:166
 msgid "auto - let encoder decide based upon input (Best)"
@@ -12714,7 +12533,7 @@ msgstr "Trzy komponenty przewidywania ruchu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:215
 msgid "Use chroma as part of the motion estimation process"
-msgstr "Użyj barw jako część procesu przewidywania ruchu"
+msgstr "Użyj barw jako części procesu przewidywania ruchu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:218
 msgid "Intra picture DWT filter"
@@ -12766,7 +12585,7 @@ msgstr "Poziome kawałki na klatkę"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:278
 msgid "Number of horizontal slices per frame in low delay mode"
-msgstr "Ilość poziomych kawałków na klatkę w trybie niskiego opóźnienia"
+msgstr "Liczba poziomych kawałków na klatkę w trybie niskiego opóźnienia"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:282
 msgid "Vertical slices per frame"
@@ -12774,7 +12593,7 @@ msgstr "Pionowe kawałki na klatkę"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:283
 msgid "Number of vertical slices per frame in low delay mode"
-msgstr "Ilość pionowych kawałków na klatkę w trybie niskiego opóźnienia"
+msgstr "Liczba pionowych kawałków na klatkę w trybie niskiego opóźnienia"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:287
 msgid "Size of code blocks in each subband"
@@ -12843,33 +12662,29 @@ msgstr "Główny profil"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:363
 msgid "Dirac video decoder using libschroedinger"
-msgstr "Dekoder obrazu Dirac używający libschroedinger"
+msgstr "Dirac - dekoder wideo używający libschroedinger "
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:371
 msgid "Dirac video encoder using libschroedinger"
-msgstr "Koder obrazu Dirac używający libschroedinger"
+msgstr "Dirac - koder wideo używający libschroedinger "
 
 #: modules/codec/scte18.c:41
-#, fuzzy
 msgid "SCTE-18 decoder"
-msgstr "SCTE-27 dekoder"
+msgstr "Dekoder SCTE-18"
 
 #: modules/codec/scte18.c:42
-#, fuzzy
 msgid "SCTE-18"
-msgstr "SCTE-27"
+msgstr "SCTE-18"
 
 #: modules/codec/scte18.h:24
 msgid "Emergency Alert Messaging for Cable"
-msgstr ""
+msgstr "Komunikaty alarmowe dla Kabla"
 
 #: modules/codec/scte27.c:42
-#, fuzzy
 msgid "SCTE-27 decoder"
-msgstr "SCTE-27 dekoder"
+msgstr "Dekoder SCTE-27"
 
 #: modules/codec/scte27.c:43
-#, fuzzy
 msgid "SCTE-27"
 msgstr "SCTE-27"
 
@@ -12879,15 +12694,15 @@ msgstr "Dekoder obrazu SDL"
 
 #: modules/codec/sdl_image.c:61
 msgid "SDL_image video decoder"
-msgstr "Dekoder obrazu SDL_image"
+msgstr "SDL_image - dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/shine.c:64
 msgid "MP3 fixed point audio encoder"
-msgstr "Koder dźwiękowy MP3 stałego punktu"
+msgstr "MP3 - koder audio stałego punktu"
 
 #: modules/codec/spdif.c:36
 msgid "S/PDIF pass-through decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekoder przesyłania dźwięku S/PDIF"
 
 #: modules/codec/speex.c:59 modules/codec/speex.c:907
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:195
@@ -12966,7 +12781,7 @@ msgstr "Ultra-szerokie pasmo (32kHz)"
 
 #: modules/codec/speex.c:98
 msgid "Speex audio decoder"
-msgstr "Dekoder dźwięku Speex"
+msgstr "Speex - dekoder audio"
 
 #: modules/codec/speex.c:100
 msgid "Speex"
@@ -12978,7 +12793,7 @@ msgstr "Pakietowiec dźwięku Speex"
 
 #: modules/codec/speex.c:110
 msgid "Speex audio encoder"
-msgstr "Koder dźwięku Speex"
+msgstr "Speex - koder audio"
 
 #: modules/codec/spudec/spudec.c:45
 msgid "Disable DVD subtitle transparency"
@@ -13110,7 +12925,7 @@ msgstr "Turecki (Windows-1254)"
 
 #: modules/codec/subsdec.c:138
 msgid "Thai (TIS 620-2533/ISO 8859-11)"
-msgstr "Ttajski (TIS 620-2533/ISO 8859-11)"
+msgstr "Tajski (TIS 620-2533/ISO 8859-11)"
 
 #: modules/codec/subsdec.c:139
 msgid "Thai (Windows-874)"
@@ -13170,7 +12985,7 @@ msgstr "Chiński tradycyjny Unix (EUC-TW)"
 
 #: modules/codec/subsdec.c:159
 msgid "Hong-Kong Supplementary (HKSCS)"
-msgstr "Rozszerzony zbiór znaków Hong Kongu (HKSCS)"
+msgstr "Rozszerzony zbiór znaków Hongkongu (HKSCS)"
 
 #: modules/codec/subsdec.c:161
 msgid "Vietnamese (VISCII)"
@@ -13217,7 +13032,6 @@ msgstr "Dekoder napisów tekstowych"
 #. Western European languages normally use "CP1252", which is a
 #. Microsoft-variant of ISO 8859-1. That suits the Latin alphabet.
 #. Other scripts use other code pages.
-#.
 #. This MUST be a valid iconv character set. If unsure, please refer
 #. the VideoLAN translators mailing list.
 #: modules/codec/subsdec.c:291 modules/demux/avi/avi.c:97
@@ -13287,7 +13101,7 @@ msgstr "Współczynnik skalowania zastosowany do obrazu"
 
 #: modules/codec/svg.c:63
 msgid "SVG video decoder"
-msgstr "SVG - wideo dekoder"
+msgstr "SVG - dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/t140.c:36
 msgid "T.140 text encoder"
@@ -13303,9 +13117,9 @@ msgid ""
 "autodetect from TS, 0 = autodetect from teletext, >0 = actual page number, "
 "usually 888 or 889)."
 msgstr ""
-"Zastąp wskazaną stronę, spróbuj to, jeśli Twoje napisy nie pojawiają się (-1 "
-"= automatyczne wykrycie z TS, 0 = automatyczne wykrycie z telegazety, >0 = "
-"bieżący numer strony, zazwyczaj 888 lub 889)."
+"Zastąp wskazaną stronę, spróbuj tego, jeśli Twoje napisy nie pojawiają się "
+"(-1 = automatyczne wykrycie z TS, 0 = automatyczne wykrycie z telegazety, >0 "
+"= bieżący numer strony, zazwyczaj 888 lub 889)."
 
 #: modules/codec/telx.c:60
 msgid "Ignore subtitle flag"
@@ -13332,20 +13146,19 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/telx.c:71
 msgid "Teletext subtitles decoder"
-msgstr "Dekoder napisów Telegazety"
+msgstr "Dekoder napisów telegazety"
 
 #: modules/codec/textst.c:49
-#, fuzzy
 msgid "HDMV TextST subtitles decoder"
-msgstr "Dekoder napisów tekstowych"
+msgstr "Dekoder napisów HDMV TextST"
 
 #: modules/codec/theora.c:107 modules/codec/vorbis.c:175
 msgid ""
 "Enforce a quality between 1 (low) and 10 (high), instead of specifying a "
 "particular bitrate. This will produce a VBR stream."
 msgstr ""
-"Wymuś jakość pomiędzy 1 (niska) a 10 (wysoka), zamiast określania "
-"konkretnego bitrate. Umożliwi to strumień VBR."
+"Wymuś jakość między 1 (niska) a 10 (wysoka), zamiast określania konkretnego "
+"bitrate. Umożliwi to strumień VBR."
 
 #: modules/codec/theora.c:110 modules/video_filter/postproc.c:69
 msgid "Post processing quality"
@@ -13353,7 +13166,7 @@ msgstr "Jakość przetwarzania końcowego"
 
 #: modules/codec/theora.c:116
 msgid "Theora video decoder"
-msgstr "Dekoder obrazu Theora"
+msgstr "Theora - dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/theora.c:124
 msgid "Theora video packetizer"
@@ -13361,34 +13174,31 @@ msgstr "Pakietowiec obrazu Theora"
 
 #: modules/codec/theora.c:131
 msgid "Theora video encoder"
-msgstr "Koder obrazu Theora"
+msgstr "Theora - koder wideo"
 
 #: modules/codec/ttml/ttml.c:45
-#, fuzzy
 msgid "TTML decoder"
-msgstr "Dekoder MMAL"
+msgstr "Dekoder TTML"
 
 #: modules/codec/ttml/ttml.c:46
-#, fuzzy
 msgid "TTML subtitles decoder"
-msgstr "Dekoder napisów EBU STL"
+msgstr "Dekoder napisów TTML"
 
 #: modules/codec/ttml/ttml.c:53
 msgid "TTML"
-msgstr ""
+msgstr "TTML"
 
 #: modules/codec/ttml/ttml.c:54
-#, fuzzy
 msgid "TTML demuxer"
-msgstr "Demuxer TTA"
+msgstr "Demultiplekser TTML"
 
 #: modules/codec/twolame.c:56
 msgid ""
 "Force a specific encoding quality between 0.0 (high) and 50.0 (low), instead "
 "of specifying a particular bitrate. This will produce a VBR stream."
 msgstr ""
-"Wymuś określoną jakość kodowania pomiędzy 0.0 (niska) a 50.0 (wysoka), "
-"zamiast określania konkretnego bitrate. Umożliwi to strumień VBR."
+"Wymuś określoną jakość kodowania między 0.0 (niska) a 50.0 (wysoka), zamiast "
+"określania konkretnego bitrate. Umożliwi to strumień VBR."
 
 #: modules/codec/twolame.c:59
 msgid "Stereo mode"
@@ -13420,16 +13230,15 @@ msgstr "Połączone stereo"
 
 #: modules/codec/twolame.c:75
 msgid "Libtwolame audio encoder"
-msgstr "Koder dźwięku Libtwolame"
+msgstr "Libtwolame - koder audio"
 
 #: modules/codec/uleaddvaudio.c:41
 msgid "Ulead DV audio decoder"
-msgstr "Dekoder dźwiękowy Ulead DV"
+msgstr "Ulead DV - dekoder audio"
 
 #: modules/codec/videotoolbox.m:80
-#, fuzzy
 msgid "Use Hardware decoders only"
-msgstr "Sprzętowe dekodowanie"
+msgstr "Używaj tylko dekoderów sprzętowych"
 
 #: modules/codec/videotoolbox.m:81 modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:325
 msgid "Deinterlacing"
@@ -13440,11 +13249,12 @@ msgid ""
 "If interlaced content is detected, temporal deinterlacing is enabled at the "
 "expense of a pipeline delay."
 msgstr ""
+"W przypadku wykrycia treści z przeplotem, włączane zostanie tymczasowe "
+"usuwanie przeplotu, kosztem opóźnienia potoku."
 
 #: modules/codec/videotoolbox.m:90
-#, fuzzy
 msgid "VideoToolbox video decoder"
-msgstr "WebM - dekoder wideo"
+msgstr "VideoToolbox - dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/vorbis.c:177
 msgid "Maximum encoding bitrate"
@@ -13473,7 +13283,7 @@ msgstr "Wymuś stały bitrate kodowania (CBR)."
 
 #: modules/codec/vorbis.c:189
 msgid "Vorbis audio decoder"
-msgstr "Dekoder dźwięku Vorbis"
+msgstr "Vorbis - dekoder audio"
 
 #: modules/codec/vorbis.c:200
 msgid "Vorbis audio packetizer"
@@ -13481,12 +13291,11 @@ msgstr "Pakietowiec dźwięku Vorbis"
 
 #: modules/codec/vorbis.c:207
 msgid "Vorbis audio encoder"
-msgstr "Koder dźwięku Vorbis"
+msgstr "Vorbis - koder audio"
 
 #: modules/codec/vpx.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Quality mode"
-msgstr "Tryb cichy"
+msgstr "Tryb jakości"
 
 #: modules/codec/vpx.c:54
 msgid ""
@@ -13495,47 +13304,46 @@ msgid ""
 " - 1: Realtime\n"
 " - 2: Best quality"
 msgstr ""
+"Ustawienie jakości, które określi maksymalny czas kodowania\n"
+" - 0: Dobra jakość\n"
+" - 1: Czas rzeczywisty\n"
+" - 2: Najlepsza jakość"
 
 #: modules/codec/vpx.c:66
 msgid "WebM video decoder"
 msgstr "WebM - dekoder wideo"
 
 #: modules/codec/vpx.c:75
-#, fuzzy
 msgid "WebM video encoder"
-msgstr "WebM - dekoder wideo"
+msgstr "WebM - koder wideo"
 
 #: modules/codec/webvtt/webvtt.c:40
-#, fuzzy
 msgid "WEBVTT decoder"
-msgstr "Dekoder MMAL"
+msgstr "Dekoder WEBVTT"
 
 #: modules/codec/webvtt/webvtt.c:41
-#, fuzzy
 msgid "WEBVTT subtitles decoder"
-msgstr "Dekoder napisów EBU STL"
+msgstr "Dekoder napisów WEBVTT"
 
 #: modules/codec/webvtt/webvtt.c:47 modules/codec/webvtt/webvtt.c:55
-#, fuzzy
 msgid "WEBVTT subtitles parser"
-msgstr "Parser napisów EBU STL"
+msgstr "Parser napisów WEBVTT"
 
 #: modules/codec/wmafixed/wma.c:83
 msgid "WMA v1/v2 fixed point audio decoder"
-msgstr "Dekoder dźwiękowy stałego punktu WMA v1/v2"
+msgstr "WMA v1/v2 - dekoder audio stałego punktu"
 
 #: modules/codec/x264.c:71
 msgid "Maximum GOP size"
 msgstr "Maksymalny rozmiar GOP"
 
 #: modules/codec/x264.c:72
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sets maximum interval between IDR-frames. Larger values save bits, thus "
 "improving quality for a given bitrate at the cost of seeking precision. Use "
 "-1 for infinite."
 msgstr ""
-"Ustawia maksymalny interwał pomiędzy klatkami IDR. Większe wartości "
+"Ustawia maksymalny interwał między klatkami IDR. Większe wartości "
 "oszczędzają bity, a tym samym poprawiają jakość dla danego bitrate kosztem "
 "precyzji szukania. Użyj -1 dla nieskończoności."
 
@@ -13626,15 +13434,14 @@ msgstr "Klatki B między I i P"
 #: modules/codec/x264.c:112
 msgid "Number of consecutive B-frames between I and P-frames. Range 1 to 16."
 msgstr ""
-"Liczba kolejnych klatek B pomiędzy klatkami I i P. Wartość w zakresie od 1 "
-"do 16."
+"Liczba kolejnych klatek B między klatkami I i P. Wartość w zakresie od 1 do "
+"16."
 
 #: modules/codec/x264.c:115
 msgid "Adaptive B-frame decision"
 msgstr "Dopasowywalna decyzja klatki B"
 
 #: modules/codec/x264.c:116
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Force the specified number of consecutive B-frames to be used, except "
 "possibly before an I-frame. Range 0 to 2."
@@ -13652,7 +13459,7 @@ msgid ""
 "negative values cause less B-frames."
 msgstr ""
 "Ta opcja może mieć wpływ na częstotliwość używania klatek B. Wartości "
-"dodatnie powodują więcej klatek B a wartości ujemne mniej klatek B."
+"dodatnie powodują więcej klatek B, a wartości ujemne mniej klatek B."
 
 #: modules/codec/x264.c:125
 msgid "Keep some B-frames as references"
@@ -13727,7 +13534,7 @@ msgid ""
 "beta parameters. -6 means light filter, 6 means strong."
 msgstr ""
 "Parametry filtra pętli AlphaC0 i Beta. W zakresie od -6 do 6 dla obu "
-"parametrów alfa i beta. -6 oznacza lekki a 6 to silny filtr."
+"parametrów alfa i beta. -6 oznacza lekki, a 6 to silny filtr."
 
 #: modules/codec/x264.c:157
 msgid "H.264 level"
@@ -13824,7 +13631,7 @@ msgstr "Ogranicz rozmiar każdego kawałka w makroblokach"
 
 #: modules/codec/x264.c:195
 msgid "Sets a maximum number of macroblocks per slice"
-msgstr "Określa maksymalną ilość makrobloków co kawałek"
+msgstr "Określa maksymalną liczbę makrobloków co kawałek"
 
 #: modules/codec/x264.c:198
 msgid "Set QP"
@@ -13871,7 +13678,7 @@ msgstr "Maks krok QP"
 
 #: modules/codec/x264.c:214
 msgid "Max QP step between frames."
-msgstr "Maksymalny krok QP pomiędzy klatkami."
+msgstr "Maksymalny krok QP między klatkami."
 
 #: modules/codec/x264.c:216
 msgid "Average bitrate tolerance"
@@ -13939,7 +13746,7 @@ msgid ""
 " - 1.5: strong AQ"
 msgstr ""
 "Poziom redukcji blokowania i rozmazania w płaskości\n"
-"i teksturowanych obszarach, domyślnie 1.0, zalecane wartości pomiędzy 0..2\n"
+"i teksturowanych obszarach, domyślnie 1.0, zalecane wartości między 0..2\n"
 " - 0,5: słaby AQ\n"
 " - 1,5: silny AQ"
 
@@ -14016,7 +13823,6 @@ msgid "Partitions to consider"
 msgstr "Stosowane partycje"
 
 #: modules/codec/x264.c:274
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Partitions to consider in analyse mode:\n"
 " - none : \n"
@@ -14026,7 +13832,7 @@ msgid ""
 " - all  : i4x4,p8x8,(i8x8),b8x8,p4x4\n"
 "(p4x4 requires p8x8. i8x8 requires 8x8dct)."
 msgstr ""
-"Partycje stosowane w trybie analizy: \n"
+"Partycje stosowane w trybie analizy:\n"
 " - brak : \n"
 " - szybki : i4x4\n"
 " - normalny: i4x4,p8x8,(i8x8)\n"
@@ -14043,14 +13849,14 @@ msgid "Direct prediction size"
 msgstr "Bezpośrednia prognoza rozmiaru"
 
 #: modules/codec/x264.c:286
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Direct prediction size:\n"
 " - 0: 4x4\n"
 " - 1: 8x8\n"
 " - -1: smallest possible according to level\n"
 msgstr ""
-"Bezpośrednia prognoza rozmiaru: - 0: 4x4\n"
+"Bezpośrednia prognoza rozmiaru:\n"
+" - 0: 4x4\n"
 " - 1: 8x8\n"
 " - -1: najmniejsze możliwie zgodnie z poziomem\n"
 
@@ -14067,7 +13873,6 @@ msgid "Weighted prediction for P-frames"
 msgstr "Zależna prognoza dla klatek P"
 
 #: modules/codec/x264.c:295
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Weighted prediction for P-frames:\n"
 " - 0: Disabled\n"
@@ -14081,10 +13886,9 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:300
 msgid "Integer pixel motion estimation method"
-msgstr "Metoda przewidywania ruchu poprzez całkowitego piksela"
+msgstr "Metoda przewidywania ruchu przez całkowitego piksela"
 
 #: modules/codec/x264.c:301
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Selects the motion estimation algorithm:\n"
 " - dia: diamond search, radius 1 (fast)\n"
@@ -14094,12 +13898,12 @@ msgid ""
 " - tesa: hadamard exhaustive search (extremely slow, primarily for testing)\n"
 msgstr ""
 "Możesz wybrać algorytm przewidywania ruchu:\n"
-" - dia : wyszukiwanie typu diament, rozmiar 1 (szybkie)\n"
-" - hex : sześciokątne wyszukiwanie, rozmiar 2\n"
-" - umh : nierówne wielu-sześciokątne wyszukiwanie (lepsze, ale "
-"wolniejsze)  - esa : szczegółowe wyszukiwanie (bardzo powolne, "
-"przeznaczone przede wszystkim do testowań)\n"
-" - tesa : niezwykle dokładne wyszukiwanie (bardzo powolne, przeznaczone "
+" - dia: wyszukiwanie typu diament, rozmiar 1 (szybkie)\n"
+" - hex: sześciokątne wyszukiwanie, rozmiar 2\n"
+" - umh: nierówne wielu-sześciokątne wyszukiwanie (lepsze, ale wolniejsze)\n"
+" - esa: szczegółowe wyszukiwanie (bardzo powolne, przeznaczone przede "
+"wszystkim do testowań)\n"
+" - tesa: niezwykle dokładne wyszukiwanie (bardzo powolne, przeznaczone "
 "głównie do testowań)\n"
 
 #: modules/codec/x264.c:308
@@ -14114,7 +13918,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Maksymalna odległość do wyszukiwania przewidywania ruchu, mierzona od "
 "prognozowanej pozycji. Domyślna wartość 16 jest dobra dla większości "
-"materiału, wysokie sekwencje ruchu mogą wymagać ustawień pomiędzy 24 i 32. "
+"materiału, wysokie sekwencje ruchu mogą wymagać ustawień między 24 i 32. "
 "Wartości w zakresie od 0 do 64."
 
 #: modules/codec/x264.c:314
@@ -14130,15 +13934,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:318
 msgid "Minimum buffer space between threads"
-msgstr "Minimalna przestrzeń bufora pomiędzy wątkami"
+msgstr "Minimalna przestrzeń bufora między wątkami"
 
 #: modules/codec/x264.c:319
 msgid ""
 "Minimum buffer space between threads. -1 is automatic, based on number of "
 "threads."
 msgstr ""
-"Minimum buffer space between threads. -1 to automatycznie w oparciu o liczbę "
-"wątków."
+"Minimalna przestrzeń bufora między wątkami. -1 to automatycznie w oparciu o "
+"liczbę wątków."
 
 #: modules/codec/x264.c:322
 msgid "Strength of psychovisual optimization, default is \"1.0:0.0\""
@@ -14150,7 +13954,7 @@ msgid ""
 "Second parameter controls if Trellis is used on psychovisual optimization, "
 "default off"
 msgstr ""
-"Pierwszy parametr kontroluje, czy włączony jest RD (subme> = 6) lub nie.\n"
+"Pierwszy parametr kontroluje, czy włączony jest RD (subme>=6) lub nie.\n"
 "Drugi parametr kontroluje, czy używany jest efekt Trellis na psycho-"
 "wizualnej optymalizacji. Domyślnie ta opcja jest wyłączona."
 
@@ -14164,14 +13968,14 @@ msgid ""
 "motion estimation decision process (lower = quicker and higher = better "
 "quality). Range 1 to 9."
 msgstr ""
-"Ten parametr kontroluje kompromis pomiędzy jakością a szybkością biorący "
+"Ten parametr kontroluje kompromis między jakością, a szybkością biorący "
 "udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących przewidywania ruchu "
 "(niżej = szybciej i wyżej = lepsza jakość). Wartości w zakresie od 1 do 9."
 
 #: modules/codec/x264.c:333
 msgid "RD based mode decision for B-frames. This requires subme 6 (or higher)."
 msgstr ""
-"Tryb RD oparty na decyzji dla klatek B. Wymaga to subme 6 (lub wyższy)."
+"Tryb RD oparty na decyzji dla klatek B. Wymaga to subme 6 (lub wyższego)."
 
 #: modules/codec/x264.c:336
 msgid "Decide references on a per partition basis"
@@ -14210,7 +14014,6 @@ msgid "Trellis RD quantization"
 msgstr "Kwantyzacja Trellis RD"
 
 #: modules/codec/x264.c:352
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trellis RD quantization:\n"
 " - 0: disabled\n"
@@ -14218,7 +14021,7 @@ msgid ""
 " - 2: enabled on all mode decisions\n"
 "This requires CABAC."
 msgstr ""
-"Kwantyzacja Trellis RD: \n"
+"Kwantyzacja Trellis RD:\n"
 " - 0: wyłączona\n"
 " - 1: wyłączona tylko na końcowym kodowaniu makrobloku\n"
 " - 2: włączona dla wszystkich trybów decyzji\n"
@@ -14237,7 +14040,6 @@ msgid "Coefficient thresholding on P-frames"
 msgstr "Współczynnik progu na klatkach P"
 
 #: modules/codec/x264.c:362
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Coefficient thresholding on P-frames. Eliminate dct blocks containing only a "
 "small single coefficient."
@@ -14289,7 +14091,7 @@ msgstr "Niedeterministyczne optymalizacje przy wielu wątkach"
 
 #: modules/codec/x264.c:384
 msgid "Slightly improve quality of SMP, at the cost of repeatability."
-msgstr "Nieznacznie popraw jakość SMP, na koszt powtarzalności."
+msgstr "Nieznacznie popraw jakość SMP na koszt powtarzalności."
 
 #: modules/codec/x264.c:387
 msgid "CPU optimizations"
@@ -14388,15 +14190,13 @@ msgstr "Używane domyślne opcje strojenia"
 
 #: modules/codec/x264.c:419
 msgid "Default preset setting used"
-msgstr "Używane domyślne ustawionee opcje"
+msgstr "Używane domyślne ustawione opcje"
 
 #: modules/codec/x264.c:421
-#, fuzzy
 msgid "x264 advanced options"
-msgstr "Ustawienia zaawansowane x264."
+msgstr "Ustawienia zaawansowane x264"
 
 #: modules/codec/x264.c:422
-#, fuzzy
 msgid "x264 advanced options, in the form {opt=val,op2=val2}."
 msgstr ""
 "Ustawienia zaawansowane x264, w formie {opcja=wartość,opcja2=wartość2}."
@@ -14471,9 +14271,8 @@ msgid "frame alternation"
 msgstr "naprzemienne klatki"
 
 #: modules/codec/x264.c:445
-#, fuzzy
 msgid "2D"
-msgstr "F2"
+msgstr "2D"
 
 #: modules/codec/x264.c:449
 msgid "H.264/MPEG-4 Part 10/AVC encoder (x264 10-bit)"
@@ -14481,7 +14280,7 @@ msgstr "Koder H.264/MPEG-4 Part 10/AVC (x264 10-bitowy)"
 
 #: modules/codec/x264.c:453
 msgid "H.262/MPEG-2 encoder (x262)"
-msgstr "H.262/MPEG-2 enkoder (x262)"
+msgstr "Koder H.262/MPEG-2 (x262)"
 
 #: modules/codec/x264.c:457
 msgid "H.264/MPEG-4 Part 10/AVC encoder (x264)"
@@ -14489,7 +14288,7 @@ msgstr "Koder H.264/MPEG-4 Part 10/AVC (x264)"
 
 #: modules/codec/x265.c:46
 msgid "H.265/HEVC encoder (x265)"
-msgstr "H.265/HEVC enkoder (x265)"
+msgstr "Koder H.265/HEVC (x265)"
 
 #: modules/codec/xwd.c:36
 msgid "XWD image decoder"
@@ -14497,16 +14296,15 @@ msgstr "Dekoder obrazu XWD"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:61
 msgid "Teletext page"
-msgstr "Strona Teletekstu"
+msgstr "Strona teletekstu"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Open the indicated Teletext page. Default page is index 100."
-msgstr "Otwórz wskazaną stronę telegazety. Strona domyślna to indeks 100"
+msgstr "Otwórz wskazaną stronę telegazety. Strona domyślna to indeks 100."
 
 #: modules/codec/zvbi.c:69
 msgid "Teletext alignment"
-msgstr "Wyrównanie Teletekstu"
+msgstr "Wyrównanie teletekstu"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:71
 msgid ""
@@ -14519,17 +14317,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/zvbi.c:75
 msgid "Teletext text subtitles"
-msgstr "Napisy tekstowe Telegazety"
+msgstr "Napisy tekstowe telegazety"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Output teletext subtitles as text instead of as RGBA."
-msgstr "Wyjście napisów teletekstu jako tekst, a nie jako RGBA"
+msgstr "Wyjście napisów teletekstu jako tekst, a nie jako RGBA."
 
 #: modules/codec/zvbi.c:79
-#, fuzzy
 msgid "Presentation Level"
-msgstr "Poziom odgłosu"
+msgstr "Poziom prezentacji"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:88 modules/gui/qt/ui/streampanel.h:169
 msgid "1"
@@ -14537,23 +14333,23 @@ msgstr "1"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:88
 msgid "1.5"
-msgstr ""
+msgstr "1.5"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:88
 msgid "2.5"
-msgstr ""
+msgstr "2.5"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:88
 msgid "3.5"
-msgstr ""
+msgstr "3.5"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:95
 msgid "VBI and Teletext decoder"
-msgstr "Dekoder Teletekstu i VBI"
+msgstr "Dekoder teletekstu i VBI"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:96
 msgid "VBI & Teletext"
-msgstr "VBI i Teletekst"
+msgstr "VBI i teletekst"
 
 #: modules/control/dbus/dbus.c:136
 msgid "DBus"
@@ -14593,7 +14389,7 @@ msgid ""
 "the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
 "annoying when you want to stop VLC and no video window is open."
 msgstr ""
-"Domyślnie, fikcyjna wtyczka interfejsu uruchamia okno poleceń DOS. Włączenie "
+"Domyślnie fikcyjna wtyczka interfejsu uruchamia okno poleceń DOS. Włączenie "
 "trybu cichego nie pokazuje tego okna polecenia, ale może to być również "
 "irytujące, gdy chcesz zatrzymać VLC i nie ma otwartego okna obrazu."
 
@@ -14607,7 +14403,7 @@ msgstr "Próg ruchu (10-100)"
 
 #: modules/control/gestures.c:75
 msgid "Amount of movement required for a mouse gesture to be recorded."
-msgstr "Wartość ruchu wymagana dla gestu myszy, która ma być rejestrowana."
+msgstr "Kwota ruchu wymagana dla gestu myszy, która ma być rejestrowana."
 
 #: modules/control/gestures.c:77
 msgid "Trigger button"
@@ -14627,7 +14423,7 @@ msgstr "Gesty"
 
 #: modules/control/gestures.c:96
 msgid "Mouse gestures control interface"
-msgstr "Interfejs kontrolowania gestami myszki"
+msgstr "Interfejs kontrolowania gestami myszy"
 
 #: modules/control/globalhotkeys/win32.c:47
 #: modules/control/globalhotkeys/xcb.c:50
@@ -14680,7 +14476,7 @@ msgstr "Nagrywanie zakończone"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:606
 msgid "Sub sync: bookmarked audio time"
-msgstr "Synch. napisów: czas dźwięku zapisany w zakładkach"
+msgstr "Synchr. napisów: czas dźwięku zapisany w zakładkach"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:621 modules/control/hotkeys.c:690
 msgid "No active subtitle"
@@ -14688,20 +14484,20 @@ msgstr "Brak aktywnych napisów"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:627
 msgid "Sub sync: bookmarked subtitle time"
-msgstr "Synch. napisów: czas napisów zapisany w zakładkach"
+msgstr "Synchr. napisów: czas napisów zapisany w zakładkach"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:647
 msgid "Sub sync: set bookmarks first!"
-msgstr "Synch. napisów: najpierw ustaw zakładki!"
+msgstr "Synchr. napisów: najpierw ustaw zakładki!"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:656
 #, c-format
 msgid "Sub sync: corrected %i ms (total delay = %i ms)"
-msgstr "Synch. napisów: poprawiono %i ms (całkowite opóźnienie = %i ms)"
+msgstr "Synchr. napisów: poprawiono %i ms (całkowite opóźnienie = %i ms)"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:669
 msgid "Sub sync: delay reset"
-msgstr "Synch. napisów: usunięcie opóźnienia"
+msgstr "Synchr. napisów: usunięcie opóźnienia"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:698
 #, c-format
@@ -14776,12 +14572,12 @@ msgstr "Pozycja napisów: brak aktywnych napisów"
 #: modules/control/hotkeys.c:1332
 #, c-format
 msgid "Subtitle position %d px"
-msgstr "Pozycja napisów %d px"
+msgstr "Pozycja napisów %d piks."
 
 #: modules/control/hotkeys.c:1355
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Subtitle text scale %d%%"
-msgstr "Kodowanie tekstu napisów"
+msgstr "Skala tekstu napisów %d%%"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:1511
 #, c-format
@@ -14851,9 +14647,8 @@ msgstr ""
 "nasłuchujących klientów"
 
 #: modules/control/netsync.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Master server IP address"
-msgstr "Adres IP master serwera"
+msgstr "Główny adres IP serwera"
 
 #: modules/control/netsync.c:62
 msgid ""
@@ -14862,7 +14657,7 @@ msgstr "Adres IP master zegara sieci dla synchronizacji zegara."
 
 #: modules/control/netsync.c:65
 msgid "UDP timeout (in ms)"
-msgstr "Limit czasu UDP (w ms)"
+msgstr "Timeout UDP (w ms)"
 
 #: modules/control/netsync.c:66
 msgid "Length of time (in ms) until aborting data reception."
@@ -14922,7 +14717,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Dodatkowe interfejsy uruchomione przez serwis. Powinny ustawione być w "
 "czasie instalacji dlatego serwis jest prawdopodobnie skonfigurowany. Użyj "
-"listę modułów interfejsu dzieloną przecinkami. (wspólne wartości: logger, "
+"listę modułów interfejsu dzieloną przecinkami. (Wspólne wartości: logger, "
 "sap, rc, http)"
 
 #: modules/control/ntservice.c:67
@@ -15025,7 +14820,7 @@ msgstr "| enqueue XYZ . . . . . . . . . kolejkuj XYZ do listy odtwarzania"
 
 #: modules/control/oldrc.c:777
 msgid "| playlist . . . . . show items currently in playlist"
-msgstr "| playlist . . . . . pokaż aktualne pozycje w liście odtwarzania"
+msgstr "| playlist . . . . . pokaż aktualne pozycje na liście odtwarzania"
 
 #: modules/control/oldrc.c:778
 msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
@@ -15143,7 +14938,7 @@ msgstr "| get_time . . upłynnione sekundy od początku strumienia"
 
 #: modules/control/oldrc.c:807
 msgid "| is_playing . . . . 1 if a stream plays, 0 otherwise"
-msgstr "| is_playing . . . . 1 jeżeli strumień odtwarzany, inaczej 0"
+msgstr "| is_playing . . . . 1 jeśli strumień odtwarzany, inaczej 0"
 
 #: modules/control/oldrc.c:808
 msgid "| get_title . . . . . the title of the current stream"
@@ -15344,80 +15139,72 @@ msgid "Windows messages interface"
 msgstr "Interfejs komunikatów Windows"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:68
-#, fuzzy
 msgid "Maximum device width"
-msgstr "Maksymalna szerokość obrazu"
+msgstr "Maksymalna szerokość urządzenia"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:69
-#, fuzzy
 msgid "Maximum device height"
-msgstr "Maksymalna wysokość obrazu"
+msgstr "Maksymalna wysokość urządzenia"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:71
 msgid "Fixed Bandwidth in KiB/s"
-msgstr ""
+msgstr "Stała szerokość pasma w KiB/s"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:72
 msgid "Preferred bandwidth for non adaptive streams"
-msgstr ""
+msgstr "Preferowana szerokość pasma dla strumieni nieadaptacyjnych"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:74
-#, fuzzy
 msgid "Adaptive Logic"
-msgstr "Rock alternatywny"
+msgstr "Logika adaptacyjna"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:76
 msgid "Use regular HTTP modules"
-msgstr ""
+msgstr "Używaj zwykłych modułów HTTP"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:77
 msgid "Connect using HTTP access instead of custom HTTP code"
-msgstr ""
+msgstr "Połącz, używając dostępu HTTP zamiast własnego kodu HTTP"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:98
-#, fuzzy
 msgid "Predictive"
-msgstr "Medytacyjna"
+msgstr "Predykcyjne"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:99
 msgid "Near Optimal"
-msgstr ""
+msgstr "Blisko optymalne"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:100
-#, fuzzy
 msgid "Bandwidth Adaptive"
-msgstr "Szerokość pasma"
+msgstr "Adaptacyjna szerokość pasma"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:101
-#, fuzzy
 msgid "Fixed Bandwidth"
-msgstr "Szerokość pasma"
+msgstr "Stała szerokość pasma"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:102
 msgid "Lowest Bandwidth/Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Najniższa szerokość pasma/jakość"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:103
 msgid "Highest Bandwidth/Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Najwyższa szerokość pasma/jakość"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:112
-#, fuzzy
 msgid "Adaptive"
-msgstr "Medytacyjna"
+msgstr "Adaptacyjne"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:113
-#, fuzzy
 msgid "Unified adaptive streaming for DASH/HLS"
-msgstr "Dynamiczne adaptacyjne strumieniowanie za pośrednictwem protokołu HTTP"
+msgstr "Zjednoczona transmisja adaptacyjna dla DASH/HLS"
 
 #: modules/demux/aiff.c:50
 msgid "AIFF demuxer"
-msgstr "Demuxer AIFF"
+msgstr "Demultiplekser AIFF"
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:62
 msgid "ASF/WMV demuxer"
-msgstr "Demuxer ASF/WMV"
+msgstr "Demultiplekser ASF/WMV"
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:267 modules/demux/asf/asf.c:821
 msgid "Could not demux ASF stream"
@@ -15429,11 +15216,11 @@ msgstr "VLC nie mógł załadować nagłówka ASF."
 
 #: modules/demux/au.c:51
 msgid "AU demuxer"
-msgstr "Demuxer AU"
+msgstr "Demultiplekser AU"
 
 #: modules/demux/avformat/avformat.c:41
 msgid "Avformat demuxer"
-msgstr "Demuxer Avformat"
+msgstr "Demultiplekser Avformat"
 
 #: modules/demux/avformat/avformat.c:42
 msgid "Avformat"
@@ -15441,16 +15228,16 @@ msgstr "Avformat"
 
 #: modules/demux/avformat/avformat.c:45
 msgid "Demuxer"
-msgstr "Demuxer"
+msgstr "Demultiplekser"
 
 #: modules/demux/avformat/avformat.c:54
 msgid "Avformat muxer"
-msgstr "Muxer Avformat"
+msgstr "Multiplekser Avformat"
 
 #: modules/demux/avformat/avformat.c:56
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:108 modules/stream_out/rtp.c:87
 msgid "Muxer"
-msgstr "Muxer"
+msgstr "Multiplekser"
 
 #: modules/demux/avformat/avformat.h:35
 msgid "Avformat mux"
@@ -15458,7 +15245,7 @@ msgstr "Muksuj Avformat"
 
 #: modules/demux/avformat/avformat.h:36
 msgid "Force use of a specific avformat muxer."
-msgstr "Wymuś używanie specjalnego muksera avformat."
+msgstr "Wymuś używanie specjalnego multipleksera avformat."
 
 #: modules/demux/avformat/avformat.h:37
 msgid "Format name"
@@ -15502,10 +15289,9 @@ msgstr "Naprawiaj w razie potrzeby"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:73
 msgid "AVI demuxer"
-msgstr "Demuxer AVI"
+msgstr "Demultiplekser AVI"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:820 modules/demux/mp4/mp4.c:1673
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Because this file index is broken or missing, seeking will not work "
 "correctly.\n"
@@ -15514,9 +15300,9 @@ msgid ""
 "This step might take a long time on a large file.\n"
 "What do you want to do?"
 msgstr ""
-"Ponieważ indeks tego pliku AVI jest uszkodzony lub brakuje go, szukanie nie "
+"Ponieważ indeks tego pliku jest uszkodzony lub brakuje go, szukanie nie "
 "będzie poprawnie działać.\n"
-"VLC nie naprawia pliku, ale może tymczasowo rozwiązać ten problem poprzez "
+"VLC nie naprawia pliku, ale może tymczasowo rozwiązać ten problem przez "
 "zbudowanie indeksu w pamięci.\n"
 "Ta procedura może zająć sporo czasu przy dużym pliku.\n"
 "Co chcesz zrobić?"
@@ -15534,9 +15320,8 @@ msgid "Play as is"
 msgstr "Odtwarzaj bez zmian"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:831 modules/demux/mp4/mp4.c:1684
-#, fuzzy
 msgid "Broken or missing Index"
-msgstr "Uszkodzony lub brakujący indeks AVI..."
+msgstr "Uszkodzony lub brakujący indeks"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:2703
 msgid "Broken or missing AVI Index"
@@ -15548,11 +15333,11 @@ msgstr "Naprawiam indeks AVI..."
 
 #: modules/demux/caf.c:53
 msgid "CAF demuxer"
-msgstr "Demuxer CAF"
+msgstr "Demultiplekser CAF"
 
 #: modules/demux/cdg.c:43
 msgid "CDG demuxer"
-msgstr "Demuxer CDG"
+msgstr "Demultiplekser CDG"
 
 #: modules/demux/demuxdump.c:32
 msgid "Dump module"
@@ -15584,21 +15369,19 @@ msgstr "Wartość dostosowania dts przez"
 
 #: modules/demux/dirac.c:54
 msgid "Dirac video demuxer"
-msgstr "Demuxer obrazu Dirac"
+msgstr "Demultiplekser obrazu Dirac"
 
 #: modules/demux/directory.c:94
-#, fuzzy
 msgid "Directory import"
-msgstr "Wejście DirectShow"
+msgstr "Import katalogu"
 
 #: modules/demux/filter/noseek.c:79
-#, fuzzy
 msgid "Seek prevention demux filter"
-msgstr "Filtr sceny obrazu"
+msgstr "Filtr zapobiegający przeszukiwanie demultiplekserze"
 
 #: modules/demux/flac.c:50
 msgid "FLAC demuxer"
-msgstr "Demuxer FLAC"
+msgstr "Demultiplekser FLAC"
 
 #: modules/demux/image.c:44
 msgid "ES ID"
@@ -15610,7 +15393,7 @@ msgstr "Zdekoduj"
 
 #: modules/demux/image.c:54
 msgid "Decode at the demuxer stage"
-msgstr "Dekoduj na etapie demuksera"
+msgstr "Dekoduj na etapie demultipleksera"
 
 #: modules/demux/image.c:56
 msgid "Forced chroma"
@@ -15654,7 +15437,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/image.c:76
 msgid "Image demuxer"
-msgstr "Demuxer obrazu"
+msgstr "Demultiplekser obrazu"
 
 #: modules/demux/image.c:77
 msgid "Image"
@@ -15677,11 +15460,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/mjpeg.c:53
 msgid "M-JPEG camera demuxer"
-msgstr "Demuxer kamery M-JPEG"
+msgstr "Demultiplekser kamery M-JPEG"
 
 #: modules/demux/mkv/mkv.cpp:49
 msgid "Matroska stream demuxer"
-msgstr "Demuxer strumienia Matroska"
+msgstr "Demultiplekser strumienia Matroska"
 
 #: modules/demux/mkv/mkv.cpp:56
 msgid "Respect ordered chapters"
@@ -15717,11 +15500,11 @@ msgstr "Szukanie oparte na procencie, nie na czasie"
 
 #: modules/demux/mkv/mkv.cpp:69
 msgid "Seek based on percent not time."
-msgstr "Szukanie oparte na procencie a nie na czasie."
+msgstr "Szukanie oparte na procencie, a nie na czasie."
 
 #: modules/demux/mkv/mkv.cpp:72
 msgid "Dummy Elements"
-msgstr "Fikcyjne Elementy"
+msgstr "Fikcyjne elementy"
 
 #: modules/demux/mkv/mkv.cpp:73
 msgid "Read and discard unknown EBML elements (not good for broken files)."
@@ -15730,14 +15513,15 @@ msgstr ""
 "plików)."
 
 #: modules/demux/mkv/mkv.cpp:76
-#, fuzzy
 msgid "Preload clusters"
-msgstr "Utwórz katalog"
+msgstr "Wstępnie ładuj klastry"
 
 #: modules/demux/mkv/mkv.cpp:77
 msgid ""
 "Find all cluster positions by jumping cluster-to-cluster before playback"
 msgstr ""
+"Znajdź wszystkie pozycje klastra, przeskakując od-klaster-do-klastra przed "
+"odtwarzaniem"
 
 #: modules/demux/mod.c:55
 msgid "Enable noise reduction algorithm."
@@ -15745,49 +15529,48 @@ msgstr "Włącz algorytm redukcji szumów."
 
 #: modules/demux/mod.c:56
 msgid "Enable reverberation"
-msgstr "Włącz odgłos"
+msgstr "Włącz pogłos"
 
 #: modules/demux/mod.c:57
 msgid "Reverberation level (from 0 to 100, default value is 0)."
-msgstr "Poziom odgłosu (od 0 do 100, domyślny to 0)."
+msgstr "Poziom pogłosu (od 0 do 100, domyślny to 0)."
 
 #: modules/demux/mod.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Reverberation delay, in ms. Usual values are from 40 to 200ms."
-msgstr "Opóźnianie odgłosu w ms. Typowe wartości to od 40 do 200ms."
+msgstr "Opóźnianie pogłosu w ms. Typowe wartości wynoszą od 40 do 200ms."
 
 #: modules/demux/mod.c:61
 msgid "Enable megabass mode"
-msgstr "Włącz tryb Megabassu"
+msgstr "Włącz tryb megabasu"
 
 #: modules/demux/mod.c:62
 msgid "Megabass mode level (from 0 to 100, default value is 0)."
-msgstr "Poziom trybu Megabass (od 0 do 100, domyślny to 0)."
+msgstr "Poziom trybu megabasu (od 0 do 100, domyślny to 0)."
 
 #: modules/demux/mod.c:64
 msgid ""
 "Megabass mode cutoff frequency, in Hz. This is the maximum frequency for "
 "which the megabass effect applies. Valid values are from 10 to 100 Hz."
 msgstr ""
-"Tryb obcinania częstotliwości Megabassu, w Hz. To jest maksymalna "
-"częstotliwość zastosowania efektu megabass. Prawidłowe wartości to od 10 do "
+"Tryb obcinania częstotliwości megabasu, w Hz. To jest maksymalna "
+"częstotliwość zastosowania efektu megabasu. Prawidłowe wartości to od 10 do "
 "100 Hz."
 
 #: modules/demux/mod.c:67
 msgid "Surround effect level (from 0 to 100, default value is 0)."
-msgstr "Poziom efektu Surroundu (od 0 do 100, domyślny to 0)."
+msgstr "Poziom efektu Surround (od 0 do 100, domyślny to 0)."
 
 #: modules/demux/mod.c:69
 msgid "Surround delay, in ms. Usual values are from 5 to 40 ms."
-msgstr "Opóźnienie efektu Surroundu, w ms. Zwyczajna wartość to 5 do 40 ms."
+msgstr "Opóźnienie efektu Surround, w ms. Zwyczajna wartość to 5 do 40 ms."
 
 #: modules/demux/mod.c:74
 msgid "MOD demuxer (libmodplug)"
-msgstr "Demuxer MOD (libmodplug)"
+msgstr "Demultiplekser MOD (libmodplug)"
 
 #: modules/demux/mod.c:85
 msgid "Reverberation level"
-msgstr "Poziom odgłosu"
+msgstr "Poziom pogłosu"
 
 #: modules/demux/mod.c:87
 msgid "Reverberation delay"
@@ -15795,15 +15578,15 @@ msgstr "Opóźnianie pogłosu"
 
 #: modules/demux/mod.c:89
 msgid "Mega bass"
-msgstr "Mega bass"
+msgstr "Megabas"
 
 #: modules/demux/mod.c:92
 msgid "Mega bass level"
-msgstr "Poziom Mega bassu"
+msgstr "Poziom megabasu"
 
 #: modules/demux/mod.c:94
 msgid "Mega bass cutoff"
-msgstr "Obcinanie Mega bassu"
+msgstr "Obcinanie megabasu"
 
 #: modules/demux/mod.c:96
 msgid "Surround"
@@ -15811,11 +15594,11 @@ msgstr "Surround"
 
 #: modules/demux/mod.c:99
 msgid "Surround level"
-msgstr "Poziom Surroundu"
+msgstr "Poziom Surround"
 
 #: modules/demux/mod.c:101
 msgid "Surround delay (ms)"
-msgstr "Opóźnienie Surroundu (ms)"
+msgstr "Opóźnienie Surround (ms)"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:68
 msgid "Writer"
@@ -15853,7 +15636,7 @@ msgstr "Wyświetl źródło jako"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:76
 msgid "Host Computer"
-msgstr "Komputer Host"
+msgstr "Komputer host"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:77
 msgid "Performers"
@@ -15889,7 +15672,6 @@ msgid "Model"
 msgstr "Model"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:85
-#, fuzzy
 msgid "Product"
 msgstr "Produkt"
 
@@ -15919,7 +15701,7 @@ msgstr "Dyrygent"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:93
 msgid "Song Description"
-msgstr "Opis piosenki"
+msgstr "Opis utworu"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:94
 msgid "Liner Notes"
@@ -15946,18 +15728,16 @@ msgid "Executive Producer"
 msgstr "Producent wykonawczy"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:102
-#, fuzzy
 msgid "Encoding Params"
 msgstr "Parametry kodowania"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:103 modules/demux/mp4/meta.c:139
 msgid "Vendor"
-msgstr ""
+msgstr "Sprzedawca"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:104
-#, fuzzy
 msgid "Catalog Number"
-msgstr "Numer Katalogu Mediów (MCN)"
+msgstr "Numer katalogu"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:138 modules/mux/avi.c:57
 msgid "Keywords"
@@ -15965,43 +15745,39 @@ msgstr "Słowa kluczowe"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:423
 msgid "Explicit"
-msgstr ""
+msgstr "Wyraźny"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:426
-#, fuzzy
 msgid "Clean"
-msgstr "Wyczyść"
+msgstr "Czysty"
 
 #: modules/demux/mp4/mp4.c:49
-#, fuzzy
 msgid "M4A audio only"
-msgstr "Opóźnienie dźwięku"
+msgstr "Tylko dźwięk M4A"
 
 #: modules/demux/mp4/mp4.c:50
 msgid "Ignore non audio tracks from iTunes audio files"
-msgstr ""
+msgstr "Ignoruj niedźwiękowe utwory z plików audio iTunes"
 
 #: modules/demux/mp4/mp4.c:55
 msgid "MP4 stream demuxer"
-msgstr "Demuxer strumienia MP4"
+msgstr "Demultiplekser strumienia MP4"
 
 #: modules/demux/mp4/mp4.c:56
 msgid "MP4"
 msgstr "MP4"
 
 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1681
-#, fuzzy
 msgid "Do not seek"
-msgstr "Nie odtwarzaj"
+msgstr "Nie szukaj"
 
 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1682
-#, fuzzy
 msgid "Build index"
-msgstr "Napraw indeks potem odegraj"
+msgstr "Napraw indeks"
 
 #: modules/demux/mpc.c:63
 msgid "MusePack demuxer"
-msgstr "Demuxer MusePack"
+msgstr "Demultiplekser MusePack"
 
 #: modules/demux/mpeg/es.c:54
 msgid ""
@@ -16013,7 +15789,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/mpeg/es.c:60
 msgid "MPEG-I/II/4 / A52 / DTS / MLP audio"
-msgstr "Dźwięk MPEG-I/II/4 / A52 / DTS / MLP"
+msgstr "Dźwięk MPEG-I/II/4/A52/DTS/MLP"
 
 #: modules/demux/mpeg/es.c:61
 msgid "Audio ES"
@@ -16025,19 +15801,19 @@ msgstr "Wideo MPEG-4"
 
 #: modules/demux/mpeg/h26x.c:47
 msgid "Desired frame rate for the stream."
-msgstr "Pożądana ilość klatek na sekundę dla strumienia."
+msgstr "Pożądana liczba klatek na sekundę dla strumienia."
 
 #: modules/demux/mpeg/h26x.c:53
 msgid "H264 video demuxer"
-msgstr "Demuxer obrazu H264"
+msgstr "Demultiplekser obrazu H264"
 
 #: modules/demux/mpeg/h26x.c:63
 msgid "HEVC/H.265 video demuxer"
-msgstr "Demuxer obrazu HEVC/H.265"
+msgstr "Demultiplekser obrazu HEVC/H.265"
 
 #: modules/demux/mpeg/mpgv.c:46
 msgid "MPEG-I/II video demuxer"
-msgstr "Demuxer obrazu MPEG warstwa I/II"
+msgstr "Demultiplekser obrazu MPEG warstwa I/II"
 
 #: modules/demux/mpeg/ps.c:44
 msgid "Trust MPEG timestamps"
@@ -16055,7 +15831,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/mpeg/ps.c:62 modules/demux/mpeg/ps.c:75
 msgid "MPEG-PS demuxer"
-msgstr "Demuxer MPEG-PS"
+msgstr "Demultiplekser MPEG-PS"
 
 #: modules/demux/mpeg/ps.c:63
 msgid "PS"
@@ -16068,8 +15844,8 @@ msgstr "Dodatkowy PMT"
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:82
 msgid "Allows a user to specify an extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
 msgstr ""
-"Pozwala użytkownikowi na określenie dodatkowego pmt (pmt_pid=pid:"
-"strumień_typ[,...])."
+"Pozwala użytkownikowi na określenie dodatkowego pmt (pmt_pid=pid:strumień_typ"
+"[,...])."
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:84
 msgid "Set id of ES to PID"
@@ -16112,13 +15888,12 @@ msgid "Packet size in bytes to decrypt"
 msgstr "Rozmiar pakietu do odszyfrowania w bajtach"
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:100
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Specify the size of the TS packet to decrypt. The decryption routines "
 "subtract the TS-header from the value before decrypting."
 msgstr ""
-"Określ rozmiar pakietu TS do odszyfrowania. Przed odszyfrowaniem, rutyny "
-"kodowania odejmują nagłówek TS od wartości."
+"Określ rozmiar pakietu TS do odszyfrowania. Procedury odszyfrowania odejmują "
+"nagłówek TS od wartości przed odszyfrowaniem."
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:104
 msgid "Separate sub-streams"
@@ -16130,7 +15905,7 @@ msgid ""
 "off this option when using stream output."
 msgstr ""
 "Podziel strony teletekstu/dvb na niezależne podstawowe strumienie. "
-"Wyłączenie tej opcji, może przydać się przy używaniu strumienia wyjściowego."
+"Wyłączenie tej opcji może przydać się przy używaniu strumienia wyjściowego."
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:111
 msgid ""
@@ -16150,39 +15925,36 @@ msgid "Use the stream PCR as a reference."
 msgstr "Użyj strumienia PCR jako odniesienie."
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:122 modules/mux/mpeg/ts.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Digital TV Standard"
-msgstr "Radio i Telewizja cyfrowa"
+msgstr "Standard telewizji cyfrowej"
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:123
 msgid ""
 "Selects mode for digital TV standard. This feature affects EPG information "
 "and subtitles."
 msgstr ""
+"Wybór trybu dla standardu telewizji cyfrowej. Ta funkcja wpływa na "
+"informacje EPG i napisy."
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:127
 msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
-msgstr "Demuxer transportu strumienia MPEG"
+msgstr "Demultiplekser transportu strumienia MPEG"
 
 #: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:421
-#, fuzzy
 msgid "Main audio"
-msgstr "Wycisz dźwięk."
+msgstr "Główny dźwięk"
 
 #: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:422
-#, fuzzy
 msgid "Audio description for the visually impaired"
-msgstr "Brak opisu dla tego kodeka"
+msgstr "Audiodeskrypcja dla osób niedowidzących"
 
 #: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:423
-#, fuzzy
 msgid "Clean audio for the hearing impaired"
-msgstr "Napisy telegazety: dla niesłyszących"
+msgstr "Czysty dźwięk dla osób niedosłyszących"
 
 #: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:424
-#, fuzzy
 msgid "Spoken subtitles for the visually impaired"
-msgstr "Napisy DVB: dla niesłyszących"
+msgstr "Mówione napisy dla osób niedowidzących"
 
 #: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:606 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:455
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:532
@@ -16191,7 +15963,7 @@ msgstr "Telegazeta"
 
 #: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:607
 msgid "Teletext subtitles"
-msgstr "Napisy Telegazety"
+msgstr "Napisy telegazety"
 
 #: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:608
 msgid "Teletext: additional information"
@@ -16227,15 +15999,15 @@ msgstr "Windows Media NSC metademux"
 
 #: modules/demux/nsv.c:49
 msgid "NullSoft demuxer"
-msgstr "Demuxer NullSoft"
+msgstr "Demultiplekser NullSoft"
 
 #: modules/demux/nuv.c:50
 msgid "Nuv demuxer"
-msgstr "Demuxer Nuv"
+msgstr "Demultiplekser Nuv"
 
 #: modules/demux/ogg.c:57
 msgid "OGG demuxer"
-msgstr "Demuxer OGG"
+msgstr "Demultiplekser OGG"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:46
 msgid "Show shoutcast adult content"
@@ -16256,12 +16028,12 @@ msgid ""
 "Use playlist options usually used to prevent ads skipping to detect ads and "
 "prevent adding them to the playlist."
 msgstr ""
-"Użyj opcji listy odtwarzania, zwykle stosowanej w celu wykrywania reklam i "
+"Użyj opcji listy odtwarzania zwykle stosowanej w celu wykrywania reklam i "
 "zapobiegania dodawania ich do listy."
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:67
 msgid "M3U playlist import"
-msgstr "Import listy odtwarzania M3U"
+msgstr "Importuj listę odtwarzania M3U"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:72
 msgid "RAM playlist import"
@@ -16269,15 +16041,15 @@ msgstr "Importuj listę odtwarzania RAM"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:76
 msgid "PLS playlist import"
-msgstr "Import listy odtwarzania PLS"
+msgstr "Importuj listę odtwarzania PLS"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:80
 msgid "B4S playlist import"
-msgstr "Import listy odtwarzania B4S"
+msgstr "Importuj listę odtwarzania B4S"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:85
 msgid "DVB playlist import"
-msgstr "Import listy odtwarzania DVB"
+msgstr "Importuj listę odtwarzania DVB"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:90
 msgid "Podcast parser"
@@ -16285,7 +16057,7 @@ msgstr "Parser podcastu"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:95
 msgid "XSPF playlist import"
-msgstr "Import listy odtwarzania XSPF"
+msgstr "Importuj listę odtwarzania XSPF"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:99
 msgid "New winamp 5.2 shoutcast import"
@@ -16293,7 +16065,7 @@ msgstr "Nowy import shoutcastu Winamp 5.2"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:106
 msgid "ASX playlist import"
-msgstr "Import listy odtwarzania XSPF"
+msgstr "Importuj listę odtwarzania XSPF"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:110
 msgid "Kasenna MediaBase parser"
@@ -16386,17 +16158,16 @@ msgid "Load"
 msgstr "Wczytaj"
 
 #: modules/demux/playlist/wpl.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Total duration"
-msgstr "Nasycenie"
+msgstr "Całkowity czas trwania"
 
 #: modules/demux/pva.c:43
 msgid "PVA demuxer"
-msgstr "Demuxer PVA"
+msgstr "Demultiplekser PVA"
 
 #: modules/demux/rawaud.c:44
 msgid "Audio sample rate in Hertz. Default is 48000 Hz."
-msgstr "Częstotliwość próbkowania dźwięku w Hertzach. Domyślnie to 48000 Hz."
+msgstr "Częstotliwość próbkowania dźwięku w hercach. Domyślnie to 48000 Hz."
 
 #: modules/demux/rawaud.c:46 modules/stream_out/transcode/transcode.c:100
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:316
@@ -16424,27 +16195,27 @@ msgid "Forces the audio language"
 msgstr "Wymusza język dźwięku"
 
 #: modules/demux/rawaud.c:54
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Forces the audio language for the output mux. Three letter ISO639 code. "
 "Default is 'eng'."
 msgstr ""
-"Wymusza język dzwieku dla wyjsciowego miksu. Trzyliterowy kod ISO639. "
-"Domyślnie to 'eng'."
+"Wymusza język audio dla wyjściowego mux. Trzyliterowy kod ISO639. Domyślnie "
+"to 'eng'."
 
 #: modules/demux/rawaud.c:64
 msgid "Raw audio demuxer"
-msgstr "Surowy demuxer dźwięku"
+msgstr "Surowy demultiplekser dźwięku"
 
 #: modules/demux/rawdv.c:43
 msgid ""
 "The demuxer will advance timestamps if the input can't keep up with the rate."
 msgstr ""
-"Demukser będzie przyspieszał czas, jeśli wejście nie może nadążyć ze stawką."
+"Demultiplekser będzie przyspieszał czas, jeśli wejście nie może nadążyć ze "
+"stawką."
 
 #: modules/demux/rawdv.c:51
 msgid "DV (Digital Video) demuxer"
-msgstr "Demuxer DV (Digital Video)"
+msgstr "Demultiplekser DV (Digital Video)"
 
 #: modules/demux/rawvid.c:44
 msgid ""
@@ -16472,19 +16243,19 @@ msgstr "Wymuś chromę. To jest ciąg czterech znaków."
 
 #: modules/demux/rawvid.c:64
 msgid "Raw video demuxer"
-msgstr "Demuxer obrazu H264"
+msgstr "Demultiplekser obrazu Raw"
 
 #: modules/demux/real.c:71
 msgid "Real demuxer"
-msgstr "Prawdziwy demuxer"
+msgstr "Demultiplekser Real"
 
 #: modules/demux/sid.cpp:53
 msgid "C64 sid demuxer"
-msgstr "Demuxer C64 SID"
+msgstr "Demultiplekser C64 SID"
 
 #: modules/demux/smf.c:727
 msgid "SMF demuxer"
-msgstr "Demuxer SMF"
+msgstr "Demultiplekser SMF"
 
 #: modules/demux/stl.c:43
 msgid "EBU STL subtitles parser"
@@ -16533,7 +16304,7 @@ msgstr "Opis napisów"
 
 #: modules/demux/tta.c:46
 msgid "TTA demuxer"
-msgstr "Demuxer TTA"
+msgstr "Demultiplekser TTA"
 
 #: modules/demux/ty.c:59
 msgid "TY"
@@ -16561,7 +16332,7 @@ msgstr "Pożądana liczba klatek dla strumienia VC-1."
 
 #: modules/demux/vc1.c:50
 msgid "VC1 video demuxer"
-msgstr "Demuxer obrazu VC1"
+msgstr "Demultiplekser obrazu VC1"
 
 #: modules/demux/vobsub.c:51
 msgid "Vobsub subtitles parser"
@@ -16569,15 +16340,15 @@ msgstr "Parser napisów Vobsub"
 
 #: modules/demux/voc.c:43
 msgid "VOC demuxer"
-msgstr "Demuxer VOC"
+msgstr "Demultiplekser VOC"
 
 #: modules/demux/wav.c:52
 msgid "WAV demuxer"
-msgstr "Demuxer WAV"
+msgstr "Demultiplekser WAV"
 
 #: modules/demux/xa.c:44
 msgid "XA demuxer"
-msgstr "Demuxer XA"
+msgstr "Demultiplekser XA"
 
 #: modules/demux/xiph_metadata.c:588
 msgid "Unknown category"
@@ -16699,7 +16470,7 @@ msgstr "Interfejsy"
 #: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:392
 #: modules/gui/qt/managers/addons_manager.cpp:94
 msgid "Art and meta fetchers"
-msgstr "Moduły pobierania okładki i metadanych"
+msgstr "Pobieranie okładki i metadanych"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:112
 #: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:359
@@ -16957,7 +16728,7 @@ msgstr "Brak wejścia"
 msgid ""
 "No input found. A stream must be playing or paused for bookmarks to work."
 msgstr ""
-"Nie znaleziono wejścia. Strumień musi być odtwarzany lub zatrzymany, żeby "
+"Nie znaleziono wejścia. Strumień musi być odtwarzany lub zatrzymany, aby "
 "zadziałały zakładki."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:215
@@ -16982,49 +16753,43 @@ msgstr "Wstecz"
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:68
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:150
 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:122
-#, fuzzy
 msgid "Seek backward"
-msgstr "Krok wstecz"
+msgstr "Szukaj wstecz"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:71
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:152
 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:118
 msgid "Forward"
-msgstr "Przewijanie do przodu"
+msgstr "Dalej"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:72
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:153
 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:119
-#, fuzzy
 msgid "Seek forward"
-msgstr "Krok naprzód"
+msgstr "Szukaj dalej"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:76
-#, fuzzy
 msgid "Playback position"
-msgstr "Regulacja odtwarzania"
+msgstr "Pozycja odtwarzania"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:127
-#, fuzzy
 msgid "Playback time"
-msgstr "Prędkość odtwarzania"
+msgstr "Czas odtwarzania"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:161
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:100
-#, fuzzy
 msgid "Go to previous item"
-msgstr "Poprzedni tytuł"
+msgstr "Przejdź do poprzedniego elementu"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:164
 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:113
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:106
-#, fuzzy
 msgid "Go to next item"
-msgstr "Przejdź do czasu"
+msgstr "Przejdź do następnego elementu"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:136
 msgid "Convert & Stream"
-msgstr "Konwertuj i Strumieniuj"
+msgstr "Konwertuj i strumieniuj"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:137
 msgid "Go!"
@@ -17042,7 +16807,7 @@ msgstr "Otwórz plik multimedialny..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:140
 msgid "Choose Profile"
-msgstr "Wybierz Profil"
+msgstr "Wybierz profil"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:141
 msgid "Customize..."
@@ -17050,7 +16815,7 @@ msgstr "Dostosuj..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:142
 msgid "Choose Destination"
-msgstr "Wybierz Miejsce Docelowe"
+msgstr "Wybierz miejsce docelowe"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:143
 msgid "Choose an output location"
@@ -17075,7 +16840,7 @@ msgstr "Przeglądaj..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:146
 msgid "Setup Streaming..."
-msgstr "Ustaw Strumieniowanie..."
+msgstr "Ustaw strumieniowanie..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:147
 msgid "Select Streaming Method"
@@ -17104,7 +16869,7 @@ msgstr "Zapisz jako nowy profil..."
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:155
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:725
 msgid "Encapsulation"
-msgstr "Enkapsułkowanie"
+msgstr "Kapsułkowanie"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:156
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:160
@@ -17135,7 +16900,7 @@ msgid ""
 "autodetect the other using the original aspect ratio"
 msgstr ""
 "Wystarczy wpisać jeden z trzech następujących parametrów, a VLC "
-"automatycznie wykrywa inne parametry korzystając z oryginalnych proporcji"
+"automatycznie wykrywa inne parametry, korzystając z oryginalnych proporcji"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:169
 #: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:88 modules/gui/qt/ui/profiles.h:741
@@ -17228,8 +16993,8 @@ msgid ""
 "Media encapsulated as %@ cannot be streamed through the HTTP protocol for "
 "technical reasons."
 msgstr ""
-"Multimedia zapisane jako %@ nie mogą być strumieniowane poprzez protokół "
-"HTTP z przyczyn technicznych."
+"Multimedia zapisane jako %@ nie mogą być strumieniowane przez protokół HTTP "
+"z przyczyn technicznych."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:336
 msgid "Remove a profile"
@@ -17237,7 +17002,7 @@ msgstr "Usuń profil"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:337
 msgid "Select the profile you would like to remove:"
-msgstr "Wybierz profil, który chciałbyś usunąć:"
+msgstr "Wybierz profil, który chcesz usunąć:"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:473
 msgid "Save as new profile"
@@ -17253,7 +17018,7 @@ msgstr "Nie podano adresu"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:533
 msgid "In order to stream, a valid destination address is required."
-msgstr "By móc strumieniować należy podać poprawny adres docelowy"
+msgstr "Aby móc strumieniować, należy podać poprawny adres docelowy."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:538
 msgid "No Channel Name given"
@@ -17283,7 +17048,7 @@ msgstr "Własny"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCCoreDialogProvider.m:195
 msgid "Remember"
-msgstr ""
+msgstr "Zapamiętaj"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:417
 msgid "Random On"
@@ -17302,23 +17067,20 @@ msgid "Clean up"
 msgstr "Wyczyść"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:110
-#, fuzzy
 msgid "Play/Pause the current media"
-msgstr "Kliknij, aby odtworzyć lub wstrzymać aktualny plik."
+msgstr "Odtwórz/wstrzymaj aktualny plik"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:116
-#, fuzzy
 msgid "Go to the previous item"
-msgstr "Kliknij, aby przeskoczyć do poprzedniej pozycji na liście odtwarzania."
+msgstr "Przejdź do poprzedniego elementu"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:124
 msgid "Toggle Fullscreen mode"
 msgstr "Przełącz tryb pełnoekranowy"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:125
-#, fuzzy
 msgid "Leave fullscreen mode"
-msgstr "Opuść pełny ekran"
+msgstr "Opuść tryb pełnoekranowy"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:127
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:76
@@ -17327,13 +17089,12 @@ msgid "Volume"
 msgstr "Głośność"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:128
-#, fuzzy
 msgid "Adjust the volume"
-msgstr "Głośność dźwięku"
+msgstr "Regulacja głośności"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCFSPanelController.m:131
 msgid "Adjust the current playback position"
-msgstr ""
+msgstr "Dostosuj bieżącą pozycję odtwarzania"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:51
 msgid "Video device"
@@ -17346,8 +17107,8 @@ msgid ""
 "menu."
 msgstr ""
 "Liczba ekranów używanych domyślnie do wyświetlania filmów w \"trybie "
-"pełnoekranowym\". Ilość korespondujących ekranów można znaleźć w menu wyboru "
-"urządzenia obrazu."
+"pełnoekranowym\". Liczba korespondujących ekranów można znaleźć w menu "
+"wyboru urządzenia obrazu."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:56
 msgid "Opaqueness"
@@ -17358,7 +17119,7 @@ msgid ""
 "Set the transparency of the video output. 1 is non-transparent (default) 0 "
 "is fully transparent."
 msgstr ""
-"Ustaw przejrzystość wyjścia obrazu. 1 to brak przejrzystości (domyślnie) 0 "
+"Ustaw przejrzystość wyjścia obrazu. 1 to brak przejrzystości (domyślnie), 0 "
 "to w pełni przejrzyste."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:60
@@ -17397,7 +17158,7 @@ msgid ""
 "By default, VLC keeps a list of the last 10 items. This feature can be "
 "disabled here."
 msgstr ""
-"Domyślnie, VLC przechowuje listę 10 ostatnich pozycji. Tutaj ta funkcja może "
+"Domyślnie VLC przechowuje listę 10 ostatnich pozycji. Tutaj ta funkcja może "
 "być wyłączona."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:76
@@ -17425,16 +17186,15 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:82
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:314
 msgid "Display VLC status menu icon"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl ikonę statusu VLC w menu"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:83
-#, fuzzy
 msgid ""
 "By default, VLC will show the statusbar icon menu. However, you can choose "
 "to disable it (restart required)."
 msgstr ""
-"Domyślnie VLC będzie kontrolowało własną głośność za pomocą Apple Remote. "
-"Jednakże możesz wybrać, aby kontrolowało globalną głośność systemową."
+"Domyślnie VLC wyświetli ikony paska stanu w menu. Możesz jednak wyłączyć tę "
+"funkcję (wymagane ponowne uruchomienie)."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:85
 msgid "Control playlist items with the Apple Remote"
@@ -17458,7 +17218,7 @@ msgid ""
 "By default, VLC can be controlled using the media keys on modern Apple "
 "keyboards."
 msgstr ""
-"Domyślnie, VLC można sterować za pomocą klawiszy multimedialnych na "
+"Domyślnie VLC można sterować za pomocą klawiszy multimedialnych na "
 "nowoczesnych klawiaturach firmy Apple."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:92
@@ -17484,13 +17244,13 @@ msgid ""
 "releases. It can also use the native fullscreen mode on Mac OS X 10.7 and "
 "later."
 msgstr ""
-"Domyślnie, VLC korzysta z trybu pełnoekranowego znanego z wcześniejszych "
+"Domyślnie VLC korzysta z trybu pełnoekranowego znanego z wcześniejszych "
 "wersji systemu Mac OS X. Może również użyć natywnego trybu pełnoekranowego w "
 "Mac OS X 10.7 i nowszych."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:98 modules/gui/qt/qt.cpp:95
 msgid "Resize interface to the native video size"
-msgstr "Rozciągnij interfejs do rodzimego rozmiaru obrazu"
+msgstr "Rozciągnij interfejs do natywnego rozmiaru obrazu"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:99 modules/gui/qt/qt.cpp:96
 msgid ""
@@ -17500,9 +17260,9 @@ msgid ""
 " By default, interface resize to the native video size."
 msgstr ""
 "Masz dwie możliwości:\n"
-" - Interfejs zmieni rozmiar do rodzimego rozmiaru obrazu\n"
+" - Interfejs zmieni rozmiar do natywnego rozmiaru obrazu\n"
 " - Obraz dopasuje się do rozmiaru interfejsu\n"
-" Domyślnie, interfejs zmieni rozmiar do rodzimego rozmiaru obrazu."
+" Domyślnie interfejs zmieni rozmiar do natywnego rozmiaru obrazu."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:104
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:349 modules/gui/qt/qt.cpp:178
@@ -17531,9 +17291,8 @@ msgid "Lock Aspect Ratio"
 msgstr "Zablokuj stosunek rozmiaru"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:113
-#, fuzzy
 msgid "Dim keyboard backlight during fullscreen playback"
-msgstr "Kliknij, aby wyłączyć odtwarzanie na pełnym ekranie."
+msgstr "Ściemnij podświetlenie klawiatury podczas odtwarzania pełnoekranowego"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:114
 msgid ""
@@ -17541,6 +17300,9 @@ msgid ""
 "fullscreen. Automatic brightness adjustment should be disabled in System "
 "Preferences."
 msgstr ""
+"Wyłącz podświetlenie klawiatury komputera MacBook, gdy wideo jest odtwarzane "
+"w trybie pełnoekranowym. Automatyczna regulacja jasności powinna być "
+"wyłączona w Preferencjach systemowych."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:116 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:366
 msgid "Show Previous & Next Buttons"
@@ -17594,15 +17356,15 @@ msgstr "Nic nie rób"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:136
 msgid "Pause iTunes / Spotify"
-msgstr "Wstrzymaj iTunes / Spotify"
+msgstr "Wstrzymaj iTunes/Spotify"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:136
 msgid "Pause and resume iTunes / Spotify"
-msgstr "Wstrzymaj i wznów iTunes / Spotify"
+msgstr "Wstrzymaj i wznów iTunes/Spotify"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:139
 msgid "Continue playback where you left off"
-msgstr "Kontynuuj odtwarzanie w miejscu gdzie zostało przerwane"
+msgstr "Kontynuuj odtwarzanie w miejscu, gdzie zostało przerwane"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:140
 msgid ""
@@ -17751,7 +17513,7 @@ msgstr "Zamknij okno"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:353
 msgid "Convert / Stream..."
-msgstr "Konwertuj / Strumieniuj..."
+msgstr "Konwertuj/Strumieniuj..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:354
 msgid "Save Playlist..."
@@ -17778,9 +17540,8 @@ msgid "Select All"
 msgstr "Zaznacz wszystko"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:363
-#, fuzzy
 msgid "Find"
-msgstr "Szukaj: %s"
+msgstr "Szukaj"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:365
 msgid "View"
@@ -17806,7 +17567,7 @@ msgstr "Synchronizacja ścieżki"
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:392
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:110
 msgid "A→B Loop"
-msgstr "Powtórka A->B"
+msgstr "Powtórka A→B"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:393
 msgid "Quit after Playback"
@@ -17886,7 +17647,7 @@ msgstr "Kolor tekstu"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:446
 msgid "Outline Thickness"
-msgstr "Grubość kontur"
+msgstr "Grubość konturu"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:452 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:453
 msgid "Background Opacity"
@@ -17938,7 +17699,7 @@ msgstr "Lista odtwarzania..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:472 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:235
 msgid "Media Information..."
-msgstr "Informacje pliku multimedialnego..."
+msgstr "Informacje o pliku multimedialnym..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:473
 msgid "Messages..."
@@ -17971,7 +17732,7 @@ msgstr "Witryna VideoLAN..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:483
 msgid "Make a donation..."
-msgstr "Zostań donatorem..."
+msgstr "Zostań darczyńcą..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:484
 msgid "Online Forum..."
@@ -18000,18 +17761,15 @@ msgstr "Zapisz listę odtwarzania"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:185
 msgid "Search in Playlist"
-msgstr "Szukaj w liście odtwarzania"
+msgstr "Szukaj na liście odtwarzania"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:187
-#, fuzzy
 msgid "Search the playlist. Results will be selected in the table."
-msgstr ""
-"Wpisz hasło do wyszukania na liście odtwarzania. Wyniki zostaną wybrane w "
-"tabeli."
+msgstr "Wyszukiwanie na liście odtwarzania. Wyniki zostaną wybrane w tabeli."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:194
 msgid "Open a dialog to select the media to play"
-msgstr ""
+msgstr "Otwórz okno dialogowe, aby wybrać odtwarzane multimedia"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:198
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:204
@@ -18053,7 +17811,7 @@ msgstr "Włącz pobieranie metadanych"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:235
 msgid "No, Thanks"
-msgstr "Nie. Dziękuję"
+msgstr "Nie, dziękuję"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:235
 msgid ""
@@ -18063,9 +17821,9 @@ msgid ""
 "trusted services in an anonymized form."
 msgstr ""
 "VLC może sprawdzić dostępność okładki i metadanych w internecie, aby "
-"wzbogacić możliwości odtwarzania, np. poprzez dostarczenie informacji o "
+"wzbogacić możliwości odtwarzania, np. przez dostarczenie informacji o "
 "utworze podczas odtwarzania płyt Audio CD. Aby zapewnić tę funkcję, VLC "
-"wyśle w formie anonimowej​​informacje o twojej zawartości do zaufanych usług."
+"wyśle w formie anonimowej ​​informację o Twojej zawartości do zaufanych usług."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:295
 msgid "LIBRARY"
@@ -18097,11 +17855,10 @@ msgid "Repeat"
 msgstr "Powtórz"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:68
-#, fuzzy
 msgid "Change repeat mode. Modes: repeat one, repeat all and no repeat."
 msgstr ""
-"Kliknij, aby zmienić tryb odtwarzania. Są trzy tryby: powtórz jeden, powtórz "
-"wszystkie i wyłączony."
+"Zmień tryb powtarzania. Tryby: powtórz jeden, powtórz wszystko i bez "
+"powtórzeń."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:71
 #: share/lua/http/index.html:239
@@ -18110,18 +17867,17 @@ msgstr "Losowo"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:74
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:466
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Volume: %i %%"
-msgstr "Głośność %ld%%"
+msgstr "Głośność: %i %%"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:81
 msgid "Full Volume"
 msgstr "Pełna głośność"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindowControlsBar.m:85
-#, fuzzy
 msgid "Open Audio Effects window"
-msgstr "Efekty dźwiękowe"
+msgstr "Otwórz okno efektów dźwiękowych"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:130
 msgid "Open Source"
@@ -18142,18 +17898,16 @@ msgid "Open"
 msgstr "Otwórz"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:136
-#, fuzzy
 msgid "Stream output:"
-msgstr "Wyjście strumienia"
+msgstr "Wyjście strumienia:"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:137
 msgid "Settings..."
 msgstr "Ustawienia..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:139
-#, fuzzy
 msgid "Choose media input type"
-msgstr "Wybierz wejście"
+msgstr "Wybierz typ wejściowy multimediów"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:141
 msgid "Disc"
@@ -18176,9 +17930,8 @@ msgstr "Wybierz plik"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:148
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:349
-#, fuzzy
 msgid "Select a file for playback"
-msgstr "Kliknij, aby wybrać plik do odtworzenia"
+msgstr "Wybierz plik do odtworzenia"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:149
 msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
@@ -18196,9 +17949,10 @@ msgid "Choose..."
 msgstr "Wybierz..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:153
-#, fuzzy
 msgid "Select another file to play in sync with the previously selected file"
-msgstr "Kliknij, aby wybrać inny plik do odtwarzania równolegle z poprzednim."
+msgstr ""
+"Wybierz inny plik do odtworzenia w synchronizacji z wcześniej wybranym "
+"plikiem"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:158
 msgid "Custom playback"
@@ -18206,7 +17960,7 @@ msgstr "Własne odtwarzanie"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:166
 msgid "Open VIDEO_TS / BDMV folder"
-msgstr "Otwórz folder VIDEO_TS / BDMV"
+msgstr "Otwórz folder VIDEO_TS/BDMV"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:167
 msgid "Insert Disc"
@@ -18252,13 +18006,12 @@ msgstr ""
 "aby zamknąć ten arkusz."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:191
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Enter a stream URL here. To open RTP or UDP streams, use the respective "
 "button below."
 msgstr ""
-"Wpisz tu adres URL w celu otwarcia strumienia sieciowego. Aby otworzyć "
-"strumień RTP bądź UDP kliknij na odpowiedni przycisk poniżej."
+"Wpisz tutaj adres URL strumienia. Aby otworzyć strumienie RTP lub UDP, "
+"kliknij na odpowiedni przycisk poniżej. "
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:194
 msgid "Open RTP/UDP Stream"
@@ -18297,12 +18050,10 @@ msgid "Subscreen top"
 msgstr "Górny podekran"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:212
-#, fuzzy
 msgid "Subscreen Width"
 msgstr "Szerokość podobrazu"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:213
-#, fuzzy
 msgid "Subscreen Height"
 msgstr "Wysokość podobrazu"
 
@@ -18315,12 +18066,10 @@ msgid "Add Subtitle File:"
 msgstr "Dodaj plik z napisami:"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:348
-#, fuzzy
 msgid "Setup subtitle playback details"
-msgstr "Kliknij, aby ustawić odtwarzanie napisów na najwyższych detalach."
+msgstr "Konfiguracja szczegółów odtwarzania napisów"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:351
-#, fuzzy
 msgid "Select a subtitle file"
 msgstr "Wybierz plik z napisami"
 
@@ -18347,9 +18096,8 @@ msgid "Subtitle alignment"
 msgstr "Wyrównanie napisów"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:364
-#, fuzzy
 msgid "Dismiss the subtitle setup dialog"
-msgstr "Kliknij, aby pominąć okno ustawiania napisów."
+msgstr "Zamknij okno dialogowe ustawień napisów"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:365
 msgid "Font Properties"
@@ -18423,19 +18171,17 @@ msgid "File Size"
 msgstr "Rozmiar pliku"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:232
-#, fuzzy
 msgid "Expand All"
-msgstr "Rozwiń"
+msgstr "Rozwiń wszystko"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:233
-#, fuzzy
 msgid "Collapse All"
-msgstr "Zwiń"
+msgstr "Zwiń wszystko"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:58
 #: modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:54
 msgid "Media Information"
-msgstr "Informacje pliku multimedialnego"
+msgstr "Informacje o pliku multimedialnym"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:62
 msgid "Location"
@@ -18518,30 +18264,25 @@ msgstr "VLC nie mógł zapisać metadanych."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCRendererMenuController.m:72
 #: modules/gui/macosx/VLCRendererMenuController.m:144
-#, fuzzy
 msgid "Renderer discovery off"
-msgstr "Wykrywanie usług"
+msgstr "Wykrywanie rendera wył."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCRendererMenuController.m:75
 #: modules/gui/macosx/VLCRendererMenuController.m:145
-#, fuzzy
 msgid "Enable renderer discovery"
-msgstr "Włącz odgłos"
+msgstr "Włącz wykrywanie rendera"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCRendererMenuController.m:77
-#, fuzzy
 msgid "No renderer"
-msgstr "Renderowanie tektu"
+msgstr "Brak rendera"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCRendererMenuController.m:134
-#, fuzzy
 msgid "Renderer discovery on"
-msgstr "Wykrywanie usług"
+msgstr "Wykrywanie rendera wł."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCRendererMenuController.m:135
-#, fuzzy
 msgid "Disable renderer discovery"
-msgstr "Wyłącz wygaszacza ekranu"
+msgstr "Wyłącz wykrywanie rendera"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCResumeDialogController.m:48 modules/gui/qt/qt.cpp:194
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:545
@@ -18555,9 +18296,8 @@ msgid "Continue"
 msgstr "Kontynuuj"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCResumeDialogController.m:51
-#, fuzzy
 msgid "Always continue media playback"
-msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
+msgstr "Zawsze kontynuuj odtwarzanie multimediów"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCResumeDialogController.m:62
 #: modules/gui/macosx/VLCResumeDialogController.m:94
@@ -18615,7 +18355,7 @@ msgstr "Wizualizacja"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:268
 msgid "Keep audio level between sessions"
-msgstr "Zachowaj poziom dźwięku pomiędzy sesjami"
+msgstr "Zachowaj poziom dźwięku między sesjami"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:269
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:429
@@ -18676,7 +18416,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:289
 msgid "Codecs / Muxers"
-msgstr "Kodeki / Muksery"
+msgstr "Kodeki/Multipleksery"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:291
 msgid "Post-Processing Quality"
@@ -18688,16 +18428,15 @@ msgstr "Zmień domyślne ustawienia aplikacji dla protokołów sieciowych"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:297
 msgid "Open network streams using the following protocols"
-msgstr "Otwórz strumienie sieciowe używając następujących protokołów"
+msgstr "Otwórz strumienie sieciowe, używając następujących protokołów"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:298
 msgid "Note that these are system-wide settings."
 msgstr "Zauważ, że są to ustawienia dla całego systemu."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:303
-#, fuzzy
 msgid "General settings"
-msgstr "Ogólne ustawienia dźwięku"
+msgstr "Ustawienia ogólne"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:305
 msgid "Interface style"
@@ -18716,33 +18455,29 @@ msgid "Continue playback"
 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:316
-#, fuzzy
 msgid "Playback behaviour"
-msgstr "Niepowodzenie odtwarzania"
+msgstr "Zachowanie odtwarzania"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:317
-#, fuzzy
 msgid "Enable notifications on playlist item change"
-msgstr "Włącz powiadomienia Growl (przy zmianie pozycji listy odtwarzania)"
+msgstr "Włącz powiadomienia przy zmianie pozycji listy odtwarzania"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:320
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:555
 msgid "Privacy / Network Interaction"
-msgstr "Interakcja prywatności / sieci"
+msgstr "Interakcja prywatności/sieci"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:322
 msgid "Automatically check for updates"
 msgstr "Automatyczne sprawdzaj aktualizacje"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:325
-#, fuzzy
 msgid "HTTP web interface"
-msgstr "Interfejs Qt"
+msgstr "interfejs internetowy HTTP"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:326
-#, fuzzy
 msgid "Enable HTTP web interface"
-msgstr "Interfejs używający skóry"
+msgstr "Włącz interfejs internetowy HTTP"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:330
 msgid "Default Encoding"
@@ -18750,7 +18485,7 @@ msgstr "Domyślne kodowanie"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:331
 msgid "Display Settings"
-msgstr "Wyświetl ustawienia"
+msgstr "Ustawienia wyświetlacza"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:333
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:301
@@ -18803,14 +18538,12 @@ msgid "Show video within the main window"
 msgstr "Wyświetlaj obraz w głównym oknie"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:353
-#, fuzzy
 msgid "Fullscreen settings"
-msgstr "Pełny ekran"
+msgstr "Ustawienia pełnego ekranu"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:354
-#, fuzzy
 msgid "Start in fullscreen"
-msgstr "Rozpoczynaj odtwarzanie obrazu w pełnym ekranie"
+msgstr "Rozpocznij w pełnym ekranie"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:355
 msgid "Black screens in Fullscreen mode"
@@ -18855,6 +18588,8 @@ msgstr "Preferencje"
 msgid ""
 "Media files cannot be resumed because keeping recent media items is disabled."
 msgstr ""
+"Pliki multimedialne nie mogą być wznowione, ponieważ zostało wyłączone "
+"zatrzymanie ostatnich pozycji multimedialnych."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:567
 msgid "Last check on: %@"
@@ -18900,7 +18635,7 @@ msgstr ""
 "Spowoduje to zresetowanie preferencji VLC media playera.\n"
 "\n"
 "Pamiętaj o tym, że VLC uruchomi się ponownie podczas tego procesu i Twoja "
-"bieżąca lista odtwarzania zostanie opróżniona i ewentualne odtwarzanie, "
+"bieżąca lista odtwarzania zostanie opróźniona i ewentualne odtwarzanie, "
 "strumieniowe lub transkodowanie zostanie natychmiast zatrzymane.\n"
 "\n"
 "Biblioteka mediów nie ulegnie zmianie.\n"
@@ -18911,8 +18646,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "This setting cannot be changed because the native fullscreen mode is enabled."
 msgstr ""
-"To ustawienie nie może być zmienione ponieważ uruchomiony jest domyślny tryb "
-"pełnego ekranu."
+"To ustawienie nie może być zmienione, ponieważ uruchomiony jest domyślny "
+"tryb pełnego ekranu."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:1155
 msgid "Choose the folder to save your video snapshots to."
@@ -18949,40 +18684,33 @@ msgid "This combination is already taken by \"%@\"."
 msgstr "To połączenie jest już zajęte przez \"%@\"."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:103
-#, fuzzy
 msgid "Toggle Play/Pause"
-msgstr "Odtwarzaj/Wstrzymaj"
+msgstr "Przełącz Odtwarzaj/Wstrzymaj"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:109
-#, fuzzy
 msgid "Toggle random order playback"
-msgstr "Przełącz losowe odtwarzanie listy odtwarzania"
+msgstr "Przełącz odtwarzanie losowej kolejności"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:114
-#, fuzzy
 msgid "Show Main Window"
-msgstr "Okno główne..."
+msgstr "Pokaż główne okno"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:115
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:406
-#, fuzzy
 msgid "Path/URL Action"
-msgstr "Opis adresu URL"
+msgstr "Akcja ścieżki/adresu URL"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:379
-#, fuzzy
 msgid "Nothing playing"
-msgstr "Teraz odtwarzane"
+msgstr "Nic nie jest odtwarzane"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:413
-#, fuzzy
 msgid "Select File In Finder"
-msgstr "Wybierz folder"
+msgstr "Wybierz plik w wyszukiwarce"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:415
-#, fuzzy
 msgid "Copy URL to clipboard"
-msgstr "Otwórz pozycję ze schowka (&L)"
+msgstr "Kopiuj adres URL do schowka"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCStringUtility.m:243
 msgid "Not Set"
@@ -19206,7 +18934,7 @@ msgstr "Klonowanie"
 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:232
 #: modules/video_splitter/clone.c:39 modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1307
 msgid "Number of clones"
-msgstr "Ilość klonów"
+msgstr "Liczba klonów"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:233
 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1258
@@ -19352,7 +19080,7 @@ msgstr "TB"
 
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:191
 msgid "Show Basic"
-msgstr "Pokaż Podstawowe"
+msgstr "Pokaż podstawowe"
 
 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1149
 msgid "Select a directory"
@@ -19398,7 +19126,7 @@ msgstr "   %s: %s"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:868
 msgid "[Display]"
-msgstr "[Ekran]"
+msgstr "[Wyświetlacz]"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:870
 msgid " h,H          Show/Hide help box"
@@ -19462,15 +19190,15 @@ msgstr " f           Przełącz pełny ekran"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:889
 msgid " c           Cycle through audio tracks"
-msgstr "c Przełącz pomiędzy ścieżkami dźwięku"
+msgstr " c           Przełącz między ścieżkami dźwięku"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:890
 msgid " v           Cycle through subtitles tracks"
-msgstr "v Przełącz pomiędzy ścieżkami napisów"
+msgstr " v           Przełącz między ścieżkami napisów"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:891
 msgid " b           Cycle through video tracks"
-msgstr "b Przełącz pomiędzy ścieżkami obrazu"
+msgstr " b           Przełącz między ścieżkami obrazu"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:892
 msgid " n, p          Next/Previous playlist item"
@@ -19496,7 +19224,7 @@ msgstr " a, z          Głośniej/Ciszej"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:898
 msgid " m           Mute"
-msgstr "m Wycisz"
+msgstr " m           Wycisz"
 
 #. xgettext: You can use ↑ and ↓ characters
 #: modules/gui/ncurses.c:900
@@ -19548,7 +19276,7 @@ msgstr " /           Szukaj pozycji"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:917
 msgid " ;           Look for the next item"
-msgstr "; Szukaj następnej pozycji"
+msgstr " ;           Szukaj następnej pozycji"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:918
 msgid " A           Add an entry"
@@ -19590,14 +19318,12 @@ msgid " <up>,<down>      Seek +/-5%%"
 msgstr " <góra>,<dół>      Szukaj +/-5%%"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:1055
-#, fuzzy
 msgid "[Repeat]"
-msgstr "[Powtórz] "
+msgstr "[Powtórz]"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:1056
-#, fuzzy
 msgid "[Random]"
-msgstr "[Losowo] "
+msgstr "[Losowo]"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:1057
 msgid "[Loop]"
@@ -19615,7 +19341,7 @@ msgstr " Pozycja : %s/%s"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:1104
 msgid " Volume  : Mute"
-msgstr "Głośność: Wycisz"
+msgstr " Głośność  : Wycisz"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:1105
 #, c-format
@@ -19624,12 +19350,12 @@ msgstr " Głośność  : %3ld%%"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:1105
 msgid " Volume  : ----"
-msgstr "Głośność : ----"
+msgstr " Głośność  : ----"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:1111
 #, c-format
 msgid " Title  : %<PRId64>/%d"
-msgstr " Tytuł  : %<PRId64>/%d"
+msgstr " Tytuł  : %<PRId64>/%d"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:1117
 #, c-format
@@ -19637,9 +19363,8 @@ msgid " Chapter : %<PRId64>/%d"
 msgstr " Rozdział : %<PRId64>/%d"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:1122
-#, fuzzy
 msgid " Source: <no current item>"
-msgstr " Źródło: <brak obecnej pozycji>"
+msgstr " Źródło: <no current item>"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:1124
 msgid " [ h for help ]"
@@ -19662,7 +19387,7 @@ msgstr "Shift+L"
 #: modules/gui/qt/components/controller.cpp:448
 msgid "Click to toggle between loop all, loop one and no loop"
 msgstr ""
-"Kliknij, aby przełączyć pomiędzy powtórką całości, jednego lub bez powtórki "
+"Kliknij, aby przełączyć między powtórką całości, jednego lub bez powtórki "
 "elementów"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.cpp:549
@@ -19675,10 +19400,9 @@ msgstr "Następny rozdział/tytuł"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.cpp:604
 msgid "Teletext Activation"
-msgstr "Aktywacja Telegazety"
+msgstr "Aktywacja telegazety"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.cpp:620
-#, fuzzy
 msgid "Toggle Transparency"
 msgstr "Przełącz przezroczystość"
 
@@ -19692,11 +19416,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
 msgid "Previous / Backward"
-msgstr "Poprzedni / Wstecz"
+msgstr "Poprzedni/Wstecz"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:108
 msgid "Next / Forward"
-msgstr "Następny / Naprzód"
+msgstr "Następny/Naprzód"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
 msgid "De-Fullscreen"
@@ -19726,7 +19450,7 @@ msgstr "Krok naprzód"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:112
 msgid "Loop / Repeat"
-msgstr "Pętla / Powtarzanie"
+msgstr "Pętla/Powtarzanie"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:113
 msgid "Open subtitles"
@@ -19747,14 +19471,14 @@ msgstr "Otwórz plik multimedialny"
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:117
 msgid "Previous media in the playlist, skip backward when held"
 msgstr ""
-"Poprzednia pozycja w liście odtwarzania, przejdź wstecz podczas "
-"przytrzymanego wciśnięcia"
+"Poprzednia pozycja na liście odtwarzania, przejdź wstecz podczas "
+"przytrzymania wciśnięcia"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
 msgid "Next media in the playlist, skip forward when held"
 msgstr ""
-"Następna pozycja w liście odtwarzania, przejdź do przodu podczas "
-"przytrzymanego wciśnięcia"
+"Następna pozycja na liście odtwarzania, przejdź do przodu podczas "
+"przytrzymania wciśnięcia"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:119
 msgid "Toggle the video in fullscreen"
@@ -19794,11 +19518,11 @@ msgstr "Przełącz tryby pętli i powtarzania"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:125
 msgid "Previous media in the playlist"
-msgstr "Poprzednia pozycja w liście odtwarzania"
+msgstr "Poprzednia pozycja na liście odtwarzania"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:125
 msgid "Next media in the playlist"
-msgstr "Następna pozycja w liście odtwarzania"
+msgstr "Następna pozycja na liście odtwarzania"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:126
 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:252
@@ -19846,13 +19570,12 @@ msgstr "Stosunek rozmiarów"
 
 #: modules/gui/qt/components/epg/EPGWidget.cpp:65
 msgid "No EPG Data Available"
-msgstr "Dane EPG nie są dostępne"
+msgstr "Brak dostępnych danych EPG"
 
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:362
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:373
-#, fuzzy
 msgid "Image Files"
-msgstr "Ściana obrazu"
+msgstr "Pliki obrazów"
 
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:364 modules/spu/logo.c:49
 msgid "Logo filenames"
@@ -19871,7 +19594,7 @@ msgid ""
 "Controls will automatically appear here."
 msgstr ""
 "Nie znaleziono instancji v4l2.\n"
-"Sprawdź czy urządzenie zostało otworzone z VLC i odgrywa.\n"
+"Sprawdź, czy urządzenie zostało otworzone z VLC i odgrywa.\n"
 "\n"
 "Kontrole automatycznie się tutaj pojawią."
 
@@ -19994,9 +19717,8 @@ msgstr ""
 "umalowania"
 
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1333
-#, fuzzy
 msgid "Adjust pitch"
-msgstr "Ustaw priorytet VLC"
+msgstr "Ustaw tonację"
 
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1367
 msgid "(Hastened)"
@@ -20031,12 +19753,12 @@ msgid ""
 "Information about what your media or stream is made of.\n"
 "Muxer, Audio and Video Codecs, Subtitles are shown."
 msgstr ""
-"Informacje z czego składa się Twój plik multimedialny lub strumień.\n"
-"Pokazywane są mukser, kodeki audio i wideo oraz napisy."
+"Informacje, z czego składa się Twój plik multimedialny lub strumień.\n"
+"Pokazywane są multipleksery, kodeki audio i wideo oraz napisy."
 
 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:548
 msgid "Current media / stream statistics"
-msgstr "Aktualne statystyki pliku multimedialnego / strumienia"
+msgstr "Aktualne statystyki pliku multimedialnego/strumienia"
 
 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:574
 msgid "Input/Read"
@@ -20160,11 +19882,11 @@ msgstr "Całkowity/Pozostały czas"
 
 #: modules/gui/qt/components/interface_widgets.cpp:885
 msgid "Click to toggle between total and remaining time"
-msgstr "Kliknij tutaj, aby przełączyć pomiędzy całkowitym i pozostałym czasem"
+msgstr "Kliknij tutaj, aby przełączyć między całkowitym i pozostałym czasem"
 
 #: modules/gui/qt/components/interface_widgets.cpp:891
 msgid "Click to toggle between elapsed and remaining time"
-msgstr "Kliknij tutaj, aby przełączyć pomiędzy upływającym i pozostałym czasem"
+msgstr "Kliknij tutaj, aby przełączyć między upływającym i pozostałym czasem"
 
 #: modules/gui/qt/components/interface_widgets.cpp:893
 msgid "Double click to jump to a chosen time position"
@@ -20273,7 +19995,7 @@ msgstr "Zmień widok listy odtwarzania"
 
 #: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:123
 msgid "Search the playlist"
-msgstr "Szukaj w liście odtwarzania"
+msgstr "Szukaj na liście odtwarzania"
 
 #: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:243
 msgid "My Computer"
@@ -20392,13 +20114,12 @@ msgid "Select File"
 msgstr "Wybierz plik"
 
 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1134
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select or double click an action to change the associated hotkey. Use delete "
 "key to remove hotkeys."
 msgstr ""
 "Wybierz lub dwukrotnie kliknij akcję, aby zmienić powiązany skrót "
-"klawiszowy. Użyj klawisza delete, aby usunąć skrót"
+"klawiszowy. Użyj klawisza Delete, aby usunąć skrót."
 
 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1141
 msgid "in"
@@ -20436,7 +20157,7 @@ msgid ""
 "Delete key to remove."
 msgstr ""
 "Kliknij podwójnie, aby zmienić.\n"
-"Przyciśnij delete, aby usunąć."
+"Przyciśnij Delete, aby usunąć."
 
 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1414
 msgid "Hotkey change"
@@ -20452,7 +20173,7 @@ msgstr "Przydziel"
 
 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1462
 msgid "Warning: this key or combination is already assigned to "
-msgstr "Ostrzeżenie: ten klawisz jest już przypisany do"
+msgstr "Ostrzeżenie: ten klawisz jest już przypisany do "
 
 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1474
 msgid "Warning: <b>%1</b> is already an application menu shortcut"
@@ -20460,7 +20181,7 @@ msgstr "Uwaga: <b>%1</b> jest już skrótem w menu aplikacji"
 
 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1497
 msgid "Key or combination: "
-msgstr "Klucz lub kombinacja:"
+msgstr "Klucz lub kombinacja: "
 
 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1506
 msgid "Key: "
@@ -20488,7 +20209,7 @@ msgid ""
 "individually in the advanced preferences."
 msgstr ""
 "Jeśli to pole jest puste, ustawione będą\n"
-"różne wartości dla DVD, VCD, i CDDA.\n"
+"różne wartości dla DVD, VCD i CDDA.\n"
 "Można również określić inną wartość lub indywidualnie \n"
 "ustawić ją w zaawansowanych preferencjach."
 
@@ -20578,11 +20299,12 @@ msgstr "Utwórz"
 
 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:627
 msgid "This muxer is not provided directly by VLC: It could be missing."
-msgstr "Ten mukser nie jest dostarczany przez VLC: może brakować."
+msgstr "Ten multiplekser nie jest dostarczany przez VLC: może brakować."
 
 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:634
 msgid "This muxer is missing. Using this profile will fail"
-msgstr "Tego muksera brakuje. Używanie tego profilu nie powiedzie się"
+msgstr ""
+"Brak tego multipleksera. Używanie tego profilu zakończy się niepowodzeniem"
 
 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:779
 msgid " Profile Name Missing"
@@ -20720,9 +20442,8 @@ msgid "Convert"
 msgstr "Konwertuj"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:58
-#, fuzzy
 msgid "Multiple files selected."
-msgstr "Brak wybranego pliku"
+msgstr "Wybrano wiele plików."
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:65 modules/stream_out/rtp.c:76
 msgid "Destination"
@@ -20737,18 +20458,16 @@ msgid "Browse"
 msgstr "Przeglądaj"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:86
-#, fuzzy
 msgid "Multiple Files Selected."
-msgstr "&Otwórz wiele plików..."
+msgstr "Wybrano wiele plików."
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:88
 msgid "Files will be placed in the same directory with the same name."
-msgstr ""
+msgstr "Pliki zostaną umieszczone w tym samym katalogu o tej samej nazwie."
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:91
-#, fuzzy
 msgid "Append '-converted' to filename"
-msgstr "Dołącz do pliku"
+msgstr "Dołącz '-converted' do nazwy pliku"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:99
 msgid "Settings"
@@ -20797,12 +20516,11 @@ msgstr "Ukryj przyszłe błędy"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:51
 msgid "Adjustments and Effects"
-msgstr "Dostosowanie i Efekty"
+msgstr "Dostosowanie i efekty"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:80
-#, fuzzy
 msgid "Stereo Widener"
-msgstr "Tryb stereo"
+msgstr "Rozszerzacz stereo"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:111
 msgid "Synchronization"
@@ -20818,9 +20536,8 @@ msgid "&Save"
 msgstr "Zapi&sz"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/external.cpp:219
-#, fuzzy
 msgid "Store the Password"
-msgstr "Hasło użytkownika uwierzytelniania RDP"
+msgstr "Zapisz hasło"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:58
 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:66
@@ -20906,7 +20623,7 @@ msgstr "Wystąpił błąd podczas sprawdzania aktualizacji..."
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:52
 msgid "Current Media Information"
-msgstr "Informacje pliku multimedialnego"
+msgstr "Bieżące Informacje o pliku multimedialnym"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:64
 msgid "&General"
@@ -20947,9 +20664,8 @@ msgid "Save log file as..."
 msgstr "Zapisz plik dziennika jako..."
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/messages.cpp:261
-#, fuzzy
 msgid "Texts/Logs (*.log *.txt);; All (*.*)"
-msgstr "Teksty / Protokoły (*.log *.txt);; Wszystkie (*.*)"
+msgstr "Teksty/Protokoły (*.log *.txt);;Wszystkie pliki (*.*)"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/messages.cpp:267
 msgid "Application"
@@ -21016,7 +20732,7 @@ msgstr "K&onwertuj"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/open.cpp:207
 msgid "C&onvert / Save"
-msgstr "K&onwertuj / Zapisz"
+msgstr "K&onwertuj/Zapisz"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/openurl.cpp:47
 msgid "Open URL"
@@ -21029,7 +20745,8 @@ msgstr "Podaj tutaj adres URL..."
 #: modules/gui/qt/dialogs/openurl.cpp:67
 msgid "Please enter the URL or path to the media you want to play."
 msgstr ""
-"pisz adres URL lub ścieżkę do plików multimedialnych, które chcesz odtworzyć."
+"Wpisz adres URL lub ścieżkę do plików multimedialnych, które chcesz "
+"odtworzyć."
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/openurl.cpp:71
 msgid ""
@@ -21090,8 +20807,8 @@ msgid ""
 "Service discoveries adds new sources to your playlist such as web radios, "
 "video websites, ..."
 msgstr ""
-"Wykrywania usług dodają nowe źródła do twojej listy odtwarzania, takie jak "
-"radia internetowe, witryny z filmami, ..."
+"Wykrywania usług dodają nowe źródła do Twojej listy odtwarzania, takie jak "
+"radia internetowe, witryny z filmami..."
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:393
 msgid "Retrieves extra info and art for playlist items"
@@ -21102,7 +20819,7 @@ msgid ""
 "Extensions brings various enhancements. Check descriptions for more details"
 msgstr ""
 "Rozszerzenia dodają różne ulepszenia. W celu zdobycia większej ilości "
-"informacji sprawdź ich opisy. "
+"informacji, sprawdź ich opisy."
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:417
 msgid "Only installed"
@@ -21162,7 +20879,7 @@ msgstr "Pokaż ustawienia"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/preferences.cpp:76
 msgid "Simple"
-msgstr "podstawowe"
+msgstr "Podstawowe"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/preferences.cpp:77
 msgid "Switch to simple preferences view"
@@ -21186,7 +20903,7 @@ msgstr "Pokaż tylko aktualne"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/preferences.cpp:169
 msgid "Only show modules related to current playback"
-msgstr "Tylko pokazuj moduły związane z obecnym odtwarzaniem"
+msgstr "Pokaż tylko moduły związane z obecnym odtwarzaniem"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/preferences.cpp:206
 msgid "Advanced Preferences"
@@ -21261,7 +20978,7 @@ msgstr "Duży przycisk"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:80
 msgid "Native Slider"
-msgstr "Rodzimy suwak"
+msgstr "Natywny suwak"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:94
 msgid "Main Toolbar"
@@ -21381,11 +21098,11 @@ msgstr "Wideo na życzenie (VOD)"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:81
 msgid "Hours / Minutes / Seconds:"
-msgstr "Godziny / Minuty / Sekundy:"
+msgstr "Godziny/Minuty/Sekundy:"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:83
 msgid "Day / Month / Year:"
-msgstr "Dzień / Miesiąc / Rok:"
+msgstr "Dzień/Miesiąc/Rok:"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:85
 msgid "Repeat:"
@@ -21479,11 +21196,11 @@ msgstr "Wszystkie pliki"
 #: modules/gui/qt/extensions_manager.cpp:191
 #: modules/gui/qt/util/qmenuview.cpp:70
 msgid "Empty"
-msgstr "Pusty"
+msgstr "Pusta"
 
 #: modules/gui/qt/extensions_manager.cpp:197
 msgid "Deactivate"
-msgstr "Deaktywuj"
+msgstr "Dezaktywuj"
 
 #: modules/gui/qt/main_interface.cpp:371
 msgid "Do you want to restart the playback where left off?"
@@ -21522,9 +21239,8 @@ msgid "Subti&tle"
 msgstr "&Napisy"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:339 modules/gui/qt/menus.cpp:1076
-#, fuzzy
 msgid "Tool&s"
-msgstr "N&arzędzia"
+msgstr "Na&rzędzia"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:342 modules/gui/qt/menus.cpp:1083
 msgid "V&iew"
@@ -21564,7 +21280,7 @@ msgstr "Otwó&rz ostatnie pliki"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:385
 msgid "Conve&rt / Save..."
-msgstr "Konwe&rtuj / Zapisz..."
+msgstr "Konwe&rtuj/Zapisz..."
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:387
 msgid "&Stream..."
@@ -21619,9 +21335,8 @@ msgid "Docked Playlist"
 msgstr "Dokuj listę odtwarzania"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:499
-#, fuzzy
 msgid "Always on &top"
-msgstr "Zawsze na wierzchu"
+msgstr "Zawsze na &wierzchu"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:507
 msgid "Mi&nimal Interface"
@@ -21652,9 +21367,8 @@ msgid "&Increase Volume"
 msgstr "Zw&iększ głośność"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:597
-#, fuzzy
 msgid "D&ecrease Volume"
-msgstr "Zmniejsz głośność"
+msgstr "&Zmniejsz głośność"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:600
 msgid "&Mute"
@@ -21670,7 +21384,7 @@ msgstr "Ścieżka dźwiękowa (&t)"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:622
 msgid "&Stereo Mode"
-msgstr "Tryb &Stereo"
+msgstr "Tryb &stereo"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:625
 msgid "&Visualizations"
@@ -21682,7 +21396,7 @@ msgstr "Dodaj plik z napi&sami..."
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:653
 msgid "Sub &Track"
-msgstr "Pod ścieżka (&t)"
+msgstr "Podścieżka (&t)"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:678
 msgid "Video &Track"
@@ -21813,18 +21527,16 @@ msgid "&Clear"
 msgstr "Wy&czyść"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1636
-#, fuzzy
 msgid "&Renderer"
-msgstr "Renderowanie tektu"
+msgstr "&Render"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1640
-#, fuzzy
 msgid "<Local>"
-msgstr "Wokal"
+msgstr "<Local>"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1653
 msgid "Scan"
-msgstr ""
+msgstr "Skanuj"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:81
 msgid "Show advanced preferences over simple ones"
@@ -21855,9 +21567,8 @@ msgid "Start VLC with only a systray icon"
 msgstr "Uruchom VLC tylko jako ikonę w zasobniku systemowym"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:92
-#, fuzzy
 msgid "VLC will start with just an icon in your taskbar."
-msgstr "VLC będzie startował tylko z ikoną na pasku zadań"
+msgstr "VLC będzie startować tylko z ikoną na pasku zadań."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:101
 msgid "Show playing item name in window title"
@@ -21881,7 +21592,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:110
 msgid "Windows opacity between 0.1 and 1"
-msgstr "Przezroczystość okien pomiędzy 0.1 i 1"
+msgstr "Przezroczystość okien między 0.1 i 1"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:111
 msgid ""
@@ -21889,13 +21600,13 @@ msgid ""
 "extended panel. This option only works with Windows and X11 with composite "
 "extensions."
 msgstr ""
-"Ustawia przezroczystość okien pomiędzy 0.1 i 1 dla głównego interfejsu, "
-"listy odtwarzania i rozszerzonego panelu. Ta opcja działa tylko w systemie "
-"Windows i X11 z rozszerzeniami Composite."
+"Ustawia przezroczystość okien między 0.1 i 1 dla głównego interfejsu, listy "
+"odtwarzania i rozszerzonego panelu. Ta opcja działa tylko w systemie Windows "
+"i X11 z rozszerzeniami Composite."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:116
 msgid "Fullscreen controller opacity between 0.1 and 1"
-msgstr "Przezroczystość kontrolera pełnoekranowego pomiędzy 0.1 i 1"
+msgstr "Przezroczystość kontrolera pełnoekranowego między 0.1 i 1"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:117
 msgid ""
@@ -21903,7 +21614,7 @@ msgid ""
 "playlist and extended panel. This option only works with Windows and X11 "
 "with composite extensions."
 msgstr ""
-"Ustawia przezroczystość kontrolera pełnoekranowego pomiędzy 0.1 i 1 dla "
+"Ustawia przezroczystość kontrolera pełnoekranowego między 0.1 i 1 dla "
 "głównego interfejsu, listy odtwarzania i rozszerzonego panelu. Ta opcja "
 "działa tylko w systemie Windows i X11 z rozszerzeniami Composite."
 
@@ -21925,7 +21636,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:128
 msgid "Number of days between two update checks"
-msgstr "Liczba dni pomiędzy dwoma sprawdzeń aktualizacji"
+msgstr "Liczba dni między dwoma sprawdzeń aktualizacji"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:130
 msgid "Ask for network policy at start"
@@ -21940,20 +21651,17 @@ msgid "List of words separated by | to filter"
 msgstr "Lista filtrowanych słów dzielonych |"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Regular expression used to filter the recent items played in the player."
 msgstr ""
 "Regularne wyrażenie używane do filtrowania ostatnich pozycji odtwarzanych w "
-"odtwarzaczu"
+"odtwarzaczu."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:138
-#, fuzzy
 msgid "Define the colors of the volume slider"
 msgstr "Zmień kolory suwaka głośności"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Define the colors of the volume slider\n"
 "By specifying the 12 numbers separated by a ';'\n"
@@ -21966,7 +21674,6 @@ msgstr ""
 "Alternatywą może być '30;30;50;40;40;100;50;50;160;150;150;255'"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:144
-#, fuzzy
 msgid "Selection of the starting mode and look"
 msgstr "Wybór trybu startowania i wyglądu"
 
@@ -21996,20 +21703,18 @@ msgid "Define which screen fullscreen goes"
 msgstr "Określ ekran trybu pełnoekranowego"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:155
-#, fuzzy
 msgid "Screennumber of fullscreen, instead of same screen where interface is."
 msgstr ""
 "Numer ekranu trybu pełnoekranowego, zamiast tego samego ekranu, na którym "
-"znajduje się interfejs"
+"znajduje się interfejs."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:158
 msgid "Load extensions on startup"
 msgstr "Załaduj rozszerzenia przy starcie"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:159
-#, fuzzy
 msgid "Automatically load the extensions module on startup."
-msgstr "Automatycznie ładuj moduły rozszerzeń przy starcie"
+msgstr "Automatycznie ładuj moduły rozszerzeń przy starcie."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:162
 msgid "Start in minimal view (without menus)"
@@ -22017,25 +21722,23 @@ msgstr "Startuj z minimalnym wyglądem (bez pasków menu)"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:164
 msgid "Display background cone or art"
-msgstr "Wyświetl stożka tła lub okładkę"
+msgstr "Wyświetl stożek tła lub okładkę"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:165
 msgid ""
 "Display background cone or current album art when not playing. Can be "
 "disabled to prevent burning screen."
 msgstr ""
-"Wyświetl stożka tła lub aktualną okładkę albumu, gdy nie odtwarza. Może być "
+"Wyświetl stożek tła lub aktualną okładkę albumu, gdy nie odtwarza. Może być "
 "wyłączone, aby uniemożliwić wypalenie w ekran."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:168
-#, fuzzy
 msgid "Expanding background cone or art"
-msgstr "Rozszerzanie tła stożka lub okładki."
+msgstr "Rozszerzanie stożka tła lub okładki"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:169
-#, fuzzy
 msgid "Background art fits window's size."
-msgstr "Okładka tła dopasuje do rozmiaru okna"
+msgstr "Okładka tła dopasuje do rozmiaru okna."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:171
 msgid "Ignore keyboard volume buttons."
@@ -22051,20 +21754,20 @@ msgstr ""
 "Jeśli ta opcja jest włączona, klawisze głośności klawiatury (głośniej, "
 "ciszej i wyciszenie) zmieniają głośność systemu. Jeśli ta opcja jest "
 "wyłączona, klawisze głośności klawiatury (głośniej, ciszej i wyciszenie) "
-"zmieniają głośność w VLC, jeśli jest aktywny a jeśli jest w tle, to głośność "
-"systemu."
+"zmieniają głośność w VLC, jeśli jest aktywny, a jeśli jest w tle, to "
+"głośność systemu."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:188
-#, fuzzy
 msgid "When to raise the interface"
-msgstr "Ustawienia głównego interfejsu"
+msgstr "Kiedy wznieść interfejs"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:189
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This option allows the interface to be raised automatically when a video/"
 "audio playback starts, or never."
-msgstr "Ta opcja umożliwia interfejsu na zmianę swojej ikony na różne okazje."
+msgstr ""
+"Ta opcja automatycznie wznosi interfejs podczas uruchomienia odtwarzania "
+"wideo/audio, albo nigdy."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:192
 msgid "Fullscreen controller mouse sensitivity"
@@ -22104,14 +21807,12 @@ msgid "Skin files |*.vlt;*.wsz;*.xml"
 msgstr "Pliki skór |*.vlt;*.wsz;*.xml"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:215
-#, fuzzy
 msgid "Playlist Files |"
-msgstr "Pliki listy odtwarzania|"
+msgstr "Pliki listy odtwarzania |"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:215
-#, fuzzy
 msgid "|All Files |*"
-msgstr "Wszystkie pliki"
+msgstr "|Wszystkie pliki |*"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:216
 msgid "Open playlist"
@@ -22122,10 +21823,9 @@ msgid "Save playlist"
 msgstr "Zapisz listę odtwarzania"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:224
-#, fuzzy
 msgid "XSPF playlist |*.xspf|M3U file |*.m3u|HTML playlist |*.html"
 msgstr ""
-"Lista odtwarzania XSPF |*.xspf|plik M3U|*.m3u|Lista odtwarzania HTML|*.html"
+"Lista odtwarzania XSPF |*.xspf|Plik M3U |*.m3u|Lista odtwarzania HTML |*.html"
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:484
 msgid "Skin to use"
@@ -22194,9 +21894,8 @@ msgid "Select skin"
 msgstr "Wybierz skórę"
 
 #: modules/gui/skins2/src/theme_repository.cpp:116
-#, fuzzy
 msgid "Open skin..."
-msgstr "Otwórz skórę ..."
+msgstr "Otwórz skórę..."
 
 #: modules/hw/d3d11/d3d11_filters.c:87 modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:68
 #: modules/video_filter/adjust.c:61
@@ -22220,7 +21919,7 @@ msgstr "Kontrast obrazu (0-2)"
 #: modules/hw/d3d11/d3d11_filters.c:92 modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:73
 #: modules/video_filter/adjust.c:66
 msgid "Set the image contrast, between 0 and 2. Defaults to 1."
-msgstr "Ustawia kontrast obrazu, pomiędzy 0 i 2. Domyślny to 1."
+msgstr "Ustawia kontrast obrazu między 0 i 2. Domyślny to 1."
 
 #: modules/hw/d3d11/d3d11_filters.c:93 modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:74
 msgid "Image hue (0-360)"
@@ -22228,7 +21927,7 @@ msgstr "Barwa obrazu (0-2)"
 
 #: modules/hw/d3d11/d3d11_filters.c:94 modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:75
 msgid "Set the image hue, between 0 and 360. Defaults to 0."
-msgstr "Ustawia barwę obrazu, pomiędzy 0 i 360. Domyślna to 0."
+msgstr "Ustawia barwę obrazu między 0 i 360. Domyślna to 0."
 
 #: modules/hw/d3d11/d3d11_filters.c:95 modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:76
 #: modules/video_filter/adjust.c:69
@@ -22238,7 +21937,7 @@ msgstr "Nasycenie obrazu (0-3)"
 #: modules/hw/d3d11/d3d11_filters.c:96 modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:77
 #: modules/video_filter/adjust.c:70
 msgid "Set the image saturation, between 0 and 3. Defaults to 1."
-msgstr "Ustawia nasycenie obrazu, pomiędzy 0 i 3. Domyślne to 1."
+msgstr "Ustawia nasycenie obrazu między 0 i 3. Domyślne to 1."
 
 #: modules/hw/d3d11/d3d11_filters.c:97 modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:78
 #: modules/video_filter/adjust.c:71
@@ -22248,7 +21947,7 @@ msgstr "Jasność obrazu (0-2)"
 #: modules/hw/d3d11/d3d11_filters.c:98 modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:79
 #: modules/video_filter/adjust.c:72
 msgid "Set the image brightness, between 0 and 2. Defaults to 1."
-msgstr "Ustawia jasność obrazu, pomiędzy 0 i 2. Domyślna to 1."
+msgstr "Ustawia jasność obrazu między 0 i 2. Domyślna to 1."
 
 #: modules/hw/d3d11/d3d11_filters.c:99 modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:80
 #: modules/video_filter/adjust.c:73
@@ -22258,17 +21957,15 @@ msgstr "Gamma obrazu (0-2)"
 #: modules/hw/d3d11/d3d11_filters.c:100 modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:81
 #: modules/video_filter/adjust.c:74
 msgid "Set the image gamma, between 0.01 and 10. Defaults to 1."
-msgstr "Ustawia gammę obrazu, pomiędzy 0.01 i 10. Domyślna to 1."
+msgstr "Ustawia gammę obrazu między 0.01 i 10. Domyślna to 1."
 
 #: modules/hw/d3d11/d3d11_filters.c:613
-#, fuzzy
 msgid "Direct3D11 filter"
-msgstr "Przyspieszenie obrazu DirectX (DXVA) 2.0"
+msgstr "Filtr Direct3D11"
 
 #: modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:429
-#, fuzzy
 msgid "Direct3D9 adjust filter"
-msgstr "VDPAU - konfiguracja filtra wideo"
+msgstr "Direct3D9 - konfiguracja filtra"
 
 #: modules/hw/mmal/codec.c:51
 msgid "Decode frames directly into RPI VideoCore instead of host memory."
@@ -22291,59 +21988,55 @@ msgid "MMAL-based decoder plugin for Raspberry Pi"
 msgstr "Wtyczka dekodera oparta na MMAL dla Raspberry Pi"
 
 #: modules/hw/mmal/deinterlace.c:45
-#, fuzzy
 msgid "Use QPUs for advanced HD deinterlacing."
-msgstr "Włączanie lub wyłączanie usuwania przeplotu"
+msgstr "Używaj QPU dla zaawansowanego usuwania przeplotu w HD."
 
 #: modules/hw/mmal/deinterlace.c:46
 msgid ""
 "Make use of the QPUs to allow higher quality deinterlacing of HD content."
-msgstr ""
+msgstr "Używaj QPU, aby osiągnąć wyższą jakość usuwania przeplotu treści HD."
 
 #: modules/hw/mmal/deinterlace.c:52
-#, fuzzy
 msgid "MMAL deinterlace"
-msgstr "Usuwanie przeplotu"
+msgstr "Usuwanie przeplotu MMAL"
 
 #: modules/hw/mmal/deinterlace.c:53
-#, fuzzy
 msgid "MMAL-based deinterlace filter plugin"
-msgstr "Filtr anty-przeplotowy VDPAU"
+msgstr "Wtyczka filtra usuwania przeplotu, oparta na MMAL"
 
 #: modules/hw/mmal/vout.c:50
 msgid "VideoCore layer where the video is displayed."
-msgstr "Warstwa VideoCore gdzie zostanie wyświetlony obraz."
+msgstr "Warstwa VideoCore, gdzie zostanie wyświetlony obraz."
 
 #: modules/hw/mmal/vout.c:51
 msgid ""
 "VideoCore layer where the video is displayed. Subpictures are displayed "
 "directly above and a black background directly below."
 msgstr ""
-"Warstwa VideoCore gdzie zostanie wyświetlony obraz. Podobrazy wyświetlane są "
-"bezpośrednio powyżej a czarne tło bezpośrednio poniżej."
+"Warstwa VideoCore, gdzie zostanie wyświetlony obraz. Podobrazy wyświetlane "
+"są bezpośrednio powyżej, a czarne tło bezpośrednio poniżej."
 
 #: modules/hw/mmal/vout.c:54
 msgid "Blank screen below video."
-msgstr ""
+msgstr "Pusty ekran poniżej wideo."
 
 #: modules/hw/mmal/vout.c:55
 msgid "Render blank screen below video. Increases VideoCore load."
-msgstr ""
+msgstr "Renderuj pusty ekran poniżej wideo. Zwiększa obciążenie VideoCore."
 
 #: modules/hw/mmal/vout.c:59 modules/hw/mmal/vout.c:60
 msgid "Adjust HDMI refresh rate to the video."
 msgstr "Dostosuj częstotliwość odświeżania HDMI dla wideo."
 
 #: modules/hw/mmal/vout.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Force interlaced video mode."
-msgstr "Wymuś metodę przeplotową"
+msgstr "Wymuś tryb obrazu z przeplotem."
 
 #: modules/hw/mmal/vout.c:64
 msgid ""
 "Force the HDMI output into an interlaced video mode for interlaced video "
 "content."
-msgstr ""
+msgstr "Wymuś wyjście HDMI w tryb z przeplotem dla treści obrazu z przeplotem."
 
 #: modules/hw/mmal/vout.c:75
 msgid "MMAL vout"
@@ -22354,14 +22047,12 @@ msgid "MMAL-based vout plugin for Raspberry Pi"
 msgstr "Wtyczka vout oparta na MMAL dla Raspberry Pi"
 
 #: modules/hw/vaapi/filters.c:1187
-#, fuzzy
 msgid "VAAPI filters"
-msgstr "Filtr obrazu"
+msgstr "Filtry VAAPI"
 
 #: modules/hw/vaapi/filters.c:1188
-#, fuzzy
 msgid "Video Accelerated API filters"
-msgstr "Przyspieszenie obrazu DirectX (DXVA) 2.0"
+msgstr "Filtry przyspieszenia obrazu API"
 
 #: modules/hw/vdpau/adjust.c:187
 msgid "VDPAU adjust video filter"
@@ -22424,164 +22115,148 @@ msgid "VDPAU sharpen video filter"
 msgstr "VDPAU - filtr wyostrzania wideo"
 
 #: modules/keystore/file.c:54
-#, fuzzy
 msgid "File keystore (plaintext)"
-msgstr "Preferowana lista pakietowców"
+msgstr "Plik magazynu kluczy (zwykły tekst)"
 
 #: modules/keystore/file.c:55
-#, fuzzy
 msgid "Secrets are stored on a file without any encryption"
-msgstr "Korzystaj z pamięci współdzielonej"
+msgstr "Sekrety będą przechowywane w pliku bez żadnego zaszyfrowania"
 
 #: modules/keystore/file.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Crypt keystore"
-msgstr "Usuń zaznaczone"
+msgstr "Zaszyfruj magazyn kluczy"
 
 #: modules/keystore/file.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Secrets are stored encrypted on a file"
-msgstr "Korzystaj z pamięci współdzielonej"
+msgstr "Sekrety będą przechowywane w zaszyfrowanym pliku"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:40
-#, fuzzy
 msgid "No"
-msgstr "Nie (&n)"
+msgstr "Nie"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:40
 msgid "Any"
-msgstr ""
+msgstr "Każdy"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:46
-#, fuzzy
 msgid "System default"
-msgstr "Domyślny systemowy"
+msgstr "Domyślny system"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:47
 msgid "After first unlock"
-msgstr ""
+msgstr "Po pierwszym odblokowaniu"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:48
 msgid "After first unlock, on this device only"
-msgstr ""
+msgstr "Po pierwszym odblokowaniu, tylko na tym urządzeniu"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:50
 msgid "When passcode set, on this device only"
-msgstr ""
+msgstr "Po ustawieniu hasła, tylko na tym urządzeniu"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:51
-#, fuzzy
 msgid "Always, on this device only"
-msgstr "Zawsze na wierzchu"
+msgstr "Zawsze, tylko na tym urządzeniu"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:52
 msgid "When unlocked"
-msgstr ""
+msgstr "Po odblokowaniu"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:53
 msgid "When unlocked, on this device only"
-msgstr ""
+msgstr "Po odblokowaniu, tylko na tym urządzeniu"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:56
-#, fuzzy
 msgid "Synchronize stored items"
-msgstr "Synchronizuj górę i dół"
+msgstr "Synchronizuj przechowywane elementy"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:57
 msgid ""
 "Synchronizes stored items via iCloud Keychain if enabled in the user domain."
 msgstr ""
+"Synchronizuje przechowywane pozycje za pomocą pęku kluczy iCloud, jeśli jest "
+"to włączone w domenie użytkownika."
 
 #: modules/keystore/keychain.m:59
 msgid "Accessibility type for all future passwords saved to the Keychain"
 msgstr ""
+"Typ dostępności dla wszystkich przyszłych haseł zapisanych w pęku kluczy"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:61
 msgid "Keychain access group"
-msgstr ""
+msgstr "Grupa dostępu do pęku kluczy"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:62
 msgid "Keychain access group as defined by the app entitlements."
-msgstr ""
+msgstr "Grupa dostępu do pęku kluczy określona przez uprawnienia aplikacji."
 
 #: modules/keystore/keychain.m:108
 msgid "Keychain keystore"
-msgstr ""
+msgstr "Magazyn pęku kluczy"
 
 #: modules/keystore/keychain.m:109
-#, fuzzy
 msgid "Keystore for iOS, Mac OS X and tvOS"
-msgstr "TLS wsparcie dla OS X & iOS"
+msgstr "Magazyn kluczy dla systemów iOS, Mac OS X i tvOS"
 
 #: modules/keystore/kwallet.c:48
 msgid "KWallet keystore"
-msgstr ""
+msgstr "Magazyn kluczy KWallet"
 
 #: modules/keystore/kwallet.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Secrets are stored via KWallet"
-msgstr "Korzystaj z pamięci współdzielonej"
+msgstr "Sekrety będą przechowywane za pomocą KWallet"
 
 #: modules/keystore/memory.c:41
-#, fuzzy
 msgid "Memory keystore"
-msgstr "Usuń zaznaczone"
+msgstr "Magazyn kluczy w pamięci"
 
 #: modules/keystore/memory.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Secrets are stored in memory"
-msgstr "Korzystaj z pamięci współdzielonej"
+msgstr "Sekrety będą przechowywane w pamięci"
 
 #: modules/keystore/secret.c:39
 msgid "libsecret keystore"
-msgstr ""
+msgstr "Magazyn kluczy biblioteki libsecret"
 
 #: modules/keystore/secret.c:40
-#, fuzzy
 msgid "Secrets are stored via libsecret"
-msgstr "Korzystaj z pamięci współdzielonej"
+msgstr "Sekrety będą przechowywane za pomocą biblioteki libsecret"
 
 #: modules/logger/android.c:85
-#, fuzzy
 msgid "Android log"
-msgstr "Dodaj logo"
+msgstr "Dziennik systemu Android"
 
 #: modules/logger/android.c:86
 msgid "Android log using logcat"
-msgstr ""
+msgstr "Dziennik systemu Android za pomocą logcat"
 
 #: modules/logger/console.c:114
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Tryb cichy"
 
 #: modules/logger/console.c:115
-#, fuzzy
 msgid "Turn off all messages on the console."
-msgstr "Protokołuj wszystkie komunikaty VLC do pliku tekstowego."
+msgstr "Wyłącz wszystkie komunikaty na konsoli."
 
 #: modules/logger/console.c:118
-#, fuzzy
 msgid "Console log"
-msgstr "Konsola"
+msgstr "Dziennik konsoli"
 
 #: modules/logger/console.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Console logger"
-msgstr "Konsola"
+msgstr "Rejestrator konsoli"
 
 #: modules/logger/file.c:193
 msgid "HTML"
-msgstr ""
+msgstr "HTML"
 
 #: modules/logger/file.c:203
-#, fuzzy
 msgid "Info"
-msgstr "Więcej informacji"
+msgstr "Informacje"
 
 #: modules/logger/file.c:203
-#, fuzzy
 msgid "Debug"
-msgstr "debug"
+msgstr "Debug"
 
 #: modules/logger/file.c:205
 msgid "Log to file"
@@ -22612,75 +22287,68 @@ msgid "Verbosity"
 msgstr "Szczegółowość"
 
 #: modules/logger/file.c:215
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the logging verbosity or default to use the same verbosity given by --"
 "verbose."
 msgstr ""
-"Wybierz używany poziom szczegółowości w dzienniku lub wprowadź wartość -1, "
-"aby korzystać z tego samego poziomu, określonego w --verbose."
+"Wybierz szczegółowość zapisów w dzienniku lub domyślnie używaj tej samej "
+"szczegółowości ustawionej przez --verbose."
 
 #: modules/logger/file.c:219
-#, fuzzy
 msgid "Logger"
-msgstr "Protokołowanie"
+msgstr "Rejestrator"
 
 #: modules/logger/file.c:220
-#, fuzzy
 msgid "File logger"
-msgstr "Protokołowanie pliku"
+msgstr "Rejestrator plików"
 
 #: modules/logger/journal.c:77
 msgid "Journal"
-msgstr ""
+msgstr "Dziennik"
 
 #: modules/logger/journal.c:78
 msgid "SystemD journal logger"
-msgstr ""
+msgstr "Rejestrator dziennika SystemD"
 
 #: modules/logger/syslog.c:138
 msgid "System log (syslog)"
-msgstr ""
+msgstr "Dziennik systemu (syslog)"
 
 #: modules/logger/syslog.c:139
 msgid "Emit log messages through the POSIX system log."
-msgstr ""
+msgstr "Emituj komunikaty dziennika za pomocą dziennika systemu POSIX."
 
 #: modules/logger/syslog.c:141
-#, fuzzy
 msgid "Debug messages"
-msgstr "Maska debugu"
+msgstr "Komunikaty debugowania"
 
 #: modules/logger/syslog.c:142
 msgid "Include debug messages in system log."
-msgstr ""
+msgstr "Dołącz komunikaty debugowania w dzienniku systemowym."
 
 #: modules/logger/syslog.c:144
 msgid "Identity"
-msgstr ""
+msgstr "Tożsamość"
 
 #: modules/logger/syslog.c:145
 msgid "Process identity in system log."
-msgstr ""
+msgstr "Identyfikacja procesu w dzienniku systemowym."
 
 #: modules/logger/syslog.c:147
-#, fuzzy
 msgid "Facility"
-msgstr "Umiejętność"
+msgstr "Funkcja"
 
 #: modules/logger/syslog.c:148
-#, fuzzy
 msgid "System logging facility."
-msgstr "Usługa syslog"
+msgstr "Funkcja protokołowania do systemu."
 
 #: modules/logger/syslog.c:151
-#, fuzzy
 msgid "syslog"
-msgstr "Protokołuj w dzienniku syslog"
+msgstr "syslog"
 
 #: modules/logger/syslog.c:152
 msgid "System logger (syslog)"
-msgstr ""
+msgstr "Rejestrator systemu (syslog)"
 
 #: modules/lua/extension.c:1185
 msgid "Extension not responding!"
@@ -22799,7 +22467,7 @@ msgstr "Lua Telnet"
 
 #: modules/lua/vlc.c:135
 msgid "Lua Meta Fetcher"
-msgstr "Moduł pobierania metadanych Lua"
+msgstr "Pobieranie metadanych w Lua"
 
 #: modules/lua/vlc.c:136
 msgid "Fetch meta data using lua scripts"
@@ -22911,7 +22579,7 @@ msgstr "Industrial"
 
 #: modules/meta_engine/ID3Genres.h:53
 msgid "Alternative"
-msgstr "Alternative"
+msgstr "Alternatywna"
 
 #: modules/meta_engine/ID3Genres.h:55
 msgid "Death Metal"
@@ -23099,7 +22767,7 @@ msgstr "Lo-Fi"
 
 #: modules/meta_engine/ID3Genres.h:105
 msgid "Tribal"
-msgstr "Muzyka Plemion"
+msgstr "Plemienna"
 
 #: modules/meta_engine/ID3Genres.h:106
 msgid "Acid Punk"
@@ -23419,11 +23087,11 @@ msgstr "Wyszukiwacz dodatków w poszczególnych archiwach .vlp"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:115
 msgid "The username of your last.fm account"
-msgstr "Nazwa użytkownika Twojego konta last.fm"
+msgstr "Nazwa użytkownika Twojego konta Last.fm"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:117
 msgid "The password of your last.fm account"
-msgstr "Hasło Twojego konta last.fm"
+msgstr "Hasło Twojego konta Last.fm"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:118
 msgid "Scrobbler URL"
@@ -23439,23 +23107,23 @@ msgstr "Audioscrobbler"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:132
 msgid "Submission of played songs to last.fm"
-msgstr "Przekaż odtwarzane utwory do last.fm"
+msgstr "Przekaż odtwarzane utwory do Last.fm"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:566
 msgid "last.fm: Authentication failed"
-msgstr "last.fm: Uwierzytelnienie nie powiodło się"
+msgstr "Last.fm: Uwierzytelnienie nie powiodło się"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:567
 msgid ""
 "last.fm username or password is incorrect. Please verify your settings and "
 "relaunch VLC."
 msgstr ""
-"Nazwa użytkownika lub hasło last.fm jest nieprawidłowe. Proszę sprawdź "
+"Nazwa użytkownika lub hasło Last.fm jest nieprawidłowe. Proszę sprawdź "
 "ustawienia i ponownie uruchom VLC."
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:714
 msgid "Last.fm username not set"
-msgstr "Nie podano nazwy użytkownika last.fm"
+msgstr "Nie podano nazwy użytkownika Last.fm"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:715
 msgid ""
@@ -23476,33 +23144,22 @@ msgid "Track fingerprinter (based on Acoustid)"
 msgstr "Tworzenie odcisku palca utworu (na podstawie Acoustid)"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:477
-#, fuzzy
 msgid ""
 "However, the security certificate presented by the server is unknown and "
 "could not be authenticated by any trusted Certificate Authority."
 msgstr ""
-"Próbujesz uzyskać dostęp do %s. Jednak certyfikat bezpieczeństwa "
-"przedstawiony przez serwera jest nie znany i nie może być uwierzytelniony "
-"przez żadnego zaufanego z urzędu certyfikacji. Ten problem może być "
-"spowodowany przez błąd w konfiguracji lub próbę naruszenia bezpieczeństwa "
-"lub prywatności.\n"
-"\n"
-"W razie wątpliwości, przerwij teraz.\n"
+"Certyfikat bezpieczeństwa przedstawiony przez serwer jest nieznany i nie "
+"może być uwierzytelniony przez żaden zaufany urząd certyfikacji."
 
 #: modules/misc/gnutls.c:483
-#, fuzzy
 msgid ""
 "However, the security certificate presented by the server changed since the "
 "previous visit and was not authenticated by any trusted Certificate "
 "Authority."
 msgstr ""
-"Próbujesz uzyskać dostęp do %s. Jednak certyfikat bezpieczeństwa "
-"przedstawiony przez serwera zmienił się od poprzedniej wizyty i nie został "
-"uwierzytelniony przez żadnego zaufanego z urzędu certyfikacji. Ten problem "
-"może być spowodowany przez błąd w konfiguracji lub próbę naruszenia "
-"bezpieczeństwa lub prywatności.\n"
-"\n"
-"W razie wątpliwości, przerwij teraz.\n"
+"Certyfikat bezpieczeństwa przedstawiony przez serwer zmienił się od "
+"poprzedniej wizyty i nie został uwierzytelniony przez żaden zaufany urząd "
+"certyfikacji."
 
 #: modules/misc/gnutls.c:494 modules/misc/gnutls.c:515
 #: modules/misc/securetransport.c:338
@@ -23527,10 +23184,15 @@ msgid ""
 "\n"
 "If in doubt, abort now.\n"
 msgstr ""
+"Próbujesz uzyskać dostęp do %s. %s\n"
+"Ten problem może wynikać z próby naruszenia bezpieczeństwa lub prywatności "
+"albo z błędu w konfiguracji.\n"
+"\n"
+" W razie wątpliwości, przerwij teraz.\n"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:515
 msgid "Accept 24 hours"
-msgstr "Zaakceptuj 24 godziny"
+msgstr "Zaakceptuj na 24 godziny"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:515
 msgid "Accept permanently"
@@ -23550,26 +23212,28 @@ msgstr ""
 "W razie wątpliwości, przerwij teraz.\n"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:748
-#, fuzzy
 msgid "Use system trust database"
-msgstr "Pożądana liczba klatek dla przechwytywania."
+msgstr "Używaj zaufanej bazy danych systemu"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:750
 msgid ""
 "Trust the root certificates of Certificate Authorities stored in the "
 "operating system trust database to authenticate TLS sessions."
 msgstr ""
+"Zaufaj głównym certyfikatom urzędów certyfikacji, przechowywanych w zaufanej "
+"bazie danych systemu operacyjnego, aby uwierzytelnić sesje TLS."
 
 #: modules/misc/gnutls.c:753
-#, fuzzy
 msgid "Trust directory"
-msgstr "Katalog Timeshiftu"
+msgstr "Zaufany katalog"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:755
 msgid ""
 "Trust the root certificates of Certificate Authorities stored in the "
 "specified directory to authenticate TLS sessions."
 msgstr ""
+"Zaufaj głównym certyfikatom urzędów certyfikacji, przechowywanych w "
+"określonym katalogu, aby uwierzytelnić sesje TLS."
 
 #: modules/misc/gnutls.c:758
 msgid "TLS cipher priorities"
@@ -23613,14 +23277,12 @@ msgid "Playing some media."
 msgstr "Odtwarzanie kilka plików multimedialnych."
 
 #: modules/misc/inhibit/dbus.c:232
-#, fuzzy
 msgid "D-Bus screensaver"
-msgstr "Wygaszacz ekranu XDG"
+msgstr "Wygaszacz ekranu D-Bus"
 
 #: modules/misc/inhibit/dbus.c:233
-#, fuzzy
 msgid "D-Bus screen saver inhibition"
-msgstr "Blokowanie wygaszacza ekranu XDG"
+msgstr "Blokada wygaszacza ekranu D-Bus"
 
 #: modules/misc/inhibit/xdg.c:37
 msgid "XDG-screensaver"
@@ -23640,19 +23302,19 @@ msgstr "Protokołowanie pliku"
 
 #: modules/misc/playlist/export.c:51
 msgid "M3U playlist export"
-msgstr "Eksport listy odtwarzania w formacie M3U"
+msgstr "Eksportuj listę odtwarzania M3U"
 
 #: modules/misc/playlist/export.c:57
 msgid "M3U8 playlist export"
-msgstr "Eksport listy odtwarzania w formacie M3U8"
+msgstr "Eksportuj listę odtwarzania M3U8"
 
 #: modules/misc/playlist/export.c:63
 msgid "XSPF playlist export"
-msgstr "Eksport listy odtwarzania w formacie XSPF"
+msgstr "Eksportuj listę odtwarzania XSPF"
 
 #: modules/misc/playlist/export.c:69
 msgid "HTML playlist export"
-msgstr "Eksport listy odtwarzania w formacie HTML"
+msgstr "Eksportuj listę odtwarzania HTML"
 
 #: modules/misc/rtsp.c:63
 msgid "Maximum number of connections"
@@ -23697,11 +23359,11 @@ msgstr "Przestarzały serwer RTSP VoD"
 
 #: modules/misc/securetransport.c:55
 msgid "TLS support for OS X and iOS"
-msgstr "TLS wsparcie dla OS X & iOS"
+msgstr "Obsługa TLS dla OS X i iOS"
 
 #: modules/misc/securetransport.c:68
 msgid "TLS server support for OS X"
-msgstr "TLS serwer, wsparcie dla OS X"
+msgstr "Obsługa serwera TLS dla OS X"
 
 #: modules/misc/securetransport.c:330
 #, c-format
@@ -23714,7 +23376,7 @@ msgid ""
 "If in doubt, abort now.\n"
 msgstr ""
 "Próbujesz uzyskać dostęp do %s. Jednak certyfikat bezpieczeństwa "
-"przedstawiony przez serwera jest nie znany i nie może być uwierzytelniony "
+"przedstawiony przez serwer jest nieznany i nie może być uwierzytelniony "
 "przez żadnego zaufanego z urzędu certyfikacji. Ten problem może być "
 "spowodowany przez błąd w konfiguracji lub próbę naruszenia bezpieczeństwa "
 "lub prywatności.\n"
@@ -23801,7 +23463,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/mux/asf.c:73
 msgid "ASF muxer"
-msgstr "Muxer ASF"
+msgstr "Multiplekser ASF"
 
 #: modules/mux/asf.c:563
 msgid "Unknown Video"
@@ -23813,15 +23475,15 @@ msgstr "Obiekt"
 
 #: modules/mux/avi.c:56
 msgid "Encoder"
-msgstr "Enkoder"
+msgstr "Koder"
 
 #: modules/mux/avi.c:60
 msgid "AVI muxer"
-msgstr "Muxer AVI"
+msgstr "Multiplekser AVI"
 
 #: modules/mux/dummy.c:45
 msgid "Dummy/Raw muxer"
-msgstr "Fikcyjny/surowy muxer"
+msgstr "Multiplekser fikcyjny/Raw"
 
 #: modules/mux/mp4/mp4.c:50
 msgid "Create \"Fast Start\" files"
@@ -23839,11 +23501,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/mux/mp4/mp4.c:64
 msgid "MP4/MOV muxer"
-msgstr "Muxer MP4/MOV"
+msgstr "Multiplekser MP4/MOV"
 
 #: modules/mux/mp4/mp4.c:77
 msgid "Fragmented and streamable MP4 muxer"
-msgstr ""
+msgstr "Fragmentowany i możliwy do strumieniowania multiplekser MP4"
 
 #: modules/mux/mpeg/ps.c:48 modules/mux/mpeg/ts.c:162
 msgid "DTS delay (ms)"
@@ -23871,7 +23533,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ps.c:64
 msgid "PS muxer"
-msgstr "Muxer PS"
+msgstr "Multiplekser PS"
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:102
 msgid "Video PID"
@@ -23954,7 +23616,6 @@ msgid "SDT Descriptors (requires --sout-ts-es-id-pid)"
 msgstr "Deskryptory SDT (wymagają --sout-ts-es-id-pid)"
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Defines the descriptors of each SDT. This requires \"Set PID to ID of ES\" "
 "to be enabled."
@@ -23998,7 +23659,7 @@ msgid ""
 "bitrate between the two boundaries. This avoids having huge bitrate peaks, "
 "especially for reference frames."
 msgstr ""
-"Podziel strumień na kawałki podanego czasu i zapewnij stały bitrate pomiędzy "
+"Podziel strumień na kawałki podanego czasu i zapewnij stały bitrate między "
 "dwoma granicami. Zapobiega to ogromnych szczytów bitrate, zwłaszcza dla "
 "klatek odniesienia."
 
@@ -24014,11 +23675,11 @@ msgid ""
 "enhances the efficiency of the shaping algorithm, since I frames are usually "
 "the biggest frames in the stream."
 msgstr ""
-"Jeśli ta opcja jest włączona i zostało określone ostrzenie, mukser TS będzie "
-"wstawiał granice na koniec ramek I. W takim przypadku okres ostrzenia, "
-"podany przez użytkownika będzie ostatecznie wykorzystywany, jeśli nie ma "
-"dostępnej klatki odniesienia. Zwiększa to efektywność algorytmu ostrzenia, "
-"bo klatki I są zwykle największymi klatkami w strumieniu."
+"Jeśli ta opcja jest włączona i zostało określone ostrzenie, multiplekser TS "
+"będzie wstawiał granice na koniec ramek I. W takim przypadku okres "
+"ostrzenia, podany przez użytkownika będzie ostatecznie wykorzystywany, jeśli "
+"nie ma dostępnej klatki odniesienia. Zwiększa to efektywność algorytmu "
+"ostrzenia, bo klatki I są zwykle największymi klatkami w strumieniu."
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:151
 msgid "PCR interval (ms)"
@@ -24060,7 +23721,7 @@ msgstr "Szyfruj dźwięk"
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:169
 msgid "Crypt audio using CSA"
-msgstr "Szyfruj dźwięk korzystając z CSA"
+msgstr "Szyfruj dźwięk, korzystając z CSA"
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:170
 msgid "Crypt video"
@@ -24068,7 +23729,7 @@ msgstr "Szyfruj obraz"
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:171
 msgid "Crypt video using CSA"
-msgstr "Szyfruj obraz korzystając z CSA"
+msgstr "Szyfruj obraz, korzystając z CSA"
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:181
 msgid "CSA Key in use"
@@ -24096,11 +23757,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:200
 msgid "TS muxer (libdvbpsi)"
-msgstr "Muxer TS (libdvbpsi)"
+msgstr "Multiplekser TS (libdvbpsi)"
 
 #: modules/mux/mpjpeg.c:47
 msgid "Multipart JPEG muxer"
-msgstr "Wieloczęściowy muxer JPEG"
+msgstr "Wieloczęściowy multiplekser JPEG"
 
 #: modules/mux/ogg.c:47
 msgid "Index interval"
@@ -24125,16 +23786,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/mux/ogg.c:60
 msgid "Ogg/OGM muxer"
-msgstr "Muxer Ogg/OGM"
+msgstr "Multiplekser Ogg/OGM"
 
 #: modules/mux/wav.c:46
 msgid "WAV muxer"
-msgstr "Muxer WAV"
+msgstr "Multiplekser WAV"
 
 #: modules/notify/osx_notifications.m:126
-#, fuzzy
 msgid "OS X Notification Plugin"
-msgstr "Wtyczka powiadomienia Growl"
+msgstr "Wtyczka powiadomienia OS X"
 
 #: modules/notify/osx_notifications.m:303
 msgid "New input playing"
@@ -24145,18 +23805,16 @@ msgid "Now playing"
 msgstr "Teraz odtwarzane"
 
 #: modules/notify/osx_notifications.m:402
-#, fuzzy
 msgid "Skip"
-msgstr "Pomiń reklamy"
+msgstr "Pomiń"
 
 #: modules/notify/notify.c:55
 msgid "Timeout (ms)"
 msgstr "Timeout (ms)"
 
 #: modules/notify/notify.c:56
-#, fuzzy
 msgid "How long the notification will be displayed."
-msgstr "Określa, jak długo wyświetlić powiadomienie"
+msgstr "Określa, jak długo wyświetlić powiadomienie."
 
 #: modules/notify/notify.c:61
 msgid "Notify"
@@ -24239,26 +23897,22 @@ msgid "VC-1 packetizer"
 msgstr "Pakietowiec VC-1"
 
 #: modules/services_discovery/avahi.c:52 modules/services_discovery/avahi.c:277
-#, fuzzy
 msgid "Zeroconf network services"
-msgstr "Usługi Bonjour"
+msgstr "Usługi sieciowe Zeroconf"
 
 #: modules/services_discovery/avahi.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Zeroconf services"
-msgstr "Usługi Bonjour"
+msgstr "Usługi Zeroconf"
 
 #: modules/services_discovery/bonjour.m:44
 #: modules/services_discovery/bonjour.m:62
 #: modules/services_discovery/bonjour.m:370
-#, fuzzy
 msgid "Bonjour Network Discovery"
-msgstr "Usługi Bonjour"
+msgstr "Wykrywanie sieci Bonjour"
 
 #: modules/services_discovery/bonjour.m:70
-#, fuzzy
 msgid "Bonjour Renderer Discovery"
-msgstr "Usługi Bonjour"
+msgstr "Wykrywanie rendera Bonjour"
 
 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:71
 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:133
@@ -24285,14 +23939,12 @@ msgstr "Moje obrazy"
 #: modules/services_discovery/microdns.c:44
 #: modules/services_discovery/microdns.c:57
 #: modules/services_discovery/microdns.c:620
-#, fuzzy
 msgid "mDNS Network Discovery"
-msgstr "Usługi Bonjour"
+msgstr "Wykrywanie sieci mDNS"
 
 #: modules/services_discovery/microdns.c:65
-#, fuzzy
 msgid "mDNS Renderer Discovery"
-msgstr "Usługi Bonjour"
+msgstr "Wykrywanie rendera mDNS"
 
 #: modules/services_discovery/mtp.c:40 modules/services_discovery/mtp.c:44
 #: modules/services_discovery/mtp.c:96
@@ -24329,7 +23981,7 @@ msgstr "Lista adresów URL podcastów"
 
 #: modules/services_discovery/podcast.c:57
 msgid "Enter the list of podcasts to retrieve, separated by '|' (pipe)."
-msgstr "Wpisz pobraną listę podcastów, dzielonych '|' (kreska pionowa)."
+msgstr "Wpisz pobraną listę podcastów dzielonych '|' (kreska pionowa)."
 
 #: modules/services_discovery/pulse.c:39 modules/services_discovery/pulse.c:42
 #: modules/services_discovery/pulse.c:82 modules/services_discovery/udev.c:65
@@ -24339,7 +23991,7 @@ msgstr "Nagrywanie dźwięku"
 
 #: modules/services_discovery/pulse.c:43
 msgid "Audio capture (PulseAudio)"
-msgstr "Przechwyt dźwięku (PulseAudio)"
+msgstr "Nagrywanie dźwięku (PulseAudio)"
 
 #: modules/services_discovery/pulse.c:185 modules/stream_out/es.c:86
 msgid "Generic"
@@ -24365,7 +24017,7 @@ msgstr "Timeout dla SAP (sekundy)"
 msgid ""
 "Delay after which SAP items get deleted if no new announcement is received."
 msgstr ""
-"Okres, po którym pozycje SAP zostaną usunięte, jeżeli nie otrzymano nowego "
+"Okres, po którym pozycje SAP zostaną usunięte, jeśli nie otrzymano nowego "
 "ogłoszenia."
 
 #: modules/services_discovery/sap.c:90
@@ -24447,28 +24099,24 @@ msgid "Unknown type"
 msgstr "Nieznany typ"
 
 #: modules/services_discovery/upnp.cpp:72
-#, fuzzy
 msgid "SAT>IP channel list"
-msgstr "Kanały dźwiękowe"
+msgstr "Lista kanałów SAT>IP"
 
 #: modules/services_discovery/upnp.cpp:73
 msgid "Custom SAT>IP channel list URL"
-msgstr ""
+msgstr "Własny adres URL listy kanałów SAT>IP"
 
 #: modules/services_discovery/upnp.cpp:78
-#, fuzzy
 msgid "Master List"
-msgstr "Wyczyść listę"
+msgstr "Lista główna"
 
 #: modules/services_discovery/upnp.cpp:78
-#, fuzzy
 msgid "Server List"
-msgstr "Usługi"
+msgstr "Lista serwerów"
 
 #: modules/services_discovery/upnp.cpp:78
-#, fuzzy
 msgid "Custom List"
-msgstr "Własne opcje"
+msgstr "Własna lista"
 
 #: modules/services_discovery/upnp.cpp:114
 #: modules/services_discovery/upnp.cpp:121
@@ -24542,28 +24190,22 @@ msgstr ""
 "góra)."
 
 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Bar width in pixel"
-msgstr "Szerokość przechwytywanego obrazu w pikselach"
+msgstr "Szerokość słupka w pikselach"
 
 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Width in pixel of each bar in the BarGraph to be displayed."
 msgstr ""
-"Wyświetlana szerokość każdego paska w pikselach w wykresie słupkowym "
-"(domyślnie : 10)."
+"Szerokość wyświetlanych, poszczególnych słupków wykresu słupkowego, w "
+"pikselach."
 
 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:58
-#, fuzzy
 msgid "Bar Height in pixel"
-msgstr "Wysokość przechwytywanego obrazu w pikselach"
+msgstr "Wysokość słupka w pikselach"
 
 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Height in pixel of BarGraph to be displayed."
-msgstr ""
-"Wyświetlana szerokość każdego paska w pikselach w wykresie słupkowym "
-"(domyślnie : 10)."
+msgstr "Wysokość wyświetlanego wykresu słupkowego, w pikselach."
 
 #: modules/spu/audiobargraph_v.c:79 modules/spu/audiobargraph_v.c:98
 msgid "Audio Bar Graph Video sub source"
@@ -24614,9 +24256,8 @@ msgid "Logo animation # of loops"
 msgstr "Liczba powtórzeń animacji loga"
 
 #: modules/spu/logo.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Number of loops for the logo animation. -1 = continuous, 0 = disabled"
-msgstr "Liczba powtórzeń animacji loga. 1 = ciągłe, 0 = wyłączone"
+msgstr "Liczba powtórzeń animacji loga. -1 = ciągłe, 0 = wyłączone"
 
 #: modules/spu/logo.c:56
 msgid "Logo individual image time in ms"
@@ -24681,7 +24322,7 @@ msgid ""
 "%d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ...)"
 msgstr ""
 "Wyświetlany przewijający się tekst. (Dostępne znaki formatowania: %Y = rok, "
-"%m = miesiąc, %d = dzień, %H = godzina, %M = minuta, %S = sekunda, ...)"
+"%m = miesiąc, %d = dzień, %H = godzina, %M = minuta, %S = sekunda...)"
 
 #: modules/spu/marq.c:94
 msgid "Text file"
@@ -24720,8 +24361,8 @@ msgid ""
 "Number of milliseconds the marquee must remain displayed. Default value is 0 "
 "(remains forever)."
 msgstr ""
-"Ilość milisekund, podczas których ma być wyświetlany przewijający się tekst. "
-"Wartość domyślna to 0 (wyświetlany na zawsze)."
+"Liczba milisekund, podczas których ma być wyświetlany przewijający się "
+"tekst. Wartość domyślna to 0 (wyświetlany na zawsze)."
 
 #: modules/spu/marq.c:104
 msgid "Refresh period in ms"
@@ -24732,12 +24373,11 @@ msgid ""
 "Number of milliseconds between string updates. This is mainly useful when "
 "using meta data or time format string sequences."
 msgstr ""
-"Liczba milisekund pomiędzy aktualizacjami ciągu. Funkcja ta jest używana "
+"Liczba milisekund między aktualizacjami ciągu. Funkcja ta jest używana "
 "przede wszystkim do korzystania z metadanych lub sekwencji stringa formatu "
 "czasu."
 
 #: modules/spu/marq.c:109
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Opacity (inverse of transparency) of overlayed text. 0 = transparent, 255 = "
 "totally opaque."
@@ -24750,10 +24390,9 @@ msgid "Font size, pixels"
 msgstr "Wielkość czcionki, piksele"
 
 #: modules/spu/marq.c:112 modules/spu/rss.c:149
-#, fuzzy
 msgid "Font size, in pixels. Default is 0 (use default font size)."
 msgstr ""
-"Rozmiar czcionki, w pikselach. Domyślny to -1 (użyj domyślnego rozmiaru)"
+"Rozmiar czcionki, w pikselach. Domyślny to 0 (użyj domyślnego rozmiaru)."
 
 #: modules/spu/marq.c:116 modules/spu/rss.c:153
 msgid ""
@@ -24764,7 +24403,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Kolor napisów, które będą renderowane na obrazie. Musi podany być "
 "heksadecymalnie (podobnie jak kolory HTML). Pierwsze dwa znaki oznaczają "
-"kolor czerwony, dalej zielony, i na koniec niebieski. #000000 = czarny, "
+"kolor czerwony, dalej zielony i na koniec niebieski. #000000 = czarny, "
 "#FF0000 = czerwony, #00FF00 = zielony, #FFFF00 = żółty (czerwony + zielony), "
 "#FFFFFF = biały"
 
@@ -24836,7 +24475,7 @@ msgstr "Szerokość ramki"
 
 #: modules/spu/mosaic.c:106
 msgid "Width in pixels of the border between miniatures."
-msgstr "Szerokość ramki w pikselach pomiędzy miniaturkami."
+msgstr "Szerokość ramki w pikselach między miniaturkami."
 
 #: modules/spu/mosaic.c:107
 msgid "Border height"
@@ -24844,7 +24483,7 @@ msgstr "Wysokość ramki"
 
 #: modules/spu/mosaic.c:109
 msgid "Height in pixels of the border between miniatures."
-msgstr "Wysokość ramki w pikselach pomiędzy miniaturkami."
+msgstr "Wysokość ramki w pikselach między miniaturkami."
 
 #: modules/spu/mosaic.c:111
 msgid "Mosaic alignment"
@@ -24878,28 +24517,27 @@ msgstr ""
 #: modules/spu/mosaic.c:124 modules/video_splitter/panoramix.c:64
 #: modules/video_splitter/wall.c:50
 msgid "Number of rows"
-msgstr "Ilość wierszy"
+msgstr "Liczba wierszy"
 
 #: modules/spu/mosaic.c:126
 msgid ""
 "Number of image rows in the mosaic (only used if positioning method is set "
 "to \"fixed\")."
 msgstr ""
-"Ilość wierszy obrazów w mozaice (tylko w użytku jeśli metoda pozycjonowania "
-"ustawiona jest na \"stała\")."
+"Liczba wierszy obrazów w mozaice (tylko w użytku, jeśli metoda "
+"pozycjonowania ustawiona jest na \"stała\")."
 
 #: modules/spu/mosaic.c:129 modules/video_splitter/panoramix.c:60
 #: modules/video_splitter/wall.c:46
 msgid "Number of columns"
-msgstr "Ilość kolumn"
+msgstr "Liczba kolumn"
 
 #: modules/spu/mosaic.c:131
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Number of image columns in the mosaic (only used if positioning method is "
 "set to \"fixed\")."
 msgstr ""
-"Ilość kolumn obrazów w mozaice (tylko w użytku jeśli metoda pozycjonowania "
+"Liczba kolumn obrazów w mozaice (tylko w użytku, jeśli metoda pozycjonowania "
 "ustawiona jest na \"stała\")."
 
 #: modules/spu/mosaic.c:134
@@ -24925,14 +24563,13 @@ msgid "Elements order"
 msgstr "Kolejność elementów"
 
 #: modules/spu/mosaic.c:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can enforce the order of the elements on the mosaic. You must give a "
 "comma-separated list of picture ID(s). These IDs are assigned in the "
 "\"mosaic-bridge\" module."
 msgstr ""
 "Możesz wymusić kolejność elementów w mozaice. Musisz podać listę "
-"identyfikatorów obrazu, dzieloną przecinkiem. Te identyfikatory przydzielane "
+"identyfikatorów obrazu dzieloną przecinkiem. Te identyfikatory przydzielane "
 "są w modułu \"mostek mozaiki\"."
 
 #: modules/spu/mosaic.c:148
@@ -24947,7 +24584,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Możesz wymusić (współrzędne x, y) przesunięcia elementów na mozaice "
 "(stosowane tylko w przypadku, gdy metoda pozycjonowania ustawiona jest na "
-"\"offsetową\"). Musisz podać listę współrzędnych, dzielonych przecinkami "
+"\"offsetową\"). Musisz podać listę współrzędnych dzielonych przecinkami "
 "(np.: 10,10,150,10)."
 
 #: modules/spu/mosaic.c:156
@@ -25009,7 +24646,6 @@ msgid "VNC poll interval"
 msgstr "Interwał sprawdzania VNC"
 
 #: modules/spu/remoteosd.c:85
-#, fuzzy
 msgid "In this interval an update from VNC is requested, default every 300 ms."
 msgstr "W tym interwale wymagana jest aktualizacja z VNC, domyślnie co 300 ms."
 
@@ -25028,7 +24664,7 @@ msgid ""
 "Send mouse events to VNC host. Not needed for use as VDR ffnetdev client."
 msgstr ""
 "Wyślij zdarzenia myszy do hosta VNC. Ta opcja nie jest potrzebna do używania "
-"VDR ffnetdev jako klient."
+"VDR ffnetdev jako klienta."
 
 #: modules/spu/remoteosd.c:95
 msgid "Key events"
@@ -25068,7 +24704,7 @@ msgstr "Wpisz adresy URL"
 
 #: modules/spu/rss.c:128
 msgid "RSS/Atom feed '|' (pipe) separated URLs."
-msgstr "Kanały RSS/Atom dzielone '|' (pipe)."
+msgstr "Kanały RSS/Atom dzielone '|' (kreska pionowa)."
 
 #: modules/spu/rss.c:129
 msgid "Speed of feeds"
@@ -25084,7 +24720,7 @@ msgstr "Maksymalna długość"
 
 #: modules/spu/rss.c:132
 msgid "Maximum number of characters displayed on the screen."
-msgstr "Maksymalna ilość wyświetlanych znakow na obrazie."
+msgstr "Maksymalna liczba wyświetlanych znaków na obrazie."
 
 #: modules/spu/rss.c:134
 msgid "Refresh time"
@@ -25095,7 +24731,7 @@ msgid ""
 "Number of seconds between each forced refresh of the feeds. 0 means that the "
 "feeds are never updated."
 msgstr ""
-"Ilość sekund pomiędzy każdym przymusowym odświeżeniem kanałów. 0 oznacza, że "
+"Liczba sekund między każdym przymusowym odświeżeniem kanałów. 0 oznacza, że "
 "kanały nigdy nie będą aktualizowane."
 
 #: modules/spu/rss.c:137
@@ -25136,7 +24772,7 @@ msgid ""
 "Title display mode. Default is 0 (hidden) if the feed has an image and feed "
 "images are enabled, 1 otherwise."
 msgstr ""
-"Tryb wyświetlania tytułu. Wartość domyślna to 0 (ukryty), jeżeli kanał "
+"Tryb wyświetlania tytułu. Wartość domyślna to 0 (ukryty), jeśli kanał "
 "zawiera obraz i obrazy kanału są włączone, inaczej 1."
 
 #: modules/spu/rss.c:167
@@ -25157,7 +24793,7 @@ msgstr "Przewijaj razem z kanałem"
 
 #: modules/spu/rss.c:191
 msgid "RSS / Atom"
-msgstr "RSS / Atom"
+msgstr "RSS/Atom"
 
 #: modules/spu/rss.c:225
 msgid "RSS and Atom feed display"
@@ -25214,7 +24850,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/spu/subsdelay.c:64
 msgid "Interval between two disappearances"
-msgstr "Interwal pomiędzy dwoma zaniknięciami"
+msgstr "Interwal między dwoma zaniknięciami"
 
 #: modules/spu/subsdelay.c:66
 msgid ""
@@ -25228,7 +24864,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/spu/subsdelay.c:69
 msgid "Interval between disappearance and appearance"
-msgstr "Interwal pomiędzy zaniknięciem i pokazaniem"
+msgstr "Interwal między zaniknięciem i pokazaniem"
 
 #: modules/spu/subsdelay.c:71
 msgid ""
@@ -25236,13 +24872,13 @@ msgid ""
 "subtitle appearance (earlier subtitle delay will be extended to fill the "
 "gap)."
 msgstr ""
-"Minimalny czas (w milisekundach) pomiędzy zniknięciem napisów i pokazania "
-"się nowych (wcześniejsze opóźnienie zostanie rozszerzone, aby wypełnić "
-"odstęp napisów)."
+"Minimalny czas (w milisekundach) między zniknięciem napisów i pokazania się "
+"nowych (wcześniejsze opóźnienie zostanie rozszerzone, aby wypełnić odstęp "
+"napisów)."
 
 #: modules/spu/subsdelay.c:74
 msgid "Interval between appearance and disappearance"
-msgstr "Interwał pomiędzy pojawiania się i znikania"
+msgstr "Interwał między pokazaniem i zaniknięciem"
 
 #: modules/spu/subsdelay.c:76
 msgid ""
@@ -25276,30 +24912,27 @@ msgstr "Korekcja nakładania"
 
 #: modules/stream_extractor/archive.c:54
 msgid "libarchive based stream directory"
-msgstr ""
+msgstr "Oparty na bibliotece libarchive katalog strumienia"
 
 #: modules/stream_extractor/archive.c:58
 msgid "libarchive based stream extractor"
-msgstr ""
+msgstr "Oparty na bibliotece libarchive ekstraktor strumienia"
 
 #: modules/stream_filter/adf.c:42
-#, fuzzy
 msgid "ADF stream filter"
-msgstr "Filtry strumieniowania"
+msgstr "Filtr strumienia ADF"
 
 #: modules/stream_filter/aribcam.c:45
 msgid "ARIB STD-B25 Cam module"
-msgstr ""
+msgstr "Moduł krzywkowy ARIB STD-B25"
 
 #: modules/stream_filter/cache_block.c:498
-#, fuzzy
 msgid "Block stream cache"
-msgstr "Źródło zegara"
+msgstr "Bufor strumienia bloków"
 
 #: modules/stream_filter/cache_read.c:570
-#, fuzzy
 msgid "Byte stream cache"
-msgstr "Wyświetl strumień lokalnie"
+msgstr "Bufor strumienia bajtów"
 
 #: modules/stream_filter/decomp.c:62
 msgid "LZMA decompression"
@@ -25314,47 +24947,40 @@ msgid "gzip decompression"
 msgstr "Dekompresja gzip"
 
 #: modules/stream_filter/hds/hds.c:208
-#, fuzzy
 msgid "HTTP Dynamic Streaming"
-msgstr "+-[Strumieniowanie]"
+msgstr "Dynamiczne strumieniowanie HTTP"
 
 #: modules/stream_filter/inflate.c:201
-#, fuzzy
 msgid "Zlib decompression filter"
-msgstr "Dekompresja LZMA"
+msgstr "Filtr dekompresyjny Zlib"
 
 #: modules/stream_filter/prefetch.c:531
-#, fuzzy
 msgid "Stream prefetch filter"
-msgstr "Filtry strumieniowania"
+msgstr "Filtr wstępnego pobierania strumienia"
 
 #: modules/stream_filter/prefetch.c:534
-#, fuzzy
 msgid "Buffer size"
-msgstr "Rozmiar bufora klatek RTSP"
+msgstr "Rozmiar bufora"
 
 #: modules/stream_filter/prefetch.c:535
-#, fuzzy
 msgid "Prefetch buffer size (KiB)"
-msgstr "Rozmiar bufora odbioru UDP (w bajtach)"
+msgstr "Rozmiar bufora wstępnego pobierania (KiB)"
 
 #: modules/stream_filter/prefetch.c:537
 msgid "Read size"
 msgstr "Rozmiar wczytania"
 
 #: modules/stream_filter/prefetch.c:538
-#, fuzzy
 msgid "Prefetch background read size (bytes)"
-msgstr "Rozmiar bufora odbioru UDP (w bajtach)"
+msgstr "Pobierz wstępnie odczytany rozmiar tła (w bajtach) "
 
 #: modules/stream_filter/prefetch.c:540
-#, fuzzy
 msgid "Seek threshold"
-msgstr "Próg filtrowania"
+msgstr "Próg przeszukiwania"
 
 #: modules/stream_filter/prefetch.c:541
 msgid "Prefetch forward seek threshold (bytes)"
-msgstr ""
+msgstr "Pobierz wstępnie próg wyszukiwania do przodu (w bajtach)"
 
 #: modules/stream_filter/record.c:49
 msgid "Internal stream record"
@@ -25362,7 +24988,7 @@ msgstr "Zapis strumienia wewnętrznego"
 
 #: modules/stream_filter/skiptags.c:235
 msgid "APE/ID3 tags-skipping filter"
-msgstr ""
+msgstr "Filtr pomijania tagów APE/ID3"
 
 #: modules/stream_out/autodel.c:46
 msgid "Autodel"
@@ -25391,7 +25017,7 @@ msgid ""
 "in at a time, you can discard this option."
 msgstr ""
 "Nazwa celu wejścia mostka. Jeśli nie potrzebujesz więcej niż jednego wejścia "
-"mostka w tym samym czasie, możesz anulować tą opcję."
+"mostka w tym samym czasie, możesz anulować tę opcję."
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:52
 msgid ""
@@ -25399,7 +25025,7 @@ msgid ""
 "this value (in milliseconds, should be >= 100 ms). For high values, you will "
 "need to raise caching values."
 msgstr ""
-"Obrazy pochodzące z wyjścia widea będą opóźniane zgodnie z tą wartością "
+"Obrazy pochodzące z wyjścia wideo będą opóźniane zgodnie z tą wartością "
 "(czas podany w milisekundach i powinien być >= 100 ms). Dla wysokich "
 "wartości, należy zwiększyć czas buforowania."
 
@@ -25425,7 +25051,7 @@ msgid ""
 "at a time, you can discard this option."
 msgstr ""
 "Nazwa wejścia mostka tej instancji. Jeśli nie potrzebujesz więcej niż "
-"jednego wejścia mostka w tym samym czasie, możesz anulować tą opcję."
+"jednego wejścia mostka w tym samym czasie, możesz anulować tę opcję."
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:65
 msgid "Fallback to placeholder stream when out of data"
@@ -25434,7 +25060,6 @@ msgstr ""
 "strumieniu"
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:67
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If set to true, the bridge will discard all input elementary streams except "
 "if it doesn't receive data from another bridge-in. This can be used to "
@@ -25466,7 +25091,7 @@ msgid ""
 "the expense of a slightly longer delay, depending on the frequence of I "
 "frames in the streams."
 msgstr ""
-"Jeśli ta opcja jest włączona, przełączanie pomiędzy zastępczym i normalnym "
+"Jeśli ta opcja jest włączona, przełączanie między zastępczym i normalnym "
 "strumieniem następuje tylko na klatkach I. Powoduje to usunięcie artefaktów "
 "przy przełączaniu strumienia, kosztem większego opóźnienia, w zależności od "
 "częstotliwości klatek I w strumieniach."
@@ -25493,78 +25118,72 @@ msgstr "Czas tworzenia odcisku palca"
 
 #: modules/stream_out/chromaprint.c:58
 msgid "Default: 90sec"
-msgstr "Domyślnie: 90sek"
+msgstr "Domyślnie: 90 sek."
 
 #: modules/stream_out/chromaprint.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Chromaprint stream output"
 msgstr "Nasycenie kolorów strumienia wyjściowego"
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:103
-#, fuzzy
 msgid "HTTP port"
-msgstr "Port SFTP"
+msgstr "Port HTTP"
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:104
 msgid ""
 "This sets the HTTP port of the local server used to stream the media to the "
 "Chromecast."
 msgstr ""
+"Ustawia port HTTP serwera lokalnego, używanego do strumieniowania mediów do "
+"Chromecasta."
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:107
 msgid "The Chromecast receiver can receive video."
-msgstr ""
+msgstr "Odbiornik Chromecast może odbierać wideo."
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:109
-#, fuzzy
 msgid "This sets the muxer used to stream to the Chromecast."
-msgstr "Ten moduł wysyła transkodowany strumień do serwera Icecast."
+msgstr ""
+"Ustawia multipleksera, używanego do strumieniowania mediów do Chromecasta."
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:110
 msgid "MIME content type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ MIME"
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:111
 msgid "This sets the media MIME content type sent to the Chromecast."
-msgstr ""
+msgstr "Ustawia typ treści MIME dla multimediów wysłanych do Chromecasta."
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:114
-#, fuzzy
 msgid "IP Address of the Chromecast."
-msgstr "Adres komputera otrzymującego strumień."
+msgstr "Adres IP Chromecasta."
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:115
-#, fuzzy
 msgid "Chromecast port"
-msgstr "Format chromy"
+msgstr "Port Chromecasta"
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:116
 msgid "The port used to talk to the Chromecast."
-msgstr ""
+msgstr "Port używany do rozmowy z Chromecastem."
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:120
-#, fuzzy
 msgid "Chromecast"
-msgstr "Chroma"
+msgstr "Chromecast"
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:121
-#, fuzzy
 msgid "Chromecast stream output"
-msgstr "Nasycenie kolorów strumienia wyjściowego"
+msgstr "Wyjście strumienia Chromecasta"
 
 #: modules/stream_out/chromecast/chromecast_demux.cpp:328
-#, fuzzy
 msgid "Chromecast demux wrapper"
-msgstr "Demuxer Avformat"
+msgstr "Wrapper demultipleksera Chromecasta"
 
 #: modules/stream_out/cycle.c:325
 msgid "cycle"
-msgstr ""
+msgstr "Cykl"
 
 #: modules/stream_out/cycle.c:326
-#, fuzzy
 msgid "Cyclic stream output"
-msgstr "Duplikuj wyjście strumienia"
+msgstr "Cykliczne wyjście strumienia"
 
 #: modules/stream_out/delay.c:39 modules/stream_out/setid.c:41
 msgid "Elementary Stream ID"
@@ -25585,7 +25204,7 @@ msgid ""
 "negative means advance."
 msgstr ""
 "Określa opóźnienie (w ms) dla tego podstawowego strumienia. Wartość dodatnia "
-"oznacza opóźnienie a ujemna przyspieszenie."
+"oznacza opóźnienie, a ujemna przyspieszenie."
 
 #: modules/stream_out/delay.c:55
 msgid "Delay a stream"
@@ -25645,27 +25264,27 @@ msgstr "To jest metoda dostępu dla wyjścia, która będzie używana dla obrazu
 
 #: modules/stream_out/es.c:53 modules/stream_out/standard.c:45
 msgid "Output muxer"
-msgstr "Wyjście muxera"
+msgstr "Wyjściowy multiplekser"
 
 #: modules/stream_out/es.c:55
 msgid "This is the default muxer method that will be used."
-msgstr "To jest domyślna metoda muksowania, która będzie używana."
+msgstr "To jest domyślna metoda multipleksera, która będzie używana."
 
 #: modules/stream_out/es.c:56
 msgid "Audio output muxer"
-msgstr "Wyjście muxera dźwięku"
+msgstr "Wyjściowy multiplekser dźwięku"
 
 #: modules/stream_out/es.c:58
 msgid "This is the muxer that will be used for audio."
-msgstr "To jest metoda muksowania, która będzie używana dla dźwięku."
+msgstr "Ten multiplekser będzie używany dla dźwięku."
 
 #: modules/stream_out/es.c:59
 msgid "Video output muxer"
-msgstr "Wyjście muxera obrazu"
+msgstr "Wyjściowy multiplekser obrazu"
 
 #: modules/stream_out/es.c:61
 msgid "This is the muxer that will be used for video."
-msgstr "To jest metoda muksowania, która będzie używana dla obrazu."
+msgstr "Ten multiplekser będzie używany dla obrazu."
 
 #: modules/stream_out/es.c:63
 msgid "Output URL"
@@ -25746,8 +25365,8 @@ msgid ""
 "Force the use of a specific chroma. Use YUVA if you're planning to use the "
 "Alphamask or Bluescreen video filter."
 msgstr ""
-"Wymusić używanie określonej chromy. Używaj YUVA jeżeli planujesz korzystać z "
-"Alfamaski lub filtra obrazu Bluescreen."
+"Wymusić używanie określonej chromy. Używaj YUVA, jeśli planujesz korzystać z "
+"Alfamaski lub filtra obrazu bluescreen."
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126
 msgid "Transparency of the mosaic picture."
@@ -25812,8 +25431,8 @@ msgid ""
 "This allows you to specify the muxer used for the streaming output. Default "
 "is to use no muxer (standard RTP stream)."
 msgstr ""
-"Ta opcja określa muksera używanego dla strumienia wyjściowego. Domyślnie "
-"mukser nie jest używany (standardowy strumień RTP)."
+"Ta opcja określa multipleksera używanego dla strumienia wyjściowego. "
+"Domyślnie multiplekser nie jest używany (standardowy strumień RTP)."
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:92 modules/stream_out/standard.c:59
 msgid "Session name"
@@ -25906,7 +25525,7 @@ msgid ""
 "This sends and receives RTCP packet multiplexed over the same port as RTP "
 "packets."
 msgstr ""
-"Ta opcja wysyła i odbiera multipleksowane pakiety RTCP na tym samym porcie "
+"Ta opcja wysyła i odbiera multipleksowane pakiety RTCP na tym samym porcie, "
 "co pakiety RTP."
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:137
@@ -26012,7 +25631,7 @@ msgid ""
 "buffer where render will be done."
 msgstr ""
 "Adres funkcji wstępnego renderowania obrazu wywołań zwrotnych. Funkcja ta "
-"ustawia bufora, gdzie odbywa się rendering."
+"ustawia bufor, gdzie odbywa się rendering."
 
 #: modules/stream_out/smem.c:65
 msgid "Audio prerender callback"
@@ -26024,7 +25643,7 @@ msgid ""
 "buffer where render will be done."
 msgstr ""
 "Adres funkcji wstępnego renderowania dźwięku wywołań zwrotnych. Funkcja ta "
-"ustawia bufora, gdzie odbywa się rendering."
+"ustawia bufor, gdzie odbywa się rendering."
 
 #: modules/stream_out/smem.c:69
 msgid "Video postrender callback"
@@ -26036,7 +25655,7 @@ msgid ""
 "called when the render is into the buffer."
 msgstr ""
 "Adres funkcji końcowego renderowania obrazu wywołań zwrotnych. Funkcja ta "
-"zostanie wywołana gdy render załadowany będzie do bufora."
+"zostanie wywołana, gdy render załadowany będzie do bufora."
 
 #: modules/stream_out/smem.c:73
 msgid "Audio postrender callback"
@@ -26106,7 +25725,7 @@ msgstr "Metoda wyjścia używana dla strumienia."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:47
 msgid "Muxer to use for the stream."
-msgstr "Mukser używany dla strumienia."
+msgstr "Multiplekser używany dla strumienia."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:48
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:334
@@ -26122,32 +25741,29 @@ msgstr ""
 "parametry"
 
 #: modules/stream_out/standard.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Address to bind to (helper setting for dst)"
-msgstr "Adres do podłączenia (kreator konfiguracji dla DST)"
+msgstr "Adres do podłączenia (kreator konfiguracji dla dst)"
 
 #: modules/stream_out/standard.c:53
-#, fuzzy
 msgid ""
 "address:port to bind vlc to listening incoming streams. Helper setting for "
 "dst, dst=bind+'/'+path. dst-parameter overrides this."
 msgstr ""
-"adres:port do połączenia VLC do przyjęcia przychodzącego strumienia. Kreator "
-"instalacji dla dst, dst=połącz+'/'+ścieżka. Parametr dst nadpisuje tą opcję"
+"adres:port do połączenia VLC dla przyjęcia przychodzącego strumienia. "
+"Kreator konfiguracji dla dst, dst=połącz+'/'+ścieżka. Parametr dst nadpisuje "
+"tę opcję."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:55
-#, fuzzy
 msgid "Filename for stream (helper setting for dst)"
-msgstr "Nazwa pliku dla strumienia (kreator konfiguracji dla DST)"
+msgstr "Nazwa pliku dla strumienia (kreator konfiguracji dla dst)"
 
 #: modules/stream_out/standard.c:57
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Filename for stream. Helper setting for dst, dst=bind+'/'+path. dst-"
 "parameter overrides this."
 msgstr ""
-"Nazwa pliku dla strumienia. Kreator instalacji dla dst, dst=połącz"
-"+'/'+ścieżka. Parametr dst nadpisuje tą opcję"
+"Nazwa pliku dla strumienia. Kreator konfiguracji dla dst, dst=połącz"
+"+'/'+ścieżka. Parametr dst nadpisuje tę opcję."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:93
 msgid "Standard stream output"
@@ -26155,14 +25771,14 @@ msgstr "Standardowe wyjście strumienia"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:45
 msgid "Video encoder"
-msgstr "Koder obrazu"
+msgstr "Koder wideo"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:47
 msgid ""
 "This is the video encoder module that will be used (and its associated "
 "options)."
 msgstr ""
-"To są moduły kodera obrazu, które będą używane (i powiązane z nimi opcje)."
+"To są moduły kodera wideo, które będą używane (i powiązane z nimi opcje)."
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:49
 msgid "Destination video codec"
@@ -26239,14 +25855,14 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:84
 msgid "Audio encoder"
-msgstr "Koder dźwięku"
+msgstr "Koder audio"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:86
 msgid ""
 "This is the audio encoder module that will be used (and its associated "
 "options)."
 msgstr ""
-"To są moduły kodera dźwięku, które będą używane (i powiązane z nimi opcje)."
+"To są moduły kodera audio, które będą używane (i powiązane z nimi opcje)."
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:88
 msgid "Destination audio codec"
@@ -26278,7 +25894,7 @@ msgstr "To jest język strumienia dźwiękowego."
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:102
 msgid "Number of audio channels in the transcoded streams."
-msgstr "Ilość kanałów dźwiękowych w transkodowanym strumieniu."
+msgstr "Liczba kanałów dźwiękowych w transkodowanym strumieniu."
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:103
 msgid "Audio filter"
@@ -26312,7 +25928,6 @@ msgid "This is the subtitle codec that will be used."
 msgstr "To jest kodek napisów, który będzie używany."
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:118
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This allows you to add overlays (also known as \"subpictures\") on the "
 "transcoded video stream. The subpictures produced by the filters will be "
@@ -26330,7 +25945,7 @@ msgstr "Liczba wątków"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:125
 msgid "Number of threads used for the transcoding."
-msgstr "Ilość wątków używanych do transkodowania."
+msgstr "Liczba wątków używanych do transkodowania."
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:126
 msgid "High priority"
@@ -26342,15 +25957,16 @@ msgid ""
 msgstr "Uruchamia dodatkowe wyjście kodera, a nie widea."
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:130
-#, fuzzy
 msgid "Picture pool size"
-msgstr "PictureFlow"
+msgstr "Rozmiar puli obrazów"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:131
 msgid ""
 "Defines how many pictures we allow to be in pool between decoder/encoder "
 "threads when threads > 0"
 msgstr ""
+"Określa liczbę obrazów zamieszczonych w puli między wątkami dekodera/"
+"enkodera, gdy wątki > 0"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:146
 msgid "Transcode"
@@ -26403,7 +26019,6 @@ msgid "Text opacity"
 msgstr "Przezroczystość tekstu"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:92
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The opacity (inverse of transparency) of the text that will be rendered on "
 "the video. 0 = transparent, 255 = totally opaque."
@@ -26424,9 +26039,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Kolor napisów, które będą renderowane na obrazie. Podana musi być wartość "
 "szesnastkowa (tak jak kolory HTML). Pierwsze dwie litery określają element "
-"czerwony, następnie zielony, i na koniec niebieski. #000000 = czarny, "
-"#FF0000 = czerwony, #00FF00 = zielony, #FFFF00 = żółty (czerwony i zielony), "
-"#FFFFFF = biały"
+"czerwony, następnie zielony i na koniec niebieski. #000000 = czarny, #FF0000 "
+"= czerwony, #00FF00 = zielony, #FFFF00 = żółty (czerwony i zielony), #FFFFFF "
+"= biały"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:100
 msgid "Relative font size"
@@ -26470,17 +26085,16 @@ msgid "Shadow distance"
 msgstr "Odległość cienia"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:118
-#, fuzzy
 msgid "Text direction"
-msgstr "Pozycja tekstu"
+msgstr "Kierunek tekstu"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:119
 msgid "Paragraph base direction for the Unicode bi-directional algorithm."
-msgstr ""
+msgstr "Podstawowy kierunek paragrafu dla dwukierunkowego algorytmu Unicode."
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:125
 msgid "Use YUVP renderer"
-msgstr "Używaj renderera YUVP"
+msgstr "Używaj rendera YUVP"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:126
 msgid ""
@@ -26499,18 +26113,16 @@ msgid "Thick"
 msgstr "Gruby"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Left to right"
-msgstr "Od lewej do prawej/od góry do dołu"
+msgstr "Od lewej do prawej"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Right to left"
-msgstr "Od prawej do lewej/od dołu do góry"
+msgstr "Od prawej do lewej"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:156
 msgid "Text renderer"
-msgstr "Renderowanie tektu"
+msgstr "Renderowanie tekstu"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:157
 msgid "Freetype2 font renderer"
@@ -26518,11 +26130,11 @@ msgstr "Renderowanie czcionki Freetype2"
 
 #: modules/text_renderer/nsspeechsynthesizer.m:47
 msgid "Speech synthesis for Mac OS X"
-msgstr ""
+msgstr "Synteza mowy w systemie Mac OS X"
 
 #: modules/text_renderer/sapi.cpp:55
 msgid "Speech synthesis for Windows"
-msgstr ""
+msgstr "Synteza mowy w systemie Windows"
 
 #: modules/text_renderer/svg.c:70
 msgid "SVG template file"
@@ -26551,11 +26163,11 @@ msgstr "Konwersje z "
 
 #: modules/video_chroma/i420_10_p010.c:131
 msgid "YUV 10-bits planar to semiplanar 10-bits conversions"
-msgstr ""
+msgstr "10-bitowe konwersje YUV z planarnych do pół-planarnych"
 
 #: modules/video_chroma/i420_nv12.c:163
 msgid "YUV planar to semiplanar conversions"
-msgstr ""
+msgstr "Konwersje YUV z planarnych do pół-planarnych"
 
 #: modules/video_chroma/i420_rgb.c:79
 msgid "SSE2 I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
@@ -26623,7 +26235,7 @@ msgstr "Obszar"
 
 #: modules/video_chroma/swscale.c:65
 msgid "Luma bicubic / chroma bilinear"
-msgstr "Luma bikubiczny / chromatyczny dwuliniowy"
+msgstr "Luma bikubiczny/chromatyczny dwuliniowy"
 
 #: modules/video_chroma/swscale.c:65
 msgid "Gauss"
@@ -26654,14 +26266,12 @@ msgid "YUVP converter"
 msgstr "Konwerter YUVP"
 
 #: modules/video_filter/adjust.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Image hue (-180..180)"
-msgstr "Barwa obrazu (0-2)"
+msgstr "Barwa obrazu (-180..180)"
 
 #: modules/video_filter/adjust.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Set the image hue, between -180 and 180. Defaults to 0."
-msgstr "Ustawia barwę obrazu, pomiędzy 0 i 360. Domyślna to 0."
+msgstr "Ustawia barwę obrazu między -180 i 180. Domyślna to 0."
 
 #: modules/video_filter/adjust.c:77
 msgid "Image properties filter"
@@ -26709,7 +26319,7 @@ msgstr "Rozmiar okna"
 
 #: modules/video_filter/antiflicker.c:52
 msgid "Number of frames (0 to 100)"
-msgstr "Ilość klatek (0 do 100)"
+msgstr "Liczba klatek (0 do 100)"
 
 #: modules/video_filter/antiflicker.c:54
 msgid "Softening value"
@@ -26760,7 +26370,7 @@ msgid ""
 "Set ball size giving its radius in number                 of "
 "pixels"
 msgstr ""
-"Ustaw rozmiar piłki podając jej promień                 w "
+"Ustaw rozmiar piłki, podając jej promień                 w "
 "pikselach"
 
 #: modules/video_filter/ball.c:111
@@ -26789,7 +26399,7 @@ msgstr "Ilość czasu do mieszania"
 
 #: modules/video_filter/blendbench.c:54
 msgid "The number of time the blend will be performed"
-msgstr "Ilość czasu kiedy wykonywane będzie mieszanie"
+msgstr "Ilość czasu, gdy wykonywane będzie mieszanie"
 
 #: modules/video_filter/blendbench.c:56
 msgid "Alpha of the blended image"
@@ -26862,58 +26472,58 @@ msgid ""
 "weather forecasts). You can choose the \"key\" color for blending (blue by "
 "default)."
 msgstr ""
-"Efekt ten, znany też jako \"greenscreen\" lub \"chroma key\" miesza "
+"Efekt ten, znany też jako \"greenscreen\" lub \"chroma key\", miesza "
 "\"niebieskie części\" przedniego obrazu z tłem tylnego (tak jak zapowiedzi "
 "pogody). Możesz wybrać \"kluczowy\" kolor do mieszania (domyślny to "
 "niebieski)."
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:43
 msgid "Bluescreen U value"
-msgstr "Wartość U Bluescreenu"
+msgstr "Wartość U bluescreenu"
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:45
 msgid ""
 "\"U\" value for the bluescreen key color (in YUV values). From 0 to 255. "
 "Defaults to 120 for blue."
 msgstr ""
-"Wartość \"U\" dla kluczowego koloru bluescreen (w wartościach YUV). Od 0 do "
+"Wartość \"U\" dla kluczowego koloru bluescreenu (w wartościach YUV). Od 0 do "
 "255. Domyślne to 120 dla niebieskiego."
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:47
 msgid "Bluescreen V value"
-msgstr "Wartość V Bluescreenu"
+msgstr "Wartość V bluescreenu"
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:49
 msgid ""
 "\"V\" value for the bluescreen key color (in YUV values). From 0 to 255. "
 "Defaults to 90 for blue."
 msgstr ""
-"Wartość \"V\" dla kluczowego koloru bluescreen (w wartościach YUV). Od 0 do "
+"Wartość \"V\" dla kluczowego koloru bluescreenu (w wartościach YUV). Od 0 do "
 "255. Domyślne to 90 dla niebieskiego."
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:51
 msgid "Bluescreen U tolerance"
-msgstr "Tolerancja U Bluescreenu"
+msgstr "Tolerancja U bluescreenu"
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:53
 msgid ""
 "Tolerance of the bluescreen blender on color variations for the U plane. A "
 "value between 10 and 20 seems sensible."
 msgstr ""
-"Tolerancja przełączania Bluecreen na warianty kolorów dla poziomu U. Wartość "
-"w zakresie od 10 do 20 jest rozsądna."
+"Tolerancja przełączania bluescreenu na warianty kolorów dla poziomu U. "
+"Wartość w zakresie od 10 do 20 jest rozsądna."
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:56
 msgid "Bluescreen V tolerance"
-msgstr "Tolerancja V Bluescreenu"
+msgstr "Tolerancja V bluescreenu"
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:58
 msgid ""
 "Tolerance of the bluescreen blender on color variations for the V plane. A "
 "value between 10 and 20 seems sensible."
 msgstr ""
-"Tolerancja przełączania Bluecreen na warianty kolorów dla poziomu V. Wartość "
-"w zakresie od 10 do 20 jest rozsądna."
+"Tolerancja przełączania bluescreen na warianty kolorów dla poziomu V. "
+"Wartość w zakresie od 10 do 20 jest rozsądna."
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:78
 msgid "Bluescreen video filter"
@@ -26947,7 +26557,7 @@ msgstr "Proporcje wyjścia obrazu"
 msgid ""
 "Set the canvas' picture aspect ratio. If omitted, the canvas is assumed to "
 "have the same SAR as the input."
-msgstr "Ustaw proporcje obrazu na płótnie. Jeśli nie ma podanej wartości, "
+msgstr "Ustaw proporcje obrazu na płótnie. Jeśli nie ma podanej wartości."
 
 #: modules/video_filter/canvas.c:93
 msgid "Pad video"
@@ -26976,17 +26586,17 @@ msgstr "Filtr obrazu płótna"
 
 #: modules/video_filter/ci_filters.m:760
 msgid "Use a specific Core Image Filter"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj określonego filtra Core Image"
 
 #: modules/video_filter/ci_filters.m:762
 msgid ""
 "Example: 'CICrystallize', 'CIBumpDistortion', 'CIThermal', 'CIComicEffect'"
 msgstr ""
+"Przykład: 'CICrystallize', 'CIBumpDistortion', 'CIThermal', 'CIComicEffect'"
 
 #: modules/video_filter/ci_filters.m:768
-#, fuzzy
 msgid "Mac OS X hardware video filters"
-msgstr "Filtr wyostrzenia obrazu"
+msgstr "Filtry sprzętu wideo Mac OS X"
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:56
 msgid ""
@@ -26997,7 +26607,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Kolory podobne do tego koloru będą zatrzymane, inne będą w odcieniach "
 "szarości. Wartość podana musi być heksadecymalnie (tak jak kolory HTML). "
-"Pierwsze dwa znaki oznaczają czerwony, dalej zielony, i na koniec niebieski. "
+"Pierwsze dwa znaki oznaczają czerwony, dalej zielony i na koniec niebieski. "
 "#000000 = czarny, #FF0000 = czerwony, #00FF00 = zielony, #FFFF00 = żółty "
 "(czerwony + zielony), #FFFFFF = biały"
 
@@ -27023,7 +26633,7 @@ msgstr "Piksele do przycięcia z góry"
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:49
 msgid "Number of pixels to crop from the top of the image."
-msgstr "Ilość pikseli do przycięcia z górnej części obrazu."
+msgstr "Liczba pikseli do przycięcia z górnej części obrazu."
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:50
 msgid "Pixels to crop from bottom"
@@ -27031,7 +26641,7 @@ msgstr "Piksele do przycięcia z dołu"
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:52
 msgid "Number of pixels to crop from the bottom of the image."
-msgstr "Ilość pikseli do przycięcia z dolnej części obrazu."
+msgstr "Liczba pikseli do przycięcia z dolnej części obrazu."
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:53
 msgid "Pixels to crop from left"
@@ -27039,7 +26649,7 @@ msgstr "Piksele do przycięcia z lewej strony"
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:55
 msgid "Number of pixels to crop from the left of the image."
-msgstr "Ilość pikseli do przycięcia z lewej części obrazu."
+msgstr "Liczba pikseli do przycięcia z lewej części obrazu."
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:56
 msgid "Pixels to crop from right"
@@ -27047,7 +26657,7 @@ msgstr "Piksele do przycięcia z prawej strony"
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:58
 msgid "Number of pixels to crop from the right of the image."
-msgstr "Ilość pikseli do przycięcia z prawej części obrazu."
+msgstr "Liczba pikseli do przycięcia z prawej części obrazu."
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:60
 msgid "Pixels to padd to top"
@@ -27055,7 +26665,7 @@ msgstr "Piksele do wypełnienia z góry"
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:62
 msgid "Number of pixels to padd to the top of the image after cropping."
-msgstr "Ilość pikseli do wypełnienia z góry po przycięciu obrazu."
+msgstr "Liczba pikseli do wypełnienia z góry po przycięciu obrazu."
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:63
 msgid "Pixels to padd to bottom"
@@ -27063,7 +26673,7 @@ msgstr "Piksele do wypełnienia z dołu"
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:65
 msgid "Number of pixels to padd to the bottom of the image after cropping."
-msgstr "Ilość pikseli do wypełnienia z dołu po przycięciu obrazu."
+msgstr "Liczba pikseli do wypełnienia z dołu po przycięciu obrazu."
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:66
 msgid "Pixels to padd to left"
@@ -27071,7 +26681,7 @@ msgstr "Piksele do wypełnienia z lewej strony"
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:68
 msgid "Number of pixels to padd to the left of the image after cropping."
-msgstr "Ilość pikseli do wypełnienia z lewej strony po przycięciu obrazu."
+msgstr "Liczba pikseli do wypełnienia z lewej strony po przycięciu obrazu."
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:69
 msgid "Pixels to padd to right"
@@ -27079,7 +26689,7 @@ msgstr "Piksele do wypełnienia z prawej strony"
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:71
 msgid "Number of pixels to padd to the right of the image after cropping."
-msgstr "Ilość pikseli do wypełnienia z prawej strony po przycięciu obrazu."
+msgstr "Liczba pikseli do wypełnienia z prawej strony po przycięciu obrazu."
 
 #: modules/video_filter/croppadd.c:79
 msgid "Croppadd"
@@ -27153,7 +26763,7 @@ msgstr ""
 "przeplotem, np. filmów z kamery.\n"
 "\n"
 "AltLine: weź barwy linii 1 z górnego pola, linii 2 z dolnego pola itd. \n"
-"Domyślnie, dobre dla ztelecinowanego wejścia NTSC (anime DVD itp.). \n"
+"Domyślnie dobre dla ztelecinowanego wejścia NTSC (anime DVD itp.). \n"
 "\n"
 "Mieszane: średnie barwy pola wejściowego. Mogą zniekształcać też barwy "
 "nowego (jasnego) pola.\n"
@@ -27181,18 +26791,16 @@ msgid "Deinterlacing video filter"
 msgstr "Filtr anty-przeplotowy obrazu"
 
 #: modules/video_filter/edgedetection.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Edge detection video filter"
-msgstr "Filtr wykrywania ruchu obrazu"
+msgstr "Filtr wykrywania krawędzi obrazu"
 
 #: modules/video_filter/edgedetection.c:40
-#, fuzzy
 msgid "Edge detection"
-msgstr "Wybór urządzenia"
+msgstr "Wykrywanie krawędzi"
 
 #: modules/video_filter/edgedetection.c:42
 msgid "Detects edges in the frame and highlights them in white."
-msgstr ""
+msgstr "Wykrywa krawędzie w ramce i podświetla je na biało."
 
 #: modules/video_filter/erase.c:56
 msgid "Image mask. Pixels with an alpha value greater than 50% will be erased."
@@ -27228,21 +26836,19 @@ msgstr "Komponent RGB do wydobycia"
 msgid "RGB component to extract. 0 for Red, 1 for Green and 2 for Blue."
 msgstr ""
 "Komponent RGB do wydobycia. 0 dla czerwonego, 1 dla zielonego i 2 dla "
-"niebiesko."
+"niebieskiego."
 
 #: modules/video_filter/extract.c:67
 msgid "Extract RGB component video filter"
 msgstr "Filtr wydobycia obrazu komponent RGB"
 
 #: modules/video_filter/fps.c:45
-#, fuzzy
 msgid "FPS conversion video filter"
-msgstr "Filtr sceny obrazu"
+msgstr "Filtr wideo konwersji FPS"
 
 #: modules/video_filter/fps.c:46
-#, fuzzy
 msgid "FPS Converter"
-msgstr "Konwerter YUVP"
+msgstr "Konwerter FPS"
 
 #: modules/video_filter/freeze.c:78
 msgid "Freezing interactive video filter"
@@ -27318,7 +26924,7 @@ msgid ""
 "Gradient image type (0 or 1). 0 will turn the image to white while 1 will "
 "keep colors."
 msgstr ""
-"Typ gradientu obrazu (0 lub 1). 0 zmienia obraz na kolor biały a 1 "
+"Typ gradientu obrazu (0 lub 1). 0 zmienia obraz na kolor biały, a 1 "
 "zatrzymuje kolory."
 
 #: modules/video_filter/gradient.c:69
@@ -27340,7 +26946,7 @@ msgstr "Filtr gradientu obrazu"
 
 #: modules/video_filter/grain.c:54
 msgid "Variance of the gaussian noise"
-msgstr "Wariancja szumu gaussa"
+msgstr "Wariancja szumu Gaussa"
 
 #: modules/video_filter/grain.c:58
 msgid "Minimal period"
@@ -27368,7 +26974,7 @@ msgstr "Ziarno"
 
 #: modules/video_filter/grain.c:66
 msgid "Adds filtered gaussian noise"
-msgstr "Dodaje przefiltrowany szum gaussa"
+msgstr "Dodaje przefiltrowany szum Gaussa"
 
 #: modules/video_filter/hqdn3d.c:57
 msgid "Spatial luma strength (0-254)"
@@ -27415,10 +27021,9 @@ msgid "Mirror orientation"
 msgstr "Orientacja podziału lustrzanego"
 
 #: modules/video_filter/mirror.c:65
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Defines orientation of the mirror splitting. Can be vertical or horizontal."
-msgstr "Ustala orientację podziału lustrzanego. Może być pionowa lub pozioma"
+msgstr "Ustala orientację podziału lustrzanego. Może być pionowa lub pozioma."
 
 #: modules/video_filter/mirror.c:69
 msgid "Vertical"
@@ -27433,9 +27038,8 @@ msgid "Direction"
 msgstr "Kierunek"
 
 #: modules/video_filter/mirror.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Direction of the mirroring."
-msgstr "Kierunek podziału lustrzanego"
+msgstr "Kierunek podziału lustrzanego."
 
 #: modules/video_filter/mirror.c:75
 msgid "Left to right/Top to bottom"
@@ -27495,14 +27099,13 @@ msgstr "Nazwa pliku kaskady Haar"
 
 #: modules/video_filter/opencv_example.cpp:83
 msgid "Name of XML file containing Haar cascade description"
-msgstr "Nazwa pliku XML zawierający opis kaskady Haar"
+msgstr "Nazwa pliku XML zawierającego opis kaskady Haar"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:61
 msgid "Use input chroma unaltered"
 msgstr "Użyj niezmienionego wejścia chromy"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:62
-#, fuzzy
 msgid "I420 - first plane is grayscale"
 msgstr "I420 - pierwszy poziom jest w skali szarości"
 
@@ -27512,19 +27115,19 @@ msgstr "RGB32"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:65
 msgid "Don't display any video"
-msgstr "Nie pokuzuj żadnego obrazu"
+msgstr "Nie pokazuj żadnego obrazu"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:66
 msgid "Display the input video"
-msgstr "Pokuzuj wejściowy obraz"
+msgstr "Pokazuj wejściowy obraz"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:66
 msgid "Display the processed video"
-msgstr "Pokuzuj przetworzony obraz"
+msgstr "Pokazuj przetworzony obraz"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:69
 msgid "Show only errors"
-msgstr "Pokuzuj tylko błędy"
+msgstr "Pokazuj tylko błędy"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:70
 msgid "Show errors and warnings"
@@ -27547,13 +27150,11 @@ msgid "Scale factor (0.1-2.0)"
 msgstr "Czynnik skalowania (0.1-2.0)"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:82
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Amount by which to scale the picture before sending it to the internal "
 "OpenCV filter"
 msgstr ""
-"Czynnik, przez który obraz jest skalowany przed wysłaniem go do wewnętrznego "
-"filtra OpenCV"
+"Kwota skalowania obrazu przed wysyłaniem go do wewnętrznego filtra OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:85
 msgid "OpenCV filter chroma"
@@ -27763,7 +27364,7 @@ msgstr "Kąt w stopniach (0 do 359)"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:58
 msgid "Use motion sensors"
-msgstr "Użyj czujniki ruchu"
+msgstr "Użyj czujników ruchu"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:68
 msgid "Rotate video filter"
@@ -27779,7 +27380,7 @@ msgstr "Format obrazu"
 
 #: modules/video_filter/scene.c:60
 msgid "Format of the output images (png, jpeg, ...)."
-msgstr "Format obrazów wyjściowych (png, jpeg, ...)."
+msgstr "Format obrazów wyjściowych (png, jpeg...)."
 
 #: modules/video_filter/scene.c:63
 msgid ""
@@ -27818,7 +27419,7 @@ msgid ""
 "\"prefixNUMBER.format\" form if replace is not true."
 msgstr ""
 "Prefiks nazw plików obrazów wyjściowych. Nazwy plików wyjściowych będą w "
-"formacie \"prefixNUMBER.format\" jeśli zastąpienie plików nie jest aktywne."
+"formacie \"prefixNUMBER.format\", jeśli zastąpienie plików nie jest aktywne."
 
 #: modules/video_filter/scene.c:81
 msgid "Directory path prefix"
@@ -27870,7 +27471,7 @@ msgstr "Filtr sepia obrazu"
 
 #: modules/video_filter/sepia.c:67
 msgid "Gives video a warmer tone by applying sepia effect"
-msgstr "Daje obrazu cieplejsze brzmienie poprzez zastosowanie efektu sepii"
+msgstr "Daje obrazu cieplejsze brzmienie przez zastosowanie efektu sepii"
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:48
 msgid "Sharpen strength (0-2)"
@@ -27878,7 +27479,7 @@ msgstr "Zakres ostrości (0-2)"
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:49
 msgid "Set the Sharpen strength, between 0 and 2. Defaults to 0.05."
-msgstr "Ustaw zakres ostrości, pomiędzy 0 i 2. Domyślna wartość to 0,05."
+msgstr "Ustaw zakres ostrości między 0 i 2. Domyślna wartość to 0,05."
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:61
 msgid "Augment contrast between contours."
@@ -27914,7 +27515,7 @@ msgstr "Obróć lub przekręć obraz"
 
 #: modules/video_filter/vhs.c:105
 msgid "VHS movie effect video filter"
-msgstr "Film VHS - efekt filtru wideo"
+msgstr "Film VHS - efekt filtra wideo"
 
 #: modules/video_filter/vhs.c:106
 msgid "VHS movie"
@@ -27937,13 +27538,12 @@ msgid "ASCII-art video output"
 msgstr "Obraz wyjściowy ASCII-Art"
 
 #: modules/video_output/android/window.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Android Window"
-msgstr "Naturalne okno w systemie Android"
+msgstr "Okno systemu Android"
 
 #: modules/video_output/android/window.c:51
 msgid "Android native window"
-msgstr "Naturalne okno w systemie Android"
+msgstr "Okno natywne systemu Android"
 
 #: modules/video_output/caca.c:57
 msgid "Color ASCII art video output"
@@ -27967,25 +27567,23 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:73
 msgid "Active Format Descriptor value"
-msgstr ""
+msgstr "Wartość aktywnego deskryptora formatu"
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:76
-#, fuzzy
 msgid "Aspect Ratio of the source picture."
-msgstr "Przejrzystość obrazu mozaiki."
+msgstr "Proporcje obrazu źródłowego."
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:78
 msgid "Active Format Descriptor line"
-msgstr ""
+msgstr "Linia aktywnego deskryptora formatu"
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:79
 msgid "VBI line on which to output Active Format Descriptor."
-msgstr ""
+msgstr "Linia VBI, która wyświetla aktywnego deskryptora formatu."
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:81
-#, fuzzy
 msgid "Picture to display on input signal loss"
-msgstr "Obraz wyświetlany w momencie utraty sygnału wejściowego."
+msgstr "Obraz wyświetlany w momencie utraty sygnału wejściowego"
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:84
 msgid "Output card"
@@ -27994,7 +27592,7 @@ msgstr "Karta wyjściowa"
 #: modules/video_output/decklink.cpp:86
 msgid "DeckLink output card, if multiple exist. The cards are numbered from 0."
 msgstr ""
-"Karta wyjściowa DeckLink, jeśli istnieją kilka. Karty są ponumerowane od 0."
+"Karta wyjściowa DeckLink, jeśli istnieje kilka. Karty są ponumerowane od 0."
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:89
 msgid "Desired output mode"
@@ -28024,7 +27622,7 @@ msgid ""
 "Number of output channels for DeckLink output. Must be 2, 8 or 16. 0 "
 "disables audio output."
 msgstr ""
-"Ilość wyjściowych kanałów dla wyjścia DeckLink. Musi to być 2, 8 lub 16. 0 "
+"Liczba wyjściowych kanałów dla wyjścia DeckLink. Musi to być 2, 8 lub 16. 0 "
 "wyłącza wyjście dźwiękowe."
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:112
@@ -28040,32 +27638,26 @@ msgid "DecklinkOutput"
 msgstr "Wyjście DeckLink"
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:235
-#, fuzzy
 msgid "Output module to write to Blackmagic SDI card"
-msgstr "moduł wyjściowy do zapisu na kartę SDI Blackmagic"
+msgstr "Moduł wyjściowy do zapisu na kartę SDI Blackmagic"
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:236
-#, fuzzy
 msgid "DeckLink General Options"
 msgstr "Ogólne ustawienia DeckLink"
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:241
-#, fuzzy
 msgid "DeckLink Video Output module"
 msgstr "Moduł wyjściowy obrazu DeckLink"
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:246
-#, fuzzy
 msgid "DeckLink Video Options"
 msgstr "Opcje obrazu DeckLink"
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:269
-#, fuzzy
 msgid "DeckLink Audio Output module"
 msgstr "Moduł wyjściowy dźwięku DeckLink"
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:274
-#, fuzzy
 msgid "DeckLink Audio Options"
 msgstr "Opcje dźwięku DeckLink"
 
@@ -28078,8 +27670,8 @@ msgid ""
 "Video will be embedded in this pre-existing window. If zero, a new window "
 "will be created."
 msgstr ""
-"Wideo osadzone będzie w tym wcześniej istniejącym oknie. Jeśli wartość jest "
-"zero, utworzone zostanie nowe okno."
+"Wideo osadzone będzie w tym wcześniej istniejącym oknie. Jeśli wartość "
+"wynosi zero, utworzone zostanie nowe okno."
 
 #: modules/video_output/drawable.c:46 modules/video_output/xcb/window.c:728
 msgid "Drawable"
@@ -28100,14 +27692,14 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/fb.c:60
 msgid "Run fb on current tty"
-msgstr "Uruchom bufora klatek na aktualnym TTY"
+msgstr "Uruchom bufor klatek na aktualnym TTY"
 
 #: modules/video_output/fb.c:62
 msgid ""
 "Run framebuffer on current TTY device (default enabled). (disable tty "
 "handling with caution)"
 msgstr ""
-"Uruchom bufora klatek na aktualnym urządzeniu TTY. Opcja ta jest domyślnie "
+"Uruchom bufor klatek na aktualnym urządzeniu TTY. Opcja ta jest domyślnie "
 "włączona. Bądź ostrożny z wyłączaniem obsługi TTY."
 
 #: modules/video_output/fb.c:65
@@ -28119,8 +27711,8 @@ msgid ""
 "Select the resolution for the framebuffer. Currently it supports the values "
 "0=QCIF 1=CIF 2=NTSC 3=PAL, 4=auto (default 4=auto)"
 msgstr ""
-"Wybierz rozdzielczość bufora klatek. Obecnie wspierane wartości to 0=QCIF "
-"1=CIF 2=NTSC 3=PAL, 4=automatycznie (domyślnie 4=automatycznie)"
+"Wybierz rozdzielczość bufora klatek. Obecnie obsługuje wartości 0=QCIF 1=CIF "
+"2=NTSC 3=PAL, 4=automatycznie (domyślnie 4=automatycznie)"
 
 #: modules/video_output/fb.c:70
 msgid "Framebuffer uses hw acceleration"
@@ -28140,7 +27732,7 @@ msgid ""
 "has no way to report its chroma."
 msgstr ""
 "Funkcja Chroma fourcc używana przez bufora klatek. Domyślnie jest to RGB, "
-"jeżeli urządzenie nie obsługuje metody przekazywania parametrów koloru."
+"jeśli urządzenie nie obsługuje metody przekazywania parametrów koloru."
 
 #: modules/video_output/fb.c:92
 msgid "GNU/Linux framebuffer video output"
@@ -28236,12 +27828,11 @@ msgstr "Rozszerzenie EGL dla OpenGL"
 
 #: modules/video_output/opengl/vout_helper.h:61
 msgid "Open GL/GLES hardware converter"
-msgstr ""
+msgstr "Konwerter sprzętowy Open GL/GLES"
 
 #: modules/video_output/opengl/vout_helper.h:63
-#, fuzzy
 msgid "Force a \"glconv\" module."
-msgstr "moduł wyjściowy dostępu"
+msgstr "Wymuś moduł \"glconv\"."
 
 #: modules/video_output/win32/direct3d9.c:70
 msgid "The desktop mode allows you to display the video on the desktop."
@@ -28277,26 +27868,23 @@ msgstr "Ścieżka do pliku HLSL zawierającego pojedynczy pixel shader."
 
 #: modules/video_output/win32/direct3d9.c:82
 msgid "HLSL File"
-msgstr "plik HLSL"
+msgstr "Plik HLSL"
 
 #: modules/video_output/win32/direct3d9.c:84
 msgid "Recommended video output for Windows Vista and later versions"
 msgstr "Zalecany obraz wyjściowy dla systemu Windows Vista i nowszych"
 
 #: modules/video_output/win32/direct3d9.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Direct3D9 video output"
-msgstr "Obraz wyjściowy Direct3D"
+msgstr "Obraz wyjściowy Direct3D9"
 
 #: modules/video_output/win32/direct3d11.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Recommended video output for Windows 8 and later versions"
-msgstr "Zalecany obraz wyjściowy dla systemu Windows Vista i nowszych"
+msgstr "Zalecany obraz wyjściowy dla systemu Windows 8 i nowszych"
 
 #: modules/video_output/win32/direct3d11.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Direct3D11 video output"
-msgstr "Obraz wyjściowy Direct3D"
+msgstr "Obraz wyjściowy Direct3D11"
 
 #: modules/video_output/win32/directdraw.c:65
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:318
@@ -28320,9 +27908,9 @@ msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
-"Overlay to sprzętowe przyspieszenie Twojej katy graficznej (umożliwia "
-"bezpośredniego wyświetlania obrazu na ekranie). Domyślnie, VLC próbuje "
-"używać tej opcji."
+"Overlay to sprzętowe przyspieszenie Twojej karty graficznej (umożliwia "
+"bezpośredniego wyświetlania obrazu na ekranie). Domyślnie VLC próbuje używać "
+"tej opcji."
 
 #: modules/video_output/win32/directdraw.c:75
 msgid "Use video buffers in system memory"
@@ -28342,7 +27930,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/win32/directdraw.c:82
 msgid "Use triple buffering for overlays"
-msgstr "Użyj potrójne buforowanie dla nakładek"
+msgstr "Użyj potrójnego buforowania dla nakładek"
 
 #: modules/video_output/win32/directdraw.c:84
 msgid ""
@@ -28383,9 +27971,8 @@ msgid "Wallpaper"
 msgstr "Tapeta"
 
 #: modules/video_output/win32/glwin32.c:51
-#, fuzzy
 msgid "OpenGL video output for Windows"
-msgstr "Obraz wyjściowy OpenGL"
+msgstr "Obraz wyjściowy OpenGL dla systemu Windows"
 
 #: modules/video_output/win32/wingdi.c:52
 msgid "Windows GDI video output"
@@ -28396,9 +27983,8 @@ msgid "GPU affinity"
 msgstr "Powinowactwo GPU"
 
 #: modules/video_output/win32/wgl.c:46
-#, fuzzy
 msgid "WGL extension for OpenGL"
-msgstr "Rozszerzenie EGL dla OpenGL"
+msgstr "Rozszerzenie WGL dla OpenGL"
 
 #: modules/video_output/vdummy.c:36
 msgid "Dummy image chroma format"
@@ -28410,7 +27996,7 @@ msgid ""
 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
 msgstr ""
 "Wymusza fikcyjny obraz wyjściowy do tworzenia określonych obrazów formatu "
-"chromy, zamiast zwiększać wydajność, przy użyciu najbardziej wydajnego "
+"chromy, zamiast zwiększać wydajność przy użyciu najbardziej wydajnego "
 "formatu."
 
 #: modules/video_output/vdummy.c:48
@@ -28452,44 +28038,41 @@ msgstr "Pamięć wideo"
 
 #: modules/video_output/wayland/shell.c:405
 #: modules/video_output/wayland/xdg-shell.c:374
-#, fuzzy
 msgid "Wayland display"
-msgstr "Ekran X11"
+msgstr "Wyświetlacz Wayland"
 
 #: modules/video_output/wayland/shell.c:407
 #: modules/video_output/wayland/xdg-shell.c:376
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Video will be rendered with this Wayland display. If empty, the default "
 "display will be used."
 msgstr ""
-"Obraz będzie renderowany z tego ekranu X11. Jeżeli jest pusty, używany "
+"Obraz będzie renderowany z tego ekranu Wayland. Jeśli jest pusty, używany "
 "będzie domyślny ekran."
 
 #: modules/video_output/wayland/shell.c:411
 msgid "WL shell"
-msgstr ""
+msgstr "Powłoka WL"
 
 #: modules/video_output/wayland/shell.c:412
 msgid "Wayland shell surface"
-msgstr ""
+msgstr "Powierzchnia powłoki Waylanda"
 
 #: modules/video_output/wayland/shm.c:508
 msgid "WL SHM"
-msgstr ""
+msgstr "WL SHM"
 
 #: modules/video_output/wayland/shm.c:509
-#, fuzzy
 msgid "Wayland shared memory video output"
-msgstr "Obraz wyjściowy w skali szarości"
+msgstr "Wyjście pamięci dzielonej obrazu Waylanda"
 
 #: modules/video_output/wayland/xdg-shell.c:380
 msgid "XDG shell"
-msgstr ""
+msgstr "Powłoka XDG"
 
 #: modules/video_output/wayland/xdg-shell.c:381
 msgid "XDG shell surface"
-msgstr ""
+msgstr "Powierzchnia powłoki XDG"
 
 #. xgettext: This is a plain ASCII spelling of "VLC media player"
 #. for the ICCCM window name. This must be pure ASCII.
@@ -28514,15 +28097,15 @@ msgstr "VLC"
 
 #: modules/video_output/xcb/window.c:700
 msgid "X11 display"
-msgstr "Ekran X11"
+msgstr "Wyświetlacz X11"
 
 #: modules/video_output/xcb/window.c:702
 msgid ""
 "Video will be rendered with this X11 display. If empty, the default display "
 "will be used."
 msgstr ""
-"Obraz będzie renderowany z tego ekranu X11. Jeżeli jest pusty, używany "
-"będzie domyślny ekran."
+"Obraz będzie renderowany z tego ekranu X11. Jeśli jest pusty, używany będzie "
+"domyślny ekran."
 
 #: modules/video_output/xcb/window.c:705
 msgid "X11 window ID"
@@ -28553,7 +28136,7 @@ msgid ""
 "XVideo hardware adaptor to use. By default, VLC will use the first "
 "functional adaptor."
 msgstr ""
-"Używany adapter sprzętowy XVideo. Domyślnie, VLC używa pierwszy działający "
+"Używany adapter sprzętowy XVideo. Domyślnie VLC używa pierwszy działający "
 "adapter."
 
 #: modules/video_output/xcb/xvideo.c:49
@@ -28565,7 +28148,7 @@ msgid ""
 "XVideo image format id to use. By default, VLC will try to use the best "
 "match for the video being played."
 msgstr ""
-"Używany identyfikator formatu XVideo. Domyślnie, VLC spróbuje użyć "
+"Używany identyfikator formatu XVideo. Domyślnie VLC spróbuje użyć "
 "najlepszego dopasowania dla odtwarzanego filmu."
 
 #: modules/video_output/xcb/xvideo.c:62
@@ -28589,24 +28172,20 @@ msgid "Chroma used"
 msgstr "Używana chroma"
 
 #: modules/video_output/yuv.c:46
-#, fuzzy
 msgid "Force use of a specific chroma for output."
-msgstr "Wymuś używania konkretnej chromy dla wyjścia. Domyślnie jest I420."
+msgstr "Wymuś używanie określonej chromy dla wyjścia."
 
 #: modules/video_output/yuv.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Add a YUV4MPEG2 header"
-msgstr "Dodaj nagłówek WAVE"
+msgstr "Dodaj nagłówek YUV4MPEG2"
 
 #: modules/video_output/yuv.c:49
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The YUV4MPEG2 header is compatible with mplayer yuv video output and "
 "requires YV12/I420 fourcc."
 msgstr ""
 "Nagłówek YUV4MPEG2 jest zgodny z wyjściem obrazu YUV mplayera i wymaga YV12/"
-"I420 fourcc. VLC domyślnie zapisuje fourcc klatek obrazu do wyjścia "
-"docelowego."
+"I420 fourcc."
 
 #: modules/video_output/yuv.c:58
 msgid "YUV output"
@@ -28618,7 +28197,7 @@ msgstr "Obraz wyjściowy YUV"
 
 #: modules/video_splitter/clone.c:40
 msgid "Number of video windows in which to clone the video."
-msgstr "Ilość okien, w których klonowany będzie obraz."
+msgstr "Liczba okien, w których klonowany będzie obraz."
 
 #: modules/video_splitter/clone.c:43
 msgid "Video output modules"
@@ -28656,7 +28235,7 @@ msgstr "Aktywne okna"
 #: modules/video_splitter/panoramix.c:69 modules/video_splitter/wall.c:55
 msgid "Comma-separated list of active windows, defaults to all"
 msgstr ""
-"Lista aktywnych okien dzielonych przecinkiem. Domyślnie, wszystkie okna są "
+"Lista aktywnych okien dzielonych przecinkiem. Domyślnie wszystkie okna są "
 "używane."
 
 #: modules/video_splitter/panoramix.c:74
@@ -28665,7 +28244,7 @@ msgstr "Rozdziel obraz na kilka okien, aby wyświetlić ścianę ekranów"
 
 #: modules/video_splitter/panoramix.c:81
 msgid "Panoramix: wall with overlap video filter"
-msgstr "Panoramix: ściana z nakładką filtru obrazu"
+msgstr "Panoramix: ściana z nakładką filtra obrazu"
 
 #: modules/video_splitter/panoramix.c:82
 msgid "Panoramix"
@@ -28697,7 +28276,7 @@ msgid ""
 "Check this option if you want attenuate blended zone by this plug-in (if "
 "option is unchecked, attenuate is made by opengl)"
 msgstr ""
-"Włącz tę opcję, jeśli chcesz złagodzić mieszane strefy przez tą wtyczkę "
+"Włącz tę opcję, jeśli chcesz złagodzić mieszane strefy przez tę wtyczkę "
 "(jeśli ta opcja jest włączona, złagodzenie odbywa się za pomocą OpenGL)"
 
 #: modules/video_splitter/panoramix.c:106
@@ -28916,7 +28495,7 @@ msgid ""
 "will be prettier but more CPU intensive)."
 msgstr ""
 "Tutaj można ustawić rozdzielczość obrazu Goom (większa rozdzielczość będzie "
-"ładniejsza lecz obciąża to więcej procesor)."
+"ładniejsza, ale obciąży ona bardziej procesor)."
 
 #: modules/visualization/goom.c:51
 msgid "Goom animation speed"
@@ -29016,7 +28595,7 @@ msgid ""
 "A list of visual effect, separated by commas.\n"
 "Current effects include: dummy, scope, spectrum, spectrometer and vuMeter."
 msgstr ""
-"Lista efektów wizualnych, dzielonych przecinkiem.\n"
+"Lista efektów wizualnych dzielonych przecinkiem.\n"
 "Obecnie obsługiwane efekty: dummy, scope, spectrum, spectrometer i vuMeter."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:55
@@ -29029,7 +28608,7 @@ msgstr "Wysokość okna efektów obrazu w pikselach."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:61
 msgid "FFT window"
-msgstr "okno FFT"
+msgstr "Okno FFT"
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:63
 msgid "The type of FFT window to use for spectrum-based visualizations."
@@ -29040,7 +28619,6 @@ msgid "Kaiser window parameter"
 msgstr "Parametr Okna Kaisera"
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:67
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The parameter alpha for the Kaiser window. Increasing alpha increases the "
 "main-lobe width and decreases the side-lobe amplitude."
@@ -29053,13 +28631,12 @@ msgid "Show 80 bands instead of 20"
 msgstr "Pokazuj 80 pasm zamiast 20"
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:72
-#, fuzzy
 msgid "More bands for the spectrometer: 80 if enabled, else 20."
-msgstr "Więcej pasma dla spektrometru : 80 jeżeli aktywny, inaczej 20."
+msgstr "Więcej pasma dla spektrometru: 80 jeśli aktywny, inaczej 20."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:74
 msgid "Number of blank pixels between bands."
-msgstr "Liczba pustych pikseli pomiędzy pasmami."
+msgstr "Liczba pustych pikseli między pasmami."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:76
 msgid "Amplification"
@@ -29103,7 +28680,7 @@ msgstr "Części widma"
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:96
 msgid "Determines how many sections of spectrum will exist."
-msgstr "Określa, ile istnieć będzie części widma."
+msgstr "Określa, ile istnieć będą części widma."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:98
 msgid "Peak height"
@@ -29333,7 +28910,7 @@ msgid ""
 "right: <i>Manage Streams</i>"
 msgstr ""
 "Strumień zostanie utworzony przy użyciu ustawień domyślnych, dla bardziej "
-"zaawansowanej konfiguracji, lub zmiany ustawień domyślnych, kliknij przycisk "
+"zaawansowanej konfiguracji lub zmiany ustawień domyślnych, kliknij przycisk "
 "po prawej stronie: <i>Zarządzaj strumieniami</i>"
 
 #: share/lua/http/index.html:268
@@ -29436,7 +29013,6 @@ msgid "Start Time"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
 #: modules/gui/qt/ui/open.h:273
-#, fuzzy
 msgid "Stop Time"
 msgstr "Zatrzymaj przy"
 
@@ -29465,15 +29041,14 @@ msgid "HH'H':mm'm':ss's'.zzz"
 msgstr "GG'G':mm'm':ss's'.zzz"
 
 #: modules/gui/qt/ui/open.h:288
-#, fuzzy
 msgid "Change the stop time for the media"
-msgstr "Zmień czas rozpoczęcia pliku multimedialnego"
+msgstr "Zmień czas zatrzymania pliku multimedialnego"
 
 #: modules/gui/qt/ui/open.h:291
 msgid "Play another media synchronously (extra audio file, ...)"
 msgstr ""
 "Synchroniczne odtwarzanie innych plików multimedialnych (dodatkowy plik "
-"audio, ...)"
+"audio...)"
 
 #: modules/gui/qt/ui/open_capture.h:97
 msgid "Capture mode"
@@ -29673,11 +29248,11 @@ msgstr "Parametry kodowania"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:742
 msgid "Frame size"
-msgstr "Rozmiary klatki"
+msgstr "Rozmiar klatki"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:745 modules/gui/qt/ui/profiles.h:748
 msgid "px"
-msgstr "px"
+msgstr "piks."
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:758
 msgid "Sa&mple Rate"
@@ -29709,7 +29284,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:208
 msgid "New destination"
-msgstr "Nowe cel"
+msgstr "Nowy cel"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:210
 msgid "Display locally"
@@ -29757,7 +29332,7 @@ msgstr "Moduł wyjścia:"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:434
 msgid "Use S/PDIF when available"
-msgstr "Używaj S/PDIF jeśli to możliwe."
+msgstr "Używaj S/PDIF, jeśli to możliwe."
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:435
 msgid "Effects"
@@ -29781,7 +29356,7 @@ msgstr "Powtórz tryb wzmocnienia:"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:440
 msgid "Headphone surround effect"
-msgstr "Efekt surround słuchawek"
+msgstr "Efekt Surround słuchawek"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:441
 msgid "Normalize volume to:"
@@ -29821,7 +29396,7 @@ msgstr "Wybór ustawień i tuningu x264"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:349
 msgid "Hardware-accelerated decoding"
-msgstr "Sprzętowa akceleracja dekodowania"
+msgstr "Sprzętowe przyspieszenie dekodowania"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:350
 msgid "Skip H.264 in-loop deblocking filter"
@@ -29916,11 +29491,8 @@ msgid "Show systray icon"
 msgstr "Wyświetl ikonę w zasobniku"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:546
-#, fuzzy
 msgid "Auto raising the interface:"
-msgstr ""
-"Używasz interfejsu Qt4.\n"
-"\n"
+msgstr "Automatyczne wzniesienie interfejsu:"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:547
 msgid "Skin resource file:"
@@ -30004,16 +29576,15 @@ msgstr "Dodaj cień"
 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1284
 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1285
 msgid " px"
-msgstr " px"
+msgstr " piks."
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_subtitles.h:307
 msgid "Add a background"
 msgstr "Dodaj tło"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:315
-#, fuzzy
 msgid "O&utput"
-msgstr "Wyjście"
+msgstr "W&yjście"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:316
 msgid "Accelerated video output (Overlay)"
@@ -30227,7 +29798,7 @@ msgstr "Kontrola muksu"
 
 #: modules/gui/qt/ui/vlm.h:296
 msgid "Muxer:"
-msgstr "Mukser:"
+msgstr "Multiplekser:"
 
 #: modules/gui/qt/ui/vlm.h:297
 msgid "AAAA; "
@@ -35563,7 +35134,7 @@ msgstr "Lista menedżera mediów"
 #, fuzzy
 #~ msgid "Please enter the URL or path to the media you want to play"
 #~ msgstr ""
-#~ "pisz adres URL lub ścieżkę do plików multimedialnych, które chcesz "
+#~ "Wpisz adres URL lub ścieżkę do plików multimedialnych, które chcesz "
 #~ "odtworzyć."
 
 #, fuzzy
-- 
2.10.0.windows.1More information about the vlc-devel mailing list