[vlmc-devel] l10n: Czech update

VideoLAN git at videolan.org
Wed Feb 26 13:01:10 CET 2020


vlmc | branch: master | VideoLAN <videolan at videolan.org> | Tue Sep 19 12:10:34 2017 +0200| [c6254a5580f50a4dfdefeb0ff73fb1f701839e33] | committer: Michał Trzebiatowski

l10n: Czech update

100% translated

Signed-off-by: Michał Trzebiatowski <michtrz at gmail.com>

> https://code.videolan.org/videolan/vlmc/commit/c6254a5580f50a4dfdefeb0ff73fb1f701839e33
---

 ts/vlmc_cs_CZ.ts | 22 +++++++++++-----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/ts/vlmc_cs_CZ.ts b/ts/vlmc_cs_CZ.ts
index 79a9aeeb..521063d0 100644
--- a/ts/vlmc_cs_CZ.ts
+++ b/ts/vlmc_cs_CZ.ts
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="cs_CZ" sourcelanguage="en">
+<TS version="2.0" language="cs" sourcelanguage="en">
 <defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
 <context>
   <name>AboutVLMC</name>
@@ -233,7 +233,7 @@ Verze vašeho běhového prostředí Qt: %4
   </message>
   <message>
     <source>An error occurred. We're sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
-    <translation>Nastala chyba. Omlouváme se za způsobené obtíže, nicméně jsme uložili Váš projekt. Ten bude znovu otevřen při dalším spuštění VLMC.</translation>
+    <translation>Nastala chyba. Omlouváme se za způsobené obtíže, nicméně jsme uložili váš projekt. Ten bude znovu otevřen při dalším spuštění VLMC.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ok</source>
@@ -411,7 +411,7 @@ Verze vašeho běhového prostředí Qt: %4
   </message>
   <message>
     <source>Please choose a project file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vyberte, prosím, soubor projektu</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -422,7 +422,7 @@ Verze vašeho běhového prostředí Qt: %4
   </message>
   <message>
     <source>This guide will step you through the process of setting up a new project.</source>
-    <translation>Tento průvodce Vás provede procesem nastavení nového projektu.</translation>
+    <translation>Průvodce vás provede procesem nastavení nového projektu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Project name</source>
@@ -635,7 +635,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
   </message>
   <message>
     <source>Render your project as a file</source>
-    <translation>Vykreslit Váš projekt jako soubor</translation>
+    <translation>Vykreslit váš projekt jako soubor</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Load Project</source>
@@ -679,7 +679,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
   </message>
   <message>
     <source>Share your project on youtube</source>
-    <translation>Sdílet Váš projekt na youtube</translation>
+    <translation>Sdílet váš projekt na youtube</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Quit</source>
@@ -731,7 +731,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
   </message>
   <message>
     <source>VLMC didn't manage to restore your project. We apology for the inconvenience</source>
-    <translation>VLMC se nezdařilo obnovení Vašeho projektu. Omlouváme se za obtíže</translation>
+    <translation>VLMC se nezdařilo obnovení vašeho projektu. Omlouváme se za obtíže</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Publish on &Internet</source>
@@ -1194,7 +1194,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
     <source>An error occurred while rendering.
 Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
     <translation>Při vykreslení se vyskytla chyba.
-Prosím zkontrolujte Vaši instalaci VLC než ji nahlásíte.</translation>
+Prosím zkontrolujte vaši instalaci VLC než ji nahlásíte.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Adjust Volume</source>
@@ -1704,7 +1704,7 @@ Prosím kontaktujte poskytovatele video-služeb.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>In this page you can fine tune some of the settings of your new project.</source>
-    <translation>Zde můžete vyladit některá nastavení Vašeho nového projektu.</translation>
+    <translation>Zde můžete vyladit některá nastavení vašeho nového projektu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Video</source>
@@ -1833,7 +1833,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
 <tr>
 <td style="border: none;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Vítejte v průvodci novým projektem.</span></p>
-<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Tento průvodce Vám pomůže při vytváření nového, nebo otevírání již existujícího projektu.</p>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Tento průvodce vám pomůže při vytváření nového, nebo otevírání již existujícího projektu.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Vyberte si, prosím, preferovanou akci dole a stiskněte tlačítko další.</p></td></tr></table></body></html></translation>
   </message>
@@ -1941,4 +1941,4 @@ Poté klikněte na tlačítko pokračovat...</translation>
     <translation>Spojení muže být nezabezpečené, přejete si pokračovat? Nastala jedna, či více chyb SSL: %1</translation>
   </message>
 </context>
-</TS>
+</TS>
\ No newline at end of fileMore information about the Vlmc-devel mailing list