[vlmc-devel] l10n: Polish update

Michał Trzebiatowski git at videolan.org
Wed Feb 26 13:01:25 CET 2020


vlmc | branch: master | Michał Trzebiatowski <michtrz at gmail.com> | Sat Dec 9 20:06:18 2017 +0100| [f2ba59d02e9044d3e08673561fac0e126fef7ce7] | committer: Michał Trzebiatowski

l10n: Polish update

100% translated

Signed-off-by: Michał Trzebiatowski <michtrz at gmail.com>

> https://code.videolan.org/videolan/vlmc/commit/f2ba59d02e9044d3e08673561fac0e126fef7ce7
---

 ts/vlmc_pl_PL.ts | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/ts/vlmc_pl_PL.ts b/ts/vlmc_pl_PL.ts
index d788ef36..119ffed8 100644
--- a/ts/vlmc_pl_PL.ts
+++ b/ts/vlmc_pl_PL.ts
@@ -412,7 +412,7 @@ Twoja wersja Qt runtime: %4
   </message>
   <message>
     <source>Please choose a project file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wybierz plik projektu</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1942,4 +1942,4 @@ Następnie naciśnij przycisk "Dalej", aby kontynuować...</translatio
     <translation>Połączenie może być niezabezpieczone, czy chcesz kontynuować? Wystąpił jeden lub więcej błędów SSL: %1</translation>
   </message>
 </context>
-</TS>
+</TS>
\ No newline at end of fileMore information about the Vlmc-devel mailing list