[libdvdnav-devel] [PATCH] libdvdnav: vm.c - remove extra parenthesis

Steve Dibb beandog at gentoo.org
Tue Apr 15 21:31:38 CEST 2014


Fixes compiler warning:

src/vm/vm.c:183:17: warning: equality comparison with extraneous
parentheses [-Wparentheses-equality]
  if((data[i] == 0)) break;
    ~~~~~~~~^~~~

diff --git a/src/vm/vm.c b/src/vm/vm.c
index 0de93e3..14497f5 100644
--- a/src/vm/vm.c
+++ b/src/vm/vm.c
@@ -180,7 +180,7 @@ static int dvd_read_name(char *name, char *serial,
const char *device) {

  fprintf(MSG_OUT, "libdvdnav: DVD Title: ");
  for(i=25; i < 73; i++ ) {
-  if((data[i] == 0)) break;
+  if(data[i] == 0) break;
   if((data[i] > 32) && (data[i] < 127)) {
    fprintf(MSG_OUT, "%c", data[i]);
   } else {
@@ -191,7 +191,7 @@ static int dvd_read_name(char *name, char *serial,
const char *device) {
  name[48] = 0;
  fprintf(MSG_OUT, "\nlibdvdnav: DVD Serial Number: ");
  for(i=73; i < 89; i++ ) {
-  if((data[i] == 0)) break;
+  if(data[i] == 0) break;
   if((data[i] > 32) && (data[i] < 127)) {
    fprintf(MSG_OUT, "%c", data[i]);
   } else {
@@ -202,7 +202,7 @@ static int dvd_read_name(char *name, char *serial,
const char *device) {
  serial[14] = 0;
  fprintf(MSG_OUT, "\nlibdvdnav: DVD Title (Alternative): ");
  for(i=89; i < 128; i++ ) {
-  if((data[i] == 0)) break;
+  if(data[i] == 0) break;
   if((data[i] > 32) && (data[i] < 127)) {
    fprintf(MSG_OUT, "%c", data[i]);
   } else {


More information about the libdvdnav-devel mailing list