[libdvdnav-devel] Check for malloc fail before setting secbuf

Steve Dibb git at videolan.org
Wed Jan 21 17:24:24 CET 2015


libdvdread | branch: master | Steve Dibb <steve.dibb at gmail.com> | Thu Jan 15 13:45:39 2015 -0700| [a3d569054c4e57d401137ba2e93d56afa5edd6d7] | committer: Jean-Baptiste Kempf

Check for malloc fail before setting secbuf

Signed-off-by: Jean-Baptiste Kempf <jb at videolan.org>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/libdvdread.git/?a=commit;h=a3d569054c4e57d401137ba2e93d56afa5edd6d7
---

 src/dvd_reader.c |  2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/src/dvd_reader.c b/src/dvd_reader.c
index 3dff649..e22412a 100644
--- a/src/dvd_reader.c
+++ b/src/dvd_reader.c
@@ -1323,12 +1323,12 @@ ssize_t DVDReadBytes( dvd_file_t *dvd_file, void *data, size_t byte_size )
   ( ( ( seek_byte + byte_size ) % DVD_VIDEO_LB_LEN ) ? 1 : 0 );
 
  secbuf_base = malloc( numsec * DVD_VIDEO_LB_LEN + 2048 );
- secbuf = (unsigned char *)(((uintptr_t)secbuf_base & ~((uintptr_t)2047)) + 2048);
  if( !secbuf_base ) {
   fprintf( stderr, "libdvdread: Can't allocate memory "
       "for file read!\n" );
   return 0;
  }
+ secbuf = (unsigned char *)(((uintptr_t)secbuf_base & ~((uintptr_t)2047)) + 2048);
 
  if( dvd_file->dvd->isImageFile ) {
   ret = DVDReadBlocksUDF( dvd_file, (uint32_t) seek_sector,More information about the libdvdnav-devel mailing list