[vlc-devel] commit: l10n: Galician update ( Gonçalo Cordeiro )

git version control git at videolan.org
Tue Dec 15 00:23:29 CET 2009


vlc | branch: 1.0-bugfix | Gonçalo Cordeiro <gonzalo at tagenata.com> | Mon Dec 14 23:21:03 2009 +0000| [4fbf471377e917091bc09757f18959e340ec3aaf] | committer: Christophe Mutricy 

l10n: Galician update

Signed-off-by: Christophe Mutricy <xtophe at videolan.org>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/vlc.git/?a=commit;h=4fbf471377e917091bc09757f18959e340ec3aaf
---

 po/gl.po |   22 +++++++++++++++-------
 1 files changed, 15 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/po/gl.po b/po/gl.po
index f32d72c..89974f1 100644
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -7,10 +7,10 @@
 # Gonçalo Cordeiro - Tagen Ata <localizacion at tagenata.com>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: vlc 1.0.3\n"
+"Project-Id-Version: vlc 1.0.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel at videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-10 19:11+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-23 16:37+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-14 22:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-12-14 16:37+0200\n"
 "Last-Translator: Gonçalo Cordeiro <gonzalo at tagenata.com>\n"
 "Language-Team: Tagen Ata <localizacion at tagenata.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -11202,9 +11202,8 @@ msgid "Weighted prediction for B-frames."
 msgstr "Predición ponderada para fotogramas B."
 
 #: modules/codec/x264.c:258
-#, fuzzy
 msgid "Weighted prediction for P-frames"
-msgstr "Predición ponderada para fotogramas B"
+msgstr "Predición ponderada para fotogramas P"
 
 #: modules/codec/x264.c:259
 msgid ""
@@ -11212,6 +11211,9 @@ msgid ""
 " - 1: Blind offset\n"
 " - 2: Smart analysis\n"
 msgstr ""
+" Predición ponderada para fotogramas P:  - 0: Desactivado\n"
+" - 1: Desprazamento oculto\n"
+" - 2: Análise intelixente\n"
 
 #: modules/codec/x264.c:264
 msgid "Integer pixel motion estimation method"
@@ -11551,7 +11553,7 @@ msgstr "esa"
 
 #: modules/codec/x264.c:415
 msgid "Framecount to use on frametype lookahead"
-msgstr ""
+msgstr "A conta de fotogramas para usar na busca de tipo de fotograma"
 
 #: modules/codec/x264.c:416
 msgid ""
@@ -11559,6 +11561,9 @@ msgid ""
 "x264 default because unmuxable outputdoesn't handle larger values that well "
 "yet"
 msgstr ""
+"A conta de fotogramas para usar na busca de tipo de fotograma. O valor "
+"predeterminadoactualmente é menor que o predeterminado en x264, porque a "
+"saída non demultiplexábel aínda non manexa tan ben valores maiores"
 
 #: modules/codec/x264.c:424
 msgid "tesa"
@@ -19659,13 +19664,16 @@ msgstr "Usar unha lista de reprodución con aparencia"
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:528
 msgid "Display video in a skinned window if any"
-msgstr ""
+msgstr "Mostrar o vídeo nunha xanela con aparencia se existe"
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:530
 msgid ""
 "When set to 'no', this parameter is intended to give old skins a chance to "
 "play back video even though no video tag is implemented"
 msgstr ""
+"Cando se difine como 'non', este parámetro pretende darlle unha oportunidade "
+"aos ficheiros de aparencia para reproduciren vídeo, aínda que non teñan unha "
+"etiqueta de vídeo inplementada"
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:557
 msgid "Skinnable Interface"
More information about the vlc-devel mailing list